УГОДА
про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435)


Дата вчинення:

18.06.2020
13.07.2020


Дата набрання чинності для України:

13.07.2020

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Уряд України (далі по тексту «Партнер»), представлений Кабінетом Міністрів України,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія (далі по тексту «Комісія»), що діє від імені Європейського Союзу (далі по тексту «ЄС»),

з іншої,

домовились про таке:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Партнер погоджується прийняти фінансування такого заходу:

EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні

ENI/2020/042-435

Цей захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до такого основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 20000000 євро, а максимальний внесок з боку ЄС становить 20000000 євро.

1.3. Партнер не бере участь у співфінансуванні цього заходу.

Стаття 2 - Період виконання

2.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування, як це визначено у статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 84 місяці після цієї дати

2.2. Тривалість етапу практичної реалізації заходу становить 60 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу складає 24 місяці.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, складаються у письмовому вигляді, повинні маги чітке посилання на цей захід, як визначено у статті 1. 1 Особливих умов, і надсилаються на такі адреси:

a) Партнера

Ользі Стефанішиній

Віце-прем’єр-міністру з питань європейської

та євроатлантичної інтеграції України,

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008, Україна

b) Комісії

Штефану Шльойнінгу

Керівнику Програм співробітництва,

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ 01033, Україна

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Партнера, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності бюро є:

Мері Акопян

Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Міністерства внутрішніх справ України,

вул. Академіка Богомольця, 10

Київ, 01601, Україна

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення, в яких детально визначено цілі, очікувані результати, заходи, описано завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цього Заходу;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма звітності - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена;

(e) Додаток IV: Форма декларації управління - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов переважають положення Особливих умов. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатку 1 (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

6.1 Статті 18, 19, 25.3, 25.4 та 25.5 Додатку II (Загальні умови) не застосовуються до заходів, виконання яких доручено організації згідно Додатку I до цієї Угоди про фінансування.

6.2 У випадках, коли Партнер є спів-виконавцем чи отримує грант від міжнародної організації чи агентства допомоги, якому Комісія доручила виконання цього заходу, застосовуються статті 1.3, 1.5, 1.6. 8.2, 8.3, 8.4 та 8.5 Загальних умов як до заходів Партнера, які фінансуються ЄС.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін.

Ця Угода укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Партнеру, а інший - Комісії. Обидва примірники є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

(підпис)

За Партнера:

Ольга СТЕФАНІШИНА

Віце-премєр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції УкраїниДата 13/07/2020

(підпис)

За Комісію:

Катаріна МАТЕРНОВА

Заступник Генерального Директора -
В. о. Керівника Групи підтримки України,
Генеральний директорат
у справах сусідства та переговорів
з питань розширення ЄС

Дата 18 JUIN 2020


Додаток I
до Угоди про фінансування ENI/2020/042-435 EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Назва / основний акт/ номер у системі CRIS

EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні
Номер у системі CRIS: ENI/2020/042-435 фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства

2. Регіон - бенефіціар заходу / місце реалізації

Регіон європейського сусідства, Україна
Місце реалізації заходу: Україна

3. Програмний документ

Стратегічна Програма допомоги ЄС Україні (2018-2020 рр.)

4. Цілі сталого розвитку (ЦСР)

Основні ЦСР - 1: Подолання бідності; 8: Гідна праця та економічне зростання; Інші важливі ЦСР - 9: Промисловість, інновації та інфраструктура; 10: Скорочення нерівності; 11: Сталі міста та громади.

5. Пріоритетний сектор/ Тематичний напрямок

Економічне зростання та створення робочих місць

Допомога з розвитку: ТАК

6. Відповідні суми

Загальна кошторисна вартість: 20 млн євро
Загальна сума внеску Європейського Союзу (ЄС): 20 млн євро

7. Методи надання допомоги та механізми реалізації

Проектний метод
Пряме управління через закупівлі
Непряме управління з уповноваженими організаціями, які буде відібрано відповідно до критеріїв, викладених у розділах 5.3.2 та 5.3.3.

8 a) код(и) DAC

25010 - Бізнес-політика та адміністрування - 25 %
25030 - Послуги з розвитку бізнесу - 25 %
32130 - Розвиток малих та середніх підприємств (МСП) - 30 %
15112 - Децентралізація та підтримка субнаціональних органів державного управління - 15 %
33110 - Торгова політика та адміністративне управління - 5 %

b) Основний канал надання допомоги

Установи приватного сектору - 60 000;
Установи для непрямого управління будуть визначені на пізнішому етапі.

9. Показники (відповідно до форми DАС у системі CRIS)-1

Загальні стратегічні напрямки

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Розвиток з активною участю громадськості/ належне управління

Допомога у сфері охорони навколишнього середовища

Гендерна рівність та розширення можливостей жінок і дівчат

Розвиток торгівлі

Охорона репродуктивного здоров’я, здоров’я матері, новонароджених та дітей

Показники відповідно до конвенцій Ріо-де-Жанейро

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Біологічне різноманіття

Боротьба з опустелюванням

Пом’якшення наслідків зміни клімату

Адаптація до зміни клімату

10. Глобальні суспільні блага та виклики (GPGC), тематичні програми

Не застосовується

Стислий опис
Подальше вдосконалення ділового та інвестиційного клімату, регуляторного й операційного середовища для бізнесу допоможе провести економічні реформи та посилити перехід України до повноцінно функціонуючої ринкової економіки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, включаючи її поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (Угода про асоціацію / ПВЗВТ). Компанії, які експортують, імпортують та входять до світових ланцюгів доданої вартості, є більш конкурентоспроможними, продуктивнішими та швидше впроваджують інновації і здійснюють торгівлю. Тому малі та середні підприємства України мають підвищити свій потенціал та конкурентоспроможність до такого рівня, щоб мати змогу вийти на зовнішні ринки і, зокрема, повністю отримати вигоду від Угоди про асоціацію / ПВЗВТ. Запропонований захід підтримуватиме досягнення цих цілей через два напрямки діяльності:
1) зміцнення рамок формування сталої політики та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП.
2) зміцнення сталого підприємництва, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації бізнесу шляхом взаємодії з цільовими МСП, а також бізнес-посередницькими організаціями. При виборі МСП, яким надаватиметься підтримка, будуть проаналізовані ознаки сталого розвитку компаній з тим, щоб підтримати позитивні екологічні та/або соціальні впливи, а також допомогти впровадженню принципів циркулярної економіки.

1 ОПИС ЗАХОДУ

1.1 Загальна мета, конкретні цілі, очікувані результати та орієнтовні заходи

Загальна мета заходу - сприяти сталому та рівноправному економічному зростанню в Україні, забезпечуючи тим самим підвищення продуктивності праці, підвищення рівня зайнятості та зменшення бідності.

Конкретні цілі заходу:

1. Зміцнення рамок формування сталої політики та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП;

2. Зміцнення сталого підприємництва, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації бізнесу, особливо МСП.

Очікувані результати заходу:

1.1 Удосконалення розробки і реалізації економічної політики органами державної влади з акцентом на МСП;

1.2 Ефективна участь України у загальноєвропейських програмах підтримки бізнесу (у рамках EU Multiannual Financial Framework 2021-2027);

1.3 Зміцнена нормативна та операційна база для МСП на місцевому рівні;

1.4 Інноваційні заходи підтримки бізнесу на місцевому рівні (розроблені за допомогою вибраних пріоритетних проектів).

2.1 Інноваційні товари / послуги / бізнес-моделі МСП, включаючи використання цифрових інструментів (розроблених за допомогою вибраних пріоритетних проектів);

2.2 Якісне надання консультаційних бізнес-послуг бізнес-посередницькими організаціями;

2.3 Ефективна бізнес-інтеграція та торговельні зв’язки на європейському та світовому ринках;

2.4 Поліпшені практики управління кластерами та стратегічні зв’язки.

Попередні індикатори вимірювання досягнення загальних та конкретних цілей, а також кожного з результатів наведено в Додатку (як частину проекту логічної матриці заходу).

Компонент 1: Зміцнення рамок формування сталої політики та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП.

Подальше вдосконалення ділового та інвестиційного клімату, регуляторного та операційного середовища сприятиме підтримці економічних реформ, що здійснюються після Революції гідності, та посилить перехід України до повноцінно функціонуючої ринкової економіки, що спирається на МСП.

Обґрунтована економічна політика дасть змогу зміцнити приватний сектор, зокрема МСП, та підтримати його подальшу інтеграцію з ринком ЄС, як це передбачено Угода про асоціацію / ПВЗВТ. Тому основною метою цього компонента буде підтримка державних органів та установ, відповідальних за формування економічної політики та її реалізацію, а також надання технічної допомоги та грантів, спрямованих на досягнення конкретних результатів у покращенні бізнес-клімату та підвищенні якості ділових послуг на національному та місцевому рівнях.

Діяльність у рамках цього компонента буде зосереджена на такому:

1.1. Підтримка удосконалення процесу розробки і реалізації економічної політики органами державної влади з акцентом на МСП

Допомога передбачатиме подальший аналіз та розробку оптимальних варіантів економічної політики, узгоджених з найкращими практиками ЄС та міжнародною практикою, вдосконалення інструментів оцінки регуляторного впливу та інших заходів, спрямованих на покращення законодавчого, інституційного та операційного середовища для бізнесу, включаючи системні рекомендації, надані Радою бізнес-омбудсмена-2. Здійснюватимуться зусилля для запровадження ширшого використання цифрових інструментів та даних, що сприятиме прозорості, цілісності та передбачуваності бізнес-середовища. У цьому зв’язку буде забезпечено повну сумісність та взаємозв’язок з іншими горизонтальними чи галузевими ініціативами у сфері електронного урядування чи цифровізації.

