СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

13.03.2020  № 80


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2020 р.
за № 310/34593

Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 8 Закону України "Про судову експертизу", з метою вдосконалення судово-експертного забезпечення оперативних і слідчих підрозділів Служби безпеки України, правоохоронних органів, суду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 24 грудня 2014 року № 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за № 44/26489, що додаються.

2. Управлінню правового забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. БакановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального Управління
Служби безпеки України
13 березня 2020 року № 80


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2020 р.
за № 310/34593

ЗМІНИ
до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів

1. У розділі II:

абзац третій пункту 2.2 після слів "кваліфікації судового експерта" доповнити словами "та/або присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта";

пункт 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. Постійний склад ЕКК затверджується наказом Служби безпеки України.

До постійного складу комісії входять голова комісії, заступники голови комісії, члени комісії і секретар комісії.

Головою ЕКК призначається директор ІСТЕ СБУ.

Заступниками голови ЕКК призначаються заступник директора ІСТЕ СБУ (згідно з функціональним розподілом) та начальник Центру судових і спеціальних експертиз ІСТЕ СБУ.".

2. Додаток 1 до Положення викласти у новій редакції, що додається.

3. У Додатку 2 до Положення:

1) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Зональний експертний відділ ІСТЕ СБУ в ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (Донецька, Луганська області).";

2) пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7, 8 вважати відповідно пунктами 6, 7.

4. Додаток 4 до Положення викласти у новій редакції, що додається.

Заступник Голови Служби

О. КарпенкоДодаток 1
до Положення
про експертно-кваліфікаційну
комісію Служби безпеки України
та атестацію судових експертів
(пункт 2.1 розділу II)

ПЕРЕЛІК
експертних підрозділів ІСТЕ СБУ


з/п

Експертний підрозділ

Адреса та телефон

Електронна адреса

1

Центр судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

вул. Миколи Василенка, 3, м. Київ, 03113,
тел./факс (044) 408-70-54

E-mail: icte@ssu.gov.ua

2

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Одеській області

вул. Єврейська, 43, м. Одеса, 65045,
тел.: (048) 725-33-23

E-mail: usbu_ode@ssu.gov.ua

3

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ у Львівській області

вул. Д. Вітовського, 55, м. Львів, 79012.
тел./факс (032) 261-61-43

E-mail: usbu_lvi@ssu.gov.ua

4

Зональний експертний відділ Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в ГУ в Донецькій та Луганській областях

вул. Ярослава Мудрого, 56, м. Краматорськ, 84300,
тел.: (06264)3-03-33

E-mail: usbu_don@ssu.gov.ua

5

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Харківській області

вул. Мироносицька, 2, м. Харків, 61002.
тел.: (057) 700-16-61

E-mail: usbu_khr@ssu.gov.ua

6

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ у Дніпропетровській області

