МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2021  № 534


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2021 р.
за № 1360/36982

Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів

Відповідно до статті 239 глави 37 розділу VII Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення механізму відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів НАКАЗУЮ:

1. У Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1140/21452:

1) у пункті 1 розділу I слово «шостій» замінити словом «сьомій»;

2) у пункті 8 розділу II:

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«час, протягом якого товари, транспортні засоби зберігалися на складі митного органу у зв’язку з рішенням митного органу, прийнятого на виконання владних управлінських функцій, яке надалі було скасовано та/або визнано у встановленому законодавством порядку протиправним. Розрахунок тривалості такого часу здійснюється на підставі документів, що засвідчують факт прийняття відповідного рішення митним органом та документів, якими таке рішення було скасовано та/або визнано у встановленому законодавством порядку протиправним, та оформлюється доповідною або службовою запискою на керівника митного органу або особу, яка виконує його обов’язки;».

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

3) у розділі III:

у пункті 4 слова «органу доходів і зборів», «четвертої» замінити відповідно словами «митного органу», «п’ятої»;

доповнити пунктами 5, 6 такого змісту:

«5. Розрахунковий строк зберігання для обчислення витрат у випадку зберігання товарів, транспортних засобів, які відповідно до положень Митного кодексу України набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, обраховується починаючи з одинадцятого дня з дня закінчення граничного строку їх перебування в зоні митного контролю під митним контролем, визначеного Митним кодексом України, і закінчується датою видачі товарів та/або транспортних засобів власнику або уповноваженій ним особі.

6. Відшкодування витрат за зберігання, що здійснюється з суми коштів, одержаних від реалізації товарів відповідно до частини першої статті 244 Митного кодексу України, обраховується у встановлений цим Порядком спосіб за строк зберігання товарів, транспортних засобів на складі митного органу, визначений статтею 240 Митного кодексу України.».

2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України Рябікіна П.Б.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної митної служби України

Голова Державної регуляторної служби УкраїниР. Черкаський

О. Кучер


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 01.10.2021 № 534 Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 01.10.2021 № 534 "Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів"

Завантажити НАКАЗ від 01.10.2021 № 534 "Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!