__________
-2 https://boi.org.ua/en/recomrnendatiions/

1.2. Підтримка участі України у загальноєвропейських програмах підтримки бізнесу

Цей напрямок буде синхронізовано з заходами, передбаченими пунктом 1.1, для легкої та послідовної інтеграції пріоритетів та принципів підтримки малого бізнесу ЄС до національної політики України. Відповідним урядовим органам буде надано допомогу для доступу до нових загальноєвропейських програм, пов’язаних з бізнесом, що будуть затверджені у рамках EU Multiannual Financial Framework 2021-2027 (наступники програм COSME та H2020). Також надаватиметься підтримка відповідним структурам-виконавцям, таким як нові консорціуми Європейської мережі підприємств (EEN) в Україні для більш тісної та стратегічної взаємодії країни з інфраструктурою підтримки бізнесу в ЄС. Докладатимуться зусилля для того, щоб нові консорціуми могли краще представляти діловий/інноваційний потенціал України та забезпечували належне географічне охоплення / точки доступу з огляду на розмір країни.

1.3. Підтримка зміцнення нормативної та операційної бази для МСП на місцевому рівні

Буде розроблено блок заходів із локалізації державних регуляторних рішень та інтеграції пріоритетів малого та середнього бізнесу до порядку денного місцевого економічного розвитку. Особлива увага приділятиметься вивченню передумов для залучення грошових переказів трудових мігрантів у місцеві громади та розробці необхідних стимулів для реалізації ними інвестиційних рішень. Хоча інвестиції є одним з найменш розповсюджених видів економічної діяльності серед мігрантів, вони роблять значний внесок у місцеву економіку та створюють додаткові робочі місця. У більшості випадків такі вкладення формалізовані, роблять свій внесок у податкову систему та можуть створювати стабільний дохід для домогосподарств-мігрантів.-3

__________
-3 https://pubiications.iom.int/system/files/pdf/manual_de_remesas_en_0.pdf

1.4. Пріоритетні проекти з розробки інноваційних заходів підтримки бізнесу на місцевому рівні

Технічна допомога у межах пункту 1.3 підкріплюватиметься низкою конкретних проектів з підтримки бізнесу, визначених як місцеві пріоритети та відібраних на конкурсній основі. Для цього буде створено обсяг грантів, які розподілятимуться на конкурсній основі серед місцевих партнерів, які відповідатимуть критеріям прийнятності (буде визначено на подальшому етапі). Такі місцеві проекти матимуть на меті розробку інноваційних заходів з підтримки бізнесу та покращення якості надання послуг, сприятимуть кращому врахуванню інтересів малого бізнесу під час формування місцевої політики та зміцненню публічно-приватного діалогу на місцевому рівні. Для кращого стимулювання створення нових робочих місць та розвитку бізнесу на рівні місцевих громад, а також для запобігання подальшому відтоку робочої сили, може бути випробувано низку пілотних проектів щодо залучення грошових коштів трудових мігрантів у місцеву економіку кількох найбільш прогресивних та вмотивованих громадах у різних куточках країни. Передумовою для таких пілотів має бути збільшення продуктивності та створення нових робочих місць, а також перспективи масштабування, наприклад, через Асоціацію міст України, яка могла б акумулювати такі практики і рекомендації, і поширити їх серед своїх 500+ муніципалітетів-членів. Крім того, з огляду на пілотний характер такої ініціативи, можуть бути перевірені різні підходи і оцінка ефективності, результативності та потенціалу масштабування кожного з них, включаючи, наприклад, молдавський підхід «PARE 1+1».

Компонент 2: Зміцнення сталого підприємництва, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації бізнесу, особливо МСП.

Цей компонент дасть змогу надавати пряму підтримку та консультативні послуги секторам та кластерам малого та середнього бізнесу, а також окремим сегментам МСП з високим потенціалом до створення інноваційних продуктів/послуг / бізнес-моделей. Спираючись на досвід, отриманий у рамках реалізації програми EU4Business: Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні у 2016-2020 рр. та подібних ініціатив з підтримки бізнесу, що надавалися іншими донорами та МФУ в Україні, цей компонент посилить розширення можливостей великого спектру бізнес-посередницьких організацій розробляти та надавати високоякісні традиційні, але також інноваційні/спеціалізовані послуги з ділового консалтингу для тих українських МСП та галузей, що мають найвищий потенціал для економічної інтеграції з ЄС. У той час, як Компонент І допоможе державним і місцевим органам влади зміцнити систему державної підтримки, Компонент 2 доповнить її шляхом зміцнення спроможностей та покращення якості послуг бізнес-посередницьких організацій (які є невід’ємною частиною структури підтримки бізнесу), а також зумовить надання послуг для МСП до тих пір, поки система державної підтримки бізнесу на національному та місцевому рівні не зможе забезпечити усі потреби.

Діяльність у рамках цього компонента буде зосереджена на такому:

2.1. Пріоритетні проекти з розробки інноваційних товарів/послуг / бізнес-моделей МСП, включаючи використання цифрових інструментів

Буде створено обсяг грантів (грантових ваучерів), які надаватимуться на конкурсній основі малим та середнім підприємствам (та/або їхнім галузевим асоціаціям, якщо це буде доцільно для досягнення ефекту масштабу). Критерії прийнятності будуть визначені на пізнішому етапі, щоб визначити нові ідеї для зростання продуктивності або застосування цифрових інструментів. Такі проекти дозволять визначити та забезпечити первинну підтримку інноваційних продуктів/послуг / бізнес-моде-лей, що мають потенціал до зростання та масштабування як у країні, так і на міжнародному рівні. Гранти, передбачені пунктом 1.4, спрямовані на допомогу місцевим органам влади у підтримці розвитку МСП на місцевому рівні, а заходи, передбачені пунктом 2.1, спрямовані на підтримку інноваційних МСП та МСП з великим потенціалом безпосередньо або через їхні асоціації.

2.2. Поліпшення якості надання консультаційних бізнес-послуг бізнес-посередницькими організаціями

Досвід, отриманий від попередніх програм, дозволить скласти перелік пріоритетних послуг та пріоритетних галузей на основі їхнього потенціалу до створення доданої вартості, масштабованості, існуючих та потенційних економічних зв’язків з іншими секторами та потенціалу приєднання до глобальних ланцюгів вартості. Після первинної оцінки потреб буде визначено перелік потреб у навчанні, починаючи від загальних/універсальних до більш індивідуальних/галузевих, також враховуючи потреби різних сегментів МСП або тендерні потреби, а також додану вартість підтримки ЄС (потреби МСП, які не задовольняються приватним консалтинговим ринком або які є недосяжними для МСП). Консультативні послуги загального характеру замовлятимуться у бізнес-посередницьких організацій на поворотній основі, забезпечуючи при цьому найкращі стандарти якості та цін. Інноваційні/індивідуальні потреби в підтримці бізнесу з відносно нішевим/регіональним/галузевим попитом задовольнятимуться за допомогою відкритих конкурсів для бізнес-посередницьких організацій / приватних консультантів через грантові ваучери, у тому числі для підтримки інновацій, розроблених згідно з пунктом 2.1 Стимулюватимуться інноваційні економічно ефективні методи надання послуг (наприклад, груповий консалтинг для однорідної за складом групи замість індивідуальних консультацій, електронне навчання. їхні комбінації), а їхня відносна ефективність перевірятиметься для розробки рекомендацій. МСП, які користуються консультаційними послугами, повинні брати участь у розподілі витрат. Непрямим результатом діяльності стане зміцнення бізнес-посередницьких організацій та приватного консалтингового ринку, які пропонуватимуть малим та середнім підприємствам доступні та якісні послуги в усіх регіонах України.

2.3 Підтримка бізнес-інтеграції та торговельних зв’язків на європейському та світовому ринках

Буде розроблено цільові заходи для стимулювання більшої кількості МСП до подолання бар’єрів для доступу до європейського та світового ринків та для підтримки МСП-експортерів. Підтримка участі у ярмарках, організація інформаційних та тренінгових заходів, а також дослідження ринків можуть продовжуватися як доповнення до діяльності Європейської мережі підприємництв (EEN), і також можуть бути запропоновані додаткові послуги для забезпечення відповідності вимогам ПВЗВТ (наприклад, підтримка стандартів якості та/або дотримання прав інтелектуальної власності). Діяльність буде спрямована на МСП, які мають потенціал та бажання розширити свою діяльність на інші ринки шляхом експорту безпосередньо або шляхом інтеграції до міжнародних ланцюгів вартості як (суб) постачальники. Діяльність має бути пов’язана з підтримкою, передбаченою пунктом 2.2, та може бути спрямована на малі та середні підприємства в регіонах, які мають слабкі зв’язки з європейським та світовими ринками, а також може включати сприяння електронній комерції або посиленні ділових зв’язків між Сходом та Заходом України.

2.4 Підтримка практик управління кластерами та стратегічних зв’язків.

Участь МСП в кластерах дає змогу впроваджувати більше інновацій та досягати більшого зрос-тання, і кластерам може бути легше брати участь у міжсекторному та транскордонному співробітництві, допомагаючи МСП в інтернаціоналізації. У рамках цього напрямку буде визначено та надано підтримку наявним/молодим українським кластерам з хорошим потенціалом до зростання задля розширення діяльності на внутрішньому ринку та/або інтернаціоналізації, в тому числі в межах програм ЄС (в разі готовності до експортної діяльності). Ці заходи включатимуть розвиток спроможностей для зміцнення чинних практик управління кластерами та сприяння стратегічному партнерству для вибраних кластерів з метою збільшення їхнього потенціалу до зростання.

1.2 Логіка реалізації

Захід здійснюватиметься в рамках ініціативи EU4Business і включати два основних напрямки діяльності, які безпосередньо сприятимуть сталому та рівноправному економічному зростанню в Україні, що призведе до підвищення продуктивності, підвищення рівня зайнятості та зменшення бідності.

