УГОДА
МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ

{Угоду ратифіковано Законом № 989-VIII від 04.02.2016}

Уряд України,

представлений

Його Високоповажністю Павлом Клімкіним,

Міністром закордонних справ України,

та

Організація Північноатлантичного договору (далі - "НАТО"),

представлена

Його Високоповажністю Єнсом Столтенбергом,

Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору,

(далі - "Сторони");

спираючись на Особливе партнерство, як зазначено у Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО від 9 липня 1997 року та Декларації про доповнення Хартії від 21 серпня 2009 року;

беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору щодо призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні, підписаний 9 грудня 1998 року, а також Додатковий протокол до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору про призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні, підписаний 4 квітня 2008 року;

беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні, підписаний 7 травня 1997 року, а також Додатковий протокол до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні, підписаний 4 квітня 2008 року;

прагнучи продемонструвати свої зобов'язання за Особливим партнерством та надати підтримку Україні у проведенні довгострокових системних реформ сектору безпеки та оборони з метою посилення здатності України самостійно забезпечити свою безпеку, а також підтримати заходи, які були затверджені Комісією Україна-НАТО;

вважаючи, що наразі є доцільним офіційно заснувати та визначити статус Представництва НАТО в Україні, що складається з Офісу зв'язку НАТО та Центру інформації та документації НАТО, а також надалі оформити положення, що регулюватимуть статус персоналу НАТО, який працюватиме там;

беручи до уваги те, що Представництво НАТО, його військові та цивільні співробітники та інші призначені до нього офіційні особи посилюватимуть та розширюватимуть участь України у всіх заходах співробітництва в рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, Річної національної програми, Програми "Партнерство заради миру", Плану роботи Військового комітету з Україною та інших форм співпраці, узгодженими між Україною та НАТО, включаючи надання дорадчої допомоги українським державним органам та офіційним особам в будь-яких узгоджених сферах співпраці;

пам'ятаючи, що продовження діяльності Центру інформації та документації НАТО в Україні відіграватиме ключову роль в поширенні більш чіткого розуміння в Україні ролі НАТО в Європі, переваг співробітництва України з НАТО та дозволить надавати дорадчу підтримку українським органам влади у відповідних сферах, включаючи стратегічні комунікації;

беручи до уваги те, що Центр інформації та документації НАТО та Офіс зв'язку НАТО продовжуватимуть виконувати свої функції як особливі структури Представництва НАТО; та

визнаючи важливість проектів, що фінансуються НАТО в Україні, включаючи залучення наукового та громадянського суспільства, технічну допомогу або проекти академічних досліджень, і бажаючи сприяти ефективному виконанню таких проектів;

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди застосовуються такі визначення:

a. "персонал Представництва НАТО" означає Главу Представництва НАТО, Директорів Офісу зв'язку НАТО та Центру інформації та документації інших цивільних та військових співробітників, найнятих, призначених чи закріплених за НАТО з метою виконання своїх обов'язків на території України разом з членами їхніх родин, які проживають разом з ними, крім громадян України чи осіб, які постійно проживають на території України;

b. "сили НАТО", що вживається в Статті 29 цієї Угоди, означає військовий та цивільний персонал, військове обладнання, транспортні засоби, судна, літаки та обладнання, що належать сухопутним, морським чи повітряним силам держав - членів НАТО, які функціонують під командуванням і управлінням НАТО або призначені для підтримки заходів під проводом НАТО;

c. "персонал НАТО", що вживається в Статті 29 цієї Угоди, означає військовий та цивільний персонал, призначений, закріплений чи найнятий НАТО та державами - членами НАТО, за виключенням місцевого персоналу, що найнятий в Україні;

d. "країна, що направляє", що вживається в Статті 29 цієї Угоди, означає відповідну державу - члена НАТО, якій належить персонал НАТО;

e. "проект, що фінансується НАТО" означає будь-який проект або діяльність, у тому числі, але не обмежуючись, науковою, із залученням громадянського суспільства, технічною допомогою або науково-дослідними проектами, які фінансуються НАТО, чи то в рамках Програми "Наука заради миру і безпеки", трастового фонду або іншим чином; та

f. "реципієнт" означає будь-яку юридичну або фізичну особу, розташовану або проживаючу в Україні, яка одержує кошти та/або обладнання в рамках проекту, що фінансується НАТО.

