НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

01.07.2021  № 103-21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2021 р.
за № 1102/36724

Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»

Відповідно до пунктів 16 та 17 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу», пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А», що додається.

2. Управлінню забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Н. АлюшинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
01 липня 2021 року № 103-21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2021 р.
за № 1102/36724

ПОРЯДОК
моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»

1. Цей Порядок визначає механізм проведення НАДС моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» (далі - моніторинг), ведення обліку державних службовців категорії «А», строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку (далі - облік).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про державну службу» та «Про інформацію».

3. Моніторинг та облік проводиться з метою формування єдиного переліку посад державної служби категорії «А» та державних службовців категорії «А», строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку.

4. Проведення моніторингу та ведення обліку забезпечує спеціальний структурний підрозділ НАДС, який утворений для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

5. Органи державної влади, в структурі яких відповідно до штатного розпису передбачені посади державної служби категорії «А», визначені пунктом 1 частини другої статті 6 Закону України «Про державну службу», щомісячно до 25 числа подають до НАДС інформацію про посади державної служби категорії «А» за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Керівник органу державної влади або особа, яка виконує його обов’язки, забезпечує достовірність та повноту зазначеної інформації.

6. Про звільнення з посади державного службовця категорії «А» чи тимчасове покладання виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії «А» орган державної влади повідомляє НАДС не пізніше п’яти робочих днів з дня такого звільнення чи прийняття відповідного рішення про покладення виконання обов’язків.

7. Інформація про державних службовців категорії «А», які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, обліковується НАДС не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду.

8. За результатами моніторингу НАДС ініціює перед відповідним суб’єктом призначення проведення конкурсу на вакантні посади державної служби категорії «А» шляхом надсилання листа про необхідність проведення такого конкурсу.

Начальник Управління
забезпечення діяльності
Комісії з питань вищого
корпусу державної служби
М. Штендера


Додаток
до Порядку моніторингу вакантних
посад державної служби категорії «А»
та обліку державних
службовців категорії «А»
(пункт 5)

ІНФОРМАЦІЯ
про посади державної служби категорії «А»

№ з/п

Найменування органу державної влади

Найменування посади державної служби категорії «A»*, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Штатна чисельність посад державної служби категорії «A»

Фактична чисельність посад державної служби категорії «A»

Дата початку роботи на відповідній посаді

Акт про призначення на посаду та його реквізити
(дата та №)

Дата закінчення повноважень**

Наказ/ розпорядження за місцем роботи

Підстава

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________________________________________
(посада керівника служби управління персоналом
органу державної влади)підписВласне ім’я ПРІЗВИЩЕ

____  _______________ 20___ р.

__________
* зазначається щодо кожної посади державної служби категорії «А»;
** - відповідно до пункту 1 частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу».


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 01.07.2021 № 103-21 Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 01.07.2021 № 103-21 "Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»"

Завантажити НАКАЗ від 01.07.2021 № 103-21 "Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!