МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2019  № 473


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 734/33705

Про затвердження Порядку добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та пункту 14 розділу II Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Рябий С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 травня 2006 року № 360 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення роботи з добору та вивчення кандидатів для проходження військової служби за контрактом особами рядового, сержантського і старшинського складу в Державній прикордонній службі України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 2006 року за № 639/12513 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби УкраїниП. ЦигикалЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
10 червня 2019 року № 473


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 734/33705

ПОРЯДОК
добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм організації роботи посадових осіб Адміністрації Державної прикордонної служби України, регіональних управлінь, загонів морської охорони, органів охорони державного кордону, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення, органів забезпечення, окремих регіональних центрів комплектування (далі - підрозділи комплектування) з добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України.

2. На військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України з додержанням умов, передбачених статтею 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», можуть бути прийняті військовослужбовці, які проходять кадрову або строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов’язані, а також жінки, які не перебувають на військовому обліку.

3. Для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України громадяни України призначаються на посади:

рядового складу;

сержантського і старшинського складу;

курсантів вищих військових навчальних закладів;

офіцерського складу.

4. Прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України здійснюється посадовими особами, визначеними пунктом 29 розділу II Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115.

5. Метою проведення заходів із добору кандидатів для прийняття їх на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України є всебічне вивчення психологічних, ділових, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, соціальної поведінки та мотивації для визначення придатності до проходження військової служби.

II. Умови прийняття кандидатів на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України

1. На військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України приймаються громадяни України, які:

визнані придатними за станом здоров’я до військової служби;

не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, визначеним статтею 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

2. Під час здійснення заходів із добору залежно від особливостей проходження служби на посадах, на зайняття яких претендують кандидати, перевага надається громадянам, які:

не мають обмежень за станом здоров’я;

мають вищу освіту за напрямом, спорідненим із військовою спеціальністю;

мають високий рівень фізичної підготовки;

вільно володіють двома та більше іноземними мовами.

3. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, установленому Законом України «Про запобігання корупції».

4. Не підлягають прийняттю на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України громадяни України:

1) які не відповідають установленим вимогам проходження військової служби, визначеним статтею 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

2) які були раніше звільнені з військової служби, служби в правоохоронних органах за службовою невідповідністю або за систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем;

3) які мають не зняту або не погашену в установленому законодавством України порядку судимість за вчинення злочину;

4) на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або військового адміністративного правопорушення;

5) які перебувають на превентивному обліку в Національній поліції України;

6) на яких поширюється заборона займати відповідні посади, визначена Законом України «Про очищення влади»;

7) які під час прийняття на військову службу не припинили членство у складі політичних партій або організацій чи рухів;

8) які під час прийняття на військову службу не надали згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей або щодо яких за результатами спеціальної перевірки та розгляду письмових пояснень кандидата встановлено факт подання ним підроблених документів, неправдивих відомостей, або невідповідності встановленим законодавством вимогам для призначення на посаду військових посадових осіб;

9) які перебувають у відносинах прямого підпорядкування від близької особи в значенні, наведеному в частині першій статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»;

10) які мають медичні протипоказання;

11) які не надали згоди на обробку їх персональних даних;

12) при наявності інших заборон для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України, визначених законодавством України.

5. В особливий період для проходження військової служби за контрактом можуть бути відібрані громадяни України, звільнені з військової служби, служби в правоохоронних та інших органах виконавчої влади з підстав, визначених підпунктом 2 пункту 4 цього розділу, якщо під час подальшого проходження військової служби, служби в правоохоронних та інших органах виконавчої влади вони позитивно себе зарекомендували.

III. Процедура проведення добору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України

1. Добір кандидатів для проходження військової служби за контрактом в Державній прикордонній службі України здійснюють уповноважені посадові особи підрозділів комплектування та/або кадрових підрозділів органів Державної прикордонної служби України з урахуванням інформації про наявність вакантних посад, отриманої від кадрових підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України та органів Державної прикордонної служби України.

2. Добір кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України для комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу здійснюють посадові особи:

підрозділів комплектування - із числа громадян України віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну загальну або базову середню освіту та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, військовозобов’язаних, резервістів;

кадрових підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України, органів Державної прикордонної служби України - із числа військовослужбовців, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу.

3. Добір кандидатів на військову службу за контрактом (навчання) у Державній прикордонній службі України на посади курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів здійснюють посадові особи:

підрозділів комплектування - із числа громадян України, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби;

кадрових підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України, органів Державної прикордонної служби України - із числа військовослужбовців віком до 30 років, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу та які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту та не мають військових звань офіцерського складу.

4. Добір кандидатів на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України для комплектування посад осіб офіцерського складу здійснюють посадові особи:

підрозділів комплектування - із числа:

офіцерів запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

громадян України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини та не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

кадрових підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України та органів Державної прикордонної служби України - із числа:

осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

осіб офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі;

осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві.

5. Добір кандидатів здійснюється:

на посади та за спеціальностями, що споріднені з тими, за якими вони проходили військову службу, або за спеціальністю, отриманою під час навчання за фахом у вищих військових навчальних закладах або навчальних центрах Державної прикордонної служби України;

на посади та за спеціальностями, що не споріднені з посадами, на яких вони проходили військову службу, але відповідають їх освітньо-кваліфікаційному рівню;

на посади та за спеціальностями, за якими вони можуть пройти підготовку у вищому військовому навчальному закладі або навчальних центрах Державної прикордонної служби України.

6. Загальне керівництво роботою з добору та вивчення особистих якостей кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України здійснюють керівники органів Державної прикордонної служби України, яким підпорядковані посадові особи підрозділів комплектування та/або кадрових підрозділів Державної прикордонної служби України, які здійснюють відбір і вивчення кандидатів.

