МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2019  № 704


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1021/33992

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області», що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
20 серпня 2019 року № 704


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1021/33992

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

37,00

2

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (повторне звернення)

37,00

3

Консультативний прийом лікарем-терапевтом першої категорії (первинне звернення)

36,00

4

Консультативний прийом лікарем-терапевтом першої категорії (повторне звернення)

36,00

5

Консультативний прийом лікарем-терапевтом (первинне звернення)

33,00

6

Консультативний прийом лікарем-терапевтом (повторне звернення)

33,00

7

Консультативний прийом лікарем-педіатром першої категорії (первинне звернення)

50,00

8

Консультативний прийом лікарем-педіатром першої категорії (повторне звернення)

49,00

9

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення)

45,00

10

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (повторне звернення)

45,00

11

Консультативний прийом лікарем-хірургом першої категорії (первинне звернення)

44,00

12

Консультативний прийом лікарем-хірургом першої категорії (повторне звернення)

44,00

13

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення)

47,00

14

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (повторне звернення)

47,00

15

Консультативний прийом лікарем-невропатологом першої категорії (первинне звернення)

44,00

16

Консультативний прийом лікарем-невропатологом першої категорії (повторне звернення)

44,00

17

Консультативний прийом лікарем-невропатологом другої категорії (первинне звернення)

43,00

18

Консультативний прийом лікарем-невропатологом другої категорії (повторне звернення)

43,00

19

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (первинне звернення)

32,00

20

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (повторне звернення)

32,00

21

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (первинне звернення)

31,00

22

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (повторне звернення)

31,00

23

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом першої категорії (первинне звернення)

33,00

24

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом першої категорії (повторне звернення)

33,00

25

Консультативний прийом лікарем-кардіологом (первинне звернення)

60,00

26

Консультативний прийом лікарем-кардіологом (повторне звернення)

60,00

27

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії, кандидатом медичних наук (первинне звернення)

60,00

28

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії, кандидатом медичних наук (повторне звернення)

60,00

29

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом першої категорії (первинне звернення)

83,00

30

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом першої категорії (повторне звернення)

83,00

31

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення)

44,00

32

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (повторне звернення)

44,00

33

Консультативний прийом лікарем-стоматологом першої категорії (первинне звернення)

43,00

34

Консультативний прийом лікарем-стоматологом першої категорії (повторне звернення)

43,00

35

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (первинне звернення)

32,00

36

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (повторне звернення)

32,00

37

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (первинне звернення)

69,00

38

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (повторне звернення)

69,00

39

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом другої категорії (первинне звернення)

55,00

40

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом другої категорії (повторне звернення)

55,00

41

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом (первинне звернення)

42,00

42

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом (повторне звернення)

26,00

43

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

24,00

44

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

16,00

45

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

24,00

46

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

21,00

47

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

15,00

48

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

27,00

49

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

24,00

50

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

20,00

51

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-інфекціоністом

17,00

52

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ендокринологом

36,00

53

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ортопедом-травматологом

37,00

54

Динамометрія

8,00

55

Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного огляду для отримання посвідчення водія транспортних засобів

46,00

56

Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за результатами проведеного медичного огляду (форма № 127/о)

45,00

57

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

92,00

58

Проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів з видачею медичної довідки (форма № 122-2/о)

57,00

59

Проходження наркологічного огляду з видачею сертифіката (форма № 140/о)

57,00

60

Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів)

68,00

61

Ін’єкція внутрішньом’язова (без урахування вартості медикаментів)

13,00

62

Ін’єкція внутрішньовенна (без урахування вартості медикаментів)

58,00

63

Ін’єкція підшкірна (без урахування вартості медикаментів)

11,00

64

Ін’єкція внутрішньосуглобова (без урахування вартості медикаментів)

84,00

65

Венопункція

17,00

66

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

13,00

67

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

9,00

68

Взяття біопроб крові з пальця у дітей на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

11,00

69

Дослідження венозної крові для отримання сироватки плазми

6,00

70

Загальний аналіз крові на аналізаторі

28,00

71

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

34,00

72

Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тілець Гейнца

35,00

73

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

5,00

74

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

13,00

75

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих

42,00

76

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

42,00

77

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові для гематологічних хворих

42,00

78

Визначення ШОЕ

4,00

79

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

13,00

80

Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії

82,00

81

Визначення гематокритичної величини

29,00

82

Визначення часу кровотечі за Сухаревим

23,00

83

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

13,00

84

Визначення часу кровотечі за Дуке

11,00

85

Визначення загального білка сироватки крові

22,00

86

Визначення загального білірубіну

29,00

87

Визначення прямого білірубіну

31,00

88

Визначення сечовини

58,00

89

Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі

34,00

90

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ілька)

