МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2004 N 1264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 листопада 2004 р.
за N 1428/10027

Про внесення змін і доповнень до наказу
МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію
матеріально-технічного забезпечення службової
діяльності Державної служби охорони
при МВС України"

З метою вдосконалення організації зв'язку в підрозділах
Державної служби охорони при МВС України та скорочення витрат на
його утримання Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу МВС України від 25.11.2003 N 1428
( z0511-04 ) "Про організацію матеріально-технічного забезпечення
службової діяльності Державної служби охорони при МВС України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2004
за N 511/9110, такі зміни і доповнення:
1.1. Підпункт 4.2 пункту 4 викласти в такій редакції: "4.2. Здійснювати придбання в централізованому порядку за
кошти підрозділів ДСО засобів зв'язку, виходячи з табелів
належності, складених відповідно до цього наказу і затверджених в
установленому порядку, погоджуючи з Управлінням зв'язку
при МВС України їх тип".
1.2. Додатки 1, 6 викласти в новій редакції (додаються).
1.3. Доповнити наказ додатком 8 (додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта
міліції Жука В.О.
Міністр
генерал-полковник міліції М.В.Білоконь

Додаток 1
до наказу МВС України
25.11.2003 N 1428
( z0511-04 )
(у редакції наказу
МВС України
від 26.10.2004 N 1264)

