МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2018  № 223


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2018 р.
за № 699/32151

Про затвердження Змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України

Відповідно до Закону України від 20 березня 2018 року № 2357-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2017 року № 560, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 січня 2018 року за № 44/31496, що додаються.

2. Управлінню режиму та захисту інформації забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

Т. в. о. Міністра

О.В. Зеркаль

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління
державної охорони України
генерал-полковник

В. ГелетейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
22 травня 2018 року № 223


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2018 р.
за № 699/32151

ЗМІНИ
до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України

1. В абзаці четвертому пункту 3 розділу I слова «зброя, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, отруйні, радіаційні й легкозаймисті речовини» замінити словами «холодна чи вогнепальна зброя, вибухові речовини, засоби підриву, боєприпаси всіх видів і зразків, навчальні або імітаційні боєприпаси, легкозаймисті рідини чи займисті тверді речовини, піротехнічні засоби».

2. У розділі II:

1) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Доступ до адміністративного будинку МЗС здійснюється з проходженням контролю на безпеку всіма категоріями посадових осіб, працівниками МЗС та відвідувачами, які проходять через пост охорони, та за такими документами:

працівників МЗС - за службовими посвідченнями (посвідчення на прохід до адміністративного будинку МЗС серії ДС та АТ), у робочий час через 3 під’їзд;

Надзвичайних і Повноважних Послів - за дипломатичними паспортами, у робочий час через 3 під’їзд;

працівників закордонних дипломатичних установ України (далі - ЗДУ) - за дипломатичними (службовими) паспортами, у робочий час через 3 під’їзд;

працівників МЗС, які працюють за цивільно-правовими угодами, - за тимчасовими перепустками, у робочий час через 3 під’їзд;

працівників Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ» (далі - Дипломатична академія України), керівника ДП «ГУКОБ» та його заступників, керівника державної установи «Український інститут» та його заступників - за посвідченнями серії ДАУ, у робочий час через 3 під’їзд;

працівників ДП «ГУКОБ» - за тимчасовими перепустками у робочі дні з 06:00 до 20:00 через 3 під’їзд. У неробочий час, вихідні та святкові дні - відповідно до графіка чергувань, погодженого з УРЗІ та АДЕП;

працівників державної установи «Український інститут» - за тимчасовими перепустками, які виписуються за рішенням Державного секретаря МЗС, у робочий час через 3 під’їзд;

відвідувачів - за разовими перепустками, у робочий час через 3 під’їзд з перевіркою документів, що посвідчують особу;

осіб, які проходять практику або стажування у структурних підрозділах апарату МЗС, - за разовими перепустками, у робочий час через 3 під’їзд з перевіркою документів, що посвідчують особу, на строк, визначений наказом МЗС, копія якого подається Департаментом менеджменту персоналу (далі - ДП) до бюро перепусток;

кандидатів, які беруть участь у конкурсі на заміщення посад, - за списками, підписаними керівником ДП, погодженими з УРЗІ та переданими до підрозділу охорони, у робочий час через 3 під’їзд з перевіркою документів, що посвідчують особу;

осіб, які проходять стажування для направлення у довготермінові закордонні відрядження, - за аркушами стажування, підписаними керівником ДП, у робочий час через 3 під’їзд з перевіркою документів, що посвідчують особу;

посадових осіб, щодо яких відповідно до статей 5-7 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» здійснюється державна охорона, - без пред’явлення службового посвідчення, цілодобово через 1-3 під’їзди без проходження контролю на безпеку;

посадових осіб, визначених у переліку посадових осіб, які мають право входити до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України з пред’явленням на постах охорони посвідчень посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування (додаток 1), - за службовими посвідченнями, у робочий час, якщо інше не визначено законом, через 2 і 3 під’їзди;

помічників-консультантів народних депутатів України поточного скликання - за посвідченнями помічників-консультантів у робочий час через 3 під’їзд;