34,00

91

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові

32,00

92

Визначення глюкози в капілярній крові

29,00

93

Визначення глюкози в сироватці крові (методи ортотолуїдиновий, глюкозооксидазний)

26,00

94

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

32,00

95

Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у сироватці крові

41,00

96

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

32,00

97

Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

23,00

98

Визначення aльфа-амілази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

59,00

99

Визначення гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

32,00

100

Визначення загального білка в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

22,00

101

Визначення загального холестерину в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

27,00

102

Визначення креатиніну на біохімічному аналізаторі

29,00

103

Визначення лужної фосфатази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

25,00

104

Визначення сечовини на біохімічному аналізаторі

32,00

105

Визначення сечової кислоти в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

34,00

106

Визначення тригліцеридів у сироватці крові на біохімічному аналізаторі

38,00

107

Визначення холестерину-ЛВЩ (ліпопротеїни високої щільності) в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

46,00

108

Визначення холестерину-ЛНЩ (ліпопротеїни низької щільності) в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

62,00

109

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

32,00

110

Визначення резус-фактора у венозній крові

34,00

111

Виявлення поверхневого антигену вірусного гепатиту B на імунологічному аналізаторі

58,00

112

Визначення протромбінового часу та міжнародного нормалізованого відношення

28,00

113

Визначення тромбінового часу

46,00

114

Визначення згортальної системи крові (коагулограма) на коагулометрі «Diagon»

47,00

115

Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля

82,00

116

Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля

82,00

117

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

14,00

118

Реакція на ревматоїдний фактор

22,00

119

Аналіз крові на маркери вірусів гепатиту B (антитіла до гепатиту В-HBcor) на імуноферментному аналізаторі «Labsystems Multiskan PLUS»

46,00

120

Визначення тиреотропного гормону щитоподібної залози (ТТГ)

72,00

121

Виявлення загальних антитіл до гепатиту С в сироватці крові на імуноферментному аналізаторі

46,00

122

Виявлення сумарних антитіл до ВІЛ - у сироватці крові на імуноферментному аналізаторі

60,00

123

Загальний аналіз сечі

55,00

124

Відбір біоматеріалу для визначення особливостей мокротиння

4,00

125

Дослідження на мікобактерії туберкульозу

26,00

126

Мікроскопія нефарбованих препаратів

21,00

127

Дослідження на трихомонади фарбованого препарату

18,00

128

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 мазок)

35,00

129

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

40,00

130

Дослідження на демодекс

40,00

131

Копроцитограма

66,00

132

Виявлення яєць методом збагачення (методи Фюлеборна, Калантарян тощо) та оформлення результатів

31,00

133

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка) та оформлення результатів

153,00

134

Дослідження калу на найпростіші та оформлення результатів

153,00

135

Дослідження калу на гострючки (ентеробіоз) у трьох препаратах та оформлення результатів

79,00

136

Копрограма та оформлення результатів

70,00

137

Швидкий тест на визначення маркерів гострого інфаркту міокарда (Міоглобіну/КК-МВ/ Тропоніну I)

347,00

138

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції

121,00

139

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях

221,00

140

Рентгенографія органів грудної клітки з використанням спеціальних укладок (оглядова)

155,00

141

Рентгенографія половини грудної клітки

155,00

142

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції

81,00

143

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

155,00

144

Рентгенографія ключиці в одній проекції

123,00

145

Рентгенографія ключиці у двох проекціях

248,00

146

Рентгенографія ребер

121,00

147

Рентгенографія черепа в двух проекціях

219,00

148

Рентгенографія придаткових пазух носа

123,00

149

Рентгенографія кісток носа

104,00

150

Рентгенографія зубів

53,00

151

Рентгенологічне дослідження скроневих кісток у двох проекціях (методи Шюллера, Майєра, Стенверса)