НОРМИ
належності засобів радіозв'язку
для підрозділів ДСО при МВС України

----------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Одиниця|Кількість| Кому належить | Примітка | | техніки |виміру | | | | | зв'язку | | | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |1. |компл. | 2 |черговій частині: |відповідно до | |Радіостанція| | | ДДСО при МВС України, |погодженої з | |УКХ | | |УДСО при ГУМВС України в|центрами зв'язку | |діапазону | | |Автономній Республіці |(ЦЗ) УМВС в | |стаціонарна | | |Крим, м. Києві і |областях та | | | | |Київській області, УДСО,|відділом | | | | |ВДСО при УМВС України в |телекомунікацій | | | | |областях і |(ВТ) ДДСО при МВС | | | | |м. Севастополі, |України схеми | | | | |Криворізького ВДСО УДСО |організації зв'язку| | | | |при УМВС України в | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області; | | | | | | стройових підрозділів | | | | | |міліції або цивільної | | | | | |охорони ДСО; | | | | | | підрозділів | | | | | |СПМО "Титан"; | | | | | | вищих професійних | | | | | |училищ ДСО. | | | |-"- | 2 |Пункту централізованого | | | | | |спостереження, що | | | | | |розташований в окремій | | | | | |від чергової частини | | | | | |стройового підрозділу | | | | | |ДСО будівлі. | | | |-"- | 1 |Спеціалізованому | | | | | |навчальному класу вищого| | | | | |професійного училища | | | | | |ДСО. | | | |-"- | 1 |Пункту централізованого | | | | | |спостереження, що | | | | | |розташований в одній | | | | | |будівлі з черговою | | | | | |частиною стройового | | | | | |підрозділу ДСО. | | | |-"- | 1 |Караульному приміщенню | | | | | |на об'єкті, який | | | | | |охороняється стройовим | | | | | |підрозділом міліції або | | | | | |цивільної охорони ДСО. | | | |-"- | 1 |Стаціонарному посту на | | | | | |особливо важливому | | | | | |об'єкті, який | | | | | |охороняється стройовим | | | | | |підрозділом міліції або | | | | | |цивільної охорони ДСО | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |2. |компл. | 1 |на кожний службовий |відповідно до вимог| |Радіостанція| | |автомобіль і |МВС України | |УКХ | | |оперативно-службовий | | |діапазону | | |мотоцикл. | | |автомобільна|-"- | 2 |На кожний гелікоптер, | | | | | |штабний автобус, | | | | | |моторний човен УДСО при | | | | | |ГУМВС України в | | | | | |Автономній Республіці | | | | | |Крим, м. Києві і | | | | | |Київській області, УДСО,| | | | | |ВДСО при УМВС України в | | | | | |областях і | | | | | |м. Севастополі, | | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО | | | | | |при УМВС України в | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |3. |компл. |40% від |стройовому підрозділу | | |Радіостанція| |чисель- |міліції або цивільної | | |УКХ | |ності |охорони ДСО | | |діапазону | |особового| | | |переносна | |складу | | | | | | | | | | |-"- |70% від |підрозділу | | | | |чисель- |СПМО "Титан" | | | | |ності | | | | | |особового| | | | | |складу | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |4. | | |черговій частині: |забезпечення | |Радіостанція|компл. | 20 | ДДСО при МВС України; |оперативних планів | |УКХ |-"- | 15 | УДСО при ГУМВС |здійснюється | |діапазону | | |України в Автономній |відповідно до | |переносна | | |Республіці Крим |розпорядження по | | | | |і м. Києві; |зв'язку за рахунок | | |-"- | 10 | УДСО при ГУМВС |використання | | | | |України в Київській |радіостанцій | | | | |області, УДСО, ВДСО при |підрозділів, | | | | |УМВС України в областях |задіяних згідно з | | | | |і м. Севастополі, |планами, резерву | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО |ДДСО при МВС | | | | |при УМВС України в |України, УДСО при | | | | |Дніпропетровській |ГУМВС України в | | | | |області; |Автономній | | |-"- | 5 | стройовому підрозділу |Республіці Крим, | | | | |міліції або цивільної |м. Києві і | | | | |охорони ДСО |Київській області, | | | | | |УДСО, ВДСО при УМВС| | | | | |України в областях | | | | | |і м. Севастополі | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |5. |компл. |100% від |підрозділу СПМО "Титан" | | |Радіостанція| |чисель- | | | |УКХ | |ності | | | |діапазону | |особового| | | |потайно- | |складу, | | | |переносна | |що | | | | | |задіяний | | | | | |для | | | | | |охорони | | | | | |фізичних | | | | | |осіб | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |6. |компл. |згідно |ДДСО при МВС України, |забезпечення | |Ретранслятор| |зі |УДСО при ГУМВС України в|стійкого | |УКХ | |схемою |Автономній Республіці |радіообміну: | |(сімплек- | |органі- |Крим, м. Києві і | при закритому | |сний) | |зації |Київській області, УДСО,|радіоканалі; | | | |зв'язку |ВДСО при УМВС України в | при великих | | | | |областях і |відстанях між | | | | |м. Севастополі, |пунктами зв'язку | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО |(до 80 км за | | | | |при УМВС України в |наявності прямої | | | | |Дніпропетровській |видимості). | | | | |області; |Відповідно до | | |-"- |згідно |підрозділу СПМО "Титан" |погодженої з ЦЗ | | | |зі | |УМВС в областях та | | | |схемою | |ВТ ДДСО при МВС | | | |органі- | |України схеми | | | |зації | |організації зв'язку| | | |зв'язку | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |7. |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України, |зв'язок | |Радіорелейні| |проектом |УДСО при ГУМВС України в|організовується за | |станції всіх| | |Автономній Республіці |наявності | |типів | | |Крим, м. Києві і |дозволених | | | | |Київській області, УДСО,|частотних номіналів| | | | |ВДСО при УМВС України в |та схеми | | | | |областях і |організації | | | | |м. Севастополі, |зв'язку, погодженої| | | | |Криворізькому ВДСО УДСО |з ЦЗ УМВС в | | | | |при УМВС України в |областях та ВТ ДДСО| | | | |Дніпропетровській |при МВС України | | | | |області | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |8. |компл. | 1 |на кожний службовий |відповідно | |Сигнальний | | |автомобіль і |до вимог | |гучномовний | | |оперативно-службовий |МВС України | |пристрій | | |мотоцикл | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |9. |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України, |належність і | |Пейджинговий| |проектом |УДСО при ГУМВС України в|кількість пейджерів| |зв'язок: | | |Автономній Республіці |визначаються | | базове | | |Крим, м. Києві і |відповідно до схеми| |устаткуван- | | |Київській області, УДСО,|оповіщення | |ня; | | |ВДСО при УМВС України в |особового складу | | термінали | | |областях і | | | | | |м. Севастополі, | | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО | | | | | |при УМВС України в | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області | | -----------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
ДСО при МВС України
полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 6
до наказу МВС України
25.11.2003 N 1428
( z0511-04 )
(у редакції наказу
МВС України
від 26.10.2004 N 1264)

ТАБЕЛЬ
належності засобів мобільного зв'язку мережі загального
користування для підрозділів ДСО при МВС України

