МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.08.2004 N 991/780
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2004 р.
за N 1159/9758

Про проведення Всеукраїнського щорічного
конкурсу професійної майстерності водіїв
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 661/371 ( z1121-11 ) від 12.09.2011 }
З метою підвищення зацікавленості серед працівників
транспортних організацій в удосконаленні майстерності водіїв та
покращання безпеки і якості перевезень Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про умови проведення Всеукраїнського
щорічного конкурсу професійної майстерності водіїв (додається).
2. Начальникам Державного департаменту автомобільного
транспорту Міністерства транспорту України Закірову Є.О. та
Державтоінспекції МВС України Георгієнку Г.В.:
2.1. Забезпечити інформування перевізників незалежно від форм
власності про умови та порядок проведення Всеукраїнського
щорічного конкурсу професійної майстерності водіїв.
2.2. За погодженням з зацікавленими організаціями та
установами до 20 вересня 2004 року створити оргкомітет із
підготовки та проведення Всеукраїнського щорічного конкурсу
професійної майстерності водіїв.
2.3. Здійснити організаційні заходи із підготовки та
проведення Всеукраїнського щорічного конкурсу професійної
майстерності водіїв у жовтні місяці.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України Присяжнюка А.Й. та заступника
Міністра транспорту України Кроля С.С.
Т.в.о. Міністра внутрішніх
справ України В.О.Жук
Т.в.о. Міністра транспорту України В.В.Корнієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС,
Міністерства транспорту
України
20.08.2004 N 991/780
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2004 р.
за N 1159/9758

ПОЛОЖЕННЯ
про умови проведення Всеукраїнського щорічного
конкурсу професійної майстерності водіїв

1. Вступ
Всеукраїнський щорічний конкурс професійної майстерності
водіїв (далі - конкурс) проводиться з метою надання можливості
показати максимальний обсяг теоретичних знань, всебічну
практичну підготовку та професійну майстерність кожному учаснику. Основними завданнями під час підготовки та проведення
конкурсу є: удосконалення знань і майстерності водіїв у забезпеченні
безпеки дорожнього руху, виявлення кращих водіїв транспортних
засобів і розповсюдження їх досвіду; підвищення ролі та популяризації професії водія - залучення
молоді до роботи водіями дорожньо-транспортних засобів; виховання в молодих водіїв шанобливого ставлення до своєї
професії, дотримання транспортної дисципліни і основних
експлуатаційних показників роботи транспорту; забезпечення безпеки дорожнього руху, якості перевезень та
культури обслуговування.
2. Організація конкурсу
2.1. Конкурс проводиться за рішеннями оргкомітету, участю
Державної автомобільної інспекції МВС України, Державного
департаменту автомобільного транспорту Міністерства транспорту
України та транспортних підприємств, на базі яких проводяться
реґіональні і фінальні змагання конкурсу. Оргкомітет за 5 місяців до початку фінальних змагань конкурсу
визначає строки його проведення та інформує про це об'єднання
перевізників, представників інших підприємств та органів
виконавчої влади.
2.2. Конкурс проводиться у два етапи: перший етап: регіональний - проведення змагань між водіями
дорожньо-транспортних засобів незалежно від форми власності в
регіонах; другий етап: всеукраїнський - проведення фінальних змагань
конкурсу з визначенням переможців у командному та особистому
заліку. У фінальних змаганнях беруть участь водії, які перемогли в
особистому заліку за результатами проведення першого етапу
конкурсу.
2.3. Від перевізника з чисельним складом водіїв більше 50
чоловік мають право брати участь п'ять водіївй, від інших - два.
На кожного учасника за 20 днів до початку фінальних змагань
керівники підприємств направляють до оргкомітету заявку на участь
у Всеукраїнському щорічному конкурсі професійної майстерності
водіїв встановленої форми (додається).
2.4. Фінальна частина конкурсу проводиться за рахунок
підприємств учасників змагань, їх об'єднань та спонсорів. Кошти
перераховуються на розрахунковий рахунок підприємства, на базі
якого проводяться фінальні змагання конкурсу.
