МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.03.2021  № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 856/36478

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

Відповідно до статей 16, 17 Закону України «Про соціальні послуги» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, що додається.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр фінансів України

Міністр освіти і науки України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Уповноважений Президента України з прав дитини

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей з інвалідністю України»

Перший заступник Голови Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації
роботодавців України

В.о. Виконавчого директора Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України»

Заступник Голови - Керівник Виконавчої
дирекції Всеукраїнської асоціації громад

Уповноважений Президента України з прав
людей з інвалідністю
О. Мірошніченко

М. Степанов

С. Марченко

С. Шкарлет


Л. Денісова

М. Кулеба

Т. БаранцоваР. ІллічовВ. Назаренко


О.О. Шубін


О. МірошниченкоВ.В. Сидоренко


М. Поєдинок


В.М. СушкевичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
09 березня 2021 року № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 856/36478

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

I. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови, норми та порядок надання соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, та показники її якості.

2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;

моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних.

3. Соціальна послуга догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно.

4. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:

індивідуальний план надання послуги - документ, складений за результатами визначення індивідуальних потреб отримувача, в якому визначені заходи, що проводяться для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання таких заходів, відповідальних за виконання, результати моніторингу, оцінювання та перегляду цього плану (далі - індивідуальний план);

міждисциплінарна команда - команда фахівців, які є працівниками суб’єктів для захисту прав отримувачів;

моніторинг та оцінювання якості надання соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних,- постійний або періодичний збір та оброблення інформації про надання соціальної послуги, внутрішнє та зовнішнє оцінювання на відповідність соціальної послуги, що ним надається, законодавству України, у тому числі положенням цього Державного стандарту;

надавач соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних (далі - надавач послуги),- юридична та фізична особа, фізична особа - підприємець, включена до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, яка відповідає критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185;

отримувач соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних (далі - отримувач),- дитина-сирота / дитина, позбавлена батьківського піклування, особи з їх числа, дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі дитина з інвалідністю або дитина, яка має тяжкі захворювання, розлади, травми, стани, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг (згідно з переліком захворювань, розладів, травм, станів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161);

працівник надавача - фахівець та професіонал (соціальний працівник, фахівець із соціальної роботи, соціальний менеджер та інші) та соціальний робітник, який безпосередньо виконує заходи, що становлять зміст соціальної послуги та працює у штаті надавача послуги або за договором;

соціальна послуга догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних (далі - соціальна послуга),- комплексна соціальна послуга, що передбачає організацію забезпечення умов для проживання, наближених до сімейних, формування та підтримку навичок самообслуговування, побутових навичок, необхідних для організації самостійного життя; виховання та розвиток індивідуальних здібностей; сприяння в отриманні освітніх, медичних, реабілітаційних і соціальних послуг;

умови, наближені до сімейних,- умови, в яких для отримувача забезпечується організація життя та побуту, як у сім’ї, із можливостями брати участь у побутових справах, веденні домашнього господарства, задовольняти індивідуальні потреби, реалізувати свої права та інтереси в атмосфері безпеки, довіри, взаємоповаги, турботи та піклування та які спрямовуються на повернення до рідної сім’ї / влаштування до сімейних форм виховання / підготовку до самостійного життя та соціальну інтеграцію в суспільство.

Інші терміни в цьому Державному стандарті вживаються у значеннях, визначених Сімейним та Цивільним кодексами України, законами України «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

II. Загальні підходи до організації та надання соціальної послуги

1. Життя та побут отримувачів організовуються із забезпеченням умов, максимально наближених до сімейних, в яких отримувачі беруть участь у побутових справах та веденні домашнього господарства. Працівники надавача послуги організовують роботу з отримувачами таким чином, щоб вони отримували цілодобовий догляд.

2. Надавач послуги організовує забезпечення отримувачів харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку, особливостей розвитку, стану здоров’я та особливих дієтичних потреб кожного отримувача за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

3. Надавач послуги забезпечує проживання отримувачів в окремих кімнатах не більше ніж одна-дві особи в одній кімнаті, з урахуванням родинних зв’язків, віку, статі, інвалідності, особистих уподобань та особливостей розвитку, стану здоров’я. У разі влаштування родинних груп отримувачі розміщуються разом, але не більше ніж чотири особи, із дотриманням нормативів житлової площі на одну особу, з урахуванням статі, віку, стану здоров’я, наявності інвалідності, особистих уподобань та особливостей розвитку кожного отримувача.

