МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2011 р.
за N 1554/20292

Про внесення змін до наказу МЗС
України від 25.05.2001 N 104

Відповідно до пункту 11 Положення про порядок підготовки
національних декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її
знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
07.02.2001 N 109 ( 109-2001-п ), а також на виконання Рішення 14-ї
сесії Конференції держав - учасниць Конвенції від 02.12.2009
С-14/DEC.4 "Основні принципи щодо визначення граничних рівнів
низької концентрації для оголошення хімікатів Списку 2А та 2 А*"
Н А К А З У Ю:
1. Внести до додатка 2 до Інструкції про порядок підготовки
інформації згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення,
затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від
25.05.2001 N 104 ( z0513-01 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 15.06.2001 за N 513/5704, такі зміни: у графі "Список 2А" у рядках "Виробництво (у рік)",
"Переробка (у рік)", "Споживання (у рік)" цифри та літери "100 кг"
замінити цифрами та літерами "1 т"; у графі "Список 2 А*" у рядках "Виробництво (у рік)",
"Переробка (у рік)", "Споживання (у рік)" цифри та літери "1 кг"
замінити цифрами та літерами "10 кг".
2. Департаменту євроатлантичного співробітництва, контролю
над озброєннями та військово-технічного співробітництва
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Департаменту євроатлантичного співробітництва, контролю
над озброєннями та військово-технічного співробітництва розіслати
наказ заінтересованим міністерствам, іншим органам державної
влади, Національній академії наук України, Національній академії
медичних наук України, неурядовій організації "Союз хіміків
України".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Секретаріат
Національного органу України з виконання Конвенції про заборону
розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї
та про її знищення ( 995_182 ).
Міністр К.І.Грищенко


Публікації документа

Скачать НАКАЗ 12.12.2011 N 385 Про внесення змін до наказу МЗС України від 25.05.2001 N 104

Завантажити НАКАЗ 12.12.2011 N 385 "Про внесення змін до наказу МЗС України від 25.05.2001 N 104"


Завантажити НАКАЗ 12.12.2011 N 385 "Про внесення змін до наказу МЗС України від 25.05.2001 N 104" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!