3. Журі конкурсу
3.1. Для проведення регіонального етапу конкурсу голова
оргкомітету наказом призначає склад журі в кількості 7-9 чоловік
та суддівських бригад.
3.2. Для проведення фінальних змагань оргкомітет конкурсу
визначає склад журі в кількості 9-11 чоловік та суддівських
бригад.
3.3. До складу журі та суддівських бригад фінальних змагань
залучаються представники перевізників та оргкомітету конкурсу.
3.4. Суддівські бригади змагань конкурсу очолюють старші
судді, які входять до складу журі.
4. Вимоги до учасників змагань, команд,
рухомого складу і траси
4.1. До участі в змаганнях допускаються водії, які протягом
5-ти останніх років не були учасниками дорожньо-транспортних
пригод і з їх боку не зафіксовано порушень законодавства на день
початку 1-го етапу.
4.2. До участі в конкурсі не допускаються водії, які: 4.2.1. Протягом 5-ти останніх років роботи допустили
дорожньо-транспортні пригоди зі своєї вини. 4.2.2. Протягом календарного року до проведення змагань: притягувались до відповідальності за порушення Правил
дорожнього руху (далі - ПДР); мали обґрунтовану скаргу на незадовільне транспортне
обслуговування.
4.3. При проведенні змагань учасники повинні мати при собі
посвідчення на право управління транспортним засобом відповідної
категорії. { Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 661/371 ( z1121-11 ) від
12.09.2011 }
4.4. Рішенням журі можуть бути відсторонені від участі в
окремих видах змагань або повністю дискваліфіковані учасники
конкурсу, які під час проведення змагань допустять порушення ПДР,
що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2001 року N 1306 ( 1306-2001-п ), вимог оргкомітету конкурсу або
виявлять недисциплінованість.
4.5. Команди: 4.5.1. Команда, що бере участь у змаганнях, повинна
складатися не менше як із двох водіїв. Вік одного з учасників не
повинен перевищувати 26 років. 4.5.2. За згодою оргкомітету в змаганнях команд можуть брати
участь водії, які виступають в особистому заліку.
4.6. Транспортний засіб, наданий для змагань, повинен бути
серійного виробництва, мати штатну комплектацію і бути в
технічно справному стані. Технічний стан транспортних засобів,
наданих організаторами, перевіряє головний суддя і робить вибір
рухомого складу для проведення змагань.
4.7. Для траси швидкісного маневрування (автодрому) можна
використовувати будь-який горизонтальний майданчик з
асфальтобетонним покриттям. Під час змагань траса повинна бути
закрита для стороннього руху транспорту всіх видів та пішоходів.
4.8. Майданчик для швидкісного маневрування (автодром)
повинен мати розміри, що дозволяють розмістити всі фігури з
дотриманням відстаней, достатніх для виконання вправ. Лінії
розмітки фігур повинні наноситися фарбою на покриття майданчика і
дублюватися стояками, висота яких повинна бути не менше 2,0 м.
Стояки у фігурах установлюються через 1 метр, якщо в опису вправ
не вказані інші розміри.
5. Умови проведення конкурсу
Конкурс передбачає такі види змагань: змагання на краще знання ПДР, діючих нормативних актів у
галузі автомобільних перевезень та надання першої медичної
допомоги; змагання на краще знання основ безпеки руху (далі - ОБР) і
Правил охорони праці (далі - ПОП); змагання на краще знання будови рухомого складу виявленням та
усуненням технічних несправностей; змагання з майстерності керування транспортним засобом на
спеціально підготовленому полігоні та в екстремальних ситуаціях. Усі види змагань проводяться окремо. Теоретична частина
конкурсу - за розробленими білетами. Практичні змагання - за
програмою підготовки водіїв відповідної категорії. Оргкомітет має право змінити кількість та види змагань
конкурсу, попередньо поінформувавши про це учасників. Питання, що включені до білетів, які розробляє
Науково-дослідний центр з безпеки дорожнього руху МВС України,
затверджує оргкомітет конкурсу.
