НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.11.2016  № 577


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2016 р.
за № 1532/29662

Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 квітня 2015 року № 195

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 16 липня 2009 року № 1599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2009 року за № 741/16757 (із змінами), що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 07 квітня 2015 року № 195 «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 червня 2015 року за № 687/27132.

3. Департаменту державного нагляду в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Антимонопольного комітету УкраїниК.М.Ляпіна

Ю.ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
01.11.2016 № 577


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2016 р.
за № 1532/29662

ЗМІНИ
до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

1. У розділі І:

1) пункти 1.6, 1.7 викласти у такій редакції:

«1.6. Роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП у смугах радіочастот загального користування виконує УДЦР на платній основі за господарськими договорами, укладеними з користувачами РЧР.

1.7. Вартість робіт з радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування визначаються тарифами на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, які затверджуються рішенням НКРЗІ.»;

2) після пункту 1.12 доповнити розділ новими пунктами  1.13 - 1.17 такого змісту:

«1.13. Виконання робіт з радіочастотного моніторингу оформляється щомісяця актами виконаних робіт відповідно до умов укладеного з користувачем РЧР договору.

1.14. УДЦР оформляє рахунки на оплату за виконані роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП та разом з актами виконаних робіт надсилає користувачам РЧР відповідно до умов укладених з користувачами РЧР договорів.

1.15. Користувач РЧР у визначений договором строк здійснює оплату за виконані УДЦР роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП.

1.16. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що призначені для використання виключно в умовах надзвичайного або воєнного стану, за умови їх спеціальної реєстрації як таких, а також РЕЗ та ВП, що перебувають на консервації на підприємствах відповідно до Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28 жовтня 1997 року № 1183, не справляється.

1.17. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що працюють виключно на частотах виклику в разі стихійного лиха та з метою врятування людського життя, не справляється.».

У зв’язку з цим пункт 1.13 вважати пунктом 1.18.

2. У розділі ІІ:

1) у підпункті 2.1.6 пункту 2.1 слова «не дозволених до використання РЕЗ» замінити словами «незаконно діючих РЕЗ (ВП)».

3. У розділі ІV:

1) пункт 4.6 після цифр та знака «№ 829/14096» доповнити словами «(далі - Порядок).»;

2) пункт 4.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі виявлення за результатами роботи станцій технічного радіоконтролю незаконно діючого пристрою складається протокол інструментальної оцінки характеристик виявленого незаконно діючого РЕЗ, ВП (НДП) за формою згідно з додатком 8 до Порядку.».

4. У підпункті 5.1.5 пункту 5.1 розділу V слова «не дозволених до використання РЕЗ (ВП)» замінити словами «незаконно діючих РЕЗ (ВП)».

Заступник директора
Департаменту державного
наглядуВ. Булкін


Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ від 01.11.2016 № 577 Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 квітня 2015 року № 195
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ від 01.11.2016 № 577 "Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 квітня 2015 року № 195"

Завантажити РІШЕННЯ від 01.11.2016 № 577 "Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 квітня 2015 року № 195" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!