НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

31.07.2015  № 394


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2015 р.
за № 1019/27464

Про затвердження Порядку надання послуг перенесення номерів

{Заголовок Рішення в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
№ 607 від 28.11.2017
№ 561 від 26.11.2019
№ 107 від 23.03.2021
№ 504 від 21.12.2021}

Відповідно до статей 18, 32, 39 Закону України «Про телекомунікації», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання послуг перенесення номерів, що додається.

{Пункт 1 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

2. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова
Антимонопольного комітету України
К.М. Ляпіна


Л.О. Євдоченко


Ю.О. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
31.07.2015  № 394


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2015 р.
за № 1019/27464

ПОРЯДОК
надання послуг перенесення номерів

{Заголовок Порядку в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

{У тексті Порядку слово «телекомунікаційні» в усіх відмінках замінено словами «електронні комунікаційні» у відповідних відмінках; слово «абонентський» у всіх відмінках і числах виключено згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює та врегульовує механізм надання послуг перенесення номерів (далі - ППН).

{Пункт 1 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

адміністратор - організація, яка визначена відповідно до законодавства для здійснення централізованого технічного адміністрування перенесених номерів;

{Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

базове надання електронних комунікаційних послуг - надання електронних комунікаційних послуг абоненту постачальником електронних комунікаційних послуг, які абонент отримує на момент подання заяви на ППН;

{Абзац третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

базовий постачальник - постачальник електронних комунікаційних послуг, який забезпечує базове надання електронних комунікаційних послуг на власній електронній комунікаційній мережі, або на електронній комунікаційній мережі іншого постачальника електронних комунікаційних послуг;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

знеособлений абонент - абонент, який отримує електронні комунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та не ідентифікований постачальником електронних комунікаційних послуг у встановленому регуляторним органом порядку;

{Пункт 2 розділу I доповнено терміном згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

ідентифікований абонент - абонент, який отримує електронні комунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та ідентифікований постачальником електронних комунікаційних послуг у встановленому регуляторним органом порядку;

{Пункт 2 розділу I доповнено терміном згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

контрактний абонент - абонент, який отримує електронні комунікаційні послуги на умовах письмового договору про надання електронних комунікаційних послуг;

{Пункт 2 розділу I доповнено терміном згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021}

локальна база даних перенесених номерів (далі - ЛБД) - копія централізованої бази даних або її частини, яка розміщена на власних ресурсах постачальника електронних комунікаційних мереж та/або постачальника електронних комунікаційних послуг (далі - постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг) та використовується в операційних технологічних процесах встановлення з’єднання та/або передачі повідомлення на перенесений номер;

{Абзац пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

постачальник-донор - постачальник електронних комунікаційних послуг, якому належать індивідуальні права на користування ресурсом нумерації та який надавав електронні комунікаційні послуги за номером з діапазону цього ресурсу нумерації до його перенесення;

{Абзац дев'ятий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

постачальник-ініціатор - постачальник електронних комунікаційних послуг, з власної електронної комунікаційної мережі якого або з мережі, яку він використовує, ініціюється виклик та/або повідомлення на номер, у тому числі на перенесений;

{Абзац десятий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

постачальник-отримувач - постачальник електронних комунікаційних послуг, якому подано заяву на ППН;

{Абзац пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

постачальник-транзитер - постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг, який забезпечує транзит трафіку від електронної комунікаційної мережі постачальника-ініціатора до електронної комунікаційної мережі постачальника-отримувача або іншого постачальника-транзитера, а у разі необхідності забезпечує запит до ЛБД або централізованої бази даних щодо отримання номера маршрутування;

{Абзац дванадцятий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

{Абзац тринадцятий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

централізована база даних (далі - ЦБД) - єдина база даних, яка призначена для реалізації процесу перенесення номерів, періодичної синхронізації локальних баз даних та зберігання інформації про перенесені номери і їх номери маршрутування.