6. Проведення змагань конкурсу
6.1. Змагання на краще знання ПДР, діючих нормативних актів у
галузі автомобільних перевезень та надання першої медичної
допомоги Ці змагання проводяться в спеціально обладнаному приміщенні
за наявності технічних засобів та системи відліку часу відповіді.
Змагання проводяться на основі діючих ПДР, змін та доповнень до
них на час проведення конкурсу та інших нормативних актів у галузі
перевезень. Приймання екзаменів здійснюється за спеціально
підготовленими білетами. Для відповіді на 20 питань учаснику надається 15 хвилин. За
правильну відповідь на кожне питання нараховується 20 балів. За умови дострокової правильної відповіді учасника на 20
запитань йому додатково нараховується 15 балів за кожну
невикористану хвилину з відведеного ліміту часу. При цьому
фактичний час відповіді округляється з точністю до хвилини у
більшу сторону. За одну хвилину до закінчення змагання учасники конкурсу про
це попереджуються, а при закінченні контрольного часу змагання
припиняються. За відсутності відповіді або при неправильній відповіді
учасника на 4 і більше запитань бали за ці змагання не
нараховуються.
6.2. Змагання на краще знання будови рухомого складу, ПОП,
дотримання ОБР Ці змагання проводяться в спеціально обладнаному приміщенні з
достатньою кількістю місць та при наявності технічних засобів
відліку часу відповіді. У підготовлені на конкурс білети входить
10 питань з таких розділів: 1) механічне обладнання транспортного засобу; 2) пневматичне обладнання транспортного засобу; 3) електричне обладнання транспортного засобу; 4) ОБР; 5) ПОП; 6) дії водія в екстремальних ситуаціях. Для відповіді на всі запитання учаснику надається 7 хвилин.
За правильну відповідь на кожне запитання нараховується 20 балів. За умови дострокової правильної відповіді учасника на 10
запитань йому додатково нараховується 5 балів за кожну
невикористану хвилину з відведеного ліміту часу. При цьому
фактичний час відповіді округляється з точністю до хвилини. За одну хвилину до закінчення змагання учасники конкурсу
попереджуються, а при закінченні контрольного часу змагання
припиняються. При відсутності відповіді або неправильній відповіді учасника
на 2 і більше запитань бали за ці змагання не нараховуються.
6.3. Змагання з огляду транспортного засобу з виявленням та
усуненням технічних несправностей Ці змагання проводяться безпосередньо на рухомому складі
відповідного типу. До початку змагань учасник повинен пред'явити судді
посвідчення водія (книжку водія), одержати імітацію шляхового
листа (технічний журнал) та диск тахограми (якщо це передбачено
конструкцією). Після цього включається секундомір. Протягом десятихвилинного контрольного часу учасник конкурсу
повинен оглянути в доступних місцях та перевірити технічний стан,
комплектність та зовнішній вигляд транспортного засобу, а також
виявити та усунути технічну несправність, коментуючи свої дії
відповідними поясненнями. Закінченням виконання вправи є початок
руху транспортного засобу після приймання. За кожну секунду перевищення контрольного часу учаснику
нараховується один штрафний бал, а після закінчення 14 хвилин
вправа вважається невиконаною і бали за цей вид змагань не
нараховуються. Загальна максимальна кількість балів за даний вид змагань -
300. Вправа визнається невиконаною і подальше виконання її
припиняється, якщо учасник під час виконання вправи допустив одне
з порушень ПОП згідно з переліком, наведеним у пункті 6.3.3. 6.3.1. Елементи вправ: правильність оформлення технічного шляхового листа; зовнішній і внутрішній стан транспортного засобу (состава) та
його обладнання; кріплення коліс і стан шин; функціонування рульового керування; справність освітлення; справність звукової та світлової сигналізацій; справність контрольно-вимірювальних приладів; стан та робота склоочисників; робота компресора; дія регулятора тиску; стан акумуляторної батареї та робота генератора (статичного
перетворювача); дія стоянкового (ручного) гальма; наявність противідкатного упора (башмака); наявність вогнегасника; наявність знака аварійної зупинки. За невиконання кожної з означених вправ нараховується 10
штрафних балів. 6.3.2. Перелік можливих несправностей: не працює компресор; не працюють генератор та освітлювальні прилади; не працює гідропідсилювач руля; не працюють склоочисники. Оргкомітет конкурсу має право змінити або доповнити перелік
вправ цього змагання в залежності від типів рухомого складу,
попередньо поінформувавши про це учасників. 6.3.3. Перелік порушень ПОП, при яких виконання вправи
припиняється: початок руху з повністю або частково відчиненими дверима; без дозволу.