4. Соціальна послуга надається на підставі рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (за клопотанням служби у справах дітей), відповідно до рішення органу опіки та піклування про влаштування отримувача (у разі якщо отримувач є дитиною-сиротою / дитиною, позбавленою батьківського піклування) та його згоди, якщо він досяг такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

5. Отримання соціальної послуги не припиняє права отримувача на аліменти, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника.

III. Визначення індивідуальних потреб отримувача

1. У триденний строк після направлення отримувача до надавача послуги служба у справах дітей передає надавачу послуги документи, або їх копії, необхідні для надання соціальної послуги.

2. Соціальна послуга надається після проведення оцінки потреб отримувача та складання акту за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 13 липня 2018 року № 1005, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 943/32395.

Для визначення індивідуальних потреб надавач послуги використовує інформацію з особової справи отримувача зокрема щодо причини надання послуги, наявності батьків, інших законних представників, родичів, забезпечення житлом, стану здоров’я, освіти та особливих освітніх потреб, рівня соціалізації, стану виконання індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), додаткових потреб в засобах комунікації, послугах, адаптації, визначення та дотримання індивідуального режиму тощо.

Індивідуальні потреби визначаються із залученням отримувача (для врахування його думки у разі, коли він досяг такого віку та рівня розвитку, що може її висловити), його батьків, якщо вони не обмежені в батьківських правах, інших законних представників, якщо це відповідає інтересам отримувача.

3. За результатами визначення індивідуальних потреб отримувача формується індивідуальний план та визначається склад міждисциплінарної команди.

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги

1. Індивідуальний план надання соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних (додаток 1) є основою для надання соціальної послуги, повинен узгоджуватися з індивідуальним планом соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що складається відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 800).

2. Індивідуальний план складається протягом семи робочих днів за результатами визначення індивідуальних потреб отримувача на строк, визначений рішенням міждисциплінарної команди, який за потреби переглядається впродовж строку надання соціальної послуги з метою коригування з урахуванням індивідуальних потреб отримувача, але не рідше одного разу на квартал.

Планування роботи проводиться спільно з отримувачами, та містить зрозумілі їм цілі та заходи. До планування роботи долучаються батьки отримувачів, якщо вони не обмежені в батьківських правах і це не суперечить інтересам отримувача, інші законні представники. Завдання мають формулюватися чітко та конкретно і бути досяжними в реалізації. Для виконання завдань визначаються відповідальні особи, які входять до складу міждисциплінарної команди. Індивідуальний план складається у двох примірниках і підписується членами міждисциплінарної команди та представником служби у справах дітей.

Перший примірник індивідуального плану надається службі у справах дітей, другий - залишається у надавача, членам міждисціплінарної команди за потреби надаються його завірені копії.

3. В індивідуальному плані зазначаються:

загальні відомості про отримувача;

заходи за розділами, що становлять зміст соціальної послуги;

очікувані результати;

періодичність та строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані моніторингу результатів надання соціальної послуги та перегляду індивідуального плану (за потреби).

V. Укладання договору про надання послуги

Договір про надання соціальної послуги укладається в письмовій формі між надавачем послуги та законним представником отримувача за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 23 грудня 2020 року № 847, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2021 року за № 214/35836. У разі відсутності в отримувача законного представника договір укладається між надавачем послуги та представником органу опіки та піклування.

VI. Зміст соціальної послуги

1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних (додаток 2) передбачають:

організацію забезпечення місця проживання та задоволення особистих потреб отримувача;

формування та підтримку навичок самообслуговування та особистої гігієни, побутових навичок, необхідних для організації самостійного життя;

виховання та розвиток особистості;

сприяння в отриманні освітніх, медичних, реабілітаційних послуг;

організацію дозвілля та відпочинку;

організацію надання додаткових соціальних послуг (за потреби).

2. Зміст соціальної послуги та її обсяг для кожного отримувача визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в індивідуальному плані.

VII. Місце та строки надання соціальної послуги

1. Для організації проживання отримувачів у надавача послуги має бути приміщення, розташоване на території територіальної громади, за умови наявності шляхів сполучення із закладами охорони здоров’я, освіти, культури та дозвілля, соціального захисту та іншими закладами.

2. Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (на визначений у договорі строк).