3. Дія цього Порядку поширюється на всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що надають послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, організацію, яка визначена відповідно до законодавства для здійснення централізованого технічного адміністрування перенесених номерів, і абонентів.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

4. Визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування перенесених номерів здійснюється відповідно до законодавства.

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

5. Строки початку впровадження ППН на електронній комунікаційній мережі загального користування, включаючи створення локальних баз даних постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та їх підключення до ЦБД, визначаються рішенням регуляторного органу.

{Пункт 5 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

6. Діяльність з централізованого технічного адміністрування перенесених номерів після визначення відповідної організації може здійснюватись тільки після набуття цією організацією статусу постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

{Абзац перший пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

Під час здійснення діяльності з централізованого технічного адміністрування перенесених номерів адміністратор не може здійснювати інші дії щодо централізованого технічного адміністрування перенесених номерів, які не передбачені законодавством.

7. Адміністратор не має права в односторонньому порядку припинити централізоване технічне адміністрування перенесених номерів до моменту забезпечення можливості здійснення такого адміністрування визначеним відповідно до законодавства новим адміністратором.

8. ППН надається кінцевим користувачам, які отримують електронні комунікаційні послуги на умовах письмового договору про надання електронних комунікаційних послуг або ідентифіковані постачальником електронних комунікаційних послуг у встановленому регуляторним органом порядку.

{Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 607 від 28.11.2017; в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

II. Порядок надання послуги перенесення номерів

{Заголовок розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

1. Постачальник електронних комунікаційних послуг, що надає послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, зобов’язаний надавати абонентам ППН, крім випадків, визначених пунктом 27 цього розділу.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

2. Постачальник електронних комунікаційних послуг, що надає послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням географічних номерів, повинен надавати абонентам ППН у межах території географічної зони нумерації відповідно до Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2006 року № 1105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1284/13158 (із змінами).

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 561 від 26.11.2019; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

3. Постачальник електронних комунікаційних послуг, що надає послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням негеографічних номерів, повинен надавати абонентам ППН у будь якому місці.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 561 від 26.11.2019; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

4. При наданні ППН та електронних комунікаційних послуг абонентам за перенесеним номером постачальник електронних комунікаційних послуг (далі - постачальник послуг) повинен:

{Абзац перший пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

1) інформувати абонентів через засоби масової інформації, веб-сайт, пункти обслуговування споживачів або у будь-який інший спосіб про умови і порядок надання ППН;

2) надавати електронні комунікаційні послуги абонентам із номерами з власного діапазону ресурсу нумерації та абонентам із перенесеними номерами на рівних та недискримінаційних умовах;

{Підпункт 2 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

3) застосовувати вибрані абонентом тарифні плани, доступні для підключення на момент подання заяви на ППН;

{Підпункт 3 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021}

4) забезпечувати відповідно до законодавства захист персональних даних про абонента, отриманих при замовленні чи наданні послуг;

5) вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до власної ЛБД та наявної в ній інформації, дотримуватись вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

{Підпункт 5 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

6) здійснювати маршрутизацію трафіку (викликів голосового зв’язку, коротких текстових повідомлень (SMS) та, за умови надання послуги, мультимедійних повідомлень (MMS)) на перенесені номери. У разі відсутності в постачальника послуг фіксованого зв’язку технічної можливості прямої маршрутизації викликів на мережу постачальника-отримувача такий постачальник повинен забезпечити маршрутизацію викликів та повідомлень до мережі постачальника-донора;

{Підпункт 6 пункту 4 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

7) здійснювати інформування абонента при отриманні від нього заяви на ППН, в тому числі шляхом розміщення відповідної інформації на вебресурсах постачальників послуг, щодо необхідних технічних характеристик кінцевого обладнання, яке може використовуватись для отримання послуг у мережі постачальника-отримувача, а також у разі можливості про тип та умови придбання такого кінцевого обладнання.

{Підпункт 7 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

5. Базовий постачальник припиняє базове надання електронної комунікаційної послуги (послуг) та нарахування абонентної плати в момент завершення перенесення номера.

