РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
Про перспективи дальшого розвитку відносин України
з Організацією Північноатлантичного договору та стан
забезпечення координації діяльності органів виконавчої
влади України, інших державних органів у сфері
євроатлантичної інтеграції України
{ Рішення введено в дію Указом Президента
N 402/2008 ( 402/2008 ) від 25.04.2008 }

Розглянувши ситуацію, що склалася у сфері євроатлантичної
інтеграції України, проаналізувавши виконання програмних
документів з питань співробітництва України з Організацією
Північноатлантичного договору та попередніх рішень Ради
національної безпеки і оборони України у цій сфері, керуючись тим,
що інтеграція України в євроатлантичний безпековий простір є одним
із пріоритетів національної безпеки держави, Рада національної
безпеки і оборони України дійшла висновку про необхідність
дальшого розвитку відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору як гарантом безпеки і стабільності в
Європі.
Водночас Рада національної безпеки і оборони України
констатує, що протягом 2006-2007 років Кабінетом Міністрів України
не було вжито необхідних заходів з метою забезпечення виконання в
повному обсязі покладених на нього завдань у сфері євроатлантичної
інтеграції, в тому числі щодо досягнення критеріїв членства
України в Організації Північноатлантичного договору, передбачених
Указом Президента України від 27 грудня 2005 року N 1861
( 1861/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 25 листопада 2005 року "Про невідкладні заходи щодо
дальшого розвитку відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору (НАТО)".
Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що
формальне ставлення з боку центральних органів виконавчої влади до
реалізації щорічних цільових планів Україна - НАТО, відсутність
дієвого контролю за їх виконанням, а також низька ефективність
координації поточної діяльності органів виконавчої влади у сфері
євроатлантичної інтеграції України утворили серйозні перешкоди на
шляху до поступової реалізації стратегічних цілей зовнішньої
політики України щодо набуття членства в Організації
Північноатлантичного договору, у зв'язку з чим Рада національної
безпеки і оборони України також відзначає малорезультативну роботу
Міжвідомчої комісії з підготовки України до вступу в НАТО у
2006-2007 роках.
Незадовільними і такими, що не забезпечили якісних змін рівня
підтримки в українському суспільстві євроатлантичного курсу
держави, є результати виконання Державним комітетом телебачення та
радіомовлення України Державної програми інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
2004-2007 роки.
Неналежне ставлення до виконання завдань щодо підвищення
ефективності інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України було також продемонстровано і переважною
більшістю місцевих органів виконавчої влади.
Міністерством освіти і науки України не було забезпечено у
повному обсязі виконання завдань щодо реалізації Державної
програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки.
У зв'язку з цим, зважаючи на необхідність приведення
національної системи координації діяльності органів виконавчої
влади України, інших державних органів у сфері євроатлантичної
інтеграції у відповідність із вимогами сучасного етапу
співробітництва України з НАТО та створення передумов для дальшого
прогресивного розвитку відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору, а також ураховуючи, що відповідно
до статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ) забезпечення повноправної участі України в
загальноєвропейській системі колективної безпеки, у тому числі
через набуття членства в Організації Північноатлантичного
договору, є одним з основних напрямів державної політики з питань
національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України
в и р і ш и л а:
1. Кабінету Міністрів України:
1) вжити невідкладних заходів щодо підвищення ефективності
координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади
України з питань реалізації державної політики щодо
співробітництва України з НАТО, в тому числі шляхом покладення
персональної відповідальності за стан виконання завдань у сфері
євроатлантичної інтеграції України на одного з
віце-прем'єр-міністрів України, визначення урядового комітету,
який забезпечуватиме реалізацію повноважень Кабінету Міністрів
України у цій сфері;
2) підготувати разом із Апаратом Ради національної безпеки і
оборони України та Національним центром з питань євроатлантичної
інтеграції України і внести у місячний строк пропозиції щодо
вдосконалення національної системи координації співробітництва
України з Організацією Північноатлантичного договору;
3) запровадити щоквартальне звітування Президентові України
про заходи, вжиті органами виконавчої влади України, іншими
державними органами у сфері євроатлантичної інтеграції України;
4) вжити невідкладних заходів щодо затвердження Державної
цільової програми інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки;
5) підготувати разом із Апаратом Ради національної безпеки і
оборони України та Національним центром з питань євроатлантичної
інтеграції України і подати у двотижневий строк на розгляд
Президентові України перелік додаткових заходів щодо всебічного
інформування у 2008 році громадян України з питань євроатлантичної
інтеграції;
6) передбачити при підготовці законопроекту про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
додаткові видатки на реалізацію заходів щодо всебічного
інформування у 2008 році громадян України з питань євроатлантичної
інтеграції в сумі не менше 10 млн. грн.;
7) забезпечити розроблення до 1 липня 2008 року і
затвердження Державної соціальної програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції на 2008-2011 роки;
8) активізувати взаємодію з Верховною Радою України для
забезпечення регулярного, всебічного інформування народних
депутатів України про стан співробітництва України з Організацією
Північноатлантичного договору, заходи, які вживаються органами
виконавчої влади України, іншими державними органами з метою
підготовки України до набуття членства в Організації
Північноатлантичного договору.
2. Міністерству закордонних справ України підготувати та
подати у двотижневий строк у встановленому порядку Президентові
України проект Генеральних директив органам виконавчої влади
України, іншим державним органам на міжнародні заходи з питань
співробітництва України з Організацією Північноатлантичного
договору у 2008 році.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським, районним державним
адміністраціям вжити невідкладних заходів для оптимізації
діяльності щодо досягнення критеріїв членства України в НАТО, в
тому числі шляхом утворення структурних підрозділів або визначення
посадових осіб, відповідальних за реалізацію державної політики
щодо співробітництва України з НАТО, в разі потреби підготувати та
внести відповідні пропозиції.
4. Голові Національного центру з питань євроатлантичної
інтеграції України внести у місячний строк пропозиції щодо змін до
Положення про Національний центр з урахуванням завдань,
передбачених цим рішенням.
5. Рекомендувати Президентові України, Голові Верховної Ради
України, Прем'єр-міністрові України здійснювати регулярні
консультації з метою вироблення консолідованої позиції щодо
перспектив дальшого розвитку відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору, визначення комплексу заходів,
необхідних для досягнення критеріїв членства України в цій
Організації.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА
м. Київ, 21 березня 2008 року


Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ Про перспективи дальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору та стан забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади України, інших державних органів у сфері євроатлантичної інтеграції України { Рішення введено в дію Указом Президента N 402/2008 ( 402/2008 ) від 25.04.2008 }
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ Про перспективи дальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору та стан забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади України, інших державних органів у сфері євроатлантичної інтеграції України "{ Рішення введено в дію Указом Президента N 402/2008 ( 402/2008 ) від 25.04.2008 }"

Завантажити РІШЕННЯ Про перспективи дальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору та стан забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади України, інших державних органів у сфері євроатлантичної інтеграції України "{ Рішення введено в дію Указом Президента N 402/2008 ( 402/2008 ) від 25.04.2008 }" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!