МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2021  № 126/373/1121/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2021 р.
за № 427/36049

Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05 грудня 2003 року № 237/ 803/151/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за № 1151/8472, такі зміни:

1) в абзаці п’ятому пункту 6 слова «до територіальних органів компетентних органів» замінити словами «до визначених компетентними органами суб’єктів»;

2) в абзацах другому, четвертому пункту 14 слова «посадова особа територіального органу компетентного органу» в усіх відмінках замінити словами «визначений компетентним органом суб’єкт» у відповідних відмінках.

2. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
закордонних справ України


Д. Кулеба

Міністр
освіти і науки України


С. Шкарлет

Міністр юстиції України

Д. Малюська


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав"

Завантажити НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!