6.4. Змагання з майстерності керування з елементами екстрених
заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху 6.4.1. Перед початком змагань із швидкісного маневрування з
елементами екстрених заходів із керування автомобілем з учасниками
конкурсу проводиться інструктаж з безпеки дорожнього руху та
жеребкування, яке визначає стартові номери учасників змагань. 6.4.2. Кожен учасник змагань повинен виконати всі вправи, які
закладені в умови конкурсу із швидкісного маневрування з
елементами екстрених заходів з керування. 6.4.3. Кількість вправ (фігур), а також порядок їх
проходження визначається оргкомітетом. При пропуску однієї з фігур
учасник знімається з заїзду і йому присуджується останнє місце. 6.4.4. Старт у конкурсі з швидкісного маневрування надається
кожному учасникові змагань за умови, що він сидить за кермом
транспортного засобу з двигуном, що не працює. 6.4.5. Оргкомітет разом з суддівською бригадою встановлює
максимальну тривалість швидкісного маневрування (контрольний час)
в залежності від марки транспортного засобу, кількості вправ у
певних видах змагань та віддаленості фігур одна від одної.
Контрольний час визначається на підставі пробного заїзду, який
здійснюється досвідченим водієм (представником будь-якої команди),
який не бере участі у змаганнях. При цьому контрольний час
визначається на підставі збільшення часу пробного заїзду в
1,5 раза. 6.4.6. Час проходження транспортного засобу по трасі
фіксується двома секундомірами одночасно або тахіграфом за умови
обладнання ними транспортного засобу. 6.4.7. Перед початком конкурсу учасники змагань повинні
ознайомитися з послідовністю виконання вправ, пройшовши по трасі
пішки. 6.4.8. Тренування на автодромі після встановлення на ньому
фігур не допускаються. 6.4.9. Якщо у транспортного засобу, на якому учасник змагання
бере участь у конкурсі, станеться відмова будь-якого вузла або
агрегата, то учасник має право на повторний заїзд. 6.4.10. При виконанні вправ конкурсу із швидкісного
маневрування двері транспортного засобу повинні бути зачинені. За
рух з відкритими дверима нараховуються штрафні очки. 6.4.11. Перелік фігур із швидкісного маневрування і правила
їх виконання "КОЛО" - два концентричних кола, що позначені вертикальними
стояками, відстань між якими складає 1,5-2 метри. Кола утворюють
проїзну частину, в'їзд у яку здійснюється через ворота зовнішнього
кола. Вправа по фігурі "Коло" виконується при русі вперед за
годинниковою стрілкою. Рух заднім ходом здійснюється проти
годинникової стрілки (ця вправа не виконується тягачем з
напівпричепом або зчленованими автобусами). При виконанні фігури учасник змагань повинен в'їхати через
ворота на проїзну частину фігури і, описавши повне коло, виїхати з
неї, не зачепивши при цьому жодного стояка. Вправа вважається
закінченою, якщо транспортний засіб повністю виїхав з воріт.