Компонент 1 буде спрямований на зміцнення рамок формування сталої політики та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП. Поведінкові та інституційні зміни, передбачені в межах діяльності згідно з пунктом 1.1, відбуватимуться паралельно і значною мірою доповнюватимуть результати, передбачені в рамках ініціатив EU4PAR (підтримка реформи державного управління в Україні) та електронного урядування, сприяючи зміцненню спроможностей для економічного стратегічного планування та цифрових тенденцій G2B в Україні. Діяльність, передбачена пунктом 1.2, сприятиме кращій економічній та інституційній інтеграції України до мереж та програм ЄС. Місцеві заходи (пункти 1.3 та 1.4) підтримуватимуть реформу децентралізації з точки зору зміцнення місцевого економічного розвитку та доповнюватимуть проекти U-LEAD та M4EG на підтримку місцевих ініціатив. Для створення більш інноваційних стимулів для зростання рівня місцевої зайнятості та підтримки бізнесу, та для запобігання подальшому відтоку робочої сили в рамках програми плануються певні пілотні проекти з залучення трудових мігрантів та мобілізації їхніх грошових коштів до місцевих ініціатив у рамках виконання пункту 1.4.

Компонент 2 буде орієнтований на приватний сектор й охоплюватиме декілька напрямів діяльності, які безпосередньо сприятимуть сталому підприємництву, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації, взаємодіючи з МСП в основному на галузевому рівні та індивідуально (де це обґрунтовано, оскільки це дорожче та менш ефективно для економії від масштабу), а також з бізнес-посередницькими організаціями, які можуть включати різні типи бізнес-асоціацій за умови їх проактивного підходу та дотримання стандартів етичності ведення бізнесу. Дії з підтримки будуть розроблені таким чином, щоб забезпечити високий рівень гнучкості, необхідної для швидкого задоволення потреб приватного сектору у розвитку, особливо для розробки нових продуктів/послуг / бізнес-моде-лей. Таким чином, запропоновані окремі потоки діяльності (пункти 2.1-2.4) охоплюватимуть потреби основних суб’єктів приватного сектору та надаватимуть пакети прямої допомоги для розвитку інновацій, стартапів та скейлапів. а також експорто-орієнтованих компаній/кластерів, залежно від потреб їхнього життєвого циклу і з урахуванням екологічних та тендерних аспектів в їхній діяльності, які можуть забезпечити більш стале та рівноправне економічне зростання. Підтримка буде спрямована на несільськогосподарські МСП, оскільки підтримка для цього конкретного сегмента надаватиметься в рамках іншого заходу ЄС (Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні).

1.3 Наскрізні теми

Цей захід сприятиме недопущенню дискримінації та забезпеченню тендерної рівності шляхом надання рівних можливостей для прийняття рішень, участі та реалізації прав людини та економічних прав чоловіками та жінками, особливо заохочуючи МСП, якими керують жінки.

Екологічні аспекти вирішуватимуться насамперед шляхом сприяння екологічним методам управління та розвитку з цільовими МСП та їхніми об’єднаннями. Консультації з питань формування політики, що надаються державним та місцевим органам, відповідальним за формування політики, також включатимуть аспекти, що стосуються навколишнього середовища, тендерної та соціальної рівності.

Захід сприятиме впровадженню електронних засобів зв’язку та електронних/безпаперових систем, щоб зменшити обсяг використання паперу та принести користь навколишньому середовищу. Там, де це можливо, заохочуватимуться відеоконференції та інші засоби дистанційного зв’язку для здійснення заходів з розвитку спроможностей, щоб мінімізувати обсяг викидів, пов’язаних з автомобільними та повітряними перевезеннями.

Програма сприятиме впровадженню належного управління, антикорупційних принципів та інституційної культури відкритості, підзвітності та прозорості, таким чином зміцнюючи цінності управління, орієнтованого на надання послуг, на основі прозорих операційних процедур та етичних норм і стандартів, а також інклюзивних та заснованих на фактичних даних підходів до формування політики та розробки законодавчих актів.

1.4 Внесок у досягнення ЦСР

Цей захід є актуальним для Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року. Він сприяє, передусім, прогресивному досягненню ЦСР 1: Подолання бідності та 8: Гідна праця та економічне зростання, водночас сприяючи досягненню ЦСР 9: Промисловість, інновації та інфраструктура; 10: Скорочення нерівності; 11: Сталі міста та громади.

2 ВПРОВАДЖЕННЯ

2.1 Механізми реалізації

Комісія забезпечуватиме дотримання відповідних правил та процедур ЄС щодо надання фінансування третім сторонам, включаючи процедури перевірки, де це необхідно, та відповідність заходу обмежувальним заходам ЄС.

2.1.1 Закупівлі (пряме управління)

Предмет

Тип (роботи, товари, послуги)

Орієнтовний термін початку процедури

Технічна допомога для надання і підтримки щодо розробки і реалізації економічної політики державних органів влади, з акцентом на МСП, і сприяння ефективній участі України у загальноєвропейських програмах підтримки бізнесу (результати 1.1. та 1.2 у межах Компонента 1)

послуги

1-й триместр 2021 року

2.1.2 Непряме управління з уповноваженими організаціями

Частина цього заходу, спрямована на досягнення результатів 1.3-1.4, може бути реалізована через непряме управління з організацією, яку буде обрано службами Комісії відповідно до таких критеріїв:

• значний досвід надання технічної допомоги та адміністрування грантових механізмів для місцевого розвитку

• наявність потужних локальних мереж, що підтримують процес децентралізації та місцевого економічного розвитку та розвитку підприємництва/МСП на місцевому рівні, що було б важливим для реалізації запропонованих заходів.

Реалізація передбачає надання технічної допомоги місцевим органам влади та іншим відповідним партнерам на місцевому рівні, а також проведення конкурсного розподілу грантів для місцевих органів влади та інших прийнятних партнерів з метою реалізації місцевих пріоритетних проектів, зокрема, залучення інвестицій трудових мігрантів у розвиток мікропідприємництва у місцевих громадах.

2.1.3 Непряме управління з уповноваженими організаціями

Інша частина цього заходу, спрямована на досягнення результатів 2.1-2.4, може бути реалізована через непряме управління з тією самою організацією, що передбачена в пункті 2.1.2, або іншою організацією, яку буде обрано службами Комісії відповідно до таких критеріїв:

• значний досвід розвитку приватного сектору в країнах з перехідною економікою, включаючи управління інноваціями, просування цифрових інструментів та бізнес-моделей, підтримку кластерів та розвиток ланцюгів доданої вартості

• досвід роботи з МСП безпосередньо та через бізнес-посередницькі організації

• глибокі знання та технічна компетентність, пов’язані з виконанням угод про вільну торгівлю та різними аспектами просування торгівлі та сприяння торгівлі, у тому числі з акцентом на стале, екологічне зростання.

Реалізація переважно передбачатиме організацію та управління конкурсними програмами розподілу грантів для малих та середніх підприємств та їхніх об’єднань, а також бізнес-посередницьких організацій з метою сприяння підвищенню конкурентоспроможності та інтернаціоналізації українського бізнесу. Можливо, також потрібно буде надавати цільову технічну допомогу партнерам приватного сектору.

2.1.4 Зміна з непрямого на пряме управління в зв’язку з винятковими обставинами

Якщо переговори з організацією (організаціями), визначеною (визначеними) для впровадження результатів 1.3-1.4 (як описано в розділі 2.1.2 вище), виявляться неуспішними, ця частина цього заходу може бути реалізована в прямому управлінні відповідно до механізму реалізації, передбаченого в розділі 5.3.1, і за умови, що результат 1.4 може бути реалізований партнером з прямого управління без програми розподілу грантів.

2.2. Застосування критеріїв відповідності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Застосовуватимуться критерії відповідності за географічною ознакою, тобто за місцем реєстрації заявників для участі у процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно країни походження товарів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень основного акта та умов відповідних договірних документів.

Відповідальна уповноважена посадова особа Комісії має право розширити критерії відповідності за географічною ознакою згідно з пунктом (b) частини 2 Статті 9 Регламенту (ЄС) № 236/2014 з огляду на терміновість або через відсутність продуктів та послуг на ринках відповідних країн або в інших випадках, обґрунтованих у належному порядку, у тих випадках, коли дотримання правил відповідності унеможливить або суттєво ускладнить реалізацію цього заходу.

2.2 Орієнтовний бюджет

Внесок ЄС (сума в євро)

Орієнтований внесок третьої сторони

Компонент 1, що включає:

7 500 000

- Закупівлі (пряме управління) - див. розділ 5.3.1

4 000 000

- Непряме управління з партнером (буде визначено пізніше) - див. розділ 5.3.2

3 500 000

Компонент 2, що включає:

12 000 000

- Непряме управління з партнером (буде визначено пізніше) - див. розділ 5.3.3

12 000 000

Оцінка (див. розділ 5.8)
Аудит / Перевірка витрат (див. Розділ 5.9)

500 000

Н/Д

Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності (див. розділ 5.10)

Н/Д

Н/Д

Разом

20 000 000

2.4 Організаційна схема та розподіл обов’язків

Представництво ЄС забезпечуватиме узгодженість між усіма компонентами заходу та залученими зацікавленими сторонами. Воно здійснюватиме поточний моніторинг заходів, що проводяться підрядниками. Показники результатів та досягнення цілей будуть переглядатися щорічно та, якщо це доцільно, відповідно до потреб та амбіцій бенефіціарів.

З метою забезпечення координації між компонентами заходу та численними зацікавленими сторонами буде створено Керівний комітет, до складу якого входитимуть представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, для спрямовування дій з реалізації заходу. До складу Комітету також входитимуть представники бенефіціарів, партнерів-вико-навців та Представництва ЄС, а також можуть входити інші зацікавлені сторони та донори. Комітет проводитиме засідання щонайменше раз на півроку. про що буде погоджено під час початкової зустрічі партнерів цього заходу. Крім того, проводитимуться регулярні зустрічі на рівні компонентів.

2.5 Моніторинг ефективності та звітність щодо результатів

Щоденний технічний і фінансовий моніторинг виконання заходу є постійним процесом, що входить до кола відповідальності виконавців заходу. З цією метою виконавці мають створити постійну систему внутрішнього технічного і фінансового моніторингу заходу, а також складати регулярні звіти про хід виконання робіт (як мінімум щорічні) та заключні звіти. Кожен звіт повинен містити детальний опис реалізації заходу, труднощі, з якими довелося стикнутися, внесені зміни, а також ступінь досягнення результатів (практичні результати та наслідки реалізації’), шляхом порівняння з відповідними показниками, використовуючи для цього логічну матрицю або стратегію партнерів.