3. Строки надання соціальної послуги визначаються індивідуально відповідно до договору про надання соціальної послуги з урахуванням вимог законодавства.

Строки узгоджуються з отримувачем та/або його законним представником після визначення індивідуальних потреб отримувача, складання індивідуального плану та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.

VIII. Приміщення та обладнання

1. Будівля та приміщення надавача послуги, прибудинкова територія, а також матеріально-технічна база надавача мають відповідати:

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. У разі неможливості повністю пристосувати об’єкти надавача соціальних послуг для потреб осіб з інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», що підтверджується інформацією засновника (власника) надавача соціальних послуг за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю;

санітарним та протипожежним вимогам, що підтверджується засвідченою в установленому порядку копією декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» щодо забезпечення санітарно-гігієнічних норм, гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, каналізації, припливно-витяжної вентиляції, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

вимогам щодо забезпечення отримувачів харчуванням, відповідно до підпункту 3 пункту 5 Критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185, пункту розділу II цього Державного стандарту.

Приміщення надавача має містити: кімнати для проживання отримувачів не більше ніж одна-дві особи в одній кімнаті, з урахуванням родинних зв’язків, віку, статі, інвалідності, особистих уподобань та особливостей розвитку, стану здоров’я, туалетні кімнати (дві - у разі надання соціальної послуги декільком отримувачам різної статі одночасно), зал (кімната для спільного проведення часу), окрема кімната для приготування та споживання їжі, підсобна кімната для зберігання документації, інші приміщення за потреби. Зовнішній вигляд будівлі надавача має бути максимально наближений до зовнішнього вигляду інших житлових будинків (квартир) у громаді.

2. Надавач послуги для забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань та заходів, повинен організувати забезпечення:

твердим та м’яким інвентарем (меблі, посуд, постіль) у кількості, необхідній для забезпечення гідного рівня життя відповідно до індивідуальних потреб отримувача згідно з наказом Мінсоцполітики від 19 серпня 2015 року № 857 «Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1068/27513;

засобами для навчання, у тому числі допоміжними засобами для навчання, іграшками, дидактичними та навчальними матеріалами, книжками та комп’ютерною технікою, що сприятиме здобуттю отримувачами освіти та розвитку відповідно до їхніх індивідуальних потреб;

робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, необхідними для виконання працівниками надавача посадових обов’язків з надання соціальної послуги. Якщо відповідно до виявлених потреб отримувачів передбачено цілодобове перебування персоналу, для працівників мають бути обладнані окремі місця для відпочинку (спальні місця).

IX. Принципи надання соціальної послуги

1. Дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю:

кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності;

отримувачі мають бути захищені від усіх форм експлуатації та жорстокого поводження, образ та зловживань, відсутності турботи і недбалого з ними поводження, і забезпечені таким піклуванням та допомогою, які б сприяли їх зростанню, розвитку та вихованню у максимально можливій мірі.

2. Доступність та відкритість соціальної послуги:

надавач послуги організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування, перебування та проживання у них отримувачів;

інформація щодо надання послуги висвітлюється в засобах масової інформації, на офіційних вебсайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням принципів конфіденційності та захисту персональних даних.

3. Повага до честі та гідності:

надавач послуги організовує діяльність із дотриманням етичних норм і правил, із повагою до гідності отримувача та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо нього.

4. Індивідуальний підхід:

усі дії та рішення надавача послуги, спрямовані на задоволення індивідуальних потреб отримувача, визначаються відповідно до його віку, статі, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, інвалідності, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та забезпечують розвиток в безпечному, надійному та стабільному середовищі;

робота з отримувачем грунтується на концепції сильних сторін, що передбачає визначення таких сторін та ресурсів особи, їх посилення, розвиток через заохочення та стимулювання.

5. Комплексність:

надавач послуги організовує роботу, орієнтуючись на досягнення мети з дотриманням командного, компетентного підходу до надання соціальної послуги.

6. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

надавач послуги організовує роботу з дотриманням гендерного підходу у вихованні хлопців та дівчат, урахуванням їхніх психофізіологічних особливостей та індивідуальних потреб.

Надання соціальної послуги здійснюється з дотриманням інших принципів, визначених законами України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

X. Використання ресурсів при організації надання соціальної послуги

1. Надавач послуги забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів з розрахунку один працівник на двох осіб. У разі потреби він може додатково залучати до надання соціальної послуги психологів, реабілітологів, соціальних педагогів, юрисконсультів та інших фахівців, волонтерів тощо.