вул. Святослава Хороброго, 23, м. Дніпро, 49000,
тел.: (056) 744-85-19

E-mail: usbu_dnp@ssu.gov.ua

7

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Чернігівській області

вул. Шевченка, 28, м. Чернігів, 14013,
тел.: (0462) 67-62-08

E-mail: usbu_chg@ssu.gov.ua

8

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Рівненській області

вул. Віденська, 4, м. Рівне, 33023,
тел.: (0362) 22-43-43

E-mail: usbu_riv@ssu.gov.ua

9

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Волинській області

пр-т Василя Мойсея, 4, м. Луцьк, 43005,
тел.: (0332) 24-22-10

E-mail: usbu_vol@ssu.gov.ua

10

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Закарпатській області

вул. Довженка, 3, м. Ужгород, 88000,
тел.: (0312) 61-31-00

E-mail: usbu_zak@ssu.gov.ua

11

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Івано-Франківській області

вул. Ак. Сахарова, 15, м. Івано-Франківськ, 76018,
тел.: (0342) 52-22-95

E-mail: usbu_ivf@ssu.gov.ua

12

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Тернопільській області

проспект Ст. Бандери, 21, м. Тернопіль, 46002,
тел.: (0352) 52-45-42

E-mail: usbu_ter@ssu.gov.ua

13

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Чернівецькій області

вул. Т. Шевченка, 1А, м. Чернівці, 58000,
тел.: (0372) 52-43-15

E-mail: usbu_chn@ssu.gov.ua

14

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Кіровоградській області

вул. Дворцова, 9, м. Кропивницький, 25006,
тел.: (0522) 36-13-06

E-mail: usbu_kvg@ssu.gov.ua

15

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Полтавській області

вул. Соборності, 39, м. Полтава, 36000,
тел.: (0532) 60-20-28

E-mail: usbu_pol@ssu.gov.ua

16

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Житомирській області

вул. Фещенка-Чопівського, 7, м. Житомир, 10008,
тел./факс (0412) 37-21-52

E-mail: usbu_zhr@ssu.gov.uaДодаток 4
до Положення
про експертно-кваліфікаційну
комісію Служби безпеки України
та атестацію судових експертів
(пункт 3.2 розділу III)

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям експертних підрозділів Служби безпеки України

КЛАС ЕКСПЕРТИЗИ


з/п

види та підвиди судових експертиз

індекси експертних спеціальностей

види експертних спеціальностей

I. Криміналістична експертиза

1

Почеркознавча та лінгвістична

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.4

Семантико-текстуальне дослідження писемного та усного мовлення

1.5

Авторознавче дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухово-технічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.3

Оцінка можливих наслідків застосування вибухових пристроїв

5.5

Оцінка наслідків впливу технічних факторів диверсії (терористичного акту) іншої надзвичайної ситуації

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.4

Дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.5

Дослідження голосу і усного мовлення технічними методами

7.6

Дослідження голосу і усного мовлення мовознавчими методами

8

Спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації

7.7

Дослідження СТЗ негласного аудіо-, відеоконтролю та спостереження за особою, річчю або місцем

7.8

Дослідження СТЗ негласного отримання інформації про місцезнаходження та/або переміщення особи, транспортних засобів чи іншого володіння особи, зокрема для негласного установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу зв'язку

7.9

Дослідження СТЗ негласного обстеження кореспонденції, предметів, матеріальних носіїв інформації

7.10

Дослідження СТЗ негласного проникнення на об'єкт (публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи) шляхом відмикання механічних замикаючих пристроїв

7.11

Дослідження СТЗ негласного проникнення на об'єкт (публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи) шляхом відмикання (вимкнення та вмикання) електронних засобів його охорони

7.12

Дослідження СТЗ негласного зняття інформації з телекомунікаційних мереж

7.13

Дослідження СТЗ негласного зняття інформації з електронних інформаційних систем

7.14

Дослідження програмних засобів негласного отримання інформації

9

Матеріалів, речовин та виробів

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.9

Дослідження металів і сплавів та виробів з них

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

8.16

Дослідження провідників із ознаками короткого замикання

8.17

Дослідження причини руйнування виробів з металів та сплавів

10

Біологічна

9.3

Імунологічні дослідження

9.4

Цитологічні дослідження

9.5

Молекулярно-генетичні дослідження

II. Інженерно-технічна експертиза

11

Інженерно-транспортна

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

12

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

13

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

14

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

15

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

16

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

17

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

18

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

19

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

20

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

21

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

22

Експертиза безпілотних літальних апаратів (БПЛА)

10.26

Дослідження безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які призначені для радіоконтролю і перехоплення систем мобільного зв'язку, фото-, відеоконтролю за об'єктами на місцевості

23

Експертиза радіоелектронного обладнання

10.27

Дослідження радіоелектронного обладнання прийому, обробки та передачі інформації

24

Експертиза робототехнічних систем

10.28

Дослідження робототехнічних систем спеціального призначення

III. Економічна експертиза

25

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

IV. Товарознавча експертиза

26

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

12.1.1

Дослідження грального обладнання

27

Транспортно-товарознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

28

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

V. Експертиза у сфері інтелектуальної власності

29

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

30

Топографій інтегральних мікросхем

13.7

Дослідження, пов'язані з топографіями інтегральних мікросхем

VI. Гемологічна експертиза

31

Гемологічна експертиза

17.1.1

Дослідження дорогоцінного каміння

17.1.2

Дослідження діамантів

17.1.3

Дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження

17.1.4

Дослідження напівдорогоцінного каміння

17.1.5

Дослідження декоративного камінняПублікації документа

Скачать НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів

Завантажити НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів"

Завантажити НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!