Стаття 2

НАТО засновує Представництво, яке складається з Офісу зв'язку НАТО та Центру інформації та документації НАТО (далі - Представництво НАТО), які користуються всіма привілеями, імунітетами та сприянням, які надаються дипломатичному представництву, заснованому в Україні відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Стаття 3

Представництво сприяє посиленню та розширенню участі України у всіх заходах співробітництва в рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, Річної національної програми, Програми "Партнерство заради миру", Плану роботи Військового комітету з Україною та будь-яких інших форм співпраці, узгодженими між Україною та НАТО, включаючи надання дорадчої допомоги українським державним органам та офіційним особам в будь-яких узгоджених сферах співробітництва. Представництво може долучатися до будь-яких заходів із взаємодії чи надання дорадчої допомоги з метою сприяння цим заходам, а також сприяє створенню стратегічного партнерства між НАТО, державними органами України та громадськими організаціями в Україні. Крім того, Представництво може підтримувати зв'язок з посольствами держав - членів НАТО в Україні, зокрема з контактним посольством НАТО в Україні та посольствами держав - партнерів НАТО, в тому числі щодо двосторонніх чи багатосторонніх програм співробітництва.

Стаття 4

Без шкоди для мандату, визначеному у Статті 3 цієї Угоди, діяльність Офісу зв'язку НАТО може включати:

a. встановлення та підтримання контакту з усіма відповідними цивільними та військовими міністерствами та відомствами;

b. надання дорадчої допомоги державним органам України щодо діяльності на підтримку Особливого партнерства шляхом взаємодії з представниками, які відповідають за координацію співпраці України з НАТО, зокрема, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших органів, включаючи неурядові організації у разі необхідності;

c. взаємодію з відповідними органами НАТО в контексті забезпечення відповідних заходів по лінії Україна-НАТО та програм співпраці;

d. сприяння та координацію інформації та заходів, пов'язаних з Програмою "Партнерство заради миру";

e. надання підтримки візитам експертів та радників НАТО, спрямованим на імплементацію Особливого партнерства, а також будь-яких інших заходів України з НАТО та програм співробітництва;

f. підтримку контактів між НАТО та цивільними та військовими державними органами України, а також надання підтримки візитам представників НАТО, включаючи радників з технічних та інших питань;

g. надання технічної чи політичної допомоги та підтримки державним органам України, а також будь-які логістичні, операційні та системні послуги та підтримку;

h. надання дорадчої допомоги органам НАТО щодо поточної діяльності, а також майбутніх сфер співробітництва, які можливо було б розвинути.

Стаття 5

Без шкоди для мандату, визначеному у Статті 3 цієї Угоди, діяльність Центру інформації та документації НАТО може включати:

a. встановлення та підтримку контакту з усіма відповідними цивільними та військовими міністерствами та відомствами;

b. надання дорадчої допомоги та сприяння державним органам України, зокрема, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ, Раді національної безпеки і оборони, Службі безпеки, Державній прикордонній службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій щодо стратегічних комунікацій, а також розвитку діяльності в сфері комунікацій стосовно реформування сектору безпеки та оборони;

c. розробку та організацію заходів публічної дипломатії та комунікацій для офіційних осіб НАТО, які відвідують Україну;

d. розробку та реалізацію програм з питань публічної дипломатії та комунікацій, включаючи програми з навчання та розбудови можливостей, а також заходів у сфері публічної дипломатії з метою сприяння Особливому партнерству між Україною та НАТО;

e. підвищення рівня обізнаності громадськості про НАТО через персональні контакти та поширення інформації про НАТО, надання вільного доступу до інформації про НАТО як для окремих груп, так і широкої громадськості, включаючи, зокрема, державних службовців та структури, органи та заклади з військових питань та питань безпеки, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також парламентарів та їхній апарат, журналістів та фахівців засобів масової інформації, бібліотеки, факультети університетів та інститутів, які займаються питаннями політики, безпеки, зовнішньої політики та оборони, відповідні неурядові організації, провідних економістів та бізнесменів, а також іншу зацікавлену громадськість;

