Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністерством
закордонних справ України і Департаментом
закордонних справ і міжнародної торгівлі
Канади про співробітництво в галузі
інформації

Дата підписання: 06.03.1997 Дата набрання чинності: 06.03.1997
Міністерство закордонних справ України і Департамент
закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, (далі - Сторони),
виходячи з Меморандуму про взаєморозуміння щодо консультацій
між Урядом України і Урядом Канади ( 124_007 ) від
23 вересня 1992 року,
враховуючи бажаність налагодження двосторонньої співпраці в
галузі інформації,
з метою висвітлення подій в Україні і Канаді для подальшого
поглиблення довір'я і взаєморозуміння між двома країнами і
народами,
дійшли до такого розуміння:
Стаття 1
Сторони, в межах своєї компетенції та на засадах взаємності,
обмінюватимуться інформаційними матеріалами про зовнішню і
внутрішню політику своїх країн. Такий обмін здійснюватиметься
через Посольство України в Канаді і Посольство Канади в Україні.
Стаття 2
Сторони, в межах своєї компетенції та на засадах взаємності,
сприятимуть розповсюдженню на своїй території інформаційних
бюлетенів та інших публікацій дипломатичними та консульськими
установами іншої Сторони, згідно зі своїм національним
законодавством та міжнародними зобов'язаннями.
Стаття 3
Сторони, в межах своєї компетенції, проводитимуть
консультації щодо координації розповсюдження інформації про
двосторонні візити на вищому рівні. З цією метою Сторони можуть
створювати робочі або експертні групи, або знаходити інші форми за
подальшою домовленістю.
Стаття 4
Сторони, в межах своєї компетенції, проводитимуть
консультації щодо координації розповсюдження інформації про
зовнішньополітичні акції, що становлять взаємний інтерес.
Стаття 5
Сторони, в межах своєї компетенції, проводитимуть
консультації між керівниками урядових служб інформації і преси з
метою поліпшення обміну інформацією та підвищення ефективності і
оперативності їх практичної діяльності.
Стаття 6
Цей Меморандум набуває чинності з моменту підписання, і
залишатиметься чинним, доки одна зі Сторін не припинить дію цього
меморандуму по закінченню шести місяців з моменту письмового
повідомлення іншій Стороні.
Вчинено в м. Вінніпезі 6 березня 1997 р. у двох оригінальних
примірниках, кожний українською, англійською та французькою
мовами, причому всі три тексти є автентичними.
Міністр закордонних справ Міністр закордонних справ
України Канади
(підпис) (підпис)


Публікації документа

Скачать Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ України і Департаментом закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади про співробітництво в галузі інформації

Завантажити Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ України і Департаментом закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади про співробітництво в галузі інформації


Завантажити Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ України і Департаментом закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади про співробітництво в галузі інформації не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!