Потрібно браги до уваги індикатори ЦСР і, якщо застосовуються, будь-які спільно узгоджені показники, наприклад ті, що передбачені Спільним програмним документом.

Звіти мають бути викладені таким чином, щоб за їх допомогою можна було здійснювати моніторинг передбачених та використаних засобів, а також використання бюджету. Заключний звіт, описовий та фінансовий, має охоплювати весь період реалізації заходу.

2.6 Оцінка

З огляду на характер заходу, проміжне та підсумкове оцінювання реалізації цього заходу та/або його компонентів здійснюватиметься незалежними консультантами, найнятими Комісією.

Проміжне оцінювання проводитиметься для врегулювання проблем, з особливою увагою до рівня досягнення очікуваних результатів та коригувальних заходів у разі відхилень або недостатньої ефективності. Підсумкове оцінювання проводитиметься з метою підзвітності та навчання на різних рівнях (у тому числі для перегляду політики), беручи до уваги той факт, що це велика програма, яка охоплює всю країну, і до неї додаються декілька пілотних елементів.

Звіти про результати оцінювання мають бути надані країні-партнеру та іншим ключовим зацікавленим сторонам. Виконавці заходу та Комісія повинні проаналізувати висновки та рекомендації, складені за результатами оцінювання, та у необхідних випадках, за погодженням з країною-партнером, спільно прийняти рішення щодо подальших дій або будь-яких необхідних поправок, у тому числі, якщо це зазначено, про переорієнтацію проекту.

Для послуг з оцінювання може бути укладений рамковий контракт.

2.7 Аудит

Без обмеження прав щодо зобов’язань за контрактами, укладеними для реалізації цього заходу, Комісія має право на підставі результатів оцінки ризиків укладати контракти на проведення незалежного аудиту або перевірки витрат по відношенню до одного або кількох контрактів або договорів.

Передбачається, що для послуг з аудиту може бути укладений рамковий контракт.

2.8 Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія і забезпечення публічності ЄС є встановленим законом зобов’язанням для всіх зовнішніх заходів, що фінансуються ЄС.

Цей Захід передбачає дії щодо інформаційної взаємодії і забезпечення публічності, які будуть базуватись на відповідному Плані заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності. Зазначений план буде розроблено на початку реалізації заходу.

Що стосується встановлених законом зобов’язань у сфері інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, зазначені заходи мають здійснюватись Комісією, країною-партнером (наприклад, стосовно реформ, що здійснюються за рахунок бюджетної підтримки), підрядниками, бенефіціарами грантів та/або уповноваженими організаціями. Належні договірні зобов’язання мають бути включені, відповідно, в угоду про фінансування, контракти про закупівлі та надання грантів та угоди про делегування повноважень.

Для розроблення Плану заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності Проекту мають використовуватися Вимоги щодо інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС, а також передбачено відповідні договірні зобов’язання.

Додаток 1: Глосарій

Додаток 2: Проект логічної матриці заходу (для модальності проекту).ДОДАТОК 1 - Глосарій

АА

Угода про асоціацію між ЄС та Україною

ОТГ

Об’єднані територіальні громади або Громади

БПО

Бізнес-посередницькі організації

BRDO

Офіс ефективного регулювання

СЕР

Програма «Конкурентоспроможна економіка» (фінансується США)

КМУ

Кабінет Міністрів України

COSME

Програма ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу»

ПВЗВТ

Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі з ЄС

ГД

Генеральні директорати

ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація

ЄС

Європейський Союз

EUD

Представництво Європейського Союзу

ВВП

Валовий внутрішній продукт

УУ

Уряд України

ІКТ

Інформаційно-комунікаційні технології

МФУ

Міжнародна фінансова установа

ПІВ

Права інтелектуальної власності

Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Мінрегіон

Міністерство розвитку громад та територій

M4EG

Програма «Мери за економічне зростання» (фінансується ЄС)

НУО

Неурядова організація

ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку

РДУ

Реформа державного управління

SBA

Акт з питань малого бізнесу для Європи

МСП

Малі та середні підприємства

СУП

Спілка українських підприємців

U-LEAD

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (фінансується ЄС)

ООН

Організація об’єднаних націй

СБ

Світовий банк

WEE

Розширення економічних можливостей жінок

ВЕФ

Всесвітній економічний форум


ДОДАТОК 2 - ПРОЕКТ ЛОГІЧНОЇ МАТРИЦІ ЗАХОДУ (ДЛЯ МОДАЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ)

Логіка реалізації

Показники

Базис (включаючи базисний рік)

Цілі (включаючи базисний рік)

Джерела та засоби перевірки

Припущення

Головна мета: Вплив

Сприяння сталому та рівноправному економічному зростанню в Україні, забезпечуючи тим самим підвищення продуктивності праці, підвищення рівня зайнятості та зменшення бідності.

Річний темп зростання ВВП

3 % у 2019 році

Позитивна тенденція на період 2021-2024 рр.

Національна статистика
Звіти, підготовлені МФУ (дані СБ та ООН), українським урядом та службами ЄС

Не застосовується

Рівень безробіття

9,3 % у 2019 році

Зменшення рівня безробіття щонайменше на 1 % до 2024 року

Частка бідного населення за національними рівнями бідності (% населення)

2,4 (2017 р.)

Зменшення щонайменше на 1 % до 2024 року

Конкретна ціль: Результат

КЦ1) Зміцнення рамок формування сталої політики-4 та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП

Місце у рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу»

71 місце (2019 р.)

Поступове підвищення у рейтингу щорічно протягом 2021-2024 років

Національна за регіональна статистика
Звіти, підготовлені МФУ, українським урядом та службами ЄС
Звіти інших донорів
Повідомлення національних та місцевих ЗМІ (особливо про державно-приватний діалог)

Загальна політична ситуація в країні стабільна; Уряд підтримує макроекономічну та фінансову стабільність.
Уряд підгримує економічні реформи та продовжує економічну інтеграцію з ЄС
Приватний сектор (МСП та бізнес-посередницькі організації) стимулюються до участі у програмі.

Існування узгодженої та консолідованої-5 економічної політики та ступінь її реалізації (національний рівень)

Понад 100 політичних документів, що стосуються розвитку приватного сектору / малого та середнього бізнесу, більшість з яких прийнято у 2015-2016 роках, часткове виконання.

Поступова раціоналізація та консолідація національної економічної політики до 2024 р. відповідно до УА/ПВЗВТ, належна реалізація

Внесок МСП у місцеву-6 податкову базу (за можливості, з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

Підлягає підтвердженню

Збільшення внесків принаймні на 10 %

Підтвердження наявності механізмів державно-приватного діалогу-7 у формуванні політики

Слабкий і неефективний державно-приватний діалог

Налагоджено регу-ляр-ний та ефективний державно-приватний діалог

КЦ2) Зміцнення сталого підприємництва, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації бізнесу, особливо МСП

Індекс глобальної конкурентоспроможності ВЕФ

83 місце (2018 р.)

Поступове підвищення у рейтингу щорічно протягом 2021-2024 років

Відсоток підприємств-клієнтів, які беруть участь у торговій діяльності / торговій діяльності з ЄС (за можливості, з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

Підлягає підтвердженню

Збільшення щонайменше на 5 % до 2024 року

Відсоток компаній-клієнтів, які звітують про зростання обороту (за можливості, з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

Підлягає підтвердженню

Збільшення щонайменше на 5 % до 2024 року

Відсоток компаній-клієнтів, які звітують про сталі бізнес-моделі (з екологічними та/або соціальними впливами)

Підлягає підтвердженню

Збільшення щонайменше на 5 % до 2024 року

Результати

1.1 Удосконалення процесу розробки і реалізації економічної політики органами державної влади з акцентом на МСП

Кількість та характер законодавчих та регуляторних пріоритетів/політик, визначених Урядом для покращення бізнес-середовища

3 пріоритети, що виконуються станом на 2019 рік (дерегуляція, інспекції на основі ризиків, підтримка МСП)

Щонайменше 5 пріоритетів, визначених та вирішених до 2024 року

Національна та регіональна статистика
Звіти, підготовлені МФУ українським урядом та службами ЄС

Загальна політична ситуація в країні стабільна, Уряд підтримує макроекономічну та фінансову стабільність

Ступінь застосування цифрових рішень та відкритих даних у відносинах G2B

17 основних інструментів-8

(Нові/консолідовані цифрові інструменти та рішення G2B створені та широко використовуються

Звіти інших донорів (CEP, U-LEAD)
Звіти та дослідження, підготовлені незалежними аналітичними центрами та/або бізнес-асоціаціями (BRDO-СУП, СБА та інші)
Звіти та дослідження за результатами проекту (проектів)

Уряд підтримує економічні реформи та продовжує економічну інтеграцію з ЄС
Державні та місцеві органи влади надають підтримку МСП
Продовження реформ и децентралізації
Впровадження реформи системи правосуддя
Приватний сектор (МСП та бізнес-посередницькі організації) стимулюються до участі у програмі

Рівень компетентності та доброчесності державних органів. відповідальних за формування і а реалізацію економічної політики (парламент, урядові установи та інші відповідні зацікавлені сторони)

Середній рівень компетентності та доброчесності;

система державної підтримки приватного сектору / МСП
незріла/неефективна

Високий рівень компетентності та доброчесності; система державної підтримки приватного сектору / МСП налагоджена та добре інтегрована в інституційну екосистему Уряду

1.2 Ефективна участь України до загально-європейських програм підтримки бізнесу

Рівень участі урядових установ у комітетах зі створення програм ЄС

Ситуативна участь

Регулярна та активна участь і діалог з устано-вами - колегами ЄС

Ступінь, до якого інституційні партнерства/ консорціуми і впровадження загальноєвропейських програм забезпечують передумови для підтримки: бізнесу та інновацій та географічний баланс (серед них ті, що повідомляють про включення пріоритетів WEE-9)

