МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2018  № 697


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2018 р.
за № 1058/32510

Про затвердження Положення про імміграційну картку

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1, частин першої, другої статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», частини другої статті 11, пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про прикордонний контроль» та пункту 1 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про імміграційну картку, що додається.

2. Начальнику Управління взаємодії з Державною прикордонною службою України Рябому С.М. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 грудня 2011 року № 987 «Про затвердження Положення про імміграційну картку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за № 3/20316.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України Цигикала П.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра закордонних справ України

Т.в.о. Голови Служби безпеки України
генерал-полковник

Голова Державної міграційної служби УкраїниС.О. Кислиця


В. Маліков

М.Ю. СоколюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
22 серпня 2018 року № 697


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2018 р.
за № 1058/32510

ПОЛОЖЕННЯ
про імміграційну картку

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про прикордонний контроль».

2. Це Положення встановлює:

випадки та порядок заповнення імміграційної картки іноземцями, особами без громадянства;

порядок зберігання та знищення імміграційних карток.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про прикордонний контроль».

II. Випадки заповнення імміграційної картки

Форма імміграційної картки, наведена в додатку до цього Положення, заповнюється іноземцями або особами без громадянства у таких випадках:

надання іноземцем або особою без громадянства під час здійснення прикордонного контролю для перевірки паспортного документа, у якому не передбачено сторінок для відміток про перетинання державного кордону;

іноземці є громадянами держави міграційного ризику або особи без громадянства постійно проживають у державі міграційного ризику;

на прохання іноземця або особи без громадянства про непроставлення в паспортному документі відмітки про перетинання державного кордону України;

перетинання державного кордону іноземцями або особами без громадянства, які регулярно, але не рідше одного разу на тиждень перетинають державний кордон України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

В інших випадках імміграційна картка не заповнюється.

III. Порядок заповнення імміграційної картки

1. Частини «Прибуття» (IN) та «Вибуття» (OUT) імміграційної картки заповнюються іноземцем або особою без громадянства на кожну особу окремо незалежно від віку:

у пункті пропуску через державний кордон під час в’їзду в Україну;

у транспортному засобі міжнародного сполучення;

у будь-якому іншому місці в разі завантаження та друку форми імміграційної картки з офіційного веб-сайту Державної прикордонної служби України (dpsu.gov.ua).

Частини «Прибуття» (IN) та «Вибуття» (OUT) імміграційної картки заповнюються особисто власником документів, що дають право на в’їзд в Україну.

Допускається заповнення імміграційної картки особою, яка супроводжує іноземців або осіб без громадянства, які є особами з інвалідністю та/або малолітніми дітьми або неспроможні заповнити імміграційну картку з інших причин.

2. Імміграційна картка заповнюється друкованими латинськими літерами чорнилом або кульковою ручкою чорного, синього чи фіолетового кольору розбірливо без помарок і виправлень.

3. Пункти «Дата народження», «№ паспорта», «№ візи», «Рік народження дітей», «№ транспортного засобу (рейсу)» заповнюються арабськими цифрами.

4. Заповнивши пункти 1-12 частини «Прибуття» та пункти 1-5 частини «Вибуття», іноземець або особа без громадянства ставить свій підпис у пунктах 13 і 6 відповідно.

5. Уповноважені службові особи органів охорони державного кордону, які здійснюють видачу іноземцю або особі без громадянства імміграційної картки, у разі потреби надають роз’яснення про порядок її заповнення.

6. Імміграційна картка подається разом з паспортним документом уповноваженій службовій особі Державної прикордонної служби України під час перетинання державного кордону України та зберігається іноземцем або особою без громадянства протягом усього часу перебування на території України.

7. Відмітка «В’їзд» проставляється уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби України у правому верхньому куті частин «Прибуття» та «Вибуття» імміграційної картки.

8. У разі втрати або пошкодження заповненої частини «Вибуття» (OUT) імміграційної картки з метою підтвердження іноземцем або особою без громадянства дотримання правил і строку перебування на території України іноземець або особа без громадянства звертається із запитом до визначеного Адміністрацією Держприкордонслужби органу Державної прикордонної служби України (далі - орган Держприкордонслужби).

Орган Держприкордонслужби видає іноземцю або особі без громадянства довідку з інформацією про перетинання ним державного кордону, в якій зазначаються відомості за такими реквізитами: «громадянство іноземця або особи без громадянства», «прізвище, ім’я особи», «дата народження» (число, місяць та рік), «серія, номер документа», «дата і час перетинання державного кордону», «назва пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон», «напрямок перетинання державного кордону».