Інакше учаснику змагань зараховується невиконання вправи. Такі
випадки можливі, якщо учасник не впорався з вправою заднім ходом,
виїхав з кола переднім ходом, або коли після вправи переднім ходом
автомобіль, не вийшовши з воріт кола, пішов на виконання цієї
вправи заднім ходом. Вправа повинна обслуговуватися 2-3 суддями, інакше зачіпання
стояків може залишитися непоміченим. Крім того, вони повинні
встигнути відновити зсунені стояки. Розміри фігури: радіус зовнішнього кола - R = 1,07R
зов. радіус внутрішнього кола - R = 0,97 (R-K)
внутр. ширина воріт Шв = R - R, де R - зовнішній
зов. внутр.
габаритний радіус повороту автомобіля.
К - ширина коридору, що утворюється автомобілем при повороті
(згідно з технічною характеристикою). Для легкових автомобілів марки ВАЗ два кола з D = 4,5 та
7,5 м. "СКЛАДНИЙ РОЗВОРОТ" - Т-подібне перехрестя (або майданчик),
обмежене стояками з трьох сторін та з відкритою стороною за
шириною транспортного засобу. Вправа: в'їзд переднім ходом з поворотом праворуч або ліворуч; подання автомобіля заднім ходом до стояка і виїзд у
зворотному напрямку. При виконанні фігури "Складний розворот" учасник змагань
повинен переднім і заднім ходом в'їхати на проїзну частину фігури.
Вправа вважається невиконаною, якщо під час руху заднім ходом до
стояка транспортний засіб не зміг виїхати у зворотному напрямку з
першого разу або двічі зупинявся. За кожне зачеплення стояка
учаснику нараховуються штрафні очки. Розміри фігури: глибина "перехрестя" - Г = 2Д + 15 см;
п ширина "перехрестя" - Ш = Ш + 40 см, де Д - довжина
п
транспортного засобу;
Ш - ширина транспортного засобу.
"КОЛІЯ" - дві пари обмежувачів у вигляді брусків, що
утворюють проїзд для коліс з одного боку транспортного засобу. При
виконанні вправи "Колія" учасник змагання повинен проїхати так,
щоб колеса правого боку транспортного засобу пройшли між брусками,
не зачепивши їх. Під час розмітки фігури на майданчику контури основи брусків
наносять фарбою так, щоб при установленні брусків фарбу не було
видно, але вона показувалася при найменшому їх зрушенні. Після
зачіпання брусків необхідно проводити контрольний замір за
допомогою примірного зразка. Висота брусків складає 80 мм. Якщо зовнішні бруски виявилися між правими та лівими колесами
і були зачеплені внутрішньою стороною правих коліс або якщо бруски
були зачеплені зовнішньою стороною транспортного засобу, то це
вважається не відхиленням, а помилкою і карається максимальним
штрафом, як за невиконання фігури. За торкання кожного бруска нараховуються штрафні бали. Суддям, що обслуговують цю вправу, необхідно дотримуватися
обережності, так як наїзд транспортного засобу на брусок може
відкинути його з-під колеса. Розміри фігури: ширина проїзду колії - Ш = Ш + 15 см;
пк ш відстань між обмежувачами дорівнює Д - довжині транспортного
засобу, де Ш - ширина профілю шини.
ш Для здвоєних коліс розрахунок ширини проїзду колії ведеться -
ширина здвоєних коліс + 15 см. "ЗМІЙКА" - п'ять стояків, що встановлені по прямій лінії з
однаковими інтервалами і утворюють чотири проїзди. Вправа: проїзд переднім ходом; проїзд заднім ходом. При виконанні фігури "Змійка" учасник повинен на
транспортному засобі проїхати послідовно всі чотири проїзди,
повністю виїхавши із створу останнього проїзду. Якщо в плані траси
не показано, з якої сторони потрібно в'їжджати в перший проїзд,
учасник вирішує це самостійно. Вправа виконується спочатку при
русі вперед, а потім заднім ходом. Неповний виїзд за останній стояк не є помилкою, транспортний
засіб повинен лише повністю вийти із створу останнього проїзду. За зачіпання стояків або ухилення від одного проїзду
нараховуються штрафні бали. Невиконанням вправи вважається
відхилення від траєкторії більше, ніж одного проїзду. Розміри фігури: відстань між стояками - Д = 1,4 Д, де Д - довжина
з
транспортного засобу.