2. Для виконання заходів, передбачених індивідуальним планом, на договірних засадах можуть бути залучені підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці.

3. Працівники надавача послуги повинні відповідати кваліфікаційним вимогам відповідного фахівця, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518 (для юридичних осіб - підприємств, установ, організацій, закладів незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних послуг), володіти знаннями та навичками, необхідними для її надання.

Підготовка працівників здійснюється шляхом формального або неформального професійного навчання відповідно до законодавства.

Надавачем послуги та працівником надавача не можуть бути особи, які були засуджені за кримінальні правопорушення проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень, що підтверджується відповідною довідкою.

4. Працівники, які надають соціальні послуги, повинні мати особисті медичні книжки та проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди відповідно до Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559.

XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги

1. Інформування населення та отримувачів про соціальну послугу здійснюється надавачами послуги відповідно до вимог пункту 5 частини восьмої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги».

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності надавача послуги здійснюють обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб, які зокрема, ознайомлюють надавача послуги з нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

2. Організацію та забезпечення підвищення професійної компетентності/кваліфікації працівників забезпечують обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад та надавачі послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».

XII. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу

Надавач послуги взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування та форми власності, в тому числі міжнародними, організовує виконання заходів з надання соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій, закладів.

XIII. Документація для надання соціальної послуги

1. Надавач послуги у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, конвенціями ООН про права дитини та про права осіб з інвалідністю, цим Державним стандартом, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

2. Надавачем соціальної послуги забезпечується ведення індивідуальних планів надання соціальної послуги, журналу спостережень, складання піврічних звітів про виконання планів, інших документів (у разі необхідності), які ведуться, оформляються та зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства.

Визначеним надавачем відповідальним працівником ведеться журнал спостережень, до якого вноситься інформація щодо отримувача (психологічний і фізичний стан, потреби, особливості характеру та поведінки, досягнення, труднощі та зміни, що відбуваються), контакту з батьками, іншими законними представниками, родичами.

XIV. Оцінювання ефективності надання соціальної послуги

1. Ефективність надання соціальної послуги визначається під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості соціальної послуги.

2. Надавач послуги проводить аналіз виконання індивідуальних планів надання соціальної послуги. Строки проведення аналізу встановлюються надавачем послуги, але не рідше ніж один раз на півроку.

Результати аналізу обговорюються під час внутрішніх нарад із працівниками, засідань міждисциплінарної команди і враховуються у подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

Для визначення ефективності надання соціальної послуги враховуються результати виконання індивідуального плану надання соціальної послуги.

3. Зовнішнє оцінювання ефективності надання соціальної послуги проводиться засновником надавача послуги або іншими органами на замовлення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, у тому числі замовників соціальних послуг, за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті, із залученням за згодою громадських об’єднань, що спеціалізуються на проведенні зовнішнього оцінювання.

XV. Моніторинг та оцінювання діяльності з надання соціальної послуги

1. Діяльність надавача послуги підлягає моніторингу, внутрішньому та зовнішньому оцінюванню на відповідність соціальної послуги, що ним надається, законодавству України, у тому числі положенням цього Державного стандарту.

Контроль за умовами утримання та виховання отримувачів, забезпеченням іхніх прав та найкращих інтересів здійснює служба у справах дітей за місцем надання соціальної послуги.

Результати моніторингу, внутрішнього та зовнішнього оцінювання використовуються для усунення виявлених недоліків та вжиття заходів з покращення якості надання соціальної послуги та діяльності надавача послуги.

2. При моніторингу вивчаються статистичні, адміністративні та оперативні дані щодо надання соціальної послуги, аналізуються індивідуальні плани та отримані результати їх виконання, дані журналів спостережень.

3. При проведенні внутрішнього та зовнішнього оцінювання застосовуються показники якості соціальної послуги (додаток 3).

До процедури оцінювання залучаються працівники надавача послуги, отримувачі, представники громадськості, обласних центрів соціальних служб та служб у справах дітей.

4. Результати моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги оприлюднюються і поширюються серед населення адміністративно-територіальної одиниці, де провадить свою діяльність надавач послуги.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги

1. Вартість соціальної послуги визначається з урахуванням її собівартості, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів та дотримання цього Державного стандарту.

