Установчий акт 
Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ

Преамбула
На зустрічі в м. Брюссель 3 травня 2011 року члени
Європейського парламенту та члени парламентів Східноєвропейських
партнерів,
Беручи до уваги той факт, що в рамках Східного партнерства
Європейський Союз та Східноєвропейські партнери з інтересом
сприйняли пропозицію Празького саміту Східного партнерства, що
проходив у Празі (Чеська Республіка) 7 травня 2009 року, щодо
заснування Парламентської Асамблеї ЄС - Східні Сусіди, тобто
Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ;
Беручи до уваги те, що Європейська Комісія представила
повідомлення щодо Східного партнерства 3 грудня 2008 року, а
Європейська Рада привітала започаткування амбітного Східного
партнерства та прийняла важливу Декларацію щодо Східного
партнерства на своєму засіданні 19-20 березня 2009 року, що
передбачає інституалізацію Східного партнерства;
Беручи до уваги те, що створення багатосторонніх виконавчих
структур Східного партнерства має завершитись створенням
Парламентської асамблеї, що покликана контролювати та ретельно
перевіряти діяльність виконавчих структур;
Беручи до уваги те, що ідея створення Парламентської асамблеї
ЄВРОНЕСТ бере свій початок з Резолюції Європейського парламенту
від 15 листопада 2007 року, в якій було запропоновано заснувати
таку асамблею за зразок багатосторонніх парламентських асамблей,
що вже були створені за участю Європейського парламенту;
Беручи до уваги те, що до заключної заяви, прийнятої на
Міжпарламентській конференції з питань Східного виміру
Європейської політики сусідства 4-5 червня 2008 року Європейським
парламентом за участю представників шести країн Східного
Сусідства: Республіки Вірменія, Республіки Азербайджан, Грузії,
Республіки Молдова, України та Республіки Білорусь, було включено
положення про створення Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ;
Беручи до уваги те, що парламентарії Східноєвропейських
партнерів на спільній зустрічі в Києві 18 травня 2009 року
висловили свій інтерес у започаткуванні парламентського виміру
Східного партнерства шляхом створення Парламентської асамблеї
ЄВРОНЕСТ та прийняли рекомендації щодо цього;
домовились про наступне:
Стаття 1
Статут та основні принципи
Цим актом Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ визначена як
парламентська установа Східного партнерства між Європейським
Союзом та його Східноєвропейськими партнерами, до якої в цілому
може бути застосована стаття 49 Угоди про Європейський Союз
( 994_029 ). Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ заснована на спільних
інтересах та зобов'язаннях, а також на принципах диференціації,
спільної власності та відповідальності. З огляду на це, принцип
диференціації не має порушувати права окремих Східноєвропейських
партнерів, але, з іншого боку, він має бути спрямований на
визначення відмінностей в інтересах та цілях, залежно від
взаємовідносин кожного Східноєвропейського партнера з Європейським
Союзом.
Участь у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ має бути
добровільною та підтримувати дух інтеграції та відкритості.
Європейський парламент та Східноєвропейські партнери
поважають багатогранність культур і традицій, а також національну
ідентичність народів країн - членів Європейського Союзу та
Східноєвропейських партнерів, так само як і організацію їх
державних органів.
Стаття 2
Цілі
Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ має сприяти підтримці,
просуванню та консолідації Східного партнерства в практичному
сенсі шляхом забезпечення діяльності всіх чотирьох тематичних
платформ, а саме:
(a) питання щодо фундаментальних цінностей, включаючи
демократію, верховенство права, повагу до прав людини та її
фундаментальних свобод, а також питання щодо ринкової економіки,
сталого розвитку та належного державного управління;
(b) подальша економічна інтеграція між ЄС та його
Східноєвропейськими партнерами, підтримуючи реформи в країнах
Східноєвропейських партнерах у соціально-економічній сфері, а
також торгівлі та лібералізації інвестицій, що веде до узгодження
із законами та стандартами ЄС з метою утворення мережі поглиблених
та всеохоплюючих зон вільної торгівлі;
(c) спільна енергетична підтримка і механізми безпеки та
гармонізація енергетичних політик Східноєвропейських партнерів;
(d) сприяння міжлюдським контактам та прискорення взаємодії
між громадянами Європейського Союзу та Східноєвропейських
партнерів, зокрема, між молоддю; сприяння культурній взаємодії та
міжкультурному діалогу, а також підтримка освіти, наукових
досліджень, розвитку інформаційного та медіа суспільства.
Стаття 3
Членство
Для участі в роботі Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ
парламент має:
