ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 22325/08,
подана Олександром Івановичем Калініченком проти України,
та 3 інші заяви (див. перелік у додатку)

Автентичний переклад

01 грудня 2016 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ханлар Гаджієв (<…>), Голова,
Фаріс Вегабовіч (<…>),
Карло Ранцоні (<…>), судді,
а також Хасан Бакірчі (<…>), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги заяви, подані у різні дати, зазначені в таблиці у додатку,
з огляду на декларації про прийняття умов дружнього врегулювання у справах,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Перелік заявників наведено в таблиці у додатку.

Про скарги заявників за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

Суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду сплатити їм суми, вказані в таблиці, що додається. Ці суми будуть конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачені протягом тримісячного строку від дати отримання повідомлення про ухвалення рішення Судом. У випадку несплати цих сум упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку. Виплата зазначених сум становитиме остаточне вирішення справ.

ПРАВО

Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяв.

Враховуючи викладене, заяви слід вилучити з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об’єднати заяви.

Вирішує вилучити заяви зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 грудня 2016 року.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖІЄВ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв, що містять скарги за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного заходу)

№ заяви, дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

П. І. Б. представника, та місце проживання

Дата отримання декларації Уряду

Дата отримання декларації заявника

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

22325/08
14/03/2008

Олександр Іванович
КАЛІНІЧЕНКО
25/09/1943


12/09/2016

04/05/2016

1 800

2

61722/08
03/12/2008

Олександр Миколайович
ПОЧЕПЦОВ
05/03/1960

Сергій Георгійович
Якименко
Кривий Ріг

24/06/2016

12/09/2016

600

3

62604/15
04/12/2015

Олександр Лаврентійович
ГУК
02/01/1935


12/09/2016

28/09/2016

1 200

4

19184/16
29/03/2016

Вікторія Рахмільєвна
БАЛЬШИНА
25/06/1946


10/10/2016

12/09/2016

3 000

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.


Публікації документа

Скачать Заява № 22325/08, подана Олександром Івановичем Калініченком проти України, та 3 інші заяви (див. перелік у додатку)

Завантажити Заява № 22325/08, подана Олександром Івановичем Калініченком проти України, та 3 інші заяви (див. перелік у додатку)


Завантажити Заява № 22325/08, подана Олександром Івановичем Калініченком проти України, та 3 інші заяви (див. перелік у додатку) не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!