РАМКОВИЙ ДОГОВІР
між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги

{Рамковий договір ратифіковано Законом № 1978-VIII від 23.03.2017}


Дата підписання:

24.11.2016


Дата набрання чинності для України:

02.06.2017

Уряд України та Уряд Угорщини (далі - Договірні Сторони), домовляються про взаємовигідне розширення економічних відносин і сприяння розвитку співпраці у фінансовій сфері таким чином:

Стаття 1
Терміни

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають таке значення:

a) кредит на умовах пов’язаної допомоги: експортний кредит, пов’язаний із закупівлею товарів, робіт, послуг, що походять з Угорщини, та офіційно підтримується шляхом підтримки процентної ставки та страхування з пільговим рівнем не нижче 35 відсотків;

b) пільговий рівень: різниця між номінальною вартістю кредиту на умовах пов’язаної допомоги та дисконтованою поточною вартістю майбутнього обслуговування боргу, що підлягає сплаті позичальником, виражена у відсотках від номінальної вартості кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

c) грантовий елемент: субсидія на покриття процентної ставки та вартості страхування кредиту, що зменшує вартість кредиту для позичальника;

d) Угода ОЕСР: Угода ОЕСР про офіційну підтримку експортних кредитів, чинна в день набрання чинності цим Договором;

e) Угорський експортер: юридична особа з місцем реєстрації в Угорщині та відібрана в установленому порядку для реалізації проекту в рамках цього Договору.

f) початок кредиту: буде визначено відповідно до переліку визначень, викладених в пункті m) Додатки XIV Угоди ОЕСР;

g) ДСД: Диференційна ставка дисконтування, що використовується для розрахунку пільгового рівня пов’язаної допомоги, визначена в Угоді ОЕСР;

h) ОДР: Офіційна допомога в цілях розвитку;

i) ОЕСР: Організація економічного співробітництва та розвитку;

j) Україна: Україна, в особі Міністра фінансів України, що діє за дорученням Кабінету Міністрів України;

k) проект: будь-який проект, що визначений у Додатку 1 до цього договору.

Стаття 2
Запровадження рамкової програми кредитування на умовах пов’язаної допомоги

Уряд Угорщини, згідно зі своєю політикою міжнародного розвитку співпраці, пропонує безповоротну субсидію на покриття процентної ставки та вартості страхування кредиту до кредитів на умовах пов’язаної допомоги (далі - кредитна лінія на умовах пов’язаної допомоги), виділених Угорським Експортно-Імпортним Банком Пте. Лтд. (далі - Ексімбанк) на рамкових умовах, викладених в цьому Договорі, для здійснення фінансування з метою розвитку, які становлять високу важливість для України.

Уряд України приймає кредитну лінію на умовах пов’язаної допомоги і, діючи відповідно до своєї правової системи і міжнародних зобов’язань, підтримує реалізацію цієї рамкової програми кредитування на умовах пов’язаної допомоги.

Уряд України підтверджує свою готовність використовувати кредитну лінію на умовах пов’язаної допомоги у відповідності з Угодою ОЕСР та вживає заходів, щоб учасники кредитних операцій підтвердили шляхом декларації їх відповідність положенням заяви ОЕСР щодо «хабарництва та офіційно підтримуваних експортних кредитів».

Стаття 3
Сума кредитної лінії на умовах пов’язаної допомоги та її фінансові умови

Загальний обсяг кредитної лінії на умовах пов’язаної допомоги за рахунок якої фінансуються проекти рамках цього Договору, не перевищує 50 мільйонів євро (п’ятдесят мільйонів євро). Безпосереднє зобов’язання виникає на основі індивідуального кредитного договору, укладеного між Україною та Ексімбанком, як передбачено Статтею 6 цього Договору.

Пільговий рівень кредиту, що підлягає сплаті за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги, становить не менше 35% відповідно до Угоди ОЕСР.

Строк погашення наданого кредиту за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги не повинен перевищувати 18,5 (вісімнадцять з половиною) років, що включає в себе 1,5 (півтора) року пільгового періоду і 17 (сімнадцять) років терміну погашення. Перша виплата підлягатиме здійсненню через 18 (вісімнадцять) місяців з початку кредиту, як це визначено в Угоді ОЕСР. Процентна ставка становить 0% (нуль відсотків) річних.

Період вибірки кредиту, наданого за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги, буде встановлений в індивідуальному кредитному договорі залежно від конкретних проектів. Період вибірки для окремих кредитів не повинен перевищувати 5 (п’ять) років.