{Пункт 5 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

6. Постачальник послуг не може накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними ППН з будь-яких інших підстав, ніж визначених пунктом 27 цього розділу, у тому числі:

за наявності невиконаних зобов’язань за договором про надання електронних комунікаційних послуг з базовим постачальником;

при відсутності ідентифікації у базового постачальника, за умови наявності ідентифікації у постачальника-отримувача.

{Пункт 6 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

7. Постачальник-донор не має права присвоювати іншому абоненту перенесений номер до моменту отримання повідомлення від постачальника-отримувача про вивільнення цього номера.

{Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

8. Після припинення надання послуг в електронній комунікаційній мережі, в яку було перенесено номер, у разі якщо кінцевим користувачем не було здійснено інших перенесень відповідного номера, базовий постачальник (крім випадку, коли такий постачальник є постачальником-донором) не має права використовувати цей номер. Базовий постачальник, який надає послуги на мережі іншого постачальника, повинен повідомити постачальника на мережі якого він надає електронні комунікаційні послуги про вивільнення номера. Базовий постачальник на мережі якого надаються послуги повинен повідомити про вивільнення номера постачальника-донора та адміністратора не пізніше ніж через 24 години після припинення надання електронних комунікаційних послуг абоненту.

{Пункт 8 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

9. Перед встановленням з’єднання з перенесеними номерами, які належать до діапазону ресурсу нумерації постачальника-ініціатора та використовуються для отримання електронних комунікаційних послуг у мережі іншого постачальника послуг, постачальник-ініціатор повідомляє абонента, що викликає, шляхом надання звукового сигналу із голосовим повідомленням (далі - уніфіковане повідомлення), про дзвінок на перенесений номер.

Надання зазначеного уніфікованого повідомлення здійснюється виключно постачальником-ініціатором. У разі, якщо постачальником-ініціатором виступає постачальник послуг фіксованого зв’язку або постачальник послуг іншої держави, то зазначене уніфіковане повідомлення постачальники послуг фіксованого зв’язку та/або постачальники-транзитери не надають.

Абонент має право подати звернення постачальнику послуг, в якого отримує електронні комунікаційні послуги, щодо припинення / відновлення надання йому уніфікованих повідомлень про дзвінок на перенесений номер при здійсненні ним викликів. У разі звернення такого абонента, що надійшло письмово або дистанційно за допомогою власного кінцевого обладнання, у тому числі шляхом надсилання короткого текстового повідомлення, USSD запиту, постачальник-ініціатор за наявності технічної можливості припиняє/відновлює надання повідомлень абоненту, що викликає, про дзвінок на перенесений номер.

Форму уніфікованого повідомлення абонентів про дзвінки на перенесені номери наведено у додатку до цього Порядку.

{Пункт 9 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

10. Адміністратор забезпечує використання ЦБД всіма суб’єктами господарювання, які використовують дані про номери у своїх технологічних процесах, на рівній і недискримінаційній основі.

11. Адміністратор підтримує інформаційний обмін між постачальниками послуг при наданні ППН та фіксує стан процесу перенесення номера. Інформація про стан процесу перенесення, а також перенесені номери та їх номери маршрутування зберігається в ЦБД.

{Пункт 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

12. У разі відсутності у постачальника-ініціатора технічної можливості прямої маршрутизації викликів та/або повідомлень на електронну комунікаційну мережу постачальника-отримувача (обладнання мережі постачальника-ініціатора не підтримує взаємодію з ЦБД та/або ЛБД), такий постачальник повинен забезпечити маршрутизацію трафіка або передачу повідомлення до мережі постачальника-транзитера, який забезпечує їх подальшу маршрутизацію до мережі постачальника-отримувача на основі даних, що отримуються з ЦБД та/або ЛБД.

{Пункт 12 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

13. У разі ненадання або неналежного надання ППН абонент звертається до постачальника-отримувача. Організація ППН здійснюється постачальником-отримувачем, який у взаємодії з постачальником-донором, базовим постачальником, адміністратором забезпечує спільне усунення проблем, що перешкоджають отриманню абонентом ППН.

