МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2017  № 31


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2017 р.
за № 145/30013

Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про електроенергетику», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, з метою підвищення ефективності організації та проведення споживачами вимірів електричного навантаження в режимний день НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за № 84/14775, що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр

І.С. Насалик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
13.01.2017  № 31


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2017 р.
за № 145/30013

ЗМІНИ
до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

1. У розділі 1:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Цей Порядок установлює процедуру проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів, які використовуються державним підприємством, яке виконує функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України (далі - Державне підприємство) та його регіональними структурними підрозділами, які здійснюють функції диспетчерського управління (далі - електроенергетична система), для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України), планування режимів роботи ОЕС України, дослідження динаміки зростання навантаження та створення розрахункових моделей ОЕС України, на основі яких розробляється схема перспективного розвитку ОЕС України, визначення енергодефіцитних вузлів ОЕС України та планування заходів щодо забезпечення надійного електропостачання тощо.»;

2) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Виміри електричних навантажень проводяться двічі на рік у встановлені Державним підприємством характерні режимні дні літнього та зимового періоду (червень, грудень) на електростанціях і підстанціях суб'єктів електроенергетики, інших виробників та постачальників електричної енергії, електроустановки яких підключено до ОЕС України (далі - підприємства електроенергетики), та в електроустановках споживачів для площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50000 кВт×год та більше.»;

3) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Результати проведених вимірів активної електричної потужності за режимний день використовуються для прогнозування попиту на обсяги електричної потужності електропередавальними організаціями, в розрізі основних груп споживачів, визначення обсягів завдань на розробку протиаварійних заходів - графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійного відключення електричної енергії, графіків погодинного відключення електроенергії, розрахунків граничних величин споживання електричної потужності, що встановлюються споживачам, визначення резерву потужностей трансформаторних підстанцій електропередавальних організацій, складання балансів електричної потужності та обсягів екологічної, аварійної і технологічної броні електропостачання споживачів.»;

2. У розділі 2:

1) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. У разі, коли розрахункові засоби обліку електричної енергії споживачів розташовані на об'єктах Державного підприємства або підприємств електроенергетики, виміри електричного навантаження за цими засобами проводяться персоналом Державного підприємства або підприємств електроенергетики з наступною передачею відповідних протоколів вимірів електропередавальним організаціям та споживачам протягом 5 робочих днів з дня проведення вимірів.»;

2) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. Споживачі проводять виміри погодинного активного та реактивного навантаження в режимний день незалежно від режиму роботи власних електроустановок, виникнення аварійних та інших непередбачених ситуацій, що призвели до зниження електроспоживання, та надають результати вимірів електропередавальній організації не пізніше 10 робочих днів з дня проведення вимірів. Електропередавальна організація здійснює узагальнення інформації виключно за даними вимірів режимного дня.

У разі відхилення добового споживання електричної енергії або споживання активної електричної потужності у години контролю максимуму навантаження ОЕС України понад 10% від даних аналогічного виміру в минулому році, споживачі разом із результатами виміру надають письмові пояснення щодо причин відхилення, а також про можливу невідповідність схеми електропостачання підприємства в день проведення вимірів нормальному режиму роботи.»;

3. У розділі 3:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. За результатами проведених вимірів електричного навантаження споживачі оформлюють протоколи вимірів добового активного навантаження, споживання та генерації реактивної потужності, добовий графік активного та реактивного навантаження, протоколи вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених КУ, зведені відомості результатів вимірів активного електричного навантаження, споживання та генерації реактивної електричної потужності, фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів (далі - БСК). У процесі проведення зимових режимних вимірів споживачі заповнюють відомість потужностей КУ споживачів. Про відсутність БСК, їх демонтаж або відключення КУ та їх опломбування електропередавальною організацією робиться відповідний запис у протоколі вимірів.»;

2) пункт 3.12 викласти в такій редакції:

«3.12. Протоколи вимірів та зведені відомості підписуються головним енергетиком (або особою, відповідальною за електрогосподарство), а добові графіки активного та реактивного навантаження - керівником підприємства і надаються електропередавальній організації не пізніше 10 робочих днів з дня проведення вимірів.»;

4. Пункт 4.2 розділу 4 викласти в такій редакції:

«4.2. Електропередавальні організації надають до Держенергонагляду до 1 лютого звіт погодинного активного електричного навантаження за режимний робочий день (додаток 13) за зимовий режимний день та до 1 серпня - за літній режимний день. Звіти надаються у паперовому та в електронному вигляді. Крім того, надається інформація щодо кількості споживачів, які надали протоколи вимірів і перелік споживачів, які не надали протоколи вимірів.»;

5. Пункт 5.3 розділу 5 викласти в такій редакції:

«5.3. Відомість потужностей компенсувальних установок споживачів (додаток 12) за результатами зимових режимних вимірів заповнюється споживачами та надається електропередавальним організаціям до 31 грудня.»;

6. У тексті Порядку та в додатках до Порядку слова «НЕК Укренерго» замінити словами «Державне підприємство» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
електроенергетичного
комплексуО.А. Буславець


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день"

Завантажити НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!