219,00

152

Рентгенологічне дослідження турецького сідла

123,00

153

Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях

221,00

154

Рентгенографія крижів в одній проекції

155,00

155

Рентгенографія кісток таза в одній проекції

123,00

156

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях

233,00

157

Рентгенографія грудного відділу хребта із функціональними пробами

427,00

158

Рентгенографія шийного відділу хребта із функціональними пробами

300,00

159

Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях

186,00

160

Рентгенографія стегна у двох проекціях

282,00

161

Рентгенографія гомілки у двох проекціях

186,00

162

Рентгенографія плеча в одній проекції

123,00

163

Рентгенографія плеча у двох проекціях

219,00

164

Рентгенографія передпліччя у двох проекціях

210,00

165

Рентгенографія кисті у двох проекціях

179,00

166

Рентгенографія стопи у двох проекціях

179,00

167

Рентгенографія тазостегнового суглоба в одній проекції

123,00

168

Рентгенографія тазостегнового суглоба у двох проекціях

219,00

169

Рентгенографія обох тазостегнових суглобів

210,00

170

Рентгенографія плечового суглоба

179,00

171

Рентгенографія ліктьового суглоба

179,00

172

Рентгенографія променезап’ясткового суглоба

179,00

173

Рентгенографія колінного суглоба

179,00

174

Рентгенографія гомілковостопного суглоба

179,00

175

Рентгенографія кульшового суглоба

179,00

176

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

60,00

177

Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу

199,00

178

Добове моніторування артеріального тиску

158,00

179

Ехокардіографія (М-вимір) з розрахунком параметрів серця

139,00

180

Ехокардіографія (В-вимір) - стандартна методика обстеження

80,00

181

Ехокардіографія з доплерівським аналізом

179,00

182

Езофагоскопія діагностична

196,00

183

Езофагогастроскопія діагностична

218,00

184

Фіброгастродуоденоскопія діагностична

218,00

185

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

161,00

186

Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки

65,00

187

Дослідження ультразвукове печінки

46,00

188

Дослідження ультразвукове: жовчний міхур+жовчні протоки

46,00

189

Дослідження ультразвукове підшлункової залози

65,00

190

Дослідження ультразвукове: селезінка + судини портальної системи

65,00

191

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

161,00

192

Дослідження ультразвукове: нирки + надниркові залози

65,00

193

Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі

46,00

194

Дослідження ультразвукове передміхурової залози

46,00

195

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

181,00

196

Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники

91,00

197

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

84,00

198

Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків)

123,00

199

Дослідження ультразвукове слинних залоз

65,00

200

Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів

65,00

201

Дослідження ультразвукове м’яких тканин

65,00

202

Дослідження ультразвукове черевного відділу аорти

65,00

203

Ультразвукове дослідження плевральної порожнини

84,00

204

Кольпоскопія з оформленням результатів

78,00

205

Взяття виділень статевих органів з оформленням результатів

57,00

206

Взяття зіскобу з уретри чи піхви з оформленням результатів

57,00

207

Взяття мазка для цитологічного дослідження

57,00

208

Обробка шийки матки солковагіном

76,00

209

Дослідження акуметричне

117,00

210

Дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані

27,00

211

Видалення сіркових пробок промиванням (з урахуванням вартості медикаментів)

103,00

212

Промивання лакун піднебінних мигдаликів (з урахуванням вартості медикаментів)

103,00

213

Промивання придаткових пазух носа (з урахуванням вартості медикаментів)

115,00

214

Видалення чужорідних тіл з вуха (з урахуванням вартості матеріалів)

141,00

215

Видалення чужорідних тіл з гортані (з урахуванням вартості матеріалів)

137,00

216

Видалення чужорідних тіл з носа (з урахуванням вартості матеріалів)

128,00

217

Дослідження гостроти зору

18,00

218

Периметрія оглядова (на білий колір)

36,00

219

Тонометрія ока та оформлення результатів

56,00

220

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

42,00

221

Електростимуляція м’язів (одна процедура)

22,00

222

Дарсонвалізація місцева (одна процедура)

27,00

223

Дарсонвалізація обличчя (одна процедура)

27,00

224

Дарсонвалізація хребта (одна процедура)

27,00

225

Дарсонвалізація тулуба (одна процедура)

27,00

226

Дарсонвалізація кінцівок (одна процедура)

27,00

227

Дарсонвалізація волосяної частини голови (одна процедура)

27,00

228

Діадинамотерапія (одна процедура)

22,00

229

Діадинамотерапія з медикаментами (одна процедура)

29,00

230

Гальванізація (одна процедура)

38,00

231

Тубус-кварц (одна процедура)

21,00

232

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) (одна процедура)

27,00

233

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

35,00

234

Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

27,00

235

Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

27,00

236

Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)

35,00

237

Консультативний прийом лікарем-психіатром (первинне звернення)

94,00

238

Консультативний прийом лікарем-психіатром (повторне звернення)

93,00

239

Розширене психологічне обстеження практичним психологом з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів

93,00

240

Патопсихологічне обстеження практичним психологом з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів

94,00

241

Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів

97,00

242

Проведення індивідуального сеансу психокорекції (психотерапії)

84,00

243

Проведення групових сеансів психокорекції (психотерапії) (групи від 2 до 9 осіб)

248,00

244

Проведення комп’ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ, СМДО тощо)

187,00

245

Консультативний прийом практичним психологом з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

165,00

246

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) вищої кваліфікаційної категорії з оформленням результатів

98,00

247

Перебування в палаті стаціонару (1 доба)

62,00

248

Загальний аналіз крові скорочений та оформлення результатів

60,00

249

Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули та оформленням результатів

84,00

250

Аналіз крові на лейкоцити, гемоглобін, ШОЕ та оформлення результатів

22,00

251

Ниркові проби та оформлення результатів

121,00

252

Аналіз крові на ревмопроби та оформлення результатів

86,00

253

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають до навчальних закладів усіх рівнів акредитації (форма № 086/о) (для жінок)

