МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2021  № 296


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2021 р.
за № 1012/36634

Про затвердження Методики оцінювання конкурсних пропозицій, форм документів щодо порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та Інструкції щодо їх заповнення

Відповідно до статті 26 Закону України «Про соціальні послуги», Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 450, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Методику оцінювання конкурсних пропозицій;

форму оголошення про проведення конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів;

форму конкурсної пропозиції;

форму звіту про надання соціальних послуг;

Інструкцію щодо заповнення форм документів, необхідних для участі в конкурсі на надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 26 березня 2015 року № 332 «Про затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2015 року за № 625/27070.

3. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України

Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України

Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Урядовий уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
Асоціації міст України

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея
людей з інвалідністю України»

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
О. Кучер


О. Вискуб


В.М. Сушкевич


Л. Денісова


Т. БаранцоваО. В. Слобожан
В. НазаренкоО.О. Шубін


О. МірошниченкоР. ІллічовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
02 червня 2021 року № 296


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2021 р.
за № 1012/36634

МЕТОДИКА
оцінювання конкурсних пропозицій

1. Ця Методика визначає загальні підходи та порядок оцінювання конкурсних пропозицій, які подаються надавачами соціальних послуг (крім бюджетних установ), на конкурс на надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів (далі - конкурс) відповідно до Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 450 (далі - Порядок).

2. У цій Методиці нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

зведена оцінна відомість - документ, що складається на підставі індивідуальних оцінних відомостей, в якому щодо кожної конкурсної пропозиції зазначаються бали, виставлені членами конкурсної комісії, а також загальна сума балів;

індивідуальна оцінна відомість - документ, що заповнюється членом конкурсної комісії, в якому зазначаються бали, виставлені членом конкурсної комісії щодо конкурсних пропозицій за кожним критерієм оцінки;

конкурсна комісія - тимчасово діючий робочий орган, що утворюється замовником соціальних послуг для організації, проведення конкурсів та розгляду конкурсних пропозицій;

критерій оцінки - показник або сукупність показників, що відображає (відображають) ступінь відповідності конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

оцінювання конкурсних пропозицій - перевірка відповідності конкурсної пропозиції вимогам, установленим Порядком, а також вимогам, визначеним замовником соціальних послуг, які зазначені в оголошенні про проведення конкурсу;

умови конкурсу - вимоги до учасників конкурсу та конкурсних пропозицій, визначені замовником соціальних послуг та зазначені в оголошенні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - надавач соціальних послуг (крім бюджетних установ), який виявив намір узяти участь у конкурсі та подав конкурсну пропозицію.

Інші терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про соціальні послуги» та Порядку.

3. Оцінювання конкурсних пропозицій проводиться членами конкурсної комісії з дотриманням таких принципів:

конкурентність - порівняння під час оцінювання двох та більше конкурсних пропозицій;

неупередженість - об’єктивність оцінювання конкурсних пропозицій;

компетентність - використання при оцінюванні конкурсних пропозицій фахових знань і практичного досвіду членів конкурсної комісії.

4. При оцінюванні конкурсних пропозицій не допускається наявність реального або потенційного конфлікту інтересів (термін «реальний або потенційний конфлікт інтересів», а також способи його запобігання та врегулювання визначено в Законі України «Про запобігання корупції»).

5. Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію за результатами перевірки дотримання:

строку подання конкурсних пропозицій (встановлюється, чи подано конкурсну пропозицію (у паперовій та електронній формах) за місцезнаходженням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу, протягом 20 календарних днів з дати оприлюднення оголошення у друкованому виданні або на офіційному вебсайті органу державної влади чи органу місцевого самоврядування), який визначається починаючи з дати їх оприлюднення;

вимог щодо оформлення конкурсних пропозицій, установлених Порядком та/або визначених замовником соціальних послуг і зазначених в оголошенні про проведення конкурсу.

При поданні конкурсної пропозиції особисто датою її подання вважається дата реєстрації вхідної документації замовником соціальних послуг (дата видачі учаснику конкурсу довідки замовника соціальних послуг про одержання конкурсної пропозиції).

При надсиланні конкурсної пропозиції поштою датою її подання вважається день оформлення відправлення з конкурсною пропозицією оператору поштового зв’язку.