"ЗАЇЗД НА СТОЯНКУ" - прямокутник, обмежений стояками з трьох
сторін та з відкритою стороною за довжиною транспортного засобу,
позначеною на поверхні майданчика лінією шириною 10 см. Крім того,
з боку задньої частини транспортного засобу встановлюються
додаткові стояки на відстані 50 см від основних обмежувачів, що
регламентують довжину фігури. При виконанні вправи "Заїзд на стоянку" учасник повинен через
відкриту сторону фігури поставити транспортний засіб на стоянку і
зафіксувати його повною зупинкою. За виконанням вправи повинні стежити не менш двох суддів, щоб
встигнути помітити торкання стояків, у той же час не пропустити
моменту фіксації транспортного засобу в положенні закінчення
вправи. За кожне зачіпання стояків учаснику нараховуються штрафні
очки. Невиконанням вправи вважається, якщо: хоча б одна деталь транспортного засобу, за винятком дзеркала
заднього виду, виходить за лінію; транспортний засіб не зафіксовано повною зупинкою під час
закінчення вправи; збиті додаткові стояки. Розміри фігури: довжина "стоянки" - Д = 1,5 Д;
с ширина "стоянки" - Ш = Ш + 30 см, де Д - довжина
с
транспортного засобу;
Ш - ширина транспортного засобу.
"ТУНЕЛЬНІ ВОРОТА" - двоє воріт, що встановлені на відстані
одні від одних. Ширину воріт позначають консольними
горизонтальними обмежувачами на стояках на висоті найбільшої
габаритної ширини транспортного засобу. Для контролю розмірів
проїзду ширина воріт позначається на поверхні майданчика
позначками, що є проекціями кінцівок обмежувачів. Підп'ятники
стояків окреслюються фарбою для того, щоб суддя зміг поставити їх
на місце після зачіпання. Після встановлювання обмежувача на місце
необхідно провести контроль ширини проїзду за допомогою примірного
зразка. Вправу обслуговують двоє суддів, які стоять двох сторін
фігури. При виконанні фігури "Тунельні ворота" учасник змагань
повинен, рухаючись вперед, проїхати двоє воріт, не зачепивши
жодного обмежувача. За торкання одного обмежувача нараховуються
штрафні бали, а при торканні 2-х - вправа вважається невиконаною. Розміри фігури: ширина воріт - Ш = Ш + 20 см, де Ш - ширина транспортного
в
засобу;
відстань між воротами дорівнює базі транспортного засобу.
"ЕКСТРЕНА ЗУПИНКА" - на поверхню майданчика перпендикулярно
напрямку руху транспортного засобу наноситься добре помітною
фарбою лінія довжиною 3 метри і шириною 15 см, що імітує межу
пішохідного переходу. Учасник повинен зупинити транспортний засіб
перед раптово поставленою "перешкодою" у вигляді куба з поролону
або за раптово поданою командою про зупинку червоним сигналом
світлофора, прапорцем або звуковим сигналом. Швидкість руху до
початку екстреного гальмування повинна бути не менша 45 км/год. За правильне виконання цієї вправи учаснику конкурсу
нараховується 100 балів. Якщо швидкість руху транспортного засобу до початку
гальмування була меншою, учаснику нараховується 20 штрафних балів. При швидкості руху до початку гальмування менше, ніж
25 км/год. бали за цю вправу не нараховуються. Проїзд за раптово поставлену "перешкоду" вважається
невиконанням вправи. Продовжувати рух для виконання наступних вправ дозволяється
після сигналу судді. Ця вправа і наступна вправа виконуються для перевірки дій
водія під час виникнення небезпечних ситуацій (появи пішохода на
смузі руху або виникнення перешкоди для руху). "ОБ'ЇЗД ПЕРЕШКОДИ" - крива в плані, обмежена стояками з двох
сторін за шириною транспортного засобу, позначеною на поверхні
майданчика лінією шириною 10 см. Вправа: проїзд кривої на швидкості понад 40 км/год. При виконанні фігури "Об'їзд перешкоди" учасник змагань
повинен об'їхати умовну перешкоду по заданій траєкторії з боковим
інтервалом, межі якої позначені стояками. Вправа вважається
виконаною, якщо під час маневру транспортний засіб не торкнувся