{Абзац перший пункту 13 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

З метою оперативного усунення проблем, що перешкоджають отриманню абонентом ППН, сторони повинні, поміж іншого, організувати електронні канали взаємодії, з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних, для обміну повідомленнями між всіма сторонами, що приймають участь у перенесенні номера. Строк відповіді сторін на запит через електронні канали взаємодії не повинен перевищувати 2 робочі години.

{Пункт 13 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021}

14. Постачальник-отримувач роз’яснює абоненту:

його права та обов’язки;

умови надання електронних комунікаційних послуг за обраним тарифним планом;

порядок та умови надання ППН, зазначаючи період часу, протягом якого не надаватимуться електронні комунікаційні послуги за відповідним номером, та конкретний момент завершення перенесення цього номера;

яким чином знеособленому абоненту можливо повернути невикористані кошти від базового постачальника, а саме щодо необхідності його ідентифікації у такого постачальника, перед отриманням ППН, та наявності для цього активної ідентифікаційної картки базового постачальника.

{Пункт 14 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

15. Абонент, який бажає отримати ППН, звертається до постачальника-отримувача із заявою, оформленою одним з таких способів:

в письмовому вигляді до пункту обслуговування абонентів постачальника-отримувача;

дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному вебсайті постачальника-отримувача.

У заяві зазначаються:

1) номер (номери), перенесення якого (яких) вимагається;

2) найменування базового постачальника, якщо таким постачальником є юридична особа, або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, якщо таким постачальником є фізична особа - підприємець;

3) форма обслуговування у базового постачальника (контрактний, ідентифікований, знеособлений абонент);

4) найменування постачальника-отримувача, якщо таким постачальником є юридична особа, або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, якщо таким постачальником є фізична особа - підприємець;

5) номер іншого телефону або адреса електронної пошти для зворотного зв’язку;

6) місцезнаходження / місце проживання, за яким абонент мережі фіксованого зв’язку планує отримувати електронні комунікаційні послуги з використанням перенесеного номера;

7) бажаний час перенесення номера (номерів);

8) обраний тариф та/або тарифний план постачальника-отримувача;

9) підтвердження того, що заявникові відомі і зрозумілі умови:

надання електронних комунікаційних послуг за обраним тарифним планом;

повернення невикористаних коштів від базового постачальника, а саме щодо необхідності ідентифікації абонента у такого постачальника, перед отриманням ППН, та наявності для цього активної ідентифікаційної картки базового постачальника.

При поданні заяви на ППН знеособлений абонент мобільного зв’язку має підтвердити право користування номером, на перенесення якого подана заява, шляхом зазначення у заяві одноразового пароля, надісланого постачальником-отримувачем на номер, за яким отримуються електронні комунікаційні послуги у базового постачальника і на перенесення якого подана заява.

Одразу після отримання заяви на ППН постачальник-отримувач має встановити з’єднання з термінальним (кінцевим) обладнанням цього знеособленого абонента за номером, на перенесення якого подана заява, для обміну інформацією голосом у реальному часі та отримати голосове підтвердження згоди такого абонента на отримання ППН.

Абонент - фізична особа вказує в заяві прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, серію (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Абонент - фізична особа-підприємець вказує в заяві прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, серію (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Абонент - юридична особа вказує в заяві повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Уповноважена особа абонента повинна пред’явити оригінал документа, що підтверджує повноваження на здійснення перенесення номера (номерів).

{Пункт 15 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

16. Якщо абонент планує отримувати електронні комунікаційні послуги:

на підставі укладеного в письмовій формі договору, то він додатково до інформації, зазначеної в пункті 15 цього розділу, надає відомості, передбачені законодавством для укладення договору про надання електронних комунікаційних послуг, у письмовій формі;

без укладання договору в письмовій формі, то він одночасно з поданням інформації, зазначеної в пункті 15 цього розділу, додатково подає постачальнику-отримувачу заяву про ідентифікацію відповідно до встановленого регуляторним органом порядку.