1 консорціум EEN з 7 партнерів з переважно науково-дослідним досвідом;
зосереджені у Києві
3 посередницькі організації EYE у 3 регіонах

Нові партнерства-консорціуми з досвідом переважно у сфері підтримки бізнесу та інновацій та географічним балансом по всій країні

1.3 Зміцнена нормативна та операційна база для МСП на місцевому рівні

Муніципальний/регіональний рейтинг Doing Business або подібні дослідження сприйняття малого бізнесу

Дані на 2019 рік для цільових регіонів/міст

Покращення позицій у рейтингу у вибраних регіонах/містах до 2024 року

Ступінь, до якого місцева політика, інституції та рамки відповідають потребам МСП, особливо тих, якими керують жінки

Недостатнє включення потреб МСП до пріоритетів місцевого економічного розвитку

Вжито потужні місцеві заходи та політики підтримки МСП (у тому числі для підприємств, якими керують жінки)

1.4. Інноваційні заходи підтримки бізнесу-10 на місцевому рівні (розроблені за допомогою пріоритетних проектів)

Кількість місцевих проектів, що реалізуються в окремих регіонах/містах

Конкретні проекти для малого та середнього бізнесу відсутні

Щонайменше 40 місцевих проектів (2 роки × 1 конкурс ×мінімум 20 проектів, кожен до 50 К) - з них щонайменше 5 пілотних проектів щодо грошових переказів

Національна та регіональна статистика
Звіти та дослідження, підготовлені незалежними аналітичними центрами та/або бізнес-асоціаціями (BRDO-СУП, СБА та інші)
Звіти та дослідження за результатами проекту (проектів)

Рівень залучення МСК до заходів місцевого економічного розвитку

Підлягає підтвердженню

Збільшення участі принаймні на 10 % до 2024 року

2.1 Інноваційні товари/послуги / бізнес-моделі МСП, включаючи використання цифрових інструментів (розроблених за допомогою пріоритетних проектів)

Кількість реалізованих проектів

0

Щонайменше 40 проектів (2 роки × 2 конкурси  щонайменше 10 проектів, кожен до 10К)

Див. вище

Частка залучених високотехнологічних компаній / компаній

0

Щонайменше 30 %

Див. вище

у нових галузях (з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

2.2 Якісне надання консультаційних бізнес-послуг бізнес-посередницькими організаціями-11

Кількість та тип БПО, що беруть участь у наданні послуг

15 центрів EU4Business у 2019 році

Щонайменше 30 посередників (24 регіональних - 7 для пріоритетних секторів НЕС-12)

Див. вище

Кількість та якість консультаційних послуг

Підлягає підтвердженню на момент оцінки потреб

Принаймні 10 загальних пакетів; принаймні 5 інноваційних/індивідуальних пакетів

Див. вище

2.3 Ефективна бізнес-інтеграція та торговельні зв’язки на європейському та світовому ринках

Кількість партнерських бізнес-асоціацій / готових до експорту кластерів (серед них ті, що повідомляють про включення пріоритетів WEE-13)

1 Асоціація EU4Business - Ready2Trade (ягоди) у 2019 році

Принаймні 10 партнерських бізнес-асоціацій/ готових до експорту кластерів

Див. вище

Тип та кількість бізнес-партнерств, створених на ринку ЄС / світовому ринку

Підлягає підтвердженню

Принаймні 10 нових партнерств

Див. вище

2.4 Поліпшені практики управління кластерами та стратегічні зв’язки

Кількість підприємств, які є членами кластеру (з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

Підлягає підтвердженню на момент визначення кластерів

Збільшення членства щонайменше на 10 %, включаючи підприємства, якими керують жінки

Див. вище

Кількість проектів, ініційованих кластерами

Підлягає підтвердженню на момент визначення кластерів

Принаймні 15 нових проектів

Див. вище

__________
-4 Рамки формування політики включають стратегічні документи, закони та підзаконні акти.
-5 Консолідація означає меншу кількість, значну ієрархію та кращі взаємозв’язки між економічними політиками з стратегіями.
-6 Вибір місцевих партнерів буде проведено на незмінному стані за узгодженеми критеріями.
-7 Відповідно до визначення OECD-DAC всі форми взаємодії між державою та державним сектором, що стосуються формування державної політики. Ця взаємодія може бути більш-менш інституціоналізованою - інвестиційні ради, офіційні дискусійні форуми та неофіційні соціальні мережі.
-8 inspections.gov.ua, prozorro.gov.ua, sbc.regulation.gov.ua, portal.psu.gov.ua, cabinet.sts.gov.ua, map.land.gov.ua, ngo.land.gov.ua, e.land.gov.ua, kap.minjust.gov.ua, online.minjust.gov.ua, dvps.hsc.gov.ua, e-driver.bse.gov.ua, e-services.dsns.gov.ua, e-dabi.gov.ua, my.gov/ua, eia.menr.gov.ua, usr.minjust.gov.ua
-9 Розширення економічних можливостей жінок (Women’s Economic Empowerment).
-10 Заходи з підтримки бізнесу в першу чергу включають політичні/регуляторні рішення та послуги з підтримки бізнесу, але у обґрунтованих випадках можуть також передбачити певні елементи інфораструктури підтримки бізнесу.
-11 До бізнес-посередницьких організацій (БПО) належать членські бізнес асоціації за організації підтримки бізнесу.
-12 Пріоритетні сектори Національної експортної стратегії (1) ІКТ, (2) творчі послуги, (3) туризм, (4) ремонт з обслуговування літаків, (5) аерокосмічні та авіаційні деталі, (6) техніка, (7) продукти харчування та напої.
-13 Розширення економічних можливостей жінок (Women’s Economic Empowerment).ДОДАТОК II - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Зміст

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Партнер виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

Стаття 2 - Строки підписання контрактів і договорів Партнером

Стаття 4 - Часткове делегування повноважень

Стаття 5 - Компонент Кошторису програми, в якому Партнер є розпорядником коштів

Стаття 6 - Спільний фонд, яким керує Партнер

Стаття 7 - Публікація Партнером інформації щодо контрактів на закупівлю та надання грантів

Стаття 8 - Стягнення коштів

Стаття 9 - Фінансові претензії за контрактами на закупівлю та грантовими контрактами

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

Частина друга: Положення, які застосовуються до бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Стаття 12 - Перевірка виконання умов та порядок виплат

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Стаття 14 - Стягнення коштів бюджетної підтримки

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього заходу у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання та строки укладання договорів

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), та Європейським судом аудиторів

Стаття 17 - Завдання Партнера щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

Стаття 18 - Призупинення платежів

Стаття 19 - Розподіл коштів, стягнутих Комісією, для заходу

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

Стаття 21 - Податкові та митні положення; обмін валюти

Стаття 22 - Конфіденційність

Стаття 23 - Використання результатів досліджень

Стаття 24 - Консультації між Комісією та Партнером

Стаття 25 - Внесення змін до Угоди про фінансування

Стаття 26 - Призупинення дії Угоди про фінансування

Стаття 27 - Припинення дії Угоди про фінансування

Стаття 28 - Порядок вирішення спірних питань

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Партнер виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

1.1 Частина перша визначає завдання, покладені на Партнера в рамках непрямого управління, як описано у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), а також права й обов’язки Партнера та Комісії щодо виконання цих завдань.

Частина перша охоплює завдання, які відносяться виключно до внеску ЄС чи до поєднання внеску ЄС з коштами Партнера чи третьої сторони у разі реалізації співфінансованих програм, тобто злиття коштів у спільному фонді. Ці завдання включають проведення Партнером як підрядним органом процедур спрямованих на укладання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок-1, а також укладання, підписання та виконання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок за результатами проведених процедур. Що стосується термінів, які вживаються у Частині першій цієї Угоди про фінансування, будь-які посилання на грантові контракти включають також договорів про внесок, а посилання на одержувачів грантів включають також організації, з якими підписуються договори про внесок.

__________
-1 Договори про внесок (contribution agreements) укладаються з міжнародними організаціями чи інституціями країн - членів ЄС.

Призначення установ, які є державними органами влади Партнера, і на які покладається виконання завдань у відповідності до Додатку I (Технічні та адміністративні положення), не вважається делегуванням виконання завдань. Такі установи повинні поважати права та обов’язки викладені у Частині 1, яка стосується Партнера як Підрядного органу, а Партнер несе повну відповідальність за виконання обов’язків, визначених цією Угодою про фінансування. Посилання на Партнера в тексті Угоди про фінансування стосуються також цих установ.

Партнер виступає Підрядним органом в рамках часткового делегування повноважень за винятком випадків, коли вона є розпорядником коштів за кошторисами програм чи керуючим спільним фондом:

- у випадку часткового делегування, Партнер виступає Підрядним органом і укладає контракти на закупівлю чи грантові контракти, а попередній контроль за відповідністю всіх процедур закупівлі чи надання грантів та здійснення платежів підрядникам та одержувачам грантів здійснюються Комісією.

- у випадку коли Партнер є розпорядником коштів за компонентом кошторисів програм, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, причому контракти менше визначеної вартості, можуть укладатися без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

- у випадку коли Партнер управляє спільним фондом, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, без проведення Комісією попереднього контролю за дотриманням процедур та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів.

Якщо Партнер є країною АКТ (група країн Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону), а проект фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у пп. (c)-(k) шостого абзацу Статті 35(1) та Статті 35(2) Додатку IV до Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством.

Якщо Партнер є країною ЗКТ (заморські країни та території), а захід фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у Статті 86(3) Рішення ради ЄС 2013/755/EU від 25 листопада 2013 року щодо асоціації заморських країн і територій з Європейським Союзом.

