НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.09.2020  № 334


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2020 р.
за № 903/35186

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою належної організації та проведення особистого прийому громадян, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, що додається.

2. Департаменту державного нагляду забезпечити в установленому порядку подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Л. ДенісоваЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
01 вересня 2020 року № 334


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2020 р.
за № 903/35186

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) з питань, що належать до компетенції НКРЗІ.

2. Особистий прийом громадян Головою та членами НКРЗІ проводиться у визначені дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Голови НКРЗІ.

У разі відсутності Голови або члена НКРЗІ, який проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює член НКРЗІ відповідно до взаємозамінності членів НКРЗІ в період їх тимчасової відсутності.

Графік особистого прийому громадян у НКРЗІ розміщується на офіційному вебсайті НКРЗІ в розділі «Звернення громадян».

3. Прийом громадян, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

4. Особистий прийом громадян в НКРЗІ здійснюється за попереднім записом, не пізніше ніж за сім робочих днів до дня прийому.

5. Попередній запис на особистий прийом здійснюється відділом по роботі із споживачами та зверненнями громадян Департаменту державного нагляду (далі - Відділ). Запис може здійснюватися по телефону.

Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин надає таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові; місце проживання громадянина; номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку; зміст порушеного питання; до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин і яке було прийнято рішення; відомості щодо соціального стану та категорії громадянина (наявність пільг), а також подаються документи, інші матеріали для обґрунтування заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

6. Відділ складає списки громадян, які записалися на особистий прийом та, за наявності, подає документи, інші матеріали, додані до звернення під час попереднього запису, для вивчення та опрацювання самостійним структурним підрозділам відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за сім робочих днів до прийому.

Структурні підрозділи НКРЗІ надають службовими записками до Відділу інформацію про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян, а також щодо кандидатури посадової особи цього структурного підрозділу, яка братиме участь в особистому прийомі громадян, не пізніше ніж за три робочих дні до прийому.

За три робочі дні до прийому Відділ надає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, та матеріали щодо їх звернень Голові або члену НКРЗІ, який здійснюватиме особистий прийом.

7. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) якщо порушене питання розглядалось НКРЗІ та було вирішено по суті;

2) якщо звернення з приводу оскарження рішення було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

8. Забороняється відмова громадянинові у записі на особистий прийом з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність, незнання мови тощо.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке саме право на особистий прийом, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

9. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує особу.

У разі відсутності такого документа або відмови його пред’явити громадянин не допускається до особистого прийому. Представляти інтереси громадян під час особистого прийому можуть їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.

Під час проведення особистого прийому громадян присутність сторонніх осіб не допускається.

10. Голова або член НКРЗІ, який проводить особистий прийом громадян, розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень у разі їх наявності.

11. У разі якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції НКРЗІ, Голова або член НКРЗІ, який проводить особистий прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи необхідно звернутися для його вирішення, і надає необхідну інформацію щодо місцезнаходження, номерів телефонів тощо.

12. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь.

13. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються Відділом.

Директор департаменту
державного нагляду


О. Шнайдер


Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації"

Завантажити РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!