жодного стояка. За кожне торкання стояків учаснику нараховуються
штрафні очки. Розміри фігури: ширина "кривої" - Ш = 3,5 м;
к радіус "кривої" - R = 20, де Д - довжина внутрішньої кривої
k
не більш 22 м, Ш - ширина однієї смуги для руху за діючими
нормативами для проїзної частини. "СТОП" - на поверхню майданчика перпендикулярно напрямку руху
транспортного засобу наноситься добре помітною фарбою лінія
довжиною 3 метри і шириною 15 см. Учасник повинен зупинити
транспортний засіб так, щоб передні колеса знаходилися в контакті
з лінією. У разі коли одне з коліс є на межі з лінією, перевірка
контакту колеса з лінією проводиться тонкою пластинкою, що
покладена на майданчику упритул до цього колеса. Контакт
переднього колеса транспортного засобу з лінією може бути не за
всією шириною шини, досить контакту будь-якої точки шини з
будь-якою точкою лінії "Стоп". При відсутності контакту з лінією хоча б одного колеса
нараховується штраф. Невиконанням вправи вважається завчасна
зупинка в межах 1 метра до лінії "Стоп", а також відсутність
контакту з лінією двох коліс. Ця вправа повинна бути в змаганнях останньою. Після зупинки
на лінії "Стоп" учасник змагань не повинен відпускати педаль
гальма без дозволу судді, інакше транспортний засіб може змінити
своє місцезнаходження, що оцінюється як невиконання вправи. Часом фінішу є пересічення лінії "Стоп" передньою частиною
транспортного засобу, з одночасним виключенням секундоміра. 6.4.12. Нарахування штрафних балів за фігурами за допущені
помилки в змаганнях зі швидкісного маневрування під час виконання
фігур:
------------------------------------------------------------------ |Назва фігури |Помилки |Кількість | | | |штрафних | | | |балів | |---------------+-----------------------------------+------------| |"КОЛО" |Торкання 1 стояка |30 | | |Торкання 3-х стояків і більше - | | | |невиконання |100 | |---------------+-----------------------------------+------------| |"СКЛАДНИЙ |Торкання 1 стояка |30 | |РОЗВОРОТ" |Невиконання маневру з першого | | | |разу - невиконання |100 | |---------------+-----------------------------------+------------| |"КОЛІЯ" |Торкання 1 бруска |50 | | |Торкання 2 брусків і більше - | | | |невиконання |100 | |---------------+-----------------------------------+------------| |"ЗМІЙКА" |Торкання 1 стояка |30 | | |Торкання 3-х стояків і більше, | | | |пропуск одного проїзду - | | | |невиконання |100 | |---------------+-----------------------------------+------------| |"ЗАЇЗД НА |Зачеплення 1 стояка |30 | |СТОЯНКУ" |Зачеплення 3-х стояків і більше, | | | |незаїзд - невиконання |100 | |---------------+-----------------------------------+------------| |"ТУНЕЛЬНІ |Торкання 1 стояка |50 | |ВОРОТА" |Торкання 1, 2 стояків і більше - | | | |невиконання |100 | |---------------+-----------------------------------+------------| |"ЕКСТРЕНА |Не дотримався швидкісного режиму | | |ЗУПИНКА" |руху |20 | | |Зупинився за лінією, що є умовною | | | |межею пішохідного переходу, після | | | |подачі сигналу світлофора, що | | | |забороняє рух. |100 | |---------------+-----------------------------------+------------| |"ОБ'ЇЗД |Під час виконання маневру торкання | | |ПЕРЕШКОДИ" |1 стояка праворуч - невиконання |100 | |---------------+-----------------------------------+------------| |"СТОП" |Нема контакту з лінією хоча б | | | |одного колеса - невиконання |50 | ------------------------------------------------------------------
6.4.13. Нарахування балів у змаганнях із швидкісного
маневрування з урахуванням помилок, допущених під час виконання
фігур При підбитті підсумків змагань із швидкісного маневрування
від контрольного часу в секундах віднімають час, за який учасник
пройшов всю дистанцію. До результату додається 1000 балів і
віднімається кількість штрафних балів.
