Завантажити ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) Президент України Л.КУЧМА м. Київ25 жовтня 2001 року№ 2768-III


Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1 Основні положення
Стаття 1. Земля - основне національне багатство
Стаття 2. Земельні відносини
Стаття 3. Регулювання земельних відносин
Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання
Глава 2 Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
Стаття 5. Принципи земельного законодавства
Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин
Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин
Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин
Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин
Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин
Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин
Глава 3 Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин
Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин
Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин
Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин
Стаття 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин
Стаття 14-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин
Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин
Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин
Стаття 15-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин
Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин
Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин
Розділ II ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
Глава 4 Склад та цільове призначення земель України
Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин
Стаття 18. Склад земель
Стаття 19. Категорії земель
Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
Глава 5 Землі сільськогосподарського призначення
Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель
Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання
Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення
Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами
Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств
Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств
Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
Стаття 30. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств
Стаття 31. Землі фермерського господарства
Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств
Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби
Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва
Стаття 36. Земельні ділянки для городництва
Глава 6 Землі житлової та громадської забудови
Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю
Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови
Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови
Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва
Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів
Глава 7 Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних будинків
Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду
Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду
Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду
Глава 8 Землі оздоровчого призначення
Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання
Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення
Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення
Глава 9 Землі рекреаційного призначення
Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення
Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення
Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення
Глава 10 Землі історико-культурного призначення
Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення
Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення
Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення
Глава 11 Землі лісогосподарського призначення
Стаття 55. Визначення земель лісогосподарського призначення
Стаття 56. Власність на землі лісогосподарського призначення
Глава 12 Землі водного фонду
Стаття 57. Використання земель лісогосподарського призначення
Стаття 58. Склад земель водного фонду
Стаття 59. Право на землі водного фонду
Стаття 60. Прибережні захисні смуги
Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах
Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах
Стаття 63. Смуги відведення
Глава 13 Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів
Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Стаття 66. Землі промисловості
Стаття 66-1. Землі індустріальних парків
Стаття 67. Землі транспорту
Стаття 68. Землі залізничного транспорту
Стаття 69. Землі морського транспорту
Стаття 70. Землі річкового транспорту
Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства
Стаття 72. Землі авіаційного транспорту
Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту
Стаття 74. Землі міського електротранспорту
Стаття 75. Землі зв'язку
Стаття 76. Землі енергетичної системи
Розділ III ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 14 Право власності на землю
Стаття 77. Землі оборони
Стаття 78. Зміст права власності на землю
Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності
Стаття 79-1. Формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав
Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю
Стаття 81. Право власності на землю громадян
Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб
Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад
Стаття 84. Право власності на землю держави
Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав
Стаття 86. Спільна власність на земельну ділянку
Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку
Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності
Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку
Стаття 90. Права власників земельних ділянок
Глава 15 Право користування землею
Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок
Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою
Стаття 93. Право оренди земельної ділянки
Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку
Стаття 95. Права землекористувачів
Стаття 96. Обов'язки землекористувачів
Глава 16 Право земельного сервітуту
Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи
Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту
Стаття 99. Види права земельного сервітуту
Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів
Стаття 101. Дія земельного сервітуту
Глава 16-1 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови
Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту
Глава 17 Добросусідство
Стаття 102-1. Підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови
Стаття 103. Зміст добросусідства
Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку
Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев
Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж
Стаття 107. Відновлення меж
Стаття 108. Спільне використання межових споруд
Глава 18 Обмеження прав на землю
Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок
Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку
Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель
Стаття 112. Охоронні зони
Стаття 113. Зони санітарної охорони
Стаття 114. Санітарно-захисні зони
Розділ IV НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 19 Набуття права на землю громадянами та юридичними особами
Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
Стаття 116. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності
Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність
Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами
Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)
Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду
Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам
Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування
Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування
Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку
