МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2015  № 731


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2015 р.
за № 1160/27605

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури № 686 від 09.08.2018}

Про внесення змін до Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06 серпня 2001 року № 523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 803/5994 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандєєва Р.В.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр культури України


В.А. Кириленко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Міністр соціальної політики України

Голова Професійної спілки
працівників культури України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок


С. Квіт

П. Розенко


Л.Ф. ПерелигінаО. МірошниченкоС.М. Кондрюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
14.09.2015 № 731


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2015 р.
за № 1160/27605

ЗМІНИ
до Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)

1. У главі 1:

1) в абзаці другому пункту 1.1 після слова «державній» слово «та» замінити словом «або»;

2) пункт 1.4 після слів «навчальний заклад» доповнити словами «(школа естетичного виховання)».

2. Пункт 2.11 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності можуть також проводити методичні та науково-методичні установи, в яких цей вид діяльності передбачений у статуті.».

3. У главі 3:

1) у пункті 3.4:

після слів «програм розробляти» доповнити словами «в межах бюджетних призначень»;

слова «в галузі» замінити словами «у сфері»;

2) у пункті 3.10:

абзац перший після слів «навчальних закладів» доповнити словами  «(шкіл естетичного виховання)»;

у абзаці другому після слів «залежно від профілю» доповнити словом «закладу», слова «педагогічних годин» замінити словами «навчальних годин за робочими навчальними планами.»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Нормативом для розрахунку навчальних годин є робочі навчальні плани, розроблені керівником закладу в межах бюджетних призначень для організації навчально-виховного процесу.».

4. У главі 4:

1) абзац четвертий пункту 4.1 після слова «концертмейстери» доповнити словом «, методисти»;

2) у пункті 4.2:

абзац сьомий після слова «виставках» доповнити словом «, виставах»;

в абзаці восьмому слово «заняття» замінити словом «уроки»;

3) у пункті 4.8 слово «занять» замінити словом «уроків»;

4) пункт 4.9 після слів «педагогічні працівники» доповнити словами «(викладачі, концертмейстери, методисти)».

5. У главі 5:

1) у пункті 5.1:

слово «підготовку» замінити словами «підвищення кваліфікації»;

після слів «керівних кадрів» доповнити словами «закладів освіти сфери»;

2) в абзаці дев’ятому пункту 5.3 слово «кредитів» замінити словами «бюджетних коштів в межах бюджетних призначень»;

3) в абзаці четвертому пункту 5.6:

слово «керівників» замінити словом «завідувачів»;

слова «окремих викладачів» замінити словами «педагогічних працівників»;

4) в абзаці першому пункту 5.12 слова «керівники яких затверджуються» замінити словами «завідувачі, які призначаються».

6. У главі 6:

1) абзац третій пункту 6.2 викласти у такій редакції:

«В межах бюджетних призначень бюджетні кошти спрямовуються керівником закладу на виконання робочих навчальних планів, матеріальні витрати, пов'язані з навчально-виховною роботою, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.»;

2) абзац перший пункту 6.3 викласти в такій редакції:

«6.3. Розрахунок навчальних годин з визначенням кількості педагогічних ставок, необхідних для виконання розроблених керівником робочих навчальних планів, складається в межах бюджетних призначень на плановий контингент учнів, установлений органами, у сфері управління яких перебувають заклади.»;

3) абзац другий пункту 6.5 викласти в такій редакції:

«кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796;».

7. У тексті Положення слова «Міністерство культури і туризму України» в усіх відмінках замінити словами «Міністерство культури України» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
мистецтв та навчальних
закладівП.М. Білаш


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 14.09.2015 № 731 Про внесення змін до Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 14.09.2015 № 731 "Про внесення змін до Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) "

Завантажити НАКАЗ від 14.09.2015 № 731 "Про внесення змін до Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) " не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!