- бути частиною конституційної системи однієї з країн -
учасниць Східного партнерства;
- бути обраним відповідно до зобов'язань ОБСЄ, а також інших
міжнародних стандартів щодо проведення демократичних виборів;
- мати обов'язком захист та сприяння дотриманню прав та
основних свобод людини, плюралістичної демократії та верховенства
права.
Стаття 4
Склад
Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ має бути об'єднаною Асамблеєю
і складатися з двох складових частин, сформованих членами з:
(a) Європейського парламенту, з одного боку;
(b) парламентів Східноєвропейських партнерів, з іншого.
Стаття 5
Структура
Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ повинна мати таку структуру:
(a) Пленарне засідання Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ; (c)
Бюро; (d) Комітети; (e) Секретаріат.
Пленарне засідання Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ має
прийняти її Регламент кваліфікованою більшістю у дві третини
голосів від присутніх членів, у якому має бути повною мірою
відображено її склад та повноваження і функціонування її
структурних підрозділів.
Стаття 6
Повноваження
Повноваження Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ:
(а) бути форумом для проведення парламентських обговорень,
забезпечення контролю та нагляду за всіма питаннями, пов'язаними
зі Східним партнерством, діючи як її парламентська установа;
(б) забезпечувати відповідність цілям, передбаченим статтею 2
Установчого Акта;
(в) ухвалювати резолюції та рекомендації, адресовані Саміту
Східного партнерства та інституціям, установам та міністерським
групам і конференціям, діяльність яких стосується розвитку
партнерства, у питаннях, що стосуються його різноманітних
аспектів;
(г) висловлювати позицію щодо питань, внесених Самітом
Східного партнерства, а також конференціями на рівні міністрів,
пов'язаних із Східним партнерством, яка може закликати відповідно
перших та других з метою надання консультацій асамблеї щодо
будь-яких питань, пов'язаних із Східним партнерством;
(д) встановити належні взаємовідносини між Парламентською
асамблеєю ЄВРОНЕСТ, з одного боку, та Самітом і різними
конференціями на рівні міністрів та інституціями, пов'язаними із
Східним партнерством, з іншого;
(є) забезпечувати обмін інформацією, проведення тренінгів та
освітніх програм, спрямованих на підвищення ефективності
парламентської роботи, впровадження стандартів та кращого досвіду
в роботу парламентів Східноєвропейських партнерів;
(ж) сприяти гармонізації національного законодавства
Східноєвропейських партнерів із законодавством Європейського
Союзу, включаючи засоби імплементації необхідних проектів на
двосторонньому та багатосторонньому рівнях.
Стаття 7
Фінансування
Витрати Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ мають покладатись на
Європейський парламент та парламенти Східноєвропейських партнерів,
що складають частину асамблеї, у пропорціях, визначених
Регламентом.
Стаття 8
Засідання
Пленарне засідання Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ має
проводитись, як правило, один раз на рік у країні
Східноєвропейського партнерства або в одному з робочих приміщень
Європейського парламенту, на запрошення Європейського парламенту
або парламенту Східноєвропейського партнера, що приймає асамблею.
Бюро Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ та комітети мають
засідати в порядку, передбаченому Регламентом.
Стаття 9
Заключні положення
Цей Установчий Акт, підписаний у м. Брюссель 3 травня
2011 року, не суперечить внутрішнім положенням кожного з
парламентів-учасників та має бути введений у дію з дати його
підписання.
Після сформування Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ цей Акт
має залишитися відкритим для підписання будь-якою країною, що
матиме на це право, і яка не підписала його.
Будь-яка зі Сторін цього Установчого Акта може прийняти
рішення не продовжувати членство шляхом подання офіційного
звернення до Бюро Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ за рік до
припинення членства.


Публікації документа

Скачать Установчий акт Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ ПреамбулаНа зустрічі в м. Брюссель 3 травня 2011 року члени Європейського парламенту та члени парламентів Східноєвропейських партнерів,

Завантажити Установчий акт Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ " Преамбула"На зустрічі в м. Брюссель 3 травня 2011 року члени Європейського парламенту та члени парламентів Східноєвропейських партнерів,

Завантажити Установчий акт Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ " Преамбула"На зустрічі в м. Брюссель 3 травня 2011 року члени Європейського парламенту та члени парламентів Східноєвропейських партнерів, не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!