Угода 
між Урядом України та Європейською
Організацією Ядерних Досліджень про подальший
розвиток наукового і технічного співробітництва
в галузі фізики високих енергій

Дата підписання: 02.04.1993 Дата набуття чинності: 02.04.1993
Уряд України та Європейська Організація Ядерних Досліджень
(CERN), що надалі іменуються Сторонами,
будучи впевненими, що дослідження в області фізики високих
енергій відіграють важливу роль у розвитку фундаментальної науки і
у технологічному прогресі;
враховуючи, що з самого початку своєї діяльності CERN тісно
співпрацював з науковими організаціями колишнього СРСР, у тому
числі і з науковими організаціями, що знаходились на території
України, та беручи до уваги бажання CERN зміцнювати і розвивати
співробітництво з Державами, які не є Членами CERN, але з якими
CERN давно та успішно співпрацює;
визнаючи наявність взаємної зацікавленості Сторін:
доцільність розвитку існуючих на сьогоднішній день форм
наукового і технічного співробітництва в області фізики
елементарних часток та інших суміжних технологічних галузях;
беручи до уваги бажання України розширювати свою участь у
дослідницьких проектах CERN;
враховуючи, що співробітництво, яке здійснюється в даний час,
не залежить від співробітництва, що було розпочато на основі угоди
між CERN та колишнім СРСР від 4 липня 1987 р., і не торкається
прав та зобов'язань України як одної з держав-правонаступниць
колишнього СРСР стосовно вказаної угоди;
визнаючи намір обох сторін створити на довгостроковій основі
можливості для участі фахівців з України в існуючих та майбутніх
дослідницьких проектах під егідою CERN,
домовились про наступне:
Стаття 1
Мета
Метою цієї Угоди є створення умов, необхідних для того, щоб
Сторони змогли продовжити і розвинути наукове і технічне
співробітництво на взаємній основі.
Стаття 2
Участь у дослідницьких проектах
1. В основі співробітництва, головним чином, лежать
дослідницькі проекти, для здійснення яких приймаються окремі
Протоколи, котрі, в свою чергу, будуть становити невід'ємну
частину цієї Угоди - як передбачено статтею 7.
2. Фізики, інженери та спеціальний технічний персонал з
України можуть приймати участь у дослідницьких проектах в CERN у
галузі експериментальної і теоретичної фізики, конструювань
прискорювачів і детекторів та інших суміжних областях науки і
технологій на умовах, які визначатимуться згаданими вище
Протоколами.
3. Внесок України у конкретний проект CERN повинен виявлятися
або у наданні робочого персоналу, або матеріалів та обладнання,
або фінансування, або у будь-якому поєднанні переліченого вище.
4. Про конкретну участь українських вчених у дослідницьких
проектах мова йде у Додатку до цієї Угоди.
ДКНТ України несе відповідальність за координацію роботи
інститутів України, які приймають участь у дослідницьких проектах
CERN.
Стаття 3
Участь у найбільш значних програмах
Уряд України підтримує такі великі програми і/або проекти
CERN як, наприклад, Великий Адронний Колайдер у тунелі LEP, до
участі в яких інститути України проявили інтерес.
Сторони розглянуть форми і умови такої участі, які повинні
будуть визначатися спеціальними Протоколами до цієї Угоди.
Стаття 4
Науковий персонал
а) CERN розгляне заявки від вчених України на їх призначення
на посади у рамках програми "Наукові Члени-Кореспонденти", яка
здійснюється для громадян Держав-не-Членів CERN.
б) Періодично CERN може виділяти кошти для оплати проживання
вчених, інженерів і технічного персоналу з України на період
роботи у CERN.
в) Молоді вчені та інженери з України також можуть подавати
заявки на відвідання занять у Школах CERN, а саме: Школі
Прискорювачів Часток, Комп'ютерній Школі, а також Європейській
Школі Фізики.
Вказані у пунктах (а) і (в) заявки розглядатимуться з
урахуванням їх наукової цінності у відповідності до встановленого
CERN порядку.
Стаття 5
Чинність
Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань по інших чинних
Угодах, Протоколах і Домовленостях між Україною і CERN.
В разі протиріччя з такими Угодами, Протоколами і т.д., ця
Угода замінює попередні Угоди або Протоколи.
Виконання цієї Угоди не торкається інших міжнародних
зобов'язань кожної з Сторін.
Стаття 6
Виконання
З метою виконання цієї Угоди і Протоколів до неї Україна буде
представлена головою Державного комітету України з питань науки і
технологій, CERN буде представлений Генеральним Директором.
Стаття 7
Протоколи
1. Виконання цієї Угоди визначається окремими Протоколами,
які встановлюють форми співробітництва між Сторонами у сфері
конкретних спільних експериментів та наукових і технічних
проектів, які становлять взаємний інтерес. Вони готуються і
підписуються Представниками, про яких йшлося у Статті 6. Протоколи
становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.
2. Правила, які визначають статус персоналу однієї із Сторін
під час перебування на території іншої Сторони, питання юридичної
відповідальності і страхування, питання інтелектуальної власності
та передачі технологій регулюються Протоколом до цієї Угоди.
Стаття 8
Ухвалення
Ця Угода повинна бути схвалена кожною Стороною згідно з її
власними процедурами.
Стаття 9
Розв'язання спірних питань
Будь-який спір, що виникає між Сторонами щодо тлумачення або
застосування цієї Угоди та який не може бути розв'язаний шляхом
прямих переговорів, в разі якщо Сторони не домовились про інший
спосіб врегулювання спору, на прохання однієї з них буде переданий
на розгляд до Арбітражного Трибуналу, що складатиметься з трьох
осіб: арбітра, якого обрав Генеральний Директор CERN або особа,
яка виконує його функції; арбітра, якого обрав голова Державного
комітету України з питань науки і технологій або особа, яка
виконує його функції; та третього арбітра, якого обрано двома
вищезгаданими арбітрами, котрий виконуватиме функції Голови
Трибуналу й не може бути ні посадовою особою CERN, ні громадянином
України.
Заява повинна вміщувати ім'я арбітра, обраного подавцем
заяви; респондент визначає свого арбітра та повідомляє іншій
Стороні його ім'я протягом двох місяців після отримання заяви.
Якщо респондент не призначив свого арбітра протягом двох
місяців або якщо два арбітри не досягли згоди щодо обрання
третього арбітра протягом двох місяців, що пройшли з часу обрання
останнього арбітра, арбітр або третій арбітр, в залежності від
обставин, буде обраний Головою Міжнародного Суду на прохання
першої із Сторін, що звернулася до Суду.
Трибунал самостійно визначає порядок своєї роботи. Рішення
Трибуналу обов'язкові для Сторін та не підлягають оскарженню
Сторонами.
Стаття 10
Термін дії
Ця Угода чинна протягом початкового терміну у 5 років з дня
підписання. Її дія продовжуватиметься на наступні 5 років, якщо
жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону за шість
місяців до закінчення терміну дії цієї Угоди про своє бажання
припинити її дію.
Здійснено у м. Женеві 2 квітня 1993 р. у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами; для інтерпретації та
вирішення питань в судовому порядку тільки текст англійською мовою
підлягає розгляду.
За Уряд України За Європейську Організацію
Ядерних Досліджень
Голова Державного комітету Генеральний Директор
України з питань науки і
технологій
(підпис) (підпис)
Сергій Рябченко Карло Руббіа


Публікації документа

Скачать Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій Дата підписання: 02.04.1993Дата набуття чинності: 02.04.1993

Завантажити Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993

Завантажити Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993 не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!