Генеральний директор
Директорату розвитку
соціальних послуг
та захисту прав дітей
Р. КолбасаДодаток 1
до Державного стандарту догляду
та виховання дітей в умовах,
наближених до сімейних
(пункт 1 розділу IV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

Інформація про отримувача соціальної послуги:

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) _______________________________________

вік _____________ стать ____________________ дата влаштування _________________

Заходи за розділами, що становлять зміст послуги (основні та додаткові)

Очікуваний результат

Періодичність і строк виконання

Виконавці

Примітки

Моніторинг виконання індивідуального плану / поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)

Надавач послуги

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Представник служби
у справах дітей

_______________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

__________
Примітка.


Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, захищаються і обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».Додаток 2
до Державного стандарту догляду
та виховання дітей в умовах,
наближених до сімейних
(пункт 1 розділу VI)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

№ з/п

Назва заходу

Форма роботи (індивідуальна/ групова (І/Гр)

Періодичність, орієнтовний час виконання* (хв, середній показник)

1

2

3

4

I

Організація забезпечення місця проживання та задоволення особистих потреб

1

Організація забезпечення отримувача ліжко-місцем

І

Постійно

2

Організація забезпечення отримувача твердим інвентарем, посудом, постільною білизною, засобами особистої гігієни, особистими речами тощо

I

Постійно

3

Допомога отримувачу в адаптації до нових умов проживання

І

Протягом місяця з дня влаштування

4

Сприяння створенню почуття безпеки у отримувача під час надання послуги

І

Постійно

5

Організація харчування (в тому числі дієтичного та з урахуванням віку, особливостей розвитку, стану здоров’я та особливих дієтичних потреб відповідно до затверджених норм)

І

Щоденно

6

Забезпечення контролю за якістю харчування

І

Щоденно

II

Формування та підтримка навичок самообслуговування та особистої гігієни

1

Навчання та удосконалення навичок з догляду за собою: уміння одягатися та взуватися, доглядати за одягом та взуттям, дотримуватись правил особистої гігієни: умиватися та чистити зуби, зачісувати волосся, користуватися туалетом тощо

І

Щоденно (за потреби)

2

Формування навичок, пов’язаних з харчуванням: сервірування столу, користування столовими приборами, прибирання після прийому їжі, правила поведінки за столом

І

Щоденно (за потреби)

3

Формування побутових навичок: прибирання, догляд та ремонт власного одягу, прання, прасування білизни тощо

І/Гр

Щоденно (за потреби)

4

Сприяння підвищенню самооцінки отримувача через формування навичок гігієни, охайності в зовнішньому вигляді тощо

І

Постійно

5

Навчання користування побутовими пристроями

І

За потреби відповідно до вікових та індивідуальних особливостей

II. І

Формування та підтримка навичок самообслуговування та особистої гігієни отримувачів послуг з інвалідністю

1

Годування (допомога при прийомі їжі)

І

Щоденно (за потреби), 25-40

2

Умивання, обтирання, обмивання (допомога)

І

Щоденно (за потреби), 30

3

Купання (допомога)

І

1 раз на тиждень (за потреби частіше) 40

4

Чищення зубів (допомога)

І

2 рази на день
(за потреби частіше) 15

5

Миття голови (допомога)

І

1 раз на тиждень (за потреби частіше) 20

6

Розчісування (допомога)

І

Щоденно (за потреби) 10

7

Обрізання нігтів на руках та ногах (допомога)

І

1 раз на тиждень 20

8

Вдягання, роздягання (допомога)

І

Щоденно (за потреби) 15

9

Зміна натільної білизни (допомога):
майка, футболка, бюстгальтер, піжама, сорочка 

труси

І

1 раз на тиждень (за потреби частіше)
10

щоденно (за потреби)
5

10

Зміна постільної білизни (допомога)

І

1 раз на тиждень (за потреби частіше) 20

11

Допомога у користуванні туалетом (заміна підгузків, подання і винесення судна з подальшою його обробкою)

І

Щоденно (за потреби) 20

12

Навчання користування побутовими пристроями

І

За потреби відповідно до вікових та індивідуальних особливостей

III

Формування та підтримка побутових навичок, необхідних для організації самостійного життя

