МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2022  № 3199/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2022 р.
за № 862/38198

Про внесення змін до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

Відповідно до статті 10 Закону України «Про нотаріат», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1904/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 925/19663 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 2 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«Строки, встановлені цим пунктом щодо внесення подання Мін’юстом, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України до Комісії та/або розгляду Комісією подань, які закінчилися під час дії воєнного чи надзвичайного стану, можуть бути продовжені за рішенням Комісії.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Голова Комісії доручає визначеному ним члену Комісії попередній розгляд Подання та доданих до нього матеріалів і підготовку висновку за результатами такого розгляду.»;

3) у пункті 8:

абзац перший викласти у такій редакції:

«8. Подання розглядається на засіданні Комісії, для участі в якому запрошуються особа, щодо якої внесено Подання, представник визначеного департаменту Мін’юсту, територіального органу Міністерства юстиції або делегований представник.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Під час дії воєнного або надзвичайного стану особа, щодо якої внесено Подання, представник визначеного департаменту Мін’юсту, територіального органу Міністерства юстиції або делегований представник мають право брати участь у засіданні Комісії дистанційно у режимі відеоконференції за умови подання до Комісії не пізніше ніж за три календарних дні до засідання Комісії відповідного клопотання.

Особа, яка бере участь у засіданні Комісії дистанційно, пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у спосіб, який дозволяє іншим учасникам засідання ідентифікувати таку особу.»;

4) пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Особа, щодо якої прийнято рішення Комісії, також може звернутися до Мін’юсту із заявою про отримання копії відповідного рішення, подавши її особисто або надіславши поштою. Справжність підпису особи на такій заяві, надісланій поштою, має бути нотаріально засвідченою.».

2. Департаменту приватного права (Ференс О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.), начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

Міністр

Д. Малюська


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 01.08.2022 № 3199/5 Про внесення змін до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

Завантажити НАКАЗ від 01.08.2022 № 3199/5 "Про внесення змін до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату"

Завантажити НАКАЗ від 01.08.2022 № 3199/5 "Про внесення змін до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!