Якщо запропонована учасником конкурсу кількість отримувачів соціальної послуги є меншою за встановлену умовами конкурсу чисельність отримувачів соціальних послуг, конкурсна пропозиція вважається такою, що не відповідає критерію планової кількості отримувачів соціальної послуги.

Якщо запропонована учасником конкурсу вартість соціальної послуги перевищує обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації, конкурсна пропозиція вважається такою, що не відповідає критерію вартості соціальної послуги.

6. У разі оформлення конкурсної пропозиції з порушенням вимог, установлених Порядком та/або визначених замовником соціальних послуг, які зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, або у разі відсутності додатків до неї, передбачених пунктом 12 Порядку, приймається рішення (шляхом голосування) про відхилення конкурсної пропозиції з відповідним обґрунтуванням. Після прийняття такого рішення оцінювання відхиленої конкурсної пропозиції не проводиться.

7. За результатами перевірки дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій складається відомість про дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій (додаток 1). Відомості про дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій підписуються головою та секретарем конкурсної комісії, додаються до протоколу засідання конкурсної комісії, на якому було розкрито конкурсні пропозиції, і зберігаються разом з таким протоколом.

Учасника конкурсу письмово повідомляють про недотримання ним вимог щодо конкурсних пропозицій з обґрунтуванням відхилення конкурсної пропозиції протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення.

8. Оцінювання конкурсних пропозицій проводиться протягом 5 календарних днів після розкриття конкурсних пропозицій.

9. При оцінюванні конкурсні пропозиції перевіряються на відповідність умовам конкурсу за критеріями, визначеними пунктом 19 Порядку.

10. Якщо за умовами конкурсу здійснюється соціальне замовлення двох або більше соціальних послуг, оцінювання конкурсних пропозицій проводиться окремо щодо кожної соціальної послуги.

11. За критерієм відповідності діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг конкурсні пропозиції оцінюються відповідно до Критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».

У разі невідповідності учасника конкурсу одному із критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг конкурсна пропозиція вважається такою, що в цілому не відповідає критерію відповідності діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, що має наслідком застосування положення пункту 19 цієї Методики.

У разі, якщо конкурсною пропозицією передбачено залучення інших суб’єктів господарювання до постачання готової продукції та забезпечення харчуванням отримувачів соціальних послуг з догляду, притулку та інших послуг, складовою яких є харчування, така конкурсна пропозиція не вважається такою, що не відповідає критерію відповідності діяльності учасника конкурсу.

12. При оцінюванні конкурсних пропозицій за критерієм фінансового стану учасника конкурсу враховуються:

відсутність фінансової заборгованості, що підтверджується довідкою територіальних органів Державної податкової служби України про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), отриманих (зокрема, через Електронний кабінет платника) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня подання конкурсної пропозиції;

можливість надання учасником конкурсу соціальної послуги за власний рахунок.

13. При оцінюванні конкурсних пропозицій за критерієм планової кількості отримувачів соціальної послуги порівнюється запропонована учасниками конкурсу кількість отримувачів соціальної послуги у розрізі соціальних груп та/або окремих категорій осіб.

Кількість отримувачів соціальної послуги, запропонована учасниками конкурсу, не повинна бути меншою за чисельність отримувачів соціальної послуги в розрізі відповідних соціальних груп та/або окремих категорій осіб, установлену умовами конкурсу.

14. При оцінюванні конкурсних пропозицій за критерієм вартості соціальної послуги порівнюються запропоновані учасниками конкурсу:

загальна вартість соціальної послуги;

співвідношення обсягу прямих і непрямих витрат у вартості соціальної послуги;

вартість надання соціальної послуги одному отримувачу (в межах однієї категорії осіб / соціальної групи) протягом одного дня (однієї людино-години).

Запропонована учасниками конкурсу вартість соціальної послуги не повинна перевищувати обсягу бюджетних коштів, призначених для виплати компенсації вартості надання соціальної послуги згідно з умовами конкурсу.

Якщо обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації вартості надання соціальної послуги менший за обсяг бюджетного фінансування аналогічних соціальних послуг, що надаються комунальними бюджетними установами, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм вартості соціальної послуги не проводиться.

