МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.06.2011 N 357
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2011 р.
за N 867/19605
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1080 ( z0085-20 ) від 23.12.2019 }
Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок видачі та обліку дозволів
на встановлення та використання спеціальних
світлових і звукових сигнальних пристроїв,
затвердженої наказом МВС від 22.08.2005 N 364

Відповідно до Указу Президента України від 30.03.2005 N 567
( 567/2005 ) "Про заходи щодо впорядкування використання
спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних
знаків на службових транспортних засобах" (із змінами), Правил
дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 10.10.2001 N 1306 ( 1306-2001-п ) (із змінами), та з
метою неухильного виконання зазначених нормативних актів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі та
обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних
світлових і звукових сигнальних пристроїв, затвердженої наказом
МВС від 22.08.2005 N 364 ( z1033-05 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 12.09.2005 за N 1033/11313, що
додаються.
2. Управлінню Державної автомобільної інспекції МВС
(Лозовий В.М.) у п'ятиденний строк після підписання наказу
забезпечити його подання до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.
4. Цей наказ надіслати за належністю.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
20.06.2011 N 357
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2011 р.
за N 867/19605

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі та обліку
дозволів на встановлення та використання
спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв
( z1033-05 )

1. Пункт 1.3 Інструкції ( z1033-05 ) після слів
"(далі - дозвіл)" доповнити словами ", форма та технічний опис
якого наведені в додатку до цієї Інструкції".
2. Доповнити Інструкцію ( z1033-05 ) додатком такого змісту:
( za867-11 )
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка дозволу на встановлення та використання
на транспортному засобі спеціальних звукових
та світлових сигнальних пристроїв синього кольору
( za867-11 )
1. Бланки дозволів виготовляються на замовлення
Державтоінспекції МВС України розміром 105х75 міліметрів (+-0,5) з
друкованими графічними зображеннями і текстовою інформацією з обох
боків.
2. Дозвіл виготовлено на папері масою 235 г/кв.м без власної
флуоресценції з двома видами захисних волокон.
3. На лицьовому боці бланка дозволу способом офсетного друку
надруковано: фарбами блакитного та рожевого кольорів - дві захисні сітки
регулярної структури; фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового
проміння набуває зеленого свічення - текст дозволу та мікротекст
"ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯМВСУКРАЇНИ", який розміщений на відстані
21 міліметр від нижнього краю дозволу; фарбами блакитного, рожевого, жовтого та чорного кольорів -
емблему Державтоінспекції МВС України у верхній частині дозволу; фарбою блакитного кольору слова "СИНЬОГО КОЛЬОРУ" та серію
бланка; У нижній частині дозволу, на відстані 2 міліметри від краю, в
сітках виділено біле поле для позначення серії та номера бланка
дозволу.
4. На зворотному боці бланка дозволу надруковано: фарбами блакитного та рожевого кольорів - дві захисні сітки
регулярної структури; фарбою чорного кольору текст дозволу та мікротекст
"ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯМВСУКРАЇНИ", який розміщений у лівій нижній
частині дозволу та реквізити підприємства-виготовлювача бланків,
які також виконані мікротекстом; фарбою жовтого кольору - чотири поля суцільного забарвлення
для внесення інформації про транспортний засіб; невидимою при денному світлі фарбою надруковані зображення,
які під дією ультрафіолетового проміння набувають блакитного
свічення.
5. Номер бланка, що складається із серії, позначеної двома
літерами українського алфавіту, та шести арабських цифр, виконано
на лицьовому боці дозволу у білому полі. Шестизначний номер
виконано способом високого друку фарбою синього кольору, яка під
дією ультрафіолетового проміння набуває зеленого свічення.
6. Внесення на бланк дозволу інформації щодо транспортного
засобу здійснюється способом принтерного друку. Виправлення не
допускаються.".
В.о. начальника
Управління ДАІ МВС України
полковник міліції А.С.Павловський


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 20.06.2011 N 357 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв, затвердженої наказом МВС від 22.08.2005 N 364

Завантажити Наказ МВС України від 20.06.2011 N 357 " Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв, затвердженої наказом МВС від 22.08.2005 N 364"

Завантажити Наказ МВС України від 20.06.2011 N 357 " Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв, затвердженої наказом МВС від 22.08.2005 N 364" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!