АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2004 N 27/57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2004 р.
за N 166/8765
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 251 ( z0421-19 ) від 05.04.2019 }

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії
органів Державної прикордонної служби України
та Міністерства внутрішніх справ України під час
виконання завдань у межах території, яка зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи

Відповідно до Законів України "Про державний кордон України"
( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ),
"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 791а-12 ), з метою визначення порядку взаємодії
структурних підрозділів Державної прикордонної служби України та
МВС України під час виконання завдань у межах території, яка
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії органів
Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх
справ України під час виконання завдань у межах території, яка
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи (додається).
2. Начальникам регіональних управлінь, начальникам органів
охорони кордону Державної прикордонної служби України, керівникам
органів та підрозділів внутрішніх справ України організувати
взаємодію згідно з вимогами цієї Інструкції і керуватися нею під
час виконання покладених на них завдань у межах зон відчуження і
безумовного (обов'язкового) відселення, що розміщені у
контрольованих прикордонних районах.
3. Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України та Міністерства внутрішніх справ України від
22.08.96 N 254/582 ( z0534-96 ) "Про затвердження Положення про
порядок взаємодії Держкомкордону та МВС України при виконанні
завдань у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 16.09.96 за N 534/1559, уважати
таким, що втратив чинність.
4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
Державної прикордонної служби та Міністерства внутрішніх справ
України.
Голова Державної прикордонної
служби України генерал-полковник М.М.Литвин
Міністр внутрішніх справ
України генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України,
Міністерства внутрішніх
справ України
12.01.2004 N 27/57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2004 р.
за N 166/8765