15. При оцінюванні конкурсних пропозицій використовується інформація, що міститься в конкурсних пропозиціях, додатках до них, а також аналітичні, інформаційні та інші матеріали, надані замовником соціальних послуг, та будь-яка інша відкрита інформація, доступна членам конкурсної комісії.

16. З метою одержання додаткової інформації для оцінювання конкурсних пропозицій на засідання конкурсної комісії можуть запрошуватись учасники конкурсу (їхні представники), усні пояснення яких та відповіді на запитання членів конкурсної комісії зазначаються у протоколі засідання.

17. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції щодо кожної соціальної послуги за кожним із критеріїв, визначених пунктом 19 Порядку, за шкалою від 0 до 10 балів.

18. Шкала балів, за якою оцінюється зміст конкурсних пропозицій, містить такі значення:

0 балів - конкурсна пропозиція повністю не відповідає критерію оцінки;

1-3 бали - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у незначній мірі;

4-6 балів - конкурсна пропозиція частково відповідає критерію оцінки;

7-9 балів - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у значній мірі;

10 балів - конкурсна пропозиція повністю (максимально) відповідає критерію оцінювання.

Шкалу оцінювання конкурсних пропозицій з поясненнями щодо відповідного діапазону балів наведено в додатку 2.

19. Якщо конкурсна пропозиція не відповідає одному з критеріїв оцінювання, приймається рішення про відхилення конкурсної пропозиції як такої, що не відповідає умовам конкурсу щодо відповідної соціальної послуги. Після прийняття цього рішення подальше оцінювання відхиленої конкурсної пропозиції не проводиться.

Член конкурсної комісії, який оцінив конкурсну пропозицію за одним або декількома критеріями у 0 балів, виносить на розгляд конкурсної комісії питання щодо відхилення відповідної конкурсної пропозиції, яке вирішується шляхом голосування.

20. Бали, за якими оцінено конкурсні пропозиції щодо кожної соціальної послуги, вносяться до індивідуальної оцінної відомості (додаток 3). Заповнену індивідуальну оцінну відомість підписує член конкурсної комісії і передає секретарю конкурсної комісії.

21. На підставі індивідуальних оцінних відомостей секретар конкурсної комісії складає щодо кожної соціальної послуги зведену оцінну відомість (додаток 4), яку підписує голова (головуючий на засіданні конкурсної комісії) та секретар конкурсної комісії.

Генеральний директор
Директорату розвитку соціальних послуг
та захисту прав дітей
Міністерства соціальної
політики України


Р. КолбасаДодаток 1
до Методики оцінювання
конкурсних пропозицій
(пункт 7)

ВІДОМІСТЬ
про дотримання вимог щодо конкурсних пропозиційДодаток 2
до Методики оцінювання
конкурсних пропозицій
(пункт 18)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
конкурсних пропозицій

Кількість балів

Загальне значення балів

Значення балів за критеріями оцінювання

відповідність учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг-1

фінансовий стан учасника конкурсу

планова кількість отримувачів соціальних послуг

вартість соціальних послуг

0 балів

Конкурсна пропозиція повністю не відповідає критерію оцінки

Учасник повністю не відповідає одному або декільком критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

Учасник має кредиторську заборгованість

Учасником запропонована кількість отримувачів соціальної послуги, що є меншою за чисельність отримувачів, установлену умовами конкурсу

Учасником запропонована вартість соціальної послуги, яка перевищує обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації вартості надання соціальної послуги згідно з умовами конкурсу

1-3 бали

Конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у незначній мірі

Учасник відповідає критеріям діяльності надавачів соціальних послуг незначною мірою.
Ознаками незначної міри відповідності
можуть бути:
діяльність на ринку надання соціальних послуг до 1 року (незначний досвід);
мінімальна кількість працівників у надавача соціальних послуг;
стан матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг відповідає умовам конкурсу

Учасник не має кредиторської заборгованості та є платоспроможним для надання соціальної послуги з найменшою вартісною оцінкою

Учасником запропонована мінімальна кількість отримувачів соціальної послуги, що дорівнює чисельності отримувачів, установленій умовами конкурсу

