ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
08 жовтня 2019 року № 792


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2019 р.
за № 1101/34072

ІСТОТНІ УМОВИ
договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тисяч мешканців або комплексів електронного кіно

1. Підстави для укладення договору:

дата і номер рішення Ради з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки кінематографії у формі, передбаченій пунктом 5 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі - Закон);

документи, визначені частиною третьою статті 8 Закону, подані суб’єктом кінематографії для укладення договору про надання державної підтримки кінематографії.

2. Об’єкт договору - мобільний пересувний цифровий комплекс, транспортний засіб або комплекс електронного кіно (далі - комплекс):

найменування, кількість, кошторисна вартість комплексу;

технічні вимоги або специфікація комплексу.

3. Мета надання державної підтримки кінематографії - забезпечення демонстрування національних фільмів (далі - фільми) у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше ніж 250 тисяч мешканців.

4. Населені пункти, в яких будуть демонструватися фільми за допомогою комплексу, кількість мешканців кожного населеного пункту, орієнтовна періодичність демонстрування фільмів (не менше ніж один раз на місяць у кожному населеному пункті).

5. Обсяг коштів, які надаються на умовах державної підтримки кінематографії, відсоток кошторисної вартості комплексу (до 50 % вартості комплексу).

6. Проведення розрахунків:

бюджетна програма, за якою здійснюється виплата коштів на умовах державної підтримки кінематографії;

підстави для здійснення виплат із державного бюджету;

обсяг коштів, що виділяються впродовж бюджетного періоду для фінансування придбання комплексу та його сервісного обслуговування (за потреби) на підставі рішення Ради з державної підтримки кінематографії, прийнятого відповідно до частини третьої статті 7 Закону;

валюта договору - гривня;

перерахування коштів (попередня оплата, остаточний розрахунок);

погашення заборгованості перед суб’єктом кінематографії (у разі виникнення) згідно з частиною другою статті 10 Закону.

7. Обов’язки суб’єкта кінематографії щодо:

використання коштів, що надаються на умовах державної підтримки кінематографії, за цільовим призначенням;

використання комплексу відповідно до мети договору, утримання його в належному стані (забезпечення гарантійного та післягарантійного обслуговування, поточного ремонту тощо).

8. Строк дії договору, який має бути не меншим, ніж гарантійний строк експлуатації комплексу.

9. Додатки до договору:

специфікація комплексу;

калькуляція кошторисної вартості комплексу;

місце поставки комплексу.

Генеральний директор
директорату мистецтв


П. Білаш


Публікації документа

Скачать договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тисяч мешканців або комплексів електронного кіно
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тисяч мешканців або комплексів електронного кіно

Завантажити договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тисяч мешканців або комплексів електронного кіно не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!