Стосовно кредиту, наданого за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги, премія за ризик, зазначена в індивідуальному кредитному договорі, буде розрахована відповідно до Угоди ОЕСР та буде офіційно підтриманою та врахованою як грантовий елемент кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Стаття 4
Використання кредитної лінії на умовах пов’язаної допомоги

Уряд Угорщини повідомляє ОЕСР про цей Договір, усі проекти та контракти, які фінансуються за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги відповідно до процедур, визначених в Угоді ОЕСР. У випадку будь-яких заперечень ОЕСР стосовно відповідності проектів та контрактів Угоді ОЕСР, такі контракти не будуть фінансуватися за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги, не зважаючи на те, що контракти в рамках проектів були погоджені Договірними Сторонами відповідно до статті 5 цього Договору.

Договірні Сторони погоджуються з тим, що Уряд України буде застосовувати кредитну лінію на умовах пов’язаної допомоги для реалізації пріоритетних напрямків, зазначених у Додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Договору, та фінансуватимуться в рамках окремих контрактів між Угорськими експортерами та юридичними особами - резидентами України (далі - Контракт).

Кредитна лінія на умовах пов’язаної допомоги використовується для фінансування до 100 % (сто процентів) вартості Контрактів на поставку товарів, робіт та послуг з Угорщини до України.

Всі ціни, зафіксовані відповідно до світових ринкових цін, та вартість Контрактів повинна бути деномінована в євро.

Фінансування в рамках цього Договору може включати іноземний компонент, у випадку, якщо вартість товарів, робіт та послуг, походженням з Угорщини, в рамках Контракту, становить не менше 50% (п’ятдесят відсотків) вартості Контракту. Договірні Сторони можуть запитувати в експортера детальне підтвердження щодо виконання цієї вимоги.

Всі товари, ввезені з Угорщини в Україну за цим Договором, не можуть бути повторно ввезені в треті країни без письмового дозволу Міністерства закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини.

Уряд України або визначена ним організація для реалізації проектів за пріоритетними напрямками, зазначеними в Додатку 1, дотримується вимог національного законодавства, діючи відповідно до загальноприйнятих принципів і належних практик закупівель та українських процедур закупівель, надає Міністерству закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини інформацію про свої рішення.

Стаття 5
Порядок прийняття

Договірні Сторони, для прийняття проектів, які фінансуються в рамках кредитної лінії на умовах пов’язаної допомоги відповідно до цього Договору, будуть дотримуватися зазначеного нижче порядку:

a) Для реалізації проектів Угорський експортер та юридичні особи - резиденти України укладають Контракт у відповідності до процедур закупівель відповідно до Закону України № 922-VIII “Про публічні закупівлі” від 25 грудня 2015 року.

b) Визначений Урядом України центральний орган виконавчої влади у письмовій формі, в період до 30 днів, інформує Міністерство закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини, Ексімбанк та Мінфін України про схвалення Контракту.

c) у випадку згоди з боку сторони від Угорщини, Міністерство закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини надає, в період до 30 днів, визначеному Урядом України центральному органу виконавчої влади, Мінфіну України та Ексімбанку своє письмове підтвердження Контракту.

d) надалі, Ексімбанк у письмовій формі інформує Міністерство закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини та Мінфін України про початок переговорів щодо індивідуального кредитного договору на підставі Контракту, схваленого визначеним Урядом України центральним органом виконавчої влади. Індивідуальні кредитні договори повинні бути укладені до закінчення терміну цього Договору.

Стаття 6
Надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги

Детальні умови надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги для фінансування проектів, прийнятих Договірними Сторонами, будуть передбачені в індивідуальному кредитному договорі між Україною, з одного боку, і Ексімбанком як кредитором, з іншого.

Ексімбанк, за рахунок своїх власних ресурсів, надає, в рамках суми кредитної лінії, погодженої в цьому Договорі, кредит на пільгових умовах для реалізації прийнятих проектів. Обсяг фінансування становить до 100 відсотків від вартості схвалених Контрактів

Мінімальна вартість Контракту, з урахуванням умов цього Договору, становить 1 мільйон євро (один мільйон євро).

Комерційні та політичні ризики кредиту на умовах пов’язаної допомоги будуть застраховані Угорською Страховою Компанією щодо Експортних Кредитів Пте. Лтд. (далі - УСКЕК).