------------------------------------------------------------------ | Посада | Мобільний | Примітка | | (або призначення телефону) |радіотелефон| | | | (шт.) | | |----------------------------------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Департамент ДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |1. Начальник Департаменту | 2 | | |----------------------------------------+------------+----------| |2. Перший заступник начальника | 1 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |3. Заступник начальника Департаменту | 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |4. Начальник Штабу Департаменту | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |5. Начальник управління в складі | 1 |кожному | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |6. Заступник начальника управління в | 1 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |7. Начальник відділу в складі управління| 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |8. Начальник сектору СПМО "Титан" | 1 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |9. Начальник самостійного відділу в | 1 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |10. Начальнику центру при Департаменті | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |11. Головному ревізору | 1 |кожному | |контрольно-ревізійного відділу | | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |12. Прес-секретар відділу моніторингу | 1* | | |Штабу | | | |----------------------------------------+------------+----------| |13. Оперативний автомобіль чергової | 1 |на кожний | |частини | | | |----------------------------------------+------------+----------| |14. Технологічний **** | 4 | | |----------------------------------------+------------+----------| |15. Виїзний ** | 3 | | |----------------------------------------------------------------| |УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і | |Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях | |і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в | |Дніпропетровській області | |----------------------------------------------------------------| |16. Начальник | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |17. Заступник начальника | 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |18. Начальник служби | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |19. Працівники служби маркетингу | 1* |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |20. Командир СПМО "Титан" | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| 1 |кожному **| |----------------------------------------+------------+----------| |22. Технологічний **** | 2 | | |----------------------------------------+------------+----------| |23. Оперативний автомобіль чергової | 1 | | |частини | | | |----------------------------------------------------------------| |Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО | |----------------------------------------------------------------| |24. Начальник ВДСО | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |25. Командир СПМО "Титан" | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |26. Начальник загону "Варта" | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |28. Старший групи Служби інкасації *** | 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |29. Віддалені пости (за відсутності | 1 | | |радіозв'язку) | | | |----------------------------------------------------------------| | Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |30. Начальник училища | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |31. Заступник начальника училища | 1* |кожному | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Установлюється виходячи з необхідності та за наявності
грошових коштів, окремим дозволом начальника ДДСО при МВС України. ** Видаються з дозволу начальника ДДСО при МВС України для
виїзду у відрядження. *** Установлюється при виїзді за межі дислокації підрозділу. **** Для підключення до цифрової відомчої АТС з дозволу ДДСО
при МВС України та проведення в Дослідно-впроваджувальному центрі
при ДДСО при МВС України лабораторних випробувань систем
централізованого спостереження.
Начальник Департаменту
ДСО при МВС України
полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 8
до наказу МВС України
25.11.2003 N 1428
( z0511-04 )

МІСЯЧНИЙ ЛІМІТ
на розмови абонентів мобільного зв'язку мережі
загального користування підрозділів ДСО
при МВС України

------------------------------------------------------------------ | Посада (або призначення телефону) |Установлений |Примітка| | |ліміт без | | | |урахування | | | |абонентської | | | |плати (грн.) | | |----------------------------------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | ДДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |1. Начальник Департаменту | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |2. Перший заступник начальника | 300 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |3. Заступник начальника Департаменту | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |4. Начальник Штабу Департаменту | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |5. Начальник управління в складі | 300 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |6. Начальнику центру при Департаменті | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |7. Заступник начальника управління в | 200 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |8. Начальник відділу в складі управління| 200 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |9. Начальник сектору СПМО "Титан" | 200 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |10. Начальник самостійного відділу в | 200 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |11. Головний ревізор | 100 | | |контрольно-ревізійного відділу | | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |12. Прес-секретар відділу моніторингу | 100 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |13. Оперативний автомобіль чергової | 200 | | |частини | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |14. Технологічний |без обмежень *| | |----------------------------------------+--------------+--------| |15. Виїзний |без обмежень *| | |----------------------------------------------------------------| |УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і | |Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях | |і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в | |Дніпропетровській області | |----------------------------------------------------------------| |16. Начальник | 200 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |17. Заступник начальника | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |18. Начальник служби | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |19. Працівник служби маркетингу | 100 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |20. Командир СПМО "Титан" | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |22. Технологічний |без обмежень *| | |----------------------------------------+--------------+--------| |23. Оперативний автомобіль чергової | ** | | |частини | | | |----------------------------------------------------------------| |Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО | |----------------------------------------------------------------| |24. Начальник ВДСО | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |25. Командир СПМО "Титан" | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |26. Начальник загону "Варта" | ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |28. Старший групи Служби інкасації | ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |29. На віддаленому посту | ** | | |----------------------------------------------------------------| | Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |30. Начальник училища | 200 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |31. Заступник начальника училища | 150 | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Граничні витрати на утримання встановлюються відповідною
постановою Кабінету Міністрів України. ** З дозволу начальника ДДСО при МВС України за погодженням з
Фінансово-економічним управлінням ДДСО при МВС України
визначаються форма оплати та ліміт.
Начальник Департаменту
ДСО при МВС України
полковник міліції О.П.Угровецький


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 26.10.2004 N 1264 Про внесення змін і доповнень до наказу МВС України від 25.11.2003 N 1428 Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України

Завантажити Наказ МВС України від 26.10.2004 N 1264 " Про внесення змін і доповнень до наказу МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України""

Завантажити Наказ МВС України від 26.10.2004 N 1264 " Про внесення змін і доповнень до наказу МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України"" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!