Інформація про орган Держприкордонслужби та його реквізити розміщуються на веб-сайті Державної прикордонної служби України (dpsu.gov.ua).

9. У разі виїзду іноземця або особи без громадянства з України уповноважена службова особа Державної прикордонної служби України під час здійснення прикордонного контролю відбирає заповнену частину «Вибуття» (OUT) імміграційної картки.

IV. Порядок зберігання та знищення імміграційних карток

1. Належне зберігання імміграційних карток, що відбираються під час здійснення прикордонного контролю, забезпечують посадові особи, які визначаються начальником органу охорони державного кордону.

2. Для зберігання імміграційних карток в органах охорони державного кордону створюються умови, що забезпечують їх надійну схоронність.

3. Видача бланків імміграційних карток здійснюється без ведення окремого обліку.

4. Заповнені частини «Прибуття» (IN), «Вибуття» (OUT) імміграційних карток зберігаються в органах охорони державного кордону три місяці з дня їх заповнення у спеціально виділених приміщеннях у шафах (металевих сейфах тощо), що закриваються на замок для унеможливлення доступу до них сторонніх осіб.

5. Заповнені частини імміграційних карток, термін зберігання яких закінчився, знищуються комісією у складі трьох посадових осіб органу охорони державного кордону, які визначаються начальником цього органу, шляхом їх спалювання або подрібнення пристроєм для знищення паперу (шредер), про що складається акт із зазначенням загальної кількості знищених заповнених імміграційних карток.

Начальник Управління
взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
С.М. Рябий


Додаток
до Положення про імміграційну картку (розділ II)

ФОРМА
імміграційної картки

Лицьовий бік

Частина «Прибуття»

Назва поля

Значення елемента даних

Максимальна кількість знаків

1

Прізвище
Surname

Прізвище особи

14

2

Ім’я
Name

Ім’я особи

14

3

Громадянство
Citizenship

Громадянство (підданство) особи

13

4

Дата народження
Date of birth

Дата народження особи

12

5

Стать
Sex

Стать особи

4

6

Серія, № паспорта
Passport №

Серія, № паспортного документа особи

12

7

Тип, № візи, термін дії
Type, Visa №, term of Visa

Тип, № візи України, термін дії візи

12

8

Діти (ім’я, рік народження)
Children (name, date of birth)

Ім’я та рік народження дитини

9

9

Мета прибуття
Purpose of journey

Мета прибуття особи

12

10

Назва, адреса сторони, що приймає
Destination name, address

Адреса сторони, що приймає, для фізичних осіб - місце проживання

37

11

Місце тимчасової реєстрації
Place of temporary registration

Місце тимчасової реєстрації на території України

37

12

№ транспортного засобу (рейсу)
Vehicle (flight) №

Номер транспортного засобу, № рейсу повітряного судна; № поїзда; порт відходу та назва морського (річкового судна)

8

13

Підпис пред’явника
Signature of bearer

Особистий підпис особи

-

Частина «Вибуття»

Назва поля

Значення елемента даних

Максимальна кількість знаків

1

Прізвище
Surname

Прізвище особи

14

2

Ім'я
Name

Ім'я особи

14

3

Громадянство
Citizenship

Громадянство (підданство) особи

13

4

Дата народження
Date of birth

Дата народження особи

12

5

Серія, № паспорта
Passport №

Серія, № паспортного документа особи

12

6

Підпис пред'явника
Signature of bearer

Особистий підпис особи

-

Зворотний бік

Подається разом з паспортним документом уповноваженій службовій особі органу охорони державного кордону України під час перетинання державного кордону та зберігається протягом усього часу перебування на території Україні.

This card must be presented together with the passport to Ukrainian border authorities when crossing the State border of and is kept for the whole period of stay in Ukraine.

__________
Примітки:


1. У частині «Прибуття» графи імміграційної картки заповнюються українською або англійською мовою.
2. У частині «Вибуття» розміщується інформація для іноземця, особи без громадянства.


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 22.08.2018 № 697 Про затвердження Положення про імміграційну картку

Завантажити Наказ МВС України від 22.08.2018 № 697 "Про затвердження Положення про імміграційну картку"


Завантажити Наказ МВС України від 22.08.2018 № 697 "Про затвердження Положення про імміграційну картку" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!