НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

30.06.2020  № 253


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2020 р.
за № 685/34968

Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг

Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 15 квітня 2010 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 року за № 429/17724, що додаються.

2. Департаменту зв'язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

В.о. Міністра цифрової трансформації України

Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації УкраїниЮ. Терентьєв

О. Вискуб


І. Петрашко


О. Мірошніченко


В. Петров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
30 червня 2020 року № 253


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2020 р.
за № 685/34968

ЗМІНИ
до Положення про якість телекомунікаційних послуг

1. У главі 1:

в абзаці четвертому після слів "параметр якості телекомунікаційної послуги" доповнити словами "(параметр ЯТП)";

в абзаці п'ятому після слів "показник якості телекомунікаційної послуги" доповнити словами "(показник ЯТП)".

2. Абзац третій пункту 2.2 глави 2 викласти у такій редакції:

"організації проведення випробувань показників ЯТП.";

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"дані щодо мінімальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду);

дані щодо розрахованих максимальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду);".

У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом п'ятим.

2) у пункті 3.2 слова "встановлені граничні (нормовані) рівні показників ЯТП" замінити словами "визначені вимоги щодо рівня ЯТП";

3) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Оператори телекомунікацій повинні оприлюднювати інформацію про рівні показників ЯТП не пізніше 31 січня року, наступного за звітним, шляхом розміщення інформації на власних веб-сайтах та/або у місцях продажу телекомунікаційних послуг.";

4) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Оператори телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги, показники ЯТП яких визначені для оприлюднення, щороку не пізніше 31 січня року, наступного за звітним, подають до НКРЗІ звіти про якість цих послуг відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за № 739/28869, та цього Положення за формою згідно з додатком.";

5) у пункті 3.5 після слів "нормативними документами" доповнити словами "та нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій";

4. У главі 4:

1) в абзаці першому пункту 4.3 слова "випробувальних лабораторій" замінити словами "суб'єктів господарювання, що мають право проводити випробування параметрів телекомунікаційних мереж";

2) у пункті 4.4 слова "шляхом залучення незалежних акредитованих ООВ," виключити.

5. У главі 5:

1) заголовок глави 5 викласти в такій редакції:

"5. Оприлюднення та використання інформації НКРЗІ щодо якості телекомунікаційних послуг"

2) пункт 5.3 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.3. Результати випробувань, виконаних відповідно до пункту 4.3 Положення, не підлягають оприлюдненню без попередньої згоди оператора, провайдера телекомунікацій.

Інформація щодо рівнів ЯТП, яка отримана НКРЗІ в рамках своїх повноважень, розміщується на веб-сайті НКРЗІ з урахуванням вимог законодавства про інформацію та захист економічної конкуренції.";

6. Додаток до Положення про якість телекомунікаційних послуг викласти в новій редакції, що додається.

Заступник директора
департаменту -
начальник відділу номерного
ресурсу Департаменту зв'язку
М. Братіца


Додаток
до Положення про якість
телекомунікаційних послуг
(пункт 3.4 глави 3)

ЗВІТ
оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг


Документи та файли

Сигнальний документ — f497756n46.doc

Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг"

Завантажити РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!