МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2018  № 685/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2018 р.
за № 289/31741

Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів осіб рядового і начальницького складу;

2) Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України та міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;

3) Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу державних установ «Генеральна дирекція діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України», «Центр пробації»;

4) Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу установ виконання покарань та підприємств цих установ, слідчих ізоляторів;

5) Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України;

6) Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом;

7) Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу лікарень та будинків дитини Державної кримінально-виконавчої служби України;

8) Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України;

9) Схему тарифних розрядів за посадами осіб рядового і молодшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

10) Схему тарифних коефіцієнтів за посадами курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України.

2. Посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, які не передбачені схемами тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу, встановлюються на 1 - 5 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника.

3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Данилов О.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. Державного секретаря, директора Департаменту персоналу Сову Н.П.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Р. Іллічов


О. МірошниченкоО.О. ШубінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

ТАРИФНА СІТКА
розрядів і коефіцієнтів посадових окладів осіб рядового і начальницького складу

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

58

5,60

57

5,52

56

5,44

55

5,36

54

5,28

53

5,20

52

5,12

51

5,04

50

4,96

49

4,88

48

4,80

47

4,72

46

4,64

45

4,56

44

4,48

43

4,40

42

4,32

41

4,24

40

4,16

39

4,08

38

4,00

37

3,92

36

3,84

35

3,76

34

3,68

33

3,60

32

3,52

31

3,44

30

3,36

29

3,28

28

3,20

27

3,12

26

3,04

25

2,96

24

2,88

23

2,80

22

2,72

21

2,64

20

2,56

19

2,48

18

2,40

17

2,32

16

2,24

15

2,16

14

2,08

13

2,00

12

1,95

11

1,90

10

1,85

9

1,80

8

1,75

7

1,70

6

1,65

5

1,60

4

1,55

3

1,50

2

1,45

1

1,40

__________
Примітка.


Посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року, на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до десяти гривень.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України та міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

Найменування посад

Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України

Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації

Начальник Адміністрації, міжрегіонального управління

54

51 - 53

Начальник управління

47

44 - 46

Начальник самостійного відділу

38

35 - 37

Начальник відділу у складі управління

36

33 - 35

Начальник самостійного сектору

29

29

Начальник сектору у складі управління, відділу

28

28

Головні: спеціаліст, інспектор; cтарші: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень

27

27

Старший оперуповноважений

25

25

Оперуповноважений, старший інспектор

23

22

Інспектор

21

20ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу державних установ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», «Центр пробації»

Найменування посад

Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»

Державна установа «Центр пробації»

Начальник відділу

33

27

Начальник сектору

31

25

Начальник сектору у складі відділу

28

23

Старший інспектор з особливих доручень

27

21

Старший інспектор

22

19

Інспектор

19

17

__________
Примітка.


Особам начальницького складу уповноважених органів з питань пробації Міністерства юстиції України, а також слухачам вищих навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, які до зарахування на навчання проходили службу у відділах (секторах) кримінально-виконавчої інспекції, посадові оклади встановлюються за відповідними посадами державної установи «Центр пробації».ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу установ виконання покарань та підприємств цих установ, слідчих ізоляторів

Найменування посад

Тарифний розряд при плановому наповненні установи виконання покарань, слідчого ізолятору

до 500 осіб

501 - 1000 осіб

1001 - 1500 осіб

понад 1500 осіб

Начальник установи, слідчого ізолятора

33

34

35

36

Помічник начальника установи, слідчого ізолятора;
головний інженер;
головний бухгалтер - начальник відділу у виправних колоніях, слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, що виконують функції слідчого ізолятора

27

28

29

30

Начальник виробництва;
головні спеціалісти (керівники структурних підрозділів усіх найменувань);
начальник медичної частини - лікар

26

27

28

29

Начальник відділу;
головний бухгалтер - начальник відділу у виправних центрах, виховних колоніях