Керівники кадрових підрозділів і підрозділів комплектування організовують та проводять заходи з добору кандидатів та безпосередньо відповідають за стан цієї роботи.

До участі в проведенні заходів з добору та вивчення особистих якостей кандидатів залучаються посадові особи Адміністрації Державної прикордонної служби України та органу Державної прикордонної служби України, в якому кандидат проходитиме військову службу за контрактом, за напрямом їх службової діяльності.

7. Процедура проведення добору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України охоплює такі заходи:

подання заяви (рапорту);

проведення тематичних інформаційних співбесід;

вивчення особистих якостей кандидата;

проведення професійно-психологічного відбору;

направлення кандидата для проходження медичного огляду військово-лікарською комісією;

складання висновку про зарахування на військову службу до Державної прикордонної служби України;

оформлення матеріалів особової справи.

8. Кандидати для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України подають до підрозділів комплектування та/або кадрових підрозділів Державної прикордонної служби України заяви (рапорти) та письмову згоду на обробку їх персональних даних, проведення спеціальної перевірки.

9. У разі звернення кандидата із заявою (рапортом) про прийняття його на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України посадовими особами підрозділу комплектування та/або кадрового підрозділу Державної прикордонної служби України проводяться такі заходи:

інформаційна бесіда з питань проходження військової служби (навчання) за контрактом, роз’яснення правових підстав служби, матеріального, фінансового забезпечення, соціального захисту тощо;

інформування кандидата про наявність вакантних посад у підрозділах органів Державної прикордонної служби України;

визначення підрозділу та посади, на якій кандидат бажає проходити військову службу за контрактом;

ознайомлення кандидата зі змістом заходів відбору;

надання кандидатові на військову службу за контрактом переліку документів для формування особової справи кандидата.

10. Попереднє вивчення особистих якостей кандидата охоплює:

вивчення документів, що підтверджують відомості про особу (документів про громадянство, освіту, трудову діяльність, про наукові та спортивні досягнення тощо);

вивчення військово-облікових документів;

вивчення медичних документів;

ознайомлення з інформацією, що надійшла з місця роботи (навчання, проживання);

проведення індивідуальних співбесід із членами сім’ї, представниками адміністрації підприємства, установи, організації, навчального закладу, де працює або навчається кандидат.

У разі встановлення факту надання неправдивої інформації або інформації, яка підтверджує наявність заборон для проходження військової служби, визначених законодавством України, що унеможливлює прийняття на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України, вивчення особистих якостей кандидата припиняється та його вилучають зі списків кандидатів для проходження військової служби за контрактом, про що кандидату повідомляють у порядку, визначеному підпунктом 14 цього розділу.

11. Після попереднього вивчення особистих якостей кандидат направляється для проведення професійно-психологічного відбору, який проводять психологи підрозділів комплектування або органів Державної прикордонної служби України в порядку, визначеному Інструкцією про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України, затвердженою наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 травня 2009 року № 354, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 червня 2009 року за № 495/16511.

12. Медичний огляд кандидатів проводиться в порядку, визначеному Положенням про проходження медичного огляду в Державній прикордонній службі України, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06 травня 2009 року № 333, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 червня 2009 за № 570/16586 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України 15 серпня 2016 року № 804).

13. Процедура проведення добору для проходження військової службу за контрактом у Державній прикордонній службі України здійснюється протягом одного місяця, може бути збільшено в разі потреби отримання додаткової інформації щодо кандидата.

14. Рішення про відмову в прийнятті кандидата на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України доводить до його відома посадова особа підрозділу комплектування та/або кадрового підрозділу органу Державної прикордонної служби України в письмовій формі з викладенням підстав відмови та роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Кандидата, який не пройшов етапів добору, письмово інформують про причини відмови у прийнятті на військову службу за контрактом та порядок оскарження прийнятого рішення.

15. Після завершення заходів добору кандидатів, які відповідають вимогам проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України, посадова особа підрозділу комплектування та/або кадрового підрозділу органу Державної прикордонної служби України складає висновок про зарахування на військову службу до Державної прикордонної служби України за формою, визначеною додатком 66 до Інструкції з організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 06 червня 2017 року № 468, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2017 року за № 1011/30879 (далі - Інструкція з організації обліку особового складу).

16. На кандидата, який успішно пройшов заходи добору, посадовими особами підрозділів комплектування та/або кадрових підрозділів органів Державної прикордонної служби України оформлюється особова справа відповідно до вимог Інструкції з організації обліку особового складу.

17. Кандидатів для проходження служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які успішно пройшли заходи з добору, посадові особи підрозділів комплектування направляють для прийняття на військову службу за контрактом в орган Державної прикордонної служби України, в якому кандидат виявив бажання проходити військову службу за контрактом.

Особові справи надсилаються до відповідного органу Державної прикордонної служби України в порядку, визначеному законодавством України.

18. Особові справи кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу надсилаються до Адміністрації Державної прикордонної служби України для прийняття рішення Головою Державної прикордонної служби України щодо зарахування їх на військову службу.

19. Якщо громадянин України, який успішно пройшов заходи добору, перебуває на військовому обліку як військовозобов’язаний, орган Державної прикордонної служби України інформує військовий комісаріат про прийняття громадянина на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України.

Начальник
Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
Міністерства внутрішніх справ
України


С.М. Рябий


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 10.06.2019 № 473 Про затвердження Порядку добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України

Завантажити Наказ МВС України від 10.06.2019 № 473 "Про затвердження Порядку добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України"


Завантажити Наказ МВС України від 10.06.2019 № 473 "Про затвердження Порядку добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!