458,00

254

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають до навчальних закладів усіх рівнів акредитації (форма № 086/о) (для чоловіків)

339,00

255

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для жінок)

555,00

256

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для чоловіків)

431,00

257

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (форма № 127/о)

389,00

258

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для чоловіків)

405,00

259

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для жінок)

432,00

260

Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи (для чоловіків)

640,00

261

Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи (для жінок)

723,00

262

Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу

84,00

263

Комплексне первинне обстеження дитини (стану прикусу, пародонту, індексів гігієни, РМА, КПВ, локальної демінералізації, ступеня активності карієсу) з визначенням плану диспансеризації, реабілітації та профілактики

108,00

264

Знеболювання провідникове артифрином

62,00

265

Знеболювання провідникове мепіфрином

50,00

266

Знеболювання інфільтраційне

34,00

267

Знеболювання аплікаційне

17,00

268

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу в терапевтичній стоматології

59,00

269

Стоматоскопія локальна

11,00

270

Стоматоскопія розширена

25,00

271

Визначення ступеня ураження фуркації коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини)

25,00

272

Визначення патологічної рухомості зубів

12,00

273

Аналіз рентгенограми прицільної

14,00

274

Аналіз панорамної рентгенограми

31,00

275

Визначення травматичної оклюзії

45,00

276

Проба Шиллера-Писарєва

13,00

277

Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів

76,00

278

Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів за допомогою ультразвукового апарата

185,00

279

Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії

53,00

280

Флюоризація зубів

492,00

281

Лікування одного зуба у разі поверхневого і середнього карієсу (без накладення пломби)

38,00

282

Лікування одного зуба у разі глибокого карієсу (без накладення пломби)

63,00

283

Усунення дефекту пломби

106,00

284

Накладення кофердаму

61,00

285

Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери

38,00

286

Накладення девіталізуючої пасти та пов’язки

13,00

287

Пульпотомія

13,00

288

Екстирпація пульпи з одного кореня зуба

152,00

289

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом)

51,00

290

Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери

174,00

291

Накладення лікувальної пов’язки під час лікування карієсу та його ускладнень

17,00

292

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

158,00

293

Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба

238,00

294

Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого цементом або пастою, що полімеризується

277,00

295

Вилучення стороннього тіла із каналу зуба

326,00

296

Видалення постійної пломби

25,00

297

Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандидоз, травматичне ушкодження тощо)

46,00

298

Лікування захворювань пародонту: накладення лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування)

25,00

299

Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування)

37,00

300

Накладення тимчасової пломби

13,00

301

Видалення тимчасової пломби

12,00

302

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Spectrum у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

167,00

303

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Spectrum у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

184,00

304

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Spectrum у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

291,00

305

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Fuji IX у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

172,00

306

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Fuji IX у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

199,00

307

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Fuji IX у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

292,00

308

Фіксація скловолоконного штифта для відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба світлополімерним матеріалом

184,00

309

Фіксація скловолоконного штифта для відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба світлополімерним матеріалом

184,00

310

Ретракція ясен одного зуба (накладення ретракційної нитки)

13,00

311

Зняття м’якого зубного нальоту (1 щелепа)

94,00

312

Накладення світлополімерної прокладки типу Іоносит

67,00

313

Знеболювання провідникове антифрином в хірургічній стоматології

49,00

314

Знеболювання провідникове мепифрином в хірургічній стоматології

49,00

315

Знеболювання інфільтраційне в хірургічній стоматології

33,00

316

Знеболювання аплікаційне в хірургічній стоматології

18,00

317

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу в хірургічній стоматології

50,00

318

Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми (в стоматологічній ортопедії)

25,00

319

Видалення зуба просте

111,00

320

Видалення тимчасового зуба

75,00

321

Видалення зуба складне

146,00

322

Накладення швів на лунку після видалення зуба

82,00

323

Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка

169,00

324

Лікування альвеоліту кюретажем ямки

127,00

325

Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту

119,00

326

Розтин капюшона

59,00

327

Розтин окістя

34,00

328

Резекція капюшона

84,00

329

Цистектомія з резекцією верхівки кореня

164,00

330

Альвеолектомія

164,00

331

Припинення кровотечі (медикаментозне) після ускладненого видалення зуба

119,00

332

Зняття стоматологічних швів

50,00

333

Первинна пов’язка при стоматологічній допомозі (з урахуванням вартості матеріалів)

102,00

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації МВС УкраїниВ.І. Коробка


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 20.08.2019 № 704 Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»

Завантажити Наказ МВС України від 20.08.2019 № 704 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»"


Завантажити Наказ МВС України від 20.08.2019 № 704 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!