{Пункт 16 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

17. При надходженні заяви до постачальника-отримувача від абонента про отримання ППН:

1) постачальник-отримувач виконує наступні заходи:

перевіряє повноту та достовірність відомостей, які передбачені пунктами 15, 16 цього розділу;

фіксує дату та час отримання заяви;

здійснює ідентифікацію абонента, який планує отримувати електронні комунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, відповідно до встановленого регуляторним органом порядку;

укладає договір з абонентом, який планує отримувати електронні комунікаційні послуги на підставі укладеного в письмовій формі договору, що набуває чинності в момент завершення перенесення номера;

за можливості, одразу після ідентифікації абонента або укладення з ним договору надає абоненту мобільного зв’язку ідентифікаційну картку, яка буде активована після завершення перенесення номера та вартість якої визначає постачальник-отримувач;

2) постачальник-отримувач, який надає електронні комунікаційні послуги на мережі іншого постачальника-отримувача (власника мережі), повідомляє такому постачальнику інформацію, яка необхідна останньому для здійснення запиту до базового постачальника щодо можливості здійснення ППН відповідно до вимог підпунктів 3, 4 цього пункту;

3) постачальник-отримувач (власник мережі) робить запит до базового постачальника щодо можливості здійснення ППН за певним номером та повідомляє про це адміністратора.

Запит має містити:

номер, якщо абонент - фізична особа, що подав заяву на ППН є знеособленим абонентом базового постачальника;

номер (номери) і прізвище та ім’я фізичної особи, якщо абонент - фізична особа, що подав заяву на ППН є ідентифікованим або контрактним абонентом базового постачальника;

номер (номери) і реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності реєстраційного номера, серію (за наявності), номер паспорта), якщо абонент, що подав заяву на ППН є фізичною особою - підприємцем;

номер (номери) та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, якщо абонент, що подав заяву на ППН є юридичною особою;

4) базовий постачальник протягом 4 робочих годин з моменту отримання відповідного запиту постачальника-отримувача інформує постачальника-отримувача та адміністратора про можливість надання ППН за певним номером або про підстави для відмови в перенесенні номера згідно з пунктом 27 цього розділу. В разі отримання запиту на ППН для абонента базового постачальника, який надає електронні комунікаційні послуги на іншій мережі, базовий постачальник (власник цієї мережі) взаємодіє з таким постачальником;

5) адміністратор пересилає постачальнику-отримувачу повідомлення базового постачальника про можливість надання ППН за певним номером або про підстави для відмови в перенесенні номера згідно з пунктом 27 цього розділу. У випадку ненадання повідомлення базовим постачальником протягом часу, визначеного підпунктом 4 цього пункту, надання ППН вважається можливим, і адміністратор повідомляє постачальника-отримувача та базового постачальника про можливість надання ППН;

6) постачальник-отримувач після отримання інформації від базового постачальника або адміністратора про можливість надання ППН за певним номером повідомляє абонента:

мобільного зв’язку - про можливість падання ППН, орієнтовний час активації вже отриманої ідентифікаційної картки, у разі необхідності час та місце для отримання ідентифікаційної картки, кінцевого обладнання;

фіксованого зв’язку - про можливість надання ППН та у разі необхідності час та місце отримання кінцевого обладнання;

7) постачальник-отримувач (власник мережі) після отримання інформації від базового постачальника або адміністратора про можливість надання ППН за певним номером повідомляє її постачальнику-отримувачу, який надає електронні комунікаційні послуги на його мережі, для повідомлення абоненту відповідно до вимог абзаців другого та третього підпункту 6 цього пункту;

8) у разі відмови у ППН постачальник-отримувач зобов’язаний повідомити абоненту відповідні підстави, передбачені пунктом 27 цього розділу;

9) після отримання повідомлення відповідно до підпунктів 6, 7 цього пункту абонент:

мобільного зв’язку повинен у визначений постачальником-отримувачем час і місце отримати ідентифікаційну картку, а у разі наявності вже отриманої - активувати її та за необхідності придбати кінцеве обладнання;

фіксованого зв’язку має за необхідності придбати кінцеве обладнання.

