(неофіційний переклад)

26 червня 2020 року

Й.В. Сергію Марченко
Міністру
Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2,
м. Київ, 01008, Україна


Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA
(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)
Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення

Ваше Високоповажносте!

Ми посилаємося на Угоду про позику між Україною ("Позичальник") та Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("Банк") від 26 травня 2014 року ("Угода про позику МБРР") щодо вищевказаного Проєкту.

Також посилаємося на лист від 12 червня 2020 року від пана Заступника Міністра з питань європейської інтеграції, з проханням: (i) частково скасувати виділення узгодженої суми Позики згідно з Розділом 7.01 Загальних умов надання позик; (ii) подовжити дату закриття Проєкту; та (iii) перерозподілити надходження Позики МБРР серед вибраних категорій вибірки коштів Позики.

Я радий повідомити вам, що Банк задовольнив це прохання та пропонуємо внести зміни до Угоди про позику стосовно таких положень:

(a) відповідно до Розділу 7.01 Загальних умов, станом на 12 червня 2020 року, Банк скасував суму розміром п'ятнадцять мільйонів десять тисяч дев'ятсот двадцять один дол.США та дев'яносто центів (15010921,90 дол. США) з рахунку Позики;

(b) таблицю в пункті 2 Розділу IV.A Додаткової статті 2 Угоди про Позику повністю виключено та замінено таблицею, наведеною у додатку до цього листа про доповнення; та

(c) Розділ IV.B.2 Додаткової статті 2 Угоди про Позику змінено на наступне:

«2. Дата закриття є 31 жовтня 2022 року.»

За винятком інших змін, окремо зазначених у цьому листі, всі інші положення Угоди про позику залишаються в силі та є чинними.

Будь-ласка, надайте підтвердження згоди Позичальника на внесення змін зазначених вище, шляхом підписання і зазначення нижче дати на цьому документі, та повернення нам одного повністю підписаного оригіналу цього листа про внесення змін. Один підписаний оригінал цього документа має зберігатись у Позичальника. Після отримання Банком примірника цього листа про внесення змін, належним чином підписаного вповноваженим представником Позичальника, вищезазначені зміни наберуть чинності, починаючи з дати підписання цього листа Позичальником.

З повагою,
МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

(підпис)

Александр Кремер
Т.в.о.директора Світового банку в справах
Білорусі, Молдови та України
Регіон Європи та Центральної Азії

ПІДТВЕРДЖЕНО ТА ПОГОДЖЕНО:

УКРАЇНА

Вповноважений представник

Повне ім'я: _______________________________

Посада: __________________________________

Дата: ____________________________________


Додаток

Категорія

Сума виділених коштів Позики (виражена в дол. США)

Відсоток витрат, які потрібно фінансувати (включаючи податки)

(1) Товари, роботи, неконсультаційні послуги та послуги консультантів за Частиною 1 Проекту, яка буде реалізовуватись:(a) Донецьким КП (виключений з проекту відповідно до змін, внесених у серпні 2016 року)


(b) Харківським КГІ

69,727,625.00

81,50%

(с) Муніципальною компанією поводження з відходами Харківської міської ради

41,630,050.46

83,07%

(d) Київським КП

9,264.000

81,50%

(e) Кіровоградським КГІ

38,544,452.80

82,20%

(f) Тернопільським КП

31,696,976.00

82,15%

(g) Житомирським КП

35,801,083.00

82.62%

(h) Вінницьким КП

15,952,640.84

99.57%

(2) Товари, роботи, неконсультаційні послуги та послуги консультантів за Частиною 1 Проекту, яка буде реалізовуватись:(a) Краматорським КП

343.000.00

100%

(b) Коломийським КП

3,092,250.00

100%

Івано-Франківським КП (виключеним з проекту відповідно до змін, внесених у серпні 2016 року)

(с) Черкаським КП

12,309,000.00

100%

(d) Нововолинським КП

5,985,000.00

100%

(е) Чугуївським КП

0.00

100%

(3) Товари, роботи, неконсультаційні послуги та послуги консультантів за Частинами 2 і 3 Проекту

12,000,000.00

100%

(4) Комісія за надання позики

750.000

Сума, що підлягає сплаті на підставі розділу 2.03 цієї Угоди згідно з розділом 2.07 (b) Загальних умов

(5) Премія за встановлення Верхньої межі відсоткової ставки або Коридору відсотково! ставки

0

Сума, що сплачується згідно з розділом 2.07(c) цієї Угоди

(6) Нерозподілена сума

0


Скасовано станом на 17 квітня 2018 року

7,893,000.00


Скасовано станом на 12 червня 2020 року

15,010.921.90


ЗАГАЛЬНА СУМА

300,000,000Скачать Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення

Завантажити Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення

Завантажити Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!