МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2020  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2020 р.
за № 336/34619

Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2020 році

Відповідно до пункту 1-2 постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 1996 року № 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" та з метою визначення вартості проведення експертиз у підрозділах Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Установити, що з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2019 рік нормативна вартість однієї експертогодини у 2020 році становить 163,45 грн.

2. Начальнику Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України забезпечити складання розрахунку вартості проведення експертиз згідно з установленою нормативною вартістю однієї експертогодини у 2020 році.

3. Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів Міністерства внутрішніх справ України (Зеленчук М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної
служби України
С. Дейнеко


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 26.03.2020 № 302 Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2020 році

Завантажити Наказ МВС України від 26.03.2020 № 302 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2020 році"

Завантажити Наказ МВС України від 26.03.2020 № 302 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2020 році" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!