ПРОТОКОЛ
між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

Дата підписання:

16.07.2015

Дата набрання чинності для України:

16.07.2015

Уряд України (далі - Уряд) та Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (далі - УВКПЛ) (разом далі - Сторони),

керуючись бажанням подальшого співробітництва з питань розвитку і заохочення поваги до прав людини,

беручи до уваги мандат Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, наданий резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 48/141 від 20 грудня 1993 року, у справі заохочення та захисту прав людини, а також завдання УВКПЛ,

враховуючи, що Уряд висловив свою згоду на створення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні,

беручи до уваги пункт 3 статті XIV Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні від 31 липня 2014 року (далі - Угода),

беручи до уваги позитивний досвід роботи зазначеної короткотермінової моніторингової місії з прав людини в Україні,

домовилися про внесення таких змін до Угоди:

1. Викласти друге речення пункту 5 статті XIV Угоди в такій редакції: «Угода може бути продовжена на строк до 6 (шести) місяців на прохання Української Сторони.».

2. Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди і укладається на строк дії Угоди.

3. Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

Учинено в м. Женева, 16 липня 2015 р. у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Протоколу текст англійською мовою матиме переважну силу.

За Уряд України

(підпис)


За УВКПЛ

(підпис)


Публікації документа

Скачать ПРОТОКОЛ між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити "ПРОТОКОЛ між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні"

Завантажити "ПРОТОКОЛ між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!