1.2 Партнер продовжує нести відповідальність за виконання зобов’язань, передбачених цією Угодою про фінансування, навіть якщо до здійснення певних завдань будуть залучатись установи, визначені у Додатку 1 (Технічні та адміністративні положення). Комісія, зокрема, залишає за собою право призупиняти платежі, призупиняти та/або припиняти дію цієї Угоди про фінансування з огляду на дії, відсутність дій та/або становище будь-якого призначеного суб’єкта.

1.3 Партнер повинен створити та забезпечити функціонування ефективної та продуктивної системи внутрішнього контролю. Партнер повинен дотримуватись принципів раціонального управління фінансами, прозорості, недискримінації, забезпечення публічності участі Європейського Союзу у реалізації заходу, а також уникати ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів має місце у випадку, коли неупереджене та об’єктивне виконання своїх обо-в’яз-ків тією чи іншою відповідальною особою ставиться під загрозу з причин сімейного, емоційного характеру, політичних чи національних уподобань, економічних інтересів та будь-якої прямої чи непрямої особистої зацікавленості.

Внутрішня система контролю - це процес, який має на меті достатньою мірою гарантувати ефективність, продуктивність та економічність заходів, достовірність звітів, захищеність активів та інформації, запобігання шахрайству і порушенням, їхнє виявлення та усунення, належне управління ризиками, пов’язаними з законністю та відповідністю встановленим нормам фінансових операцій, беручи до уваги багаторічний характер заходів, а також призначення відповідних платежів.

Зокрема, якщо Партнером здійснюються платежі як розпорядником коштів за окремими компонентами кошторису програми чи в рамках управління спільним фондом, який керується Партнером, то функції із ухвалення платежів та їхнього обліку мають бути відокремлені і несумісними, причому Партнер повинен використовувати систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію.

1.4 За винятком випадків, коли Партнер застосовує свої власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі у спільному фонді, який керується Партнером, за погодженням із донорами, які роблять внесок до спільного фонду), Партнер повинен проводити процедури закупівлі та надання грантів і укладати за їх результатами контракти та договори мовою цієї Угоди про фінансування.

1.5 Партнер повинен вжити усіх необхідних заходів для забезпечення публічності фінансування Європейським Союзом діяльності заходів, виконання яких покладено на Партнера, чи інших заходів у рамках даного проекту. Заходи із забезпечення публічності повинні бути визначені у Додатку 1 (Технічні та адміністративні положення) або погоджені між Партнером та Комісією пізніше.

Ці заходи інформаційного забезпечення мають відповідати змісту вимог щодо інформаційного забезпечення та публічності щодо зовнішніх дій ЄС, затвердженого та опублікованого Комісією, чинного на момент проведення зазначених заходів.

1.6 В рамках часткового делегування повноважень та коли Партнер с розпорядником коштів за окремими компонентом кошторису програми, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи з дати вступу в силу цієї Угоди про фінансування чи з більш ранньої дати, передбаченої як дата початку санкціонованих видатків у Статті 6 Особливих умов, протягом 5 років після завершення періоду виконання; зокрема, йдеться про такі документи:

Процедури закупівлі:

a. попереднє оголошення про закупівлю з підтвердженням публікації оголошення про закупівлі з усіма змінами;

b. призначення членів комітету з відбору пропозицій;

c. звіт про проведення процедури відбору (разом з додатками) та заявами;

d. підтвердження публікації оголошення про процедуру відбору;

e. листи до учасників, які були відсіяні за результатами процедури відбору;

f. запрошення до участі у конкурсних торгах до відібраних учасників чи еквівалент;

g. документація конкурсних торгів, включаючи додатки до неї, пояснення, протоколи зборів, підтвердження публікації;

h. призначення членів комітету з оцінки пропозицій конкурсних торгів;

i. звіт про розкриття пропозицій конкурсних торгів, включаючи додатки;

j. звіт про оцінку пропозицій конкурсних торгів / переговори, включаючи додатки та отримані пропозиції конкурсних торгів-2;

__________
-2 Відхилені пропозиції конкурсних торгів знищуються через п’ять років після завершення процедури закупівлі.

k. лист-повідомлення;

l. супровідна документація;

m. супровідний лист, яким надсилається договір;

n. листи учасникам конкурсних торгів, пропозиції яких були відхилені:

o. повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсних торгів, у тому числі підтвердження про публікацію;

p. підписані контракти, поправки до них, доповнення та відповідна кореспонденція

Конкурс заявок чи пряме надання грантів:

a. призначення членів комітету з оцінки пропозицій;

b. звіт про розкриття пропозицій та адміністративний звіт, включаючи додатки та отримані заяви-3;

__________
-3 Відхилені пропозиції знищуються через три роки після завершення процедури надання гранту.

c. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, за результатами оцінки проектних записок;

d. звіт про проведення оцінки проектних записок;

e. звіт з оцінки заяви у повному обсязі чи звіт про проведення переговорів, з відповідними додатками;

f. документи щодо перевірки на предмет відповідності встановленим критеріям та супровідні документи;

g. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, відповідно, разом із затвердженим резервним списком за результатами оцінки заяв у повному обсязі;

h. супровідний лист до грантового контракту;

i. повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсу із підтвердженням публікації;

j. підписані контракти, зміни до них, доповнення та відповідна кореспонденція.

1.7 Партнер повинен забезпечити належний захист персональних даних. Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої фізичної особи, особу якої встановлено чи можна встановити.

Персональні дані мають:

- оброблюватись законним, справедливим та прозорим чином по відношенню до суб’єкта даних;

- збиратись у чітко встановлених, зрозумілих та законних цілях і не використовуватись у інший спосіб, який не відповідає цим цілям;

- повністю відповідати цілям, для яких проходить іхня обробка, та обмежуватись необхідним обсягом для досягнення цих цілей;

- бути точними та оновлюватись у разі необхідності;

- оброблюватись у спосіб, яким забезпечується відповідна безпека персональних даних;

- зберігатись у формі, яка дозволяє ідентифікацію суб’єктів даних тільки протягом періоду, який необхідний для досягнення цілей, для яких проходить іхня обробка. Персональні дані, передбачені документами, які мають зберігатися Партнером у відповідності до Статті 16.1, знищуються у строки встановлені Статтею 16.1.

Будь-яка операція з персональними даними, така як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування чи зміна, поновлення, ознайомлення, використання, поширення, видалення та знищення повинна відбуватись у відповідності до законодавства та нормативних актів Партнера і виконуватись тільки в межах необхідних для виконання цієї Угоди про фінансування.

Зокрема, Партнер повинен вжити відповідних заходів безпеки технічного та організаційного характеру з урахуванням ризиків, пов’язаних з такою операцією і характером інформації, що стосується даної фізичної особи, таким чином, щоб:

a) запобігти отриманню несанкціонованого доступу до комп’ютерних систем, за допомогою яких здійснюються вищезазначені операції, будь-якою особою та, зокрема, несанкціонованому перегляду, копіюванню, внесенню змін чи видаленню засобів зберігання даних; а також несанкціонованому введенню даних, будь-якому несанкціонованому розкриттю, зміні чи видаленню записаної інформації.

b) забезпечити доступ авторизованих користувачів автоматизованих систем, які використовуються для обробки персональних даних, лише до інформації, на яку поширюється їхнє право доступу.

c) Побудувати внутрішню організаційну структуру таким чином, щоб вона відповідала вищенаведеним вимогам.

Стаття 2 - Строки підписання контрактів і договорів Партнером

2.1 Контракти на закупівлю та грантові контракти повинні бути підписані під час етапу практичної реалізації цієї Угоди про фінансування.

У випадку реалізації заходів, які фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися до останньої дати для укладання контрактів, яка зазначена в Особливих умовах чи описі відповідного компоненту кошторису програми.

У випадку реалізації заходів, які не фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Угодою про фінансування.

Додаткові контракти на закупівлю та грантові контракти, які укладаються у відповідності до Додаткової угоди до цієї Угоди про фінансування, яка передбачає збільшення внеску ЄС, повинні бути підписані не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Додатковою угодою до цієї Угоди про фінансування, чи у випадку заходів, які фінансуються кількома донорами, до визначеної останньої дати для укладання контрактів для додаткового внеску ЄС.

Трирічний строк для заходів, які не фінансуються кількома донорами, не може бути подовжено, проектів за виключенням заходів, які фінансуються з Європейського фонду розвитку. У цих випадках, можливість подовження повинна бути передбачена у Статті 6 Особливих умов.

2.2 Проте наведені нижче акти можуть бути підписані у будь-який час протягом етапу практичної реалізації:

a) зміни до вже підписаних контрактів на закупівлю і трактових контрактів;

b) окремі контракти на закупівлю, які повинні бути укладені після дострокового припинення дії існуючих контрактів на закупівлю;

c) контракти для проведення аудиту чи оцінки, які можуть також бути підписані під час завершального етапу.

d) поточні витрати зазначені у статті 5.1.

2.3 Залишки коштів, передбачених для фінансування покладених на Партнера заходів, для виконання яких не було підписано в установленому порядку жодних контрактів, анулюються Комісією після закінчення термінів, передбачених у Статті 2.1.

2.4 Таке анулювання коштів не застосовується до коштів, передбачених для проведення аудиту чи оцінки у відповідності до пункту c) Статті 2.2 та поточні витрати зазначених у пункті d) Статті 2.2. Так само анулювання коштів не застосовуються до залишків коштів резерву на покриття надзвичайних потреб чи коштів, звільнених після дострокового припинення договору у відповідності до пункту b) Статті 2.2, які можуть використовуватись для фінансування контрактів, на які міститься посилання у Статті 2.2.

