Протокол N 13 
до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, який стосується
скасування смертної кари за всіх обставин
Статус Протоколу див. ( 994_797 )
{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів
у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

( Протокол ратифіковано Законом
N 318-IV ( 318-15 ) від 28.11.2002 )

Офіційний переклад (*) _______________
(*) Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних
справ України 27 січня 2006 року.
Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол,
переконані, що право кожної людини на життя є основоположною
цінністю в демократичному суспільстві і що скасування смертної
кари становить суть від суті захисту цього права та цілковитого
визнання гідності, притаманної всім людям;
бажаючи посилити захист права на життя, гарантованого
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
( 995_004 ), підписаною в Римі 4 листопада 1950 року (далі -
Конвенція);
відзначаючи, що Протокол N 6 до Конвенції, який стосується
скасування смертної кари, підписаний у Страсбурзі 28 квітня 1983
року ( 994_802 ), не виключає смертної кари за діяння, вчинені під
час війни або невідворотної загрози війни;
сповнені рішучості зробити останній крок до скасування
смертної кари за всіх обставин,
домовилися про таке:
Стаття 1
Скасування смертної кари
Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено до
такого покарання або страчено.
Стаття 2
Заборона відступу від зобов'язань
Жодних відступів від положень цього Протоколу не допускається
на підставі статті 15 Конвенції ( 995_004 ).
Стаття 3
Заборона застережень
Жодних застережень стосовно положень цього Протоколу не
допускається на підставі статті 57 Конвенції ( 995_004 ).
Стаття 4
Територіальне застосування
1. Будь-яка держава при підписанні або депонуванні своєї
ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття чи
схвалення може зазначити територію чи території, до яких
застосовуватиметься цей Протокол.
2. Будь-яка держава може будь-коли після цього надіслати на
ім'я Генерального секретаря Ради Європи заяву про поширення дії
цього Протоколу на будь-яку іншу територію, зазначену в цій заяві.
Стосовно такої території Протокол набирає чинності в перший день
місяця, що настає зі спливом тримісячного строку після дати
отримання такої заяви Генеральним секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена на підставі двох попередніх
пунктів, може бути відкликана або змінена стосовно будь-якої
території, зазначеної в цій заяві, у повідомленні на ім'я
Генерального секретаря Ради Європи. Відкликання або зміна набирає
чинності в перший день місяця, що настає зі спливом тримісячного
строку після дати отримання такого повідомлення Генеральним
секретарем.
Стаття 5
Зв'язок із Конвенцією
Держави - учасниці розглядають положення статей 1 - 4 цього
Протоколу як додаткові статті Конвенції ( 995_004 ), і всі
положення Конвенції застосовуються відповідно.
Стаття 6
Підписання і ратифікація
Цей Протокол відкритий для підписання державами - членами
Ради Європи, які підписали Конвенцію ( 995_004 ). Він
ратифікується, приймається чи схвалюється. Держава - член Ради
Європи не може ратифікувати, прийняти або схвалити цей Протокол,
якщо вона раніше або одночасно не ратифікувала Конвенцію.
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи схвалення
депонуються у Генерального секретаря Ради Європи.
Стаття 7
Набрання чинності
1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що
настає зі спливом тримісячного строку від дати, коли десять держав
- членів Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість для
них цього Протоколу згідно з положеннями статті 6.
2. Для будь-якої держави - члена, яка висловить свою згоду на
обов'язковість для неї цього Протоколу після набрання ним
чинності, Протокол набирає чинності в перший день місяця, що
настає зі спливом тримісячного строку від дати депонування
ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи схвалення.
Стаття 8
Функції депозитарію
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всі держави -
члени Ради Європи:
a) про будь-яке підписання;
b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи
будь-якого документа про прийняття або схвалення;
c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно
зі статтями 4 і 7;
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що
стосуються цього Протоколу.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.
Учинено у Вільнюсі 3 травня 2002 року англійською і
французькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в
одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи.
Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього
Протоколу кожній державі - члену Ради Європи.


Публікації документа

Скачать Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин Статус Протоколу див. ( 994_797 ) { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

Завантажити Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

Завантажити Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!