ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
06 травня 2019 року № 241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2019 р.
за № 805/33776

ДОЗВОЛЕНІ ВІДХИЛЕННЯ
між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю

1. Дозволені відхилення для значень вмісту поживних речовин, що входять до складу кормового матеріалу та/або кормової суміші, мають відповідати значенням, наведеним у додатку до цих Дозволених відхилень.

2. Дозволені відхилення для значень вмісту кормових добавок мають містити лише технічні відхилення та застосовуватися до кормових добавок, що зазначені у маркуванні та що входять до переліку поживних речовин.

3. Щодо кормових добавок, які входять до переліку поживних речовин, дозволені відхилення мають застосовуватися до загальної кількості кормових добавок, які зазначені у маркуванні, що є гарантованою кількістю на кінець мінімального строку зберігання корму.

Дозволені нижні межі відхилень для значень вмісту кормових добавок мають відповідати таким значенням:

10 % від заявленого вмісту, якщо він становить 1000 одиниць або більше;

100 одиниць, якщо заявлений вміст не перевищує 1000 одиниць, але не є нижчим, ніж 500 одиниць;

20 % від заявленого вмісту, якщо він не перевищує 500 одиниць, але не є нижчим 1 одиниці;

0,2 одиниці, якщо заявлений вміст не перевищує 1 одиниці, але не є нижчим 0,5 одиниць;

40 % від заявленого вмісту, якщо вміст не перевищує 0,5 одиниць.

Одиницею вимірювання є 1 міліграм, 1000 МО (міжнародних одиниць), 1 х 10-9 КУО (колонієутворюючих організмів) або 100 одиниць ензиматичної активності відповідної кормової добавки на 1 кілограм корму.

4. Якщо відповідно до реєстраційних даних кормової добавки встановлено мінімальний та/або максимальний вміст кормової добавки у кормі, дозволені відхилення, значення яких наведені у пункті 3 цих Дозволених відхилень, застосовуються лише понад цього мінімального вмісту або до цього максимального вмісту.

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукціїМ. МорозДодаток
до Дозволених відхилень
між наведеними у маркуванні
значеннями складу кормового матеріалу
та/або кормової суміші та значеннями,
встановленими під час здійснення
державного контролю
(пункт 1)

ДОЗВОЛЕНІ ВІДХИЛЕННЯ
для значень вмісту поживних речовин, що входять до складу кормового матеріалу та/або кормової суміші

Інгредієнт

Значення складу кормового матеріалу
та/або кормової суміші, наведене у маркуванні

Дозволені відхилення

% (відсоток)

нижче від значення, наведеного у маркуванні

вище від значення, наведеного у маркуванні

1

2

3

4

Сирий жир

<8

1

2

8-24

12,5 %

25 %

>24

3

6

Сирий жир, корми, призначені
для непродуктивних тварин

<16

2

4

16-24

12,5 %

25 %

>24

3

6

Сирий протеїн

<8

1

1

8-24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

Сирий протеїн, корми, призначені
для непродуктивних тварин

<16

2

2

16-24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

Сира зола

<8

2

1

8-32

25 %

12,5 %

>32

8

4

Сира клітковина

<10

1,75

1,75

10-20

17,5 %

17,5 %

>20

3,5

3,5

Цукор

<10

1,75

3,5

10-20

17,5 %

35 %

>20

3,5

7

Крохмаль

<10

3,5

3,5

10-20

35 %

35 %

>20

7

7

Кальцій

<1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

>5

1,5

3

Магній

<1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

>5

1,5

3

Натрій

<1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

>5

1,5

3

Загальний фосфор

<1

0,3

0,3

1-5

30 %

30 %

>5

1,5

1,5

Зола, не розчинна в гідрохлоридній кислоті

<1

межі відхилень не встановлені

0,3

1-<5

30 %

>5

1,5

Калій

<1

0,2

0,4

1-5

20 %

40 %

>5

1

2

Волога

<2

межі відхилень не встановлені

0,4

2-<5

20 %

5-12,5

1

>12,5

8 %

Енергетична цінність


5 %

10 %

Протеїнова цінність


10 %

20 %

__________
Примітка.


Дозволені відхилення наведено як абсолютне відсоткове значення (таке значення необхідно відняти від або додати до значення складу кормового матеріалу та/або кормової суміші, наведеного у маркуванні) або як відносне значення, позначене символом «%» (такий відсоток розраховується на основі значення складу кормового матеріалу та/або кормової суміші, наведеного у маркуванні, для визначення дозволеного відхилення).


Дозволені відхилення між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю
Наказ; Мінагрополітики України від 06.05.2019 № 241
Прийняття від 06.05.2019
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0805-19
Законодавство України
станом на 24.03.2023
чиннийПублікації документа

Скачать між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю

Завантажити між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю

Завантажити між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!