Ексімбанк та УСКЕК, відповідно до міжнародних зобов’язань, заздалегідь повідомляють про свої наміри надати кредит на умовах пов’язаної допомоги щодо конкретного проекту. Після успішного виконання процедури затвердження Ексімбанк в індивідуальному порядку повідомляє про це імпортера/покупця, експортера та Договірні Сторони, відповідно.

Ексімбанк та УСКЕК укладають договір щодо страхування кредиту, відповідно до умов, закріплених в чинному законодавстві Угорщини.

Стаття 7
Податки, збори

Будь-які податки, збори, утримання та інші загальнообов’язкові платежі, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням Контрактів, укладених згідно із цим Договором, сплачуються кожною стороною Контракту відповідно до права, що застосовується, за власний рахунок. Для уникнення сумніву, кредитна лінія на умовах пов’язаної допомоги не використовуватиметься для фінансування та/або здійснення сплати будь-яких податків, зборів, утримань та інших загальнообов’язкових платежів в Україні.

Витрати, що виникають протягом дії індивідуального кредитного договору, сплачуються сторонами кредитного договору в своїй країні. Ці витрати не можуть бути сплачені за рахунок кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Під час виплати основної суми кредиту та процентів, суми, що підлягають виплаті, не можуть бути зменшені за рахунок застосування податку, накладеного Урядом України, або інших сум, що виникають в результаті інших платіжних зобов’язань.

Уряд України вживає заходів для забезпечення наявності усіх ліцензій, якщо такі є, що необхідні для початку і реалізації проекту до часу підписання індивідуального кредитного договору.

Стаття 8
Вирішення спорів

Будь-які розбіжності між Договірними Сторонами щодо тлумачення та / або застосування цього Договору вирішуються шляхом прямих переговорів між Договірними Сторонами.

В рамках індивідуальних кредитних договорів його сторони мають визначити правила арбітражу.

Індивідуальні кредитні договори мають регулюватися правом Угорщини.

Стаття 9
Прикінцеві положення

a) Договірні Сторони в письмовій формі інформують одна одну через дипломатичні канали про завершення виконання внутрішньодержавних процедур необхідних для набрання чинності цим Договором. Цей Договір набирає чинності на 30 (тридцятий) день з отримання останнього повідомлення однієї зі сторін.

b) Цей Договір є чинним протягом 2 (двох) років з дати набрання нею чинності та автоматично продовжується на 1 (один) рік в разі, якщо одна з Договірних Сторін не повідомить у письмовій формі іншу про її рішення припинити дію Договору, не раніше ніж за 3 (три) місяці до її закінчення.

c) Положення цього Договору, у тому числі після закінчення її дії, застосовуватимуться по відношенню до тих схвалених та фінансованих проектів на основі індивідуального кредитного договору, укладеного у відповідності до цього Договору.

d) Цей Договір може бути припинений за взаємною письмовою згодою Договірних Сторін через дипломатичні канали. У цьому випадку, дія Договору припиняється на 60 (шістдесятий) день після отримання однією з Договірних Сторін повідомлення про припинення.

e) Зміни до цього Договору вносяться за взаємною письмовою згодою у формі окремого протоколу, який є невід'ємною частиною цього Договору, та набирає чинності згідно з його умовами.

Учинено в м. Будапешт 24 листопада 2016 року, в двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення положень цього Договору, перевага надається тексту англійською мовою.


За Уряд України

За Уряд Угорщини


(підпис)

(підпис)


ДОДАТОК 1

Перелік пріоритетних напрямків фінансування для реалізації у зв’язку з рамковим договором між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги

Пріоритетні проекти, що фінансуватимуться в рамках цього Договору:

1. Будівництво об’їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей

2. Капітальний ремонт дороги Петрово - КПП “В. Паладь”

3. Поточний середній ремонт Дороги M24 (Мукачево - Берегово)

Додаткові проекти, такі як перелічені нижче, можуть бути визначені та схвалені Договірними Сторонами, на підставі наявного кредиту на умовах пов’язаної допомоги в рамках цього Договору:

- Поточний середній ремонт дороги М23 (Берегово - Виноградів - В. Копаня)

- Поточний середній ремонт дороги М26 (КПП “Вилок” - Вилок - Неветленфолу - КПП “Дяково”)

- Капітальний ремонт дороги М08 (Об’їзна м. Ужгород - КПП “Ужгород”)


Публікації документа

Скачать РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ

Завантажити РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ

Завантажити РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!