ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

31.08.2020  № 227


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2020 р.
за № 1083/35366

Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (зі змінами) правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Розмір фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, що додається.

2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, що додається.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 15 грудня 2017 року № 156 «Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10 січня 2018 року за № 38/31490.

4. Державному центру зайнятості подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду

Ю. Свириденко

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Заступник директора
Державного центру зайнятості
Л. Денісова


Ю. ЖовтякЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
31 серпня 2020 року № 227


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2020 р.
за № 1083/35366

РОЗМІР
фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

№ з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення  однієї сторінки, грн

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за виготовлення однієї сторінки

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за виготовлення однієї сторінки

__________
Примітка.


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

Директор Фінансового
департаменту Державного
центру зайнятостіН. Костюк


Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат
Постанова; Фонд соцстраху по безробіттю від 31.08.2020 № 227
Прийняття від 31.08.2020
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1083-20
Законодавство України
станом на 29.05.2023
чиннийПублікації документа

Скачать ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 227 Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат

Завантажити ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 227 "Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат"

Завантажити ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 227 "Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!