представників інших державних органів, підприємств, установ та організацій - за тимчасовими перепустками, які виписуються за рішенням Державного секретаря МЗС на підставі заявок цих органів, у робочий час через 3 під’їзд;

дипломатичних кур’єрів, які доставляють кореспонденцію (із числа співробітників Головного управління Державної фельд’єгерської служби України), кур’єрів державних органів, працівників фельд’єгерсько-поштової служби та інкасаторів - за списками, які складаються УРЗІ на підставі заявок державних і правоохоронних органів, погоджених Державним секретарем МЗС, після пред’явлення посвідчення дипкур’єра, старшого дипкур’єра, інспектора (старшого інспектора, офіцера фельдзв’язку) або іншого документа, що посвідчує особу та відповідну посаду, цілодобово, зі зброєю, через 3 під’їзд;

учасників засідань, нарад, робочих груп та колегій - за списком, підписаним керівником самостійного структурного підрозділу апарату МЗС та погодженим з УРЗІ, з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, у супроводі представника структурного підрозділу апарату МЗС, що забезпечує проведення заходу, у робочий час через 3 під’їзд;

представників вітчизняних засобів масової інформації з відео-, фото-, звукозаписувальною та звукопідсилювальною апаратурою, персональними портативними електронними засобами тощо - за списком, підписаним керівником самостійного структурного підрозділу апарату МЗС та погодженим з УРЗІ, з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, у супроводі представника структурного підрозділу, що забезпечує взаємодію зі ЗМІ, у робочий час через 3 під’їзд;

робітників та інженерно-технічних працівників підприємств, установ, організацій, що проводять будівельні, ремонтні, аварійні, технічні та інші господарські роботи у приміщеннях адміністративного будинку МЗС, обслуговування комунікацій на горищі та у підвалах тощо, - за списками, підписаними директором АДЕП (його заступником) та погодженими з УРЗІ, або за разовими перепустками після перевірки документів, що посвідчують особу, через 3 під’їзд;

глав дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, глав представництв міжнародних організацій в Україні, які згідно із законами та міжнародними договорами України користуються дипломатичним імунітетом і привілеями та акредитовані у Департаменті державного протоколу (далі - ДДП), - за замовленням, у робочий час через 2 і 3 під’їзди, без проходження контролю на безпеку;

іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян (далі - іноземці) - за замовленнями (додаток 2), які готують структурні підрозділи апарату МЗС, з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, у супроводі представника структурного підрозділу апарату МЗС, що забезпечує проведення заходу, у робочий час через 2 і 3 під’їзди;

співробітників Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності в державних установах Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в м. Києві, співробітників відділень представництв компаній, що відповідають за забезпечення поштового зв’язку, кореспонденції тощо, - за тимчасовими перепустками або за списками, що погоджуються з УРЗІ та надаються підрозділу охорони з дозволу Державного секретаря МЗС, на підставі письмових звернень керівників зазначених підприємств (організацій), у робочий час через 3 під’їзд;

працівників Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», які здійснюють інкасацію готівки відділення поштового зв’язку Київ-18, - за списками, які складаються УРЗІ на підставі заявки Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», погодженими Державним секретарем МЗС, після пред’явлення службового посвідчення, зі зброєю, у робочий час через 1 під’їзд;

працівників прокуратури, виконавчої служби та правоохоронних органів за наявності у них рішення суду або ордера - за разовими перепустками на підставі рішення Державного секретаря МЗС, у робочий час через 3 під’їзд з пред’явленням службових посвідчень.»;

2) абзац третій пункту 20 викласти в такій редакції:

«які відмовилися від проходження контролю на безпеку;».

В. о. начальника
Управління режиму
та захисту інформаціїО. Ящук


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 22.05.2018 № 223 Про затвердження Змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України

Завантажити НАКАЗ від 22.05.2018 № 223 "Про затвердження Змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України"


Завантажити НАКАЗ від 22.05.2018 № 223 "Про затвердження Змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!