{Пункт 17 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

18. У випадку, якщо абонент мобільного зв’язку не отримав ідентифікаційну картку у визначений строк, надання ППН призупиняється. Якщо абонент не виконав зазначену дію протягом 30 календарних днів з дня подання заяви на ППН, то ця заява скасовується та абонент продовжує отримувати електронні комунікаційні послуги у базового постачальника.

{Пункт 18 розділу II в редакції Рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021, № 504 від 21.12.2021}

19. Постачальник-отримувач після виконання заходів, передбачених пунктом 17 цього розділу чи отримання інформації від постачальника-отримувача, який надає електронні комунікаційні послуги на його мережі, про виконання зазначених заходів, повідомляє базового постачальника та адміністратора про початок перенесення номера.

{Пункт 19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

20. Адміністратор повідомляє постачальника-отримувача та базового постачальника про готовність ЦБД для обслуговування перенесеного номера в мережі постачальника-отримувача або про відсутність технічної можливості надання ППН.

{Пункт 20 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

21. Постачальник-отримувач (власник мережі) повідомляє постачальника-отримувача, який надає електронні комунікаційні послуги на його мережі, базового постачальника та абонента про конкретний момент завершення перенесення номера у зручний для абонента спосіб.

Постачальник-отримувач, який надає електронні комунікаційні послуги на іншій мережі, повідомляє абонента про конкретний момент завершення перенесення номера у зручний для абонента спосіб.

{Пункт 21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

22. До завершення перенесення номера базовий постачальник зобов’язаний надавати електронні комунікаційні послуги абоненту, який подав заяву про перенесення номера, недискримінаційно, за встановленими показниками якості, за тарифами і на умовах, які були визначені договором про надання електронних комунікаційних послуг із цим абонентом.

{Пункт 22 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

{Пункт 23 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

23. Порядок оплати і форма розрахунків за надання електронних комунікаційних послуг після завершення перенесення номера визначаються договором про надання електронних комунікаційних послуг відповідно до законодавства.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

24. Перенесення номера відбувається протягом 1 робочого дня у мережах мобільного зв’язку та протягом 7 робочих днів у мережах фіксованого зв’язку з моменту реєстрації заяви, за винятком випадку, коли абонент вказує у заяві пізніший строк перенесення номера (номерів), який не може перевищувати 30 днів.

За наявності технічної можливості здійснити перенесення номера у коротші строки, ніж передбачені абзацом першим цього пункту, адміністратор та постачальники послуг, що беруть участь у процесі перенесення цього номера, за згодою абонента, наданою постачальнику-отримувачу, можуть здійснювати таке перенесення у коротші строки.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

25. Якщо перенесення номера в мережі фіксованого зв’язку пов’язане з необхідністю організації постачальником-отримувачем нової абонентської лінії, строк реалізації перенесення може бути встановлений до 24 робочих днів з моменту укладення договору з постачальником-отримувачем.

{Пункт 25 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

26. Час, протягом якого абонент не буде отримувати електронні комунікаційні послуги за номером, який переноситься, не може перевищувати 3 годин.

27. Абоненту відмовляється у ППН, якщо:

1) абонент, який планує отримувати електронні комунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, не подав постачальнику-отримувачу заяву про ідентифікацію відповідно до встановленого регуляторним органом порядку;

{Підпункт 1 пункту 27 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

2) абонент, який планує отримувати електронні комунікаційні послуги на підставі укладеного в письмовій формі договору, що набуває чинності в момент завершення перенесення номера, не уклав такий договір з постачальником-отримувачем;

{Підпункт 2 пункту 27 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

3) право користування номером, на перенесення якого подана заява, належить іншій особі, або якщо на підставах, визначених законодавством, за цим номером припинено надання послуг абоненту, який заявляє про бажання його перенести;

4) знеособленим абонентом мобільного зв’язку не підтверджено право користування номером, на перенесення якого подана заява, та/або не підтверджено згоду на отримання ППН, що передбачено пунктом 15 цього розділу;