Стаття 3 - Заборона фінансування та адміністративні санкції

3.1 Заборона фінансування

3.1.1 Під час застосування процедур та стандартних документів укладених та оприлюднених Комісією для укладання контрактів на закупівлю та грантових контрактів, Партнер повинен забезпечити, що жоден контракт на закупівлю чи грантовий контракт, який фінансується ЄС, не укладається з економічним оператором чи учасниками конкурсів на отримання грантів, який як юридична особа чи в особі фізичної особи, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, знаходиться в одній з ситуацій, які призводять до заборони фінансування у відповідності до процедур та стандартних документів Комісіїю

3.1.2 Під час застосування власних процедур та стандартних документів для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі для спільного фонду, який керується Партнером, за погодженням з донорами, які зробили внесок до спільного фонду), Партнер повинен вжити заходів з дотриманням вимог національного законодавства для запобігання укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які фінансуються ЄС, з економічними операторами чи учасниками конкурсів на отримання грантів, якщо Партнеру стає відомо, то ця юридична особа:

a) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом винною у шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації, відмиванні коштів, злочинній діяльності, пов’язаній з тероризмом, залученні до праці дітей чи торгівлі людьми;

b) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням винною у скоєнні правопорушення, яке зашкодило фінансовим інтересам ЄС;

c) визнана винною у наданні неправдивої інформації, яка була вимогою для участі в процедурі відбору, або не може надати таку інформацію;

d) остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням такою, що створила юридичну особу в іншій юрисдикції з метою ухилитися від податкових, соціальних чи будь-яких інших зобов’язань, обов’язкових для виконання під юрисдикцією країни, в якій зареєстровано офіс, працює центральна адміністрація чи яка є основним місцем ведення бізнесу;

e) була створена із зазначеною в п. d) метою, про що є відповідне остаточне рішення суду чи остаточне адміністративне рішення;

Залежно від конкретних обставин, під час укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, Партнер під свою особисту відповідальність може брати до уваги інформацію, розмішену у Центральній базі даних про раннє попередження та заборону фінансування ЄС. Доступ до цієї інформації може бути забезпечено через координатора (координаторів) або шляхом звернення до Комісії-4 (Комісія, Генеральний директорат з питань бюджету, Бухгалтеру Комісії, BRE2-13/505, В-1049 Брюссель, Бельгія, та електронним повідомленням на адресу BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu з копією на адресу Комісії, зазначену у Статті 3 Особливих умов). У випадку заборони фінансування Комісія може відмовити у виплаті коштів підряднику чи одержувачу гранту.

3.2 Дотримання обов’язків щодо інформування

Партнер повинен інформувати Комісію про випадки коли економічний оператор чи учасник конкурсу на отримання грантів перебуває в ситуації зазначеній у Статті 3.1. скоїв порушення чи вчинив акт шахрайства, чи коли виявлено серйозне порушення ним своїх договірних зобов’язань.

3.3 Адміністративні санкції

У випадках, коли Партнер отримує інформацію щодо настання ситуації, яка зазначена у Статті 3.1 під час виконання завдань описаних у Додатку I, Партнер повинен із дотриманням вимог національного законодавства заборонити економічному оператору чи учаснику конкурсу на отримання грантів брати участь у майбутніх закупівлях чи наданні грантів та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі пропорційно розрахованій до вартості відповідного договору. Зазначені фінансові санкції повинні застосовуватись за результатами процесу, в якому забезпечено право на захист.

Партнер звільняється від зобов’язань, зазначених у першому параграфі, якщо:

- національне законодавство Партнера не дозволяє заборонити участь та/чи застосувати фінансові санкції,

- захист фінансових інтересів ЄС вимагає застосування адміністративних санкцій в терміни, які не можуть бути дотримані через внутрішні процедури Партнера,

- застосування адміністративних санкцій вимагає виділення ресурсів, яких Партнер не має в наявності,

- національне законодавство не дозволяє заборону участі економічного оператора в усіх процедурах закупівлі, які фінансуються ЄС.

У таких випадках, Партнер повинен поінформувати Комісію про складнощі, які виникли. Комісія може прийняти рішення про заборону участі економічного оператора чи учасника конкурсу грантів в усіх процедурах, які фінансуються ЄС та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі від 2 % до 10 % від вартості договору.

Стаття 4 - Часткове делегування повноважень

Процедури закупівель та надання грантів

4.1 Виконання завдань, покладених на Партнера, відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією для проведення закупівель та надання грантів, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

4.2 З метою забезпечення проведення попереднього контролю, Партнер повинен надіслати на погодження до Комісії тендерну документацію та документи щодо конкурсу грантових проектів перед надсиланням запрошень учасникам тендеру та конкурсу грантових проектів. Таким же чином Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у відкритті тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надати Комісії копії отриманих тендерних пропозицій та заявок на отримання фантів. Партнер повинен повідомити Комісію про результати вивчення тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надісла ти на погодження до Комісії пропозицію щодо визначення переможця та проекти контрактів на закупівлю чи грантових контрактів.

Під час виконання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів Партнер повинен надсилати на погодження до Комісії проекти додаткових угод та проекти адміністративних дозволів до цих контрактів.

Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у процедурі складання попереднього та остаточного актів приймання.

Звітність / декларація управління

4.3 Якщо передбачено Статтею 5 Особливих умов, звіти щодо виконання завдань, які покладаються на Партнера складаються у відповідності до форми звітності наведеної у Додатку III та декларації управління, наведеної у Додатку IV. У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Комісії.

Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

4.4 Партнер повинен надавати Комісії затверджені платіжні вимоги у такі строки, починаючи з дати отримання платіжної вимоги, без врахування періодів призупинення відліку строку, протягом якого має бути здійснено платіж:

(a) для попереднього фінансування, передбаченого у контракті на закупівлю чи грантовому контракті:

(i) 15 календарних днів для проекту, що фінансується з Бюджету;

(ii) 30 календарних днів для проекту, що фінансується коштом ЄФР;

b) 45 календарних днів для інших платежів;

Протягом періоду, що дорівнює строку, впродовж якого має бути здійснено платіж, передбачений контрактами на закупівлю та грантовими контрактами, Комісія повинна діяти у відповідності до положень Статей 4.9 та 4.10 з вирахуванням вищезазначених строків.

4.5 Після отримання платіжної вимоги від підрядника чи одержувача гранту Партнер повинен повідомити Комісію про отримання та безпосередньо перевірити прийнятність цієї вимоги, тобто чи зазначено в ній підрядника чи одержувача гранту, відповідний договір, суму, валюту та дату платежу. Якщо Партнер дійде висновку, що платіжна вимога є неприйнятною, він повинен її відхилити та повідомити підрядника чи одержувача гранту про відхилення цієї вимоги й підстави для її відхилення протягом 30 днів після отримання даної вимоги. Про відхилення вимоги та підстави для цього Партнер також повідомляє Комісію.

4.6 Після отримання прийнятної платіжної вимоги Партнер повинен перевірити, чи підлягає цей платіж сплаті, тобто чи були виконані усі договірні зобов’язання для здійснення зазначеного платежу; Партнер за необхідності може також перевірити відповідний звіт. Якщо Партнер дійде висновку, що платіж не підлягає сплаті, він повинен повідомити про це підрядника чи одержувача гранту, зазначивши підстави для цього. Комісії має бути передана копія цього повідомлення Партнера про відхилення вимоги та підстави для цього відхилення. Комісія також має бути поінформована про відповідь підрядника чи одержувача гранту або про вжиті ними коригувальні заходи. Після зазначеної відповіді чи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень договірних зобов’язань, відлік строку сплати починається спочатку. Партнер повинен перевірити цю відповідь чи коригувальні заходи, передбачені цим пунктом.

4.7 У разі непогодження Комісії з висновком Партнера, що платіж не підлягає сплаті, вона повідомляє про це останнього. Партнер повинен повторно розглянути це питання і, якщо дійде висновку про те, що платіж підлягає сплаті, повідомити про це підрядника чи одержувача гранту. Після відправлення цього повідомлення призупинення відліку строку сплати припиняється. Партнер також повинна надати повідомлення Комісії. Подальші дії Партнера визначаються положеннями Статті 4.8.

Якщо розбіжності між Партнером та Комісією залишаються, Комісія може сплатити неоспорювану частку суми рахунку-фактури, за умови, що таку суму можна чітко відокремити від оспорюваної суми. Про цю часткову сплату Комісія повинна повідомити Партнера та підрядника чи одержувача гранту.

4.8 Якщо Партнер дійде висновку, що платіж підлягає сплаті, він повинен передати Комісії платіжну вимогу та усі необхідні супровідні документи для схвалення й здійснення платежу. Партнер також повинна надати довідку щодо кількості днів, що залишаються до закінчення строку сплати, а також про всі періоди призупинення відліку нього строку.

4.9 Якщо після передачі платіжної вимоги згідно зі Статтею 4.8 Комісія дійде висновку про те, що платіж не підлягає сплаті, вона повинна повідомити про це Партнера, а також направити копію цього повідомлення підряднику чи одержувачу гранту із зазначенням підстав для цього висновку. Після повідомлення підрядника чи одержувача гранту відлік строку сплати призупиняється, якщо не передбачено укладеним договором. Партнер повинен розглядати відповідь підрядника чи одержувача чи вжиті ними коригувальні заходи відповідно до положень Статті 4.6.

4.10 Якщо Партнер і Комісія дійдуть висновку, що платіж підлягає сплаті, Комісія здійснює цей платіж.

4.11 У разі, якщо підряднику чи одержувачу гранту мають бути сплачені відсотки за порушення строків платежу, сума відсотків розподіляється між Партнером і Комісією пропорційно до кількості днів прострочення понад строк, передбачений Статтею 4.4, за таких умов:

a) кількість днів, витрачених Партнером, розраховується від дати реєстрації прийнятної платіжної вимоги відповідно до Статті 4.6 до дати передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8 та від дати повідомлення Комісії згідно зі Статтею 4.9 до наступної передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8. При цьому вираховується період призупинення відліку строку сплати.

b) кількість днів, витрачених Комісією, розраховується від дати, що наступає після дати передачі платіжної вимоги Партнером згідно із Статтею 4.8 до дати платежу та від дати передачі до дати повідомлення Партнера згідно зі Статтею 4.9.

4.12 Будь-які питання, не передбачені наведеною вище процедурою, розв’язуються у дусі співпраці між Партнером і Комісією за аналогією з вищенаведеними положеннями, дотримуючись договірних відносин Партнера з підрядником чи одержувачем гранту.