f. встановлення всеохоплюючої комп'ютерної мережі документації та коресподенції НАТО, до якої українська та міжнародна громадськість буде мати вільний електронний доступ;

g. започаткування, координацію та/або організацію проведення національних, регіональних та міжнародних семінарів, конференцій та круглих столів з питань європейської та світової безпеки і, особливо, ролі НАТО;

h. розгляд та координацію пропозицій про можливих відвідувачів НАТО, а також конференцій та семінарів, пов'язаних із НАТО, і сприяння візитам офіційних осіб НАТО в Україну;

i. надання інформації щодо освітніх та наукових програм НАТО потенційним кандидатам та розгляд заявок;

j. сприяння, моніторинг та звітування про висвітлення питань, пов'язаних з НАТО, в українських та міжнародних засобів масової інформації;

k. підтримку зв'язку з керівництвом НАТО в контексті відповідних спільних заходів Україна-НАТО та програм співробітництва; та

l. інші заходи публічної дипломатії.

Стаття 6

Персонал Представництва НАТО користується всіма привілеями, імунітетами та сприянням, які надаються дипломатичним агентам, акредитованим в Україні, відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Стаття 7

Персонал Представництва НАТО звільняється від податків та може ввозити товари для особистого користування, без будь-яких обмежень та стягнення будь-яких податків, митних платежів та інших зборів будь-якого характеру, у тій мірі, у якій такі привілеї та імунітети не надаються вже передбаченими відповідно до Статті 6 цієї Угоди.

Стаття 8

Співробітники Представництва, які виконують адміністративні та технічні функції, і не є громадянами України або особами, що постійно проживають на території Україні, разом з членами їхніх родин, що проживають разом з ними, і не є громадянами України або особами, що постійно проживають на території Україні, користуються привілеями, імунітетами та сприянням, які надаються членам адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва в Україні, відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Стаття 9

НАТО повідомляє Міністерство закордонних справ України про призначення співробітників, зазначених у Статтях 6 та 8 цієї Угоди, по мірі необхідності.

Стаття 10

Місцеві співробітники, найняті для здійснення адміністративних та технічних функцій, які є громадянами України або особами, що постійно проживають на території України, підпадають під дію національного законодавства України. Незважаючи на це положення, місцеві співробітники, найняті для здійснення адміністративних та технічних функцій, користуються імунітетом щодо їхніх усних та письмових висловлювань, і дій, що пов'язані з виконанням їхніх офіційних функцій.

Стаття 11

Після прибуття в Україну, персоналу Представництва НАТО або іншим співробітникам Представництва, що здійснюють адміністративні та технічні функції (за виключенням громадян України чи осіб, що постійно проживають на території України) разом з членами їх родин, що проживають разом з ними, видаються дипломатичні ідентифікаційні картки, або ідентифікаційні картки для адміністративного та технічного персоналу. Уряд України, де потрібно, сприяє виконанню можливих візових вимог та видає багаторазові візи. На транспортні засоби Представництва НАТО, а також ті, що знаходяться у приватній власності осіб, визначених вище у Статтях 6 та 8 цієї Угоди, видаються стандартні дипломатичні номерні знаки.

Стаття 12

Якщо щодо співробітників НАТО, найнятих, призначених чи закріплених за НАТО, було повідомлено Українську Сторону згідно з Статтею 9 у терміновому порядку, Україна докладає максимальних зусиль щодо виконання її зобов'язань згідно з Статтею 11 цієї Угоди. У випадку, коли Україна не видає дипломатичні ідентифікаційні картки, або ідентифікаційні картки для адміністративного і технічного персоналу, цим співробітникам надаються всі привілеї, імунітети та сприяння, що визначені Статтями 6, 7 та 8 цієї Угоди. Ці співробітники можуть засвідчувати свої особи для державних органів України з використанням документів, про які НАТО повідомить Уряд України протягом шести місяців з дати набрання чинності цією Угодою й надалі в разі потреби. До дати першого повідомлення положення попереднього речення не застосовуються.

Стаття 13

Ніщо в цій Угоді не впливає на право Представництва та персоналу Представництва НАТО безперешкодно ввозити чи вивозити з України валюту, а також ввозити та вивозити обладнання, необхідне для роботи Представництва НАТО на безподатковій основі.

Стаття 14

Без шкоди для привілеїв та імунітетів, визначених іншими нормативними актами, зобов'язанням персоналу Представництва НАТО є неухильне дотримання законів та нормативно-правових актів України. Співробітники персоналу не мають права займатись особистою прибутковою професійною або комерційною діяльністю на території України, за винятком тих випадків, коли Сторони домовляться про інше щодо членів сімей, що проживають разом з ними. Співробітники персоналу також утримуються від будь-якої іншої діяльності, не сумісної з характером їхніх зобов'язань.

Стаття 15

Приміщення Представництва НАТО не використовується в цілях, не сумісних з функціями Представництва або персоналу Представництва НАТО, визначених цією Угодою або будь-якими іншими правовими інструментами.

Стаття 16

Уряд України надає Представництву та його співробітникам такий самий рівень охорони, який надається дипломатичним представництвам і агентам в Україні, відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Стаття 17

НАТО залишає за собою право впроваджувати за власний рахунок такі додаткові заходи безпеки, які вважає необхідними для приміщення, де розташоване Представництво НАТО, та для забезпечення безпеки своїх співробітників. У будь-якому випадку НАТО консультується з відповідними органами України щодо заходів фізичного захисту, розміщених поза приміщеннями Представництва чи резиденцій своїх співробітників.

Стаття 18

Представництво НАТО може вивішувати прапор НАТО та використовувати емблему НАТО. Компетентні органи України та НАТО проводитимуть між собою консультації щодо такого розміщення. Персонал Представництва НАТО може носити свою військову форму протягом періоду їхнього призначення.

Стаття 19

Представництво НАТО може встановлювати та використовувати приймально-передавальні радіо-засоби, а також супутникові системи та антени. Воно співпрацює з компетентними органами України з метою запобігання конфлікту при використанні відповідних частот. Уряд України надає доступ до спектру частот відповідно до свого чинного законодавства. З метою виконання цієї Статті з компетентними органами України будуть досягнуті домовленості.

Стаття 20

На додаток до повсякденних контактів з Україною, Представництво може проводити зустрічі на вищому рівні з усіма відповідальними державними органами та іншими організаціями і установами.

Стаття 21

Державні органи, відповідальні за співробітництво України з НАТО, надають Представництву та його персоналу необхідну інформацію та допомогу з метою підтримки його діяльності відповідно до законодавства України. Доступ до інформації України з обмеженим доступом надається відповідно до Угоди про безпеку між Урядом України та НАТО, підписаної 13 березня 1995 року (ратифікованої 12 вересня 2002 року). Відповідно до законодавства України, Уряд України надає сприяння та вживатиме заходів, необхідних для оприлюднення та обміну такою інформацією з обмеженим доступом, і сприяє доступу до центральних, місцевих та військових органів, включаючи вище керівництво та засоби масової інформації, та, у випадку, якщо такий доступ передбачає доступ до об'єктів, які перебувають під охороною, сприяє та прискорює такий доступ.

Стаття 22

У відповідності до комунікаційної та пов'язаних з нею функцій Сторін, кожна Сторона надає іншій Стороні таку необхідну нетаємну інформацію, яка може допомогти їй більш ефективно досягти своїх цілей, та у випадку звернення, надає допомогу її співробітникам досягти аудиторії та співрозмовників. З метою забезпечення координації діяльності Представництва та урядових структур України в інформаційній сфері, Центр інформації та документації НАТО проводитиме інформаційні зустрічі, щонайменш двічі на рік з посадовими особами Міністерства закордонних справ України.

Стаття 23

Україна забезпечить необхідними для цілей Офісу зв'язку НАТО та Центру інформації та документації НАТО офісними приміщеннями та надасть приміщення, де співробітники Представництва розміщуватимуться разом з українськими партнерами на постійній основі та без орендної плати. Конкретне приміщення чи кілька приміщень та умови реалізації цієї Статті, включаючи питання оплати комунальних послуг і утримання, є предметом окремої домовленості між відповідальними представниками Сторін.

Стаття 24

Через Представництво Уряд України буде повідомлятися про проекти, що фінансуються НАТО.

Стаття 25

Проекти, що фінансуються НАТО, в тому числі їхні активи, доходи та інше майно (яким володіє реципієнт або інша особа від імені реципієнта) звільняються від:

a. усіх прямих і непрямих податків; разом з тим, ні НАТО, ні реципієнт не будуть претендувати на звільнення від податків і платежів, які пов'язані з оплатою комунальних послуг;

b. усіх митних та інших зборів і кількісних обмежень на ввезення та вивезення щодо товарів, які ввозяться або вивозяться у зв'язку з або на підтримку проекту, що фінансується НАТО; товари, що ввозяться відповідно до цього звільнення не повинні відчужуватися шляхом їх продажу або дарування в Україні, за виключенням умов, затверджених Урядом України; та

c. усіх митних зборів та інших зборів та/або кількісних обмежень на ввезення та вивезення щодо публікацій, пов'язаних з проектом, що фінансується НАТО.

Стаття 26

Реципієнтам дозволяється укладати прямі контракти на придбання товарів, послуг і будівництва з будь-якого джерела всередині і за межами України щодо проекту, що фінансується НАТО. Такі контракти, товари, послуги і будівництво не підлягають сплаті мит, податків, податку на додану вартість та інших платежів в Україні. Товари, послуги і будівництво, набуті відповідно до цього положення, не повинні відчужуватися шляхом їх продажу або дарування в Україні, за виключенням умов, затверджених Урядом України.

Стаття 27

Реципієнти мають право відкривати банківські рахунки, деноміновані в євро, як в Україні, так і за кордоном, з єдиною метою зберігання коштів, що виділяються НАТО для проектів, що фінансуються НАТО. Такі рахунки звільняються від будь-яких вимог конвертації валюти або обмежень.

Стаття 28

З дати набрання чинності цією Угодою припиняє дію Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні, підписаний 7 травня 1997 року, Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору щодо призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні, підписаний 9 грудня 1998 року, Додатковий протокол до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору щодо призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні, підписаний 4 квітня 2008 року та Додатковий протокол до Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні, підписаний 4 квітня 2008 року.

Стаття 29

Положення цієї Угоди не обмежують і не завдають шкоди реалізації будь-яких чинних двосторонніх угод між Україною та країною, що направляє, по відношенню до сил та персоналу НАТО з цієї країни, включаючи персонал, статус якого визначено такою двосторонньою домовленістю, якщо між Україною та країною, що направляє, не досягнуто іншої домовленості.

Стаття 30

Будь-який спір між Сторонами стосовно тлумачення чи застосування цієї Угоди вирішується дипломатичними засобами.

Стаття 31

Кожна зі Сторін може шляхом письмового повідомлення запропонувати зміни чи доповнення до цієї Угоди та пропонувати розглянути такі зміни або доповнення.

Стаття 32

Ця Угода набирає чинності з дати, коли Уряд України повідомить про завершення виконання своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою. Кожна з Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення письмового повідомлення про припинення її дії іншій Стороні. Ця Угода припиняє дію через шість місяців з дати отримання цього повідомлення іншою Стороною Угоди, за виключенням випадків неврегульованих вимог, що виникли до дати припинення дії цієї Угоди.

Учинено у м. Київ, двадцять другого вересня 2015 року в двох примірниках, кожний українською, англійською та французькою мовами, при цьому кожний з них є рівно автентичний.


За Уряд України

За Організацію
Північноатлантичного договору


(підпис)

(підпис)


Його Високоповажність
Павло Клімкін
Міністр закордонних справ

Його Високоповажність
Єнс Столтенберг
Генеральний секретар


Публікації документа

Скачать УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ

Завантажити "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ"

Завантажити "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!