НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.01.2019  № 24


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2019 р.
за № 140/33111

Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частини третьої статті 86 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», підпункту 102 та абзацу п’ятого підпункту 121 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що додається.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринкуА. Рева


Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
10 січня 2019 року № 24


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2019 р.
за № 140/33111

ПОРЯДОК
розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 21 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частини третьої статті 86 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», підпункту 102 та абзацу п’ятого підпункту 121 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

II. Розрахунок середньозваженого показника  зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

1. Розрахунок середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється за даними звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня до Нацкомфінпослуг, та інформації щодо чистої вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), яка надається згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333).

2. Нацкомфінпослуг розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування щокварталу та щороку.

3. До розрахунку середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування включаються показники чистої вартості одиниці пенсійних активів всіх недержавних пенсійних фондів, що отримали ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, та Накопичувального фонду.

4. Середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за розрахунковий період, який становить 12 місяців до останньої звітної дати (далі - розрахунковий період), визначається за формулою

де

Дсз

-

середньозважений показник зміни у відсотках чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за розрахунковий період;


N

-

кількість суб’єктів (недержавні пенсійні фонди, що отримали ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, та Накопичувальний фонд), що включені Нацкомфінпослуг до розрахунку, станом на останній день розрахункового періоду;


ЧВАі

-

чиста вартість активів і-го недержавного пенсійного фонду, що отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, або Накопичувального фонду на початок розрахункового періоду;


Зчвоі

-

показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів і-го недержавного пенсійного фонду, що отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного стра-хування, або Накопичувального фонду за розрахунковий період, що включений до розрахунку.

Показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів (Зчвоі) і-го недержавного пенсійного фонду, що отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, або Накопичувального фонду за розрахунковий період розраховується у відсотках за формулою

де

-

чиста вартість одиниці пенсійних активів і-го недержавного пенсійного фонду, що отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, або Накопичувального фонду на кінець розрахункового періоду;


-

чиста вартість одиниці пенсійних активів і-го недержавного пенсійного фонду, що отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, або Накопичувального фонду на початок розрахункового періоду.

III. Оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

1. Оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється щокварталу шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

2. Інформація про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування розміщується Нацкомфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу.

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
Н. Лех


Публікації документа

Скачать РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування"

Завантажити РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!