{Підпункт 4 пункту 27 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

5) абонент, який бажає перенести номер, під час перенесення номера подав заяву про перенесення цього самого номера іншому постачальнику-отримувачу;

{Підпункт 5 пункту 27 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

6) після останнього перенесення номера до дати наступного бажаного перенесення, зазначеної у заяві на ППН, не минуло 30 календарних днів;

7) абонентом у заяві про перенесення номера зазначено неповні та/або недостовірні дані;

8) постачальник-отримувач не забезпечує надання послуг в населеному пункті, у якому абонент планує отримувати послуги з використанням перенесеного номера;

{Підпункт 8 пункту 27 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

9) у межах території географічної зони нумерації, в якій знаходиться номер абонента, що подав заяву на перенесення, не забезпечується процедура встановлення внутрішньозонових з’єднань з використанням семизначних зонових номерів відповідно до Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 вересня 2008 року № 1200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2008 року за № 1014/15705;

{Підпункт 9 пункту 27 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

10) номер мережі фіксованого зв’язку обслуговується аналоговою комутаційною станцією або комутаційною станцією, яка не забезпечує інформаційний обмін з ЛБД, ЦБД, що підтверджується повідомленням адміністратора;

{Підпункт 10 пункту 27 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

11) відсутня технічна можливість організації нової абонентської лінії постачальником-отримувачем.

{Підпункт 11 пункту 27 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

{Пункт розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021}

28. Абонент має право відмовитись від поданої ним заяви про перенесення номера, повідомивши про це постачальника-отримувача в такий самий спосіб, яким подавав заяву, у строк, що не перевищує половину строку на здійснення перенесення номера, зазначеного в пунктах 24, 25 цього розділу.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

29. Взаєморозрахунки між постачальниками послуг під час обслуговування абонентів з перенесеними номерами здійснюються за послуги пропуску трафіку відповідно до договорів про взаємоз’єднання, укладених між цими постачальниками.

{Пункт 29 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

30. Адміністратор забезпечує безоплатний електронний доступ регуляторного органу до інформації про перенесені номери, зокрема до статистичних даних, які необхідні для аналізу процесу надання ППН.

{Пункт 30 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

31. Оплата послуг адміністратора встановлюється в установленому законодавством порядку на договірних засадах та здійснюється:

постачальником-отримувачем за кожне перенесення номера;

постачальниками послуг, які використовують ресурс нумерації, за доступ до інформації ЦБД з урахуванням кількості задіяного ресурсу нумерації та собівартості утримання ЦБД;

іншими суб’єктами господарювання, які використовують дані про номери у своїх технологічних процесах.

{Пункт 31 розділу II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

32. Постачальники послуг, які надають електронні комунікаційні послуги з використанням інших мереж, зобов’язані забезпечити надання абонентам ППН відповідно до договорів з постачальниками послуг, мережі яких вони використовують для надання електронних комунікаційних послуг.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

33. Порядок позасудового вирішення спорів щодо надання послуг з перенесення номерів визначається відповідно до встановленого регуляторним органом порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

{Розділ III виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}

Директор
Департаменту зв’язку


І. Хохотва


Додаток
до Порядку надання послуг
перенесення номерів
(пункт 9 розділу II)

УНІФІКОВАНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ АБОНЕНТІВ
про дзвінки на перенесені номери

Уніфіковане повідомлення абонентів про дзвінки на перенесені номери складається з акустичного сигналу (зумер) та фрази автоінформатора (механічний голос) наступного змісту «Номер перенесено».

Стан

Акустичний сигнал (зумер)

Фраза автоінформатора (механічний голос)

Постачальник-ініціатор визначив, що набраний абонентом А номер абонента Б є перенесеним з мережі постачальника-ініціатора до мережі іншого постачальника послуг

Зумер

«Номер перенесено»

{Порядок доповнено Додатком згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 107 від 23.03.2021; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 504 від 21.12.2021}


Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ від 31.07.2015 № 394 Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ від 31.07.2015 № 394 "Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів"

Завантажити РІШЕННЯ від 31.07.2015 № 394 "Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!