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії органів Державної прикордонної
служби України та Міністерства внутрішніх справ України
під час виконання завдань у межах території, яка
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії органів
Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх
справ України під час виконання покладених на них законодавством
України завдань у межах зон відчуження і безумовного
(обов'язкового) відселення, що розміщені у контрольованих
прикордонних районах.
1.2. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про
державний кордон України" ( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну
службу України" ( 661-15 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ).
1.3. Форми взаємодії: 1.3.1. Проведення спільних операцій в контрольованих
прикордонних районах за єдиним задумом і планом, інших погоджених
заходів з метою запобігання, виявлення та припинення протиправної
діяльності. 1.3.2. Створення спільних груп для координації дій. 1.3.3. Спільне розташування прикордонних нарядів та нарядів
від органів внутрішніх справ для зупинення та огляду транспортних
засобів, перевірки документів, що посвідчують особу водія та
пасажирів, з метою виконання завдань щодо боротьби з організованою
злочинністю та незаконною міграцією на державному кордоні. 1.3.4. Обмін інформацією (у тому числі й оперативною) про
обстановку в контрольованих прикордонних районах (районах
виконання спільних завдань), про наміри й спроби порушень
державного кордону поза пунктами пропуску, незаконне переміщення
через державний кордон зброї та наркотичних речовин, матеріальних
цінностей, радіоактивно забруднених предметів тощо. 1.3.5. Правова і практична взаємодія органів дізнання
Державної прикордонної служби України та слідчих підрозділів МВС
України. 1.3.6. Аналіз причин і умов, що сприяють протиправній
діяльності та порушенню законодавства на державному кордоні. 1.3.7. Узагальнення підсумків виконання спільних завдань та
розроблення нових методів і форм взаємодії.
1.4. Взаємодія здійснюється: між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і
Міністерством внутрішніх справ України; між Північним регіональним управлінням Державної прикордонної
служби України та ГУ, УМВС України в Київській та Житомирській
областях; між органами охорони кордону Державної прикордонної служби
України та органами і підрозділами внутрішніх справ, що
дислокуються на територіях зон відчуження та безумовного
(обов'язкового) відселення.
1.5. Механізмом реалізації взаємодії є напрацювання планів
взаємодії, планів спільних операцій та інших заходів. Плани взаємодії уточнюються: на територіальному рівні - один
раз на рік, за потреби - негайно.
2. Основні функції взаємодії
2.1. Підрозділи Державної прикордонної служби: 2.1.1. Здійснюють заходи щодо забезпечення охорони державного
кордону України по зовнішньому периметру зони безумовного
(обов'язкового) відселення. 2.1.2. Здійснюють контроль за дотриманням правил
прикордонного режиму шляхом періодичного висилання прикордонних
нарядів для ведення повітряної розвідки та перевірки лінії
державного кордону розвідувально-пошуковими групами на БТР. 2.1.3. Інформують відповідні органи і підрозділи МВС України
про виявлені ознаки, що свідчать про підготовку до порушення
державного кордону України в межах зон відчуження і безумовного
(обов'язкового) відселення, а також про ознаки підготовки та
здійснення злочинів, дії організованих груп, які займаються
протиправною діяльністю на державному кордоні. 2.1.4. Подають допомогу підрозділам МВС України у виявленні
злочинців під час перетинання ними державного кордону.
2.2. МВС України та його підрозділи. 2.2.1. Забезпечують охорону громадського порядку на
територіях зон відчуження і безумовного (обов'язкового)
відселення, контрольно-пропускний режим при в'їзді та виїзді з цих
зон. 2.2.2. Надають допомогу органам охорони державного кордону
Державної прикордонної служби в припиненні незаконного перетинання
державного кордону та вивезенні через кордон матеріальних
цінностей у межах зон відчуження і безумовного (обов'язкового)
відселення. 2.2.3. Інформують підрозділи Державної прикордонної служби
України про дії організованих груп, які займаються протиправною
діяльністю на державному кордоні.
3. Підготовка та проведення спільних заходів
3.1. Рішення про проведення спільних заходів приймається
керівниками взаємодійних підрозділів після аналізу обстановки, що
склалася на ділянці державного кордону, оцінки стану та
можливостей наявних сил і засобів. Рішення про проведення спільних заходів документується в
установленому порядку.
3.2. Підготовка спільних заходів здійснюється завчасно і
безпосередньо перед їх проведенням.
3.3. Завчасна підготовка передбачає: проведення спільних нарад, планових занять, тренувань та
навчань, розроблення й уточнення планів проведення спільних
операцій, планів взаємодії та інших планувальних документів; проведення спільних рекогносцировок місцевості в районах
імовірних дій на різних напрямках державного кордону; вивчення й узагальнення тактики дій порушників законодавства
України з прикордонних питань та розроблення ефективних заходів
протидії.
3.4. Безпосередня підготовка починається не пізніше ніж за
3-5 діб до початку проведення спільних заходів і передбачає: уточнення рішення про проведення спільних дій; уточнення питань взаємодії, управління та всебічного
забезпечення планового проведення спільних заходів; підготовку органів управління, особового складу і техніки до
виконання поставлених завдань, проведення додаткових спільних
занять та інструктажів; планування спільних заходів; створення необхідного угруповання сил і засобів; зайняття визначених районів зосередження для висунення в
район проведення спільних дій; контроль за готовністю до виконання запланованих спільних
заходів.
3.5. Підготовка та проведення спільних дій здійснюється в
режимі конфіденційності з обмеженням кола поінформованих осіб та
проведення заходів маскування.
3.6. За потреби, з метою планування та координації дій
взаємодійних сил та засобів у районах проведення спільних заходів
створюються спільні оперативні групи (штаби) Державної
прикордонної служби і МВС України.
Перший заступник Голови
Державної прикордонної служби
України - директор Департаменту
хорони державного кордону
генерал-полковник П.А.Шишолін
16.12.2003
Заступник Міністра внутрішніх
справ України
генерал-майор міліції А.Й.Присяжнюк
23.12.2003


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 12.01.2004 N 27/57 Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ України під час виконання завдань у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Завантажити Наказ МВС України від 12.01.2004 N 27/57 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ України під час виконання завдань у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Завантажити Наказ МВС України від 12.01.2004 N 27/57 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ України під час виконання завдань у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!