26

27

28

28

Черговий помічник начальника установи, слідчого ізолятора

25

26

27

28

Начальник сектору (дільниці, цеху);
головний бухгалтер - начальник сектору

25

25

25

25

Начальник відомчої пожежної команди

24

24

25

25

Старший вихователь - начальник відділення соціально-психологічної служби;
старший оперуповноважений

23

23

23

23

Начальник пункту охорони здоров’я - лікар;
начальник відділення (кабінету) - лікар

22

23

24

25

Начальник відділення соціально-психологічної служби;
старший майстер;
старший контрольний майстер

22

22

22

22

Лікарі усіх найменувань

20

21

22

23

Зубний лікар, старший фельдшер

17

18

19

20

Фельдшер

14

15

16

17

Старші: інспектор, інструктор, інженер (усіх найменувань), юрисконсульт;
майстер, контрольний майстер;
оперуповноважений;
вихователь

17 - 18

17 - 18

18 - 19

19 - 20

Інспектор (усіх найменувань), інструктор, психолог, юрисконсульт, інженер

13 - 14

13 - 14

14 - 15

14 - 15

__________
Примітки:


1. В установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, які оптимізовані шляхом консервації, тарифні розряди за посадами встановлюються у мінімальному розмірі (до 500 осіб планового наповнення установи).

2. Посадові оклади встановлюються на один тарифний розряд вище передбачених цією схемою особам начальницького складу:
які проходять службу у виправних колоніях максимального рівня безпеки, а також секторах максимального рівня безпеки, утворених у кримінально-виконавчих установах закритого типу і слідчих ізоляторах;
за небезпечні для здоров’я та особливо важкі умови служби за переліком посад і на умовах, визначених Міністерством юстиції України.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посад

Тарифний розряд

Командир підрозділу

33

Командир взводу

27

Старші: інспектор, інструктор, інженер

21

Інспектор, інструктор, інженер

17

Фельдшер

15ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом

Найменування посад

Тарифний розряд

Начальник відділу

33

Черговий помічник начальника відділу

29

Старші: інспектор, інженер, інструктор (усіх найменувань)

20

Інспектор, інженер, інструктор (усіх найменувань)

17ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу лікарень та будинків дитини Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посад

Тарифний розряд при кількості ліжок у лікарні або кількості місць у будинку дитини

менше 300

301 - 500

більше 500

Начальник лікарні - лікар

31

32

33

Начальник відділення (кабінету, лабораторії) - лікар

23

24

25

Лікарі усіх найменувань

20

21

22

Зубний лікар, старший фельдшер

17

18

19

Фельдшер

14

15

16

__________
Примітка.


Посадові оклади встановлюються особам начальницького складу на один тарифний розряд вище передбачених цією схемою за небезпечні для здоров’я та особливо важкі умови служби за переліком посад і на умовах, визначених Міністерством юстиції України.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України

Вищі навчальні заклади

Найменування посад

Тарифний розряд

Ректор академії

52

Начальник інституту

51

Начальник коледжу

37

Начальник: центру, факультету;

42 - 43

Начальник режимно-стройової служби;
учений секретар

41 - 42

Начальник кафедри

40 - 41

Професор, головний науковий співробітник

38 - 39

Начальник навчального відділу;
начальник відділу - головний бухгалтер

37 - 38

Начальник: відділу, аспірантури;
помічник ректора

36 - 37

Доцент

36 - 37

Старший викладач - методист

32 - 33

Старший викладач, старший науковий співробітник

31 - 32

Начальник сектору;
викладач-методист

28 - 29

Викладач

27 - 28

Начальник курсу;
методист

23 - 24

Молодший науковий співробітник

22 - 23

Начальник: навчального полігону, групи озброєння

20 - 21

Старші: інспектор (усіх найменувань), інженер (усіх найменувань), психолог, юрисконсульт