7. Підбиття підсумків
7.1. Особисті результати учасників визначаються за сумою
балів, що нараховані за всіма видами змагань конкурсу.
7.2. При однакових результатах перевага віддається учаснику
змагань, який має кращий результат зі швидкісного маневрування.
7.3. Командні результати визначаються за сумою балів, які
набрали учасники команди. При рівності балів перевага віддається
команді, яка має більшу кількість перших, других і т.д. місць у
підсумкових особистих заліках учасників команд.
8. Нагородження переможців
Переможці змагань визначаються в наступних номінаціях:
8.1. Команда-переможець За перше місце у командних змаганнях переможці нагороджуються
кубками і дипломами.
8.2. Кращий за професією За перше, друге і третє місце у індивідуальних змаганнях
переможці нагороджуються цінними подарунками і дипломами.
8.3. Кращий знавець ПДР За перше місце в конкурсі зі знань ПДР переможець
нагороджується цінним подарунком і дипломом.
8.4. Молодий професіонал За перше місце серед молодих водіїв переможець нагороджується
цінним подарунком і дипломом.
9. Заявки на участь у змаганнях
Для участі у другому етапі конкурсу перевізники подають на
кожного учасника заявки встановленої форми до організаційного
йкомітету конкурсу.
10. Заохочення організаторів конкурсу
10.1. За проведення змагань професійної майстерності водіїв
можуть бути премійовані члени оргкомітету, суддівської колегії та
інші особи, які безпосередньо брали активну участь у підготовці та
проведенні змагань.
10.2. Організатори конкурсу заохочуються в межах суми,
визначеної головою оргкомітету та спонсорами конкурсу. Конкретний
розмір заохочення визначається з урахуванням особистого вкладу
кожного організатора конкурсу.
Начальник Департаменту
Державтоінспекції МВС України Г.В.Георгієнко
Начальник Управління
безпеки на транспорті
Мінтрансу України Ю.В.Гержод

Додаток
до п.2.3
Положення про умови
проведення Всеукраїнського
щорічного конкурсу
професійної майстерності
водіїв

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському щорічному конкурсі
професійної майстерності водіїв
від ________________________________________________
(назва транспортного підприємства)

Учасники змагань
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,|Тип |Стать|Дата |Клас |Стаж |Примітка| |з/п|ім'я та |рухомого| |народження|квалі- |роботи| | | |по |складу, | | |фікації |водієм| | | |батькові |яким | | | | | | | | |керує | | | | | | |---+---------+--------+-----+----------+--------+------+--------| | | | | | | | | | |---+---------+--------+-----+----------+--------+------+--------| | | | | | | | | | |---+---------+--------+-----+----------+--------+------+--------| | | | | | | | | | |---+---------+--------+-----+----------+--------+------+--------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства _______________________________________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Начальник Департаменту
Державтоінспекції МВС України Г.В.Георгієнко
Начальник Управління
безпеки на транспорті
Мінтрансу України Ю.В.Гержод


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 20.08.2004 N 991/780 Про проведення Всеукраїнського щорічного конкурсу професійної майстерності водіїв

Завантажити Наказ МВС України від 20.08.2004 N 991/780 " Про проведення Всеукраїнського щорічного конкурсу професійної майстерності водіїв"

Завантажити Наказ МВС України від 20.08.2004 N 991/780 " Про проведення Всеукраїнського щорічного конкурсу професійної майстерності водіїв" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!