1

Залучення отримувача до придбання продуктів харчування, приготування їжі для власних потреб та потреб інших отримувачів, вибору та купівлі одягу та взуття, прибирання, догляду, ремонту одягу, прання, прасування тощо шляхом надання допомоги в оволодінні відповідними уміннями та навичками, нагляду і контролю з урахуванням вікових можливостей та особливостей розвитку отримувача

І/Гр

За потреби

2

Формування навичок планування сімейного бюджету та раціонального використання коштів тощо

І/Гр

За потреби

3

Сприяння розвитку соціальних навичок шляхом
рольових ігор, методу «соціальних історій», залучення однолітків

І/Гр

За потреби

4

Інформування з питань прав і гарантій, установлених чинним законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

І/Гр

За потреби

5

Проведення бесід, занять з формування навичок прийнятної суспільної поведінки

І/Гр

За потреби

6

Надання психологічної підтримки

І/Гр

За потреби

7

Допомога в оволодінні соціальними ролями та формування відчуття приналежності до групи та територіальної громади

І/Гр

За потреби

8

Ознайомлення з особливостями статевого розвитку з урахуванням віку отримувача та специфікою статевого виховання. Проведення заходів зі статевого виховання для отримувачів різних вікових категорій

І

За потреби

9

Організація та проведення роботи з допрофесійної підготовки дітей, створення умов для здобуття ними професійної (професійно-технічної), вищої освіти

І/Гр

За потреби

10

Організація підготовки місця для самостійного проживання отримувача

I

За потреби

11

Здійснення надавачем моніторингу стану самостійного проживання отримувача

І

протягом одного року (перші шість місяців - щомісяця, після шести місяців  -щокварталу)

IV

Виховання та розвиток особистості

1

Формування навичок особистісної ідентифікації отримувача та її ролі у дитячому середовищі, удосконалення комунікативних вмінь та дотримання правил суспільного етикету

І/Гр

Згідно з індивідуальним планом

2

Проведення тренінгів, практичних занять, рольових ігор з формування позитивної самооцінки, впевненості, відчуття самодостатності тощо

І/Гр

Згідно з індивідуальним планом

3

Сприяння розвитку творчого та особистісного потенціалу (підтримання захоплень отримувача і розвиток інтересів, відвідування установ та закладів позашкільної освіти, гуртків, спортивних секцій)

І/Гр

За потреби згідно з індивідуальним планом

4

Формування та удосконалення навичок саморозвитку та відповідальності (індивідуальне читання, самостійні заняття, вміння дотримуватися розкладу дня тощо)

І/Гр

За потреби

5

Підтримання емоційного розвитку отримувача: вміння висловлювати почуття, емоції, реагувати на почуття інших, розвивати емпатію

І/Гр

За потреби

6

Формування навичок здорового способу життя

І/Гр

Постійно

V

Сприяння в отриманні освітніх послуг

1

Організація навчання отримувача в закладі дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, в тому числі сприяння забезпеченню права отримувача з особливими освітніми потребами на інклюзивне навчання та отримання освітніх послуг згідно з індивідуальною програмою розвитку

І

За потреби

2

Сприяння у забезпеченні права отримувача на індивідуальну освітню траєкторію (за потреби)

І

1 раз на навчальний рік

3

Організація проведення комплексного психолого-педагогічного оцінювання розвитку отримувача в інклюзивно-ресурсному центрі

І

За потреби

4

Допомога у підготовці домашніх завдань

І

За потреби

5

Представлення інтересів отримувача в закладі освіти, спілкування з вчителями та директором, відвідання батьківських зборів

І

За потреби

VI

Сприяння в отриманні медичних послуг

1

Спостереження за станом здоров’я отримувача відповідно до медичних показань та рекомендацій лікаря

І

За потреби згідно з медичними показаннями

2

Надання домедичної допомоги

І

За потреби

3

Спрямування до відповідного закладу охорони здоров’я за місцем проживання у разі необхідності надання планової або екстреної медичної допомоги

І

За потреби

4

Організація забезпечення необхідними медичними виробами та контроль за прийомом лікарських засобів за призначенням лікаря

І

За потреби відповідно до схеми лікування

5

Організація проведення медичного огляду

І

Двічі на рік

VII

Сприяння в отриманні реабілітаційних послуг

1

Організація відвідування реабілітаційних установ з метою отримання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації

І

За потреби згідно з індивідуальним планом

2

Організація відвідування фахівцями отримувача за місцем проживання (логопед, психолог, реабілітолог, масажист та інші)

І

За потреби згідно з індивідуальним планом

3

Сприяння в отриманні технічних та інших засобів реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації

І

За потреби згідно з індивідуальним планом

VIII

Організація дозвілля та відпочинку

1

Організація щоденного відпочинку (перегляд телепрограм, читання книг, спільні ігри тощо)

І/Гр

Постійно

2

Організація екскурсій, виїздів на природу, відвідування розважальних заходів

І/Гр

За потреби згідно з індивідуальним планом

3

Організація дозвілля у вихідні та святкові дні

І/Гр

Згідно з індивідуальним планом

4

Заохочення до фізичної активності, занять спортом

І/Гр

Згідно з індивідуальним планом

5

Організація щоденних прогулянок

І/Гр

Щоденно згідно з індивідуальним планом

6

Організація заходів, пов’язаних із очікуваними важливими подіями (дні народження, свята, індивідуально значущі події)

І

За потреби згідно з індивідуальним планом

__________
* Періодичність та час виконання заходів можуть відрізнятися залежно від індивідуальних потреб отримувачів.Додаток 3
до Державного стандарту догляду
та виховання дітей в умовах,
наближених до сімейних
(пункт 3 розділу XV)

ПОКАЗНИКИ
якості соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

1. Адресність та індивідуальний підхід

індикатори:

коректність визначення індивідуальних потреб отримувача, відповідність потребам отримувача (% відповідності потребам від загальної чисельності);

наявність індивідуальних планів надання послуги;

забезпечення перегляду індивідуальних планів надання послуг.

2. Результативність

індикатори:

кількість отримувачів, яких влаштовано до сімейних форм виховання, усиновлено, повернуто до біологічних родин;

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів);

частка скарг отримувачів послуги, суб’єктів соціальної роботи на дії / бездіяльність надавача соціальної послуги до загальної кількості отримувачів;

відсутність / наявність та частка залишень отримувачами місця надання послуги до загальної кількості отримувачів.

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів, позитивні зміни у задоволенні потреб у процесі надання соціальної послуги (при порівнянні зазначеного під час проведення комплексного визначення стану та індивідуальних потреб з фактичним станом на дату проведення моніторингу);

обізнаність отримувачів з процедурами проведення опитувань, збору відгуків та подання скарг і зручність їх використання в разі необхідності (свідчення отримувачів);

застосування системи заохочення працівників, робота яких викликає позитивні відгуки отримувачів;

розроблення графіків та процедур проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу, систематичність їх проведення.

3. Своєчасність

індикатори:

своєчасність (відповідно до встановлених строків) визначення індивідуальних потреб отримувача;

своєчасність підготовки індивідуального плану;

відповідність строків надання соціальної послуги зазначеним в індивідуальному плані надання соціальної послуги;

своєчасність надання в разі потреби невідкладної допомоги отримувачу;

своєчасність розгляду звернень отримувача надавачем та іншими структурами.

4. Доступність та відкритість

індикатори:

наявність приміщень, які відповідають санітарним та протипожежним вимогам, із розумним пристосуванням чи універсальним дизайном відповідно до державних будівельних норм і стандартів.

5. Повага до гідності отримувача соціальної послуги

індикатори якості:

частка позитивних відгуків отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них працівників (тестування);

наявність оформлених інформаційних дощок з матеріалами про правозахисні організації, порядок подання та розгляду скарг;

наявність скриньки для скарг та пропозицій.

6. Професійність

індикатори якості:

частка працівників надавача, які мають відповідну фахову освіту (%), пройшли відповідне навчання (%), пройшли чергове підвищення кваліфікації, до кількості тих, які потребують такої підготовки (%);

відповідність штатного розпису чинному законодавству та спеціалізації надавача соціальної послуги;

наявність затверджених графіків проведення навчання;

наявність затверджених графіків атестації працівників;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги;

частка проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками до загальної кількості працівників надавача;

наявність протоколів робочих нарад з питань роботи надавача послуги (% проведених робочих нарад до запланованих);

наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів, робочого одягу тощо, необхідних для надання соціальної послуги.


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 09.03.2021 № 115 Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 09.03.2021 № 115 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних"

Завантажити НАКАЗ від 09.03.2021 № 115 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!