Стаття 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку
Глава 20 Продаж земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів
Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них
Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам
Стаття 129. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам
Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення
Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод
Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки
Стаття 133. Застава земельних ділянок або прав на них
Глава 21 Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах
Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)
Стаття 135. Земельні торги
Стаття 136. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах
Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів
Стаття 138. Встановлення результатів торгів
Глава 22 Припинення прав на землю
Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів
Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку
Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою
Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою
Стаття 143. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку
Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства
Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності
Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
Стаття 147. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності
Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки
Стаття 148-1. Перехід права власності на земельні ділянки, що перебувають у користуванні
Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок
Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них
Розділ V ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Глава 23 Захист прав на землю
Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності
Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки
Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку
Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю
Глава 24 Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок
Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Глава 25 Вирішення земельних спорів
Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори
Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин
Стаття 160. Права і обов'язки сторін при розгляді земельних спорів
Розділ VI ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
Глава 26 Завдання, зміст і порядок охорони земель
Стаття 161. Виконання рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів
Стаття 162. Поняття охорони земель
Стаття 163. Завдання охорони земель
Стаття 164. Зміст охорони земель
Стаття 165. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів
Стаття 166. Рекультивація порушених земель
Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами
Глава 27 Використання техногенно забруднених земель
Стаття 168. Охорона ґрунтів
Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель
Глава 28 Консервація земель
Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених земель сільськогосподарського призначення
Стаття 171. Деградовані і малопродуктивні землі
Розділ VII УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
Глава 29 Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць
Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель
Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах
Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних одиниць
Глава 30 Планування використання земель
Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць
Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель
Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель
Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель
Глава 31 Землеустрій
Стаття 180. Зонування земель
Стаття 181. Поняття землеустрою
Стаття 182. Мета землеустрою
Стаття 183. Завдання землеустрою
Стаття 184. Зміст землеустрою
Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою
Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою
Глава 32 Контроль за використанням та охороною земель
Стаття 186-1. Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель
Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель
Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель
Глава 33 Моніторинг земель
Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель
Стаття 191. Призначення моніторингу земель
Глава 34 Державний земельний кадастр
Стаття 192. Завдання моніторингу земель
Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру
Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру
Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру
Стаття 196. Склад відомостей Державного земельного кадастру
Стаття 197. Кадастрове зонування
Стаття 198. Кадастрові зйомки
Стаття 199. Бонітування ґрунтів
Стаття 200. Економічна оцінка земель
Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок
Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок
Стаття 203. Облік кількості та якості земель
Глава 35 Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель
Стаття 204. Ведення Державного земельного кадастру
Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель
Глава 36 Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Стаття 206. Плата за землю
Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Стаття 208. Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 37 Відповідальність за порушення земельного законодавства
Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок
Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства
Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок
Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ X ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Кодекси України:

 1. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. Верховна Рада України. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2013 год
 3. Верховна Рада України. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. Верховна Рада України. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2011 год
 5. Верховна Рада України. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ19 травня 2011 року№ 3393-VI - 2011 год
 6. Верховна Рада України. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) - 2010 год
 7. Верховна Рада України. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ6 липня 2005 року№ 2747-IV - 2005 год
 8. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) Президент України Л.КУЧМА м. Київ18 березня 2004 року№ 1618-IV - 2004 год
 9. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 11 липня 2003 року № 1129-IV - 2004 год
 10. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) Президент України Л.КУЧМА м. Київ16 січня 2003 року№ 435-IV - 2003 год
 11. Верховна Рада України. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV - 2003 год
 12. Верховна Рада України. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 10 січня 2002 року № 2947-III - 2002 год
 13. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 5 квітня 2001 року № 2341-III - 2001 год
 14. Верховна Рада України. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 6 червня 1995 року № 213/95-ВР - 1995 год
 15. Верховна Рада України. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 23 травня 1995 року № 176/95-ВР - 1995 год
 16. Верховна Рада України. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. Верховна Рада України. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. Верховна Рада України. Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ6 листопада 1991 року№ 1798-XII - 1992 год
 19. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) - 1984 год
 20. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) "{ ст.1 - ст.212-21 ( 80731-10 )}"{ Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон N 2467-12 від 17.06.92 } - 1984 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -