Рекомендація N 12 
Всесвітньої конференції
щодо політики у сфері культури
"Відзначення Національного дня культури
державами-членами"

Конференція, вважаючи за необхідне, щоб держави-члени встановили день, у
який громадськість країни могла б щорічно відзначати свято
культури - її характер, особливості, функції, цінності й складові,
здійснювати аналіз і оцінку конкретних дій, мети, політики і
проектів, запланованих на майбутнє, враховуючи також, що ця
пропозиція відповідає духові рішень ЮНЕСКО з приводу святкування
аналогічних річниць, рекомендує державам-членам:
a) розглянути можливість встановлення в кожній країні, згідно
з чинним законодавством, Національного дня культури; b) включити цей захід до програми дій, спрямованих на
виховання у громадськості країни розуміння важливості культури для
єдності країни, здійснення її прагнень, зміцнення самобутності й
самостійності народу і для розвитку взаєморозуміння, спільності
інтересів і співробітництва між державами; c) доводити до відома інших держав інформацію про дні
національної культури, що вже відзначаються, доповнюючи її
різноманітними даними, що становлять інтерес для інших країн, з
метою збагачення досвідом один одного, зокрема в царині
міжнародного, регіонального і двостороннього співробітництва.
Межправительственная конференция по вопросам политики в
области культуры. Рекомендации Мехико относительно политики в
области культуры. - Мехико, 1982.
Україна в міжнародно-правових відносинах,
книга 2, Правова охорона культурних цінностей,
Київ, Юрінком Інтер, 1997

Скачать Рекомендація N 12 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури Відзначення Національного дня культури державами-членамиКонференція,

Завантажити Рекомендація N 12 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Відзначення Національного дня культури державами-членами""Конференція,

Завантажити Рекомендація N 12 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Відзначення Національного дня культури державами-членами""Конференція, не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!