За наявності можливості, одна сторона сприяє наданню на прохання іншої сторони корисної інформації для оцінки платіжної вимоги ще до офіційної передачі платіжної вимоги чи її повернення першою стороною.

4.13 Контракт на закупівлю чи грантовий контракт, за яким протягом двох років після підписання не відбулось жодних виплат, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється, за винятком контрактів, які оскаржуються в суді чи арбітражних органах.

Стаття 5 - Компонент Кошторису програми, в якому Партнер є розпорядником коштів

Застосування

5.1 Кошторис програми - це документ, який визначає програму заходів, що мають бути реалізовані, потрібні для цього людські та матеріальні ресурси, відповідний бюджет і детальні технічні та адміністративні виконавчі домовленості щодо реалізації цих заходів протягом періоду практичної реалізації, встановленого цією Угодою про фінансування.

Усі кошториси програм, які складаються для виконання цієї Угоди про фінансування, повинні відповідати установленим Комісією процедурам і стандартним документам стосовно кошторисів програм, чинних на момент затвердження даного кошторису.

Органом, який є розпорядником коштів передбачених кошторисом програми, може бути центральний орган державної влади Партнера (централізована діяльність), уповноважена юридична особа публічного права чи юридична особа приватного права, яка також виконує функції надання державних послуг (діяльність уповноваженої державою установи), а також у випадку ЄФР юридична особа приватного права, яка не виконує функції надання державних послуг на основі договору про надання послуг (діяльність уповноваженої приватної установи).

Кошторис програми включає компонент, за яким Партнер є розпорядником коштів та може включати компонент цільових зобов’язань.

Для реалізації компонент цільових зобов’язань застосовується Стаття 4.

У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, на Партнера покладається завдання проведення процедур закупівлі та надання грантів менше визначеної вартості без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, а також здійснення відповідних платежів підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

Під витратами на власний персонал мається на увазі виконання діяльності, для реалізації якої уповноважений орган Партнера залучає власний персонал та/чи власні ресурси (техніку, обладнання, чи інше).

5.3 Поточні витрати, понесені уповноваженим органом Партнера можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС у рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів. У цьому випадку такі витрати можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС протягом усього строку виконання цієї Угоди про фінансування, якщо Статтею 6 Особливих умов не встановлено більш ранній початок строку застосування. Під поточними витратами уповноваженого органу маються на увазі витрати на реалізацію необхідних заходів компоненту програми і включають видатки на оплату роботи місцевого персоналу, комунальних послуг (наприклад, водо-, газо- та електропостачання), оренду приміщень, оплату витратних матеріалів, технічного обслуговування, короткострокових відряджень, пального для транспортних засобів. До цих витрат не можуть включатись витрати на придбання транспортних засобів чи іншого обладнання, так само як інші поточні витрати. Для виставлення рахунків та оплати поточних витрат застосовуються процедури уповноваженого органу Партнера.

Процедури закупівель та надання грантів

5.2 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, Партнер може повністю чи частково застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що уповноважений орган Партнера, на який покладені обов’язки з реалізації заходів:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, та

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів.

У разі, якщо докази такої відповідності не були отримані, проведення закупівель та надання грантів відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

5.3 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, якщо не зазначено інше у Технічних і адміністративних положеннях кошторису програми, уповноважений орган Партнера, на який покладена реалізація заходу, повинна надсилати на попереднє погодження до Комісії тендерну документацію та пропозиції щодо укладання договорів для всіх контрактів вартістю більше 100 тисяч євро, а також правила для учасників конкурсів грантових проектів та пропозиції щодо надання грантів, які проводились у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією.

Окрім переліку обов’язкових для зберігання документів зазначених у Статті 1.6 Загальних умов, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи протягом такого ж періоду.

Декларація управління

5.4 Партнер повинен подавати Комісії щороку до дати, зазначеної у Статті 6 Особливих умов, декларацію управління, підписану Партнером, відповідно до форми, наведеної у Додатку IV.

У ньому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає, аудиторським перевіркам з боку Комісії. Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

5.5 Виплата авансового платежу здійснюється Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів у випадку фінансування з ЄФР і не пізніше ніж через 30 календарних днів у випадку фінансування з бюджету ЄС після дати підписання Кошторису програми всіма сторонами.

Наступні авансові платежі здійснюються Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати отримання та погодження платіжної вимоги та звітів до неї.

Нарахування відсотків за порушення строку сплати здійснюється відповідно до Фінансового регламенту. Відлік строку сплати може бути призупинено Комісією, якщо вона повідомить Партнера у будь-який момент часу протягом вищезазначеного періоду, що платіжна вимога не може бути задоволена через те, що зазначена в ній сума не підлягає сплаті, чи через неподання відповідних підтверджуючих документів. Якщо Комісією буде отримана інформація, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, зазначених у платіжній вимозі, вона може призупинити відлік строку сплати з метою подальшого уточнення цієї інформації, у тому числі проведення перевірки на місці, аби до здійснення платежу пересвідчитись у тому, що зазначені витрати дійсно є прийнятними. Про призупинення відліку строку сплати Партнер повинен бути поінформована у найкоротший строк. Відлік строку сплати відновлюється після надання відсутніх підтверджувальних документів чи відповідного коригування платіжної вимоги.

5.6 Комісія здійснює платежі на банківській рахунок у фінансовому закладі, схваленому Комісією.

5.7 Партнер повинен гарантувати можливість ідентифікації коштів, сплачених Комісією на цей банківський рахунок.

5.8 Отримані Партнером кошти в євро за необхідності конвертуються в національну валюту Партнера за банківським курсом, що діє на день здійснення платежу Партнером.

5.9 Компонент кошторису програми, який виконується Партнером, за яким протягом двох років після укладання кошторису не відбулось жодних виплат Партнеру, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється. Для заходів, які фінансуються з ЄФР, цей термін може бути подовжений якщо це передбачено у Статті 6 Особливих умов.

Стаття 6 - Спільний фонд, яким керує Партнер

Застосування

6.1 Партнер, яка здійснює, управління спільним фондом, може отримати право на внесок ЄС до цього спільного фонду, в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що керуючий фондом орган Партнера:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю;

- використовує систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію;

- підлягає незалежному зовнішньому аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів аудиторською службою, яка є функціонально незалежною від цієї установи чи особи, яку перевіряють;

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів;

- забезпечує публікацію інформації про отримувачів коштів фонду після надання фінансування; та

- забезпечує необхідний захист особистих даних.

Процедури закупівель та надання грантів

6.2 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, керуючий фондом орган Партнера може застосовувати власні процедури та стандартні документ для проведення закупівель та надання грантів, або ті, які погоджені донорами фонду.

Реалізація

6.3 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, окрім прав та обов’язків визначених цими Загальними умовами, до Партнера застосовуються також правила викладені у Додатку V до Угоди про фінансування щодо внеску ЄС до спільного фонду.

Стаття 7 - Публікація Партнером інформації щодо контрактів на закупівлю та надання грантів

7.1 Партнер зобов’язується щороку публікувати у спеціальному, легкодоступному місці свого сайту інформацію по кожному контракті на закупівлю чи надання гранту, стосовно якого він виступає підрядним органом відповідно до компоненту кошторисів програм, де Партнер є розпорядником коштів, як зазначено у Статті 5, та спільного фонду як зазначено у Статті 6, із зазначенням характеру та мети, назви та місцезнаходження підрядника (або підрядників, якщо йдеться про консорціум) чи одержувача гранту (або одержувачів, якщо грант призначено для кількох одержувачів), а також суми договору.

Як місцезнаходження фізичної особи має зазначатись регіон на рівні NUTS2 (Стандарт територіального поділу країн для статистичних цілей). Для місцезнаходження юридичної особи повинна зазначатись її адреса.

Якщо публікація в мережі Інтернет неможлива, інформація має бути опублікована у будь-який інший спосіб, у тому числі в офіційному виданні Партнера.

Статтею 6 Особливих умов має бути визначене місце публікації цієї інформації у мережі Інтернет чи в іншому місці; посилання на це джерело має бути наведено на офіційному сайті Комісії у призначеному розділі.

7.2 Інформація щодо фінансування освіти та прямої фінансової підтримки фізичних осіб, які найбільше її потребують, повинна публікуватись в анонімному порядку і групуватись за категорією витрат.

Прізвища фізичних осіб через два роки після публікації повинні бути замінені на «фізична особа». Якщо назва юридичної особи містить прізвище фізичної особи, що є учасником цієї юридичної особи, з цією назвою слід поводитись як з прізвищем фізичної особи.

Слід відмовитись від публікування прізвищ фізичних осіб, якщо ця публікація може призвести до порушення їхніх основних прав чи завдати шкоди їхнім комерційним інтересам.

Партнер повинен надати Комісії підготовлений до публікації перелік даних щодо фізичних осіб з обґрунтуванням запропонованих виключень від публікації, а Комісія повинна надати свій попередній дозвіл на публікацію цього переліку. Якщо необхідно, Комісія повинна зазначити місцезнаходження фізичної особи у межах регіону на рівні NUTS2.

7.3 Публікація укладених (тобто підписаних Партнером і підрядником чи одержувачем гранту) контрактів на закупівлю та грантових контрактів протягом звітного періоду має відбуватись не пізніше ніж через шість місяців від дати подачі звіту згідно зі Статтею 6 Особливих умов.

7.4 Контракти можуть не публікуватись, якщо їхнє оприлюднення може зашкодити комерційним інтересам підрядників чи одержувачів грантів. Партнер повинен надати Комісії перелік з відповідним обґрунтуванням, а Комісія має надати свій попередній дозвіл щодо виключення з переліку для публікації.

7.5 У разі здійснення Комісією виплат підрядникам чи одержувачам грантів у відповідності до Статі 4 публікація інформації про контракти на закупівлю та надання гранту відбувається за правилами Комісії.

Стаття 8 - Стягнення коштів

8.1 