20 - 21

Начальник: клубу, кабінету;
диригент оркестру;
курсовий офіцер

19 - 20

Інспектор (усіх найменувань), інженер (усіх найменувань), юрисконсульт, психолог

18 - 19

Центри підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посад

Хмельницький центр

Білоцерківський центр, Дніпровський центр

Начальник Центру

35

36

Начальник: відділу, чергової частини;
головний бухгалтер - начальник сектору

26 - 27

28 - 29

Начальник циклу

25

26

Начальник курсу

21

22

Старший викладач-методист

21 - 22

Старший викладач

20 - 21

Викладач-методист усіх найменувань

19 - 20

Викладач

18 - 19

Старші: інспектор (усіх найменувань), психолог;
начальник служби озброєння - начальник полігона

14

15

Інспектор (усіх найменувань), психолог

13

14

Лікарі усіх найменувань

20

Фельдшер

14ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб рядового і молодшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посад

Тарифний розряд

Державна установа «Генеральна дирекція діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України», територіальні (міжрегіональні) воєнізовані формування, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, відділ охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом

Заступник чергового помічника начальника установи - начальник чергової зміни

8 - 10

Начальник чергової варти (зміни)

7 - 9

Начальник їдальні; інспектор з обліку

6 - 8

Старший по корпусу, боєць штурмової групи

6 - 8

Молодший інспектор 1 категорії, старший контролер

5 - 7

Молодший інспектор: 2 категорії, усіх найменувань; контролер

4 - 6

Водій-співробітник:


3 класу

3 - 5

2 класу

4 - 6

1 класу

5 - 7

Відомча пожежна охорона

Командир відділення - водій, начальник окремого поста ВПО

5 - 7

Командир відділення, водій

4 - 6

Старший пожежник

3 - 5

Пожежник, моторист

2 - 4

Навчальні заклади Державної кримінально-виконавчої служби України

Старшина центру, курсу;
начальник: речової служби, продовольчої служби, речової та продовольчої служби

8 - 10

Начальник: тиру, складу - збройовий майстер, їдальні

8 - 9

Начальник: гаража, складу озброєння

8 - 10

Помічник чергового;
технік-доглядач

6 - 8

Молодший інспектор усіх найменувань

5 - 7

Контролер контрольно-пропускного пункту

1 - 2

Музикант, артист:


2 категорії

4 - 5

1 категорії

5 - 6

вищої категорії

6 - 7

Водій-співробітник, водій-інструктор:


3 класу

3 - 5

2 класу

4 - 6

1 класу

5 - 7

__________
Примітки:


1. В установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, які оптимізовані шляхом консервації, тарифні розряди за посадами встановлюються у мінімальному розмірі.

2. Посадові оклади встановлюються на один тарифний розряд вище передбачених цією схемою особам рядового і молодшого начальницького складу:
які проходять службу у виправних колоніях максимального рівня безпеки, а також секторах максимального рівня безпеки, утворених у кримінально-виконавчих установах закритого типу і слідчих ізоляторах;
зайнятим на роботі з охорони і нагляду в психіатричних лікарнях з інтенсивним (суворим) наглядом за особами, які там тримаються;
за небезпечні для здоров’я та особливо важкі умови служби за переліком посад і на умовах, визначених Міністерством юстиції України.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.03.2018 № 685/5

СХЕМА
тарифних коефіцієнтів за посадами курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України

Категорія курсантів

Тарифний коефіцієнт

Курсанти з числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання:

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», «спеціаліст», «бакалавр»:

першого і другого курсу навчання

0,35

третього курсу навчання

0,4

четвертого і кожного наступного курсу навчання

0,45

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»:

першого і другого курсу навчання

0,3

третього і кожного наступного курсу навчання

0,35

Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа:

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», «спеціаліст», «бакалавр»:

першого і другого курсу навчання

0,45

третього курсу навчання

0,5

четвертого і кожного наступного курсу навчання

0,55

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»:

першого і другого курсу навчання

0,4

третього і кожного наступного курсу навчання

0,45

__________
Примітка.


Посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року, на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до десяти гривень.

Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 13.03.2018 № 685/5 Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Завантажити НАКАЗ від 13.03.2018 № 685/5 "Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України"


Завантажити НАКАЗ від 13.03.2018 № 685/5 "Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!