Учасником запропонована вартість соціальної послуги / вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години, яка дорівнює обсягу бюджетних коштів для виплати компенсації вартості надання соціальної послуги згідно з умовами конкурсу

4-6 балів

Конкурсна пропозиція частково відповідає критерію оцінки

Учасник частково відповідає критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.
Ознаками часткової відповідності можуть бути:
діяльність на ринку надання соціальних послуг від 1 до 1,5 року;
кількість працівників у надавача є більшою від мінімальної;
стан матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг мінімально перевищує умови конкурсу (середній рівень)

Учасник не має кредиторської заборгованості та є платоспроможним для надання соціальної послуги з вартісною оцінкою, що є третьою
або наступною за значенням-2

Учасником запропонована третя або наступна за значенням кількість отримувачів соціальної послуги-3

Учасником запропонована третя або наступна за вигідністю вартість соціальної послуги / вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години-4

7-9 балів

Конкурсна пропозиція переважно відповідає критерію оцінки

Учасник переважно відповідає критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.
Ознаками переважної відповідності критеріям можуть бути:
діяльність на ринку надання соціальних послуг від 1,5 до 3 років;
достатня кількість працівників у надавача соціальних послуг;
стан матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг кращий, ніж передбачено умовами конкурсу, і відповідає рівню вище від середнього

Учасник не має кредиторської заборгованості та є платоспроможним для надання соціальної послуги з другою за значенням вартісною оцінкою

Учасником запропонована друга за значенням кількість отримувачів соціальної послуги

Учасником запропонована друга за вигідністю вартість соціальної послуги / вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години

10 балів

Конкурсна пропозиція повністю (максимально) відповідає критерію оцінки

Учасник максимально відповідає критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.
Ознаками максимальної відповідності критеріям можуть бути:
діяльність на ринку надання соціальних послуг понад 3 роки;
достатня кількість працівників у надавача соціальних послуг, регулярне підвищення кваліфікації працівників, залучення волонтерів;
стан матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг кращий, ніж передбачено умовами конкурсу, і відповідає рівню значно вище від середнього

Учасник не має кредиторської заборгованості та є платоспроможним на рівні надання соціальної послуги з найвищою вартісною оцінкою

Учасником запропонована найбільша кількість отримувачів соціальної послуги-5

Учасником запропонована найнижча вартістьсоціальної послуги/найнижча вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години6

__________
-1 Використовуються критерії діяльності надавачів соціальних послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».
-2 Третьою, четвертою, п’ятою і наступною після максимальної вартісної оцінки соціальної послуги, запропонованої учасниками конкурсу.
-3 Третя, четверта, п’ята і наступна після найбільшої кількості отримувачів соціальних послуг, запропонованої учасниками конкурсу.
-4 Третя, четверта, п’ята і наступна після найнижчої вартості послуг, запропонованої учасниками конкурсу.
-5 Якщо всі учасники пропонують однакову найбільшу кількість отримувачів соціальної послуги, усі конкурсні пропозиції оцінюються в 10 балів.
-6 Якщо всі учасники пропонують однакову найнижчу вартість соціальної послуги / вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години, усі конкурсні пропозиції оцінюються в 10 балівДодаток 3
до Методики оцінювання
конкурсних пропозицій
(пункт 20)

ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІННА ВІДОМІСТЬ


Додаток 4
до Методики оцінювання
конкурсних пропозицій
(пункт 21)

ЗВЕДЕНА ОЦІННА ВІДОМІСТЬ


Документи та файли

Сигнальний документ — f508978n92.doc
Сигнальний документ — f508978n94.doc
Сигнальний документ — f508978n95.doc

Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 02.06.2021 № 296 Про затвердження Методики оцінювання конкурсних пропозицій, форм документів щодо порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та Інструкції щодо їх заповнення
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 02.06.2021 № 296 "Про затвердження Методики оцінювання конкурсних пропозицій, форм документів щодо порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та Інструкції щодо їх заповнення"

Завантажити НАКАЗ від 02.06.2021 № 296 "Про затвердження Методики оцінювання конкурсних пропозицій, форм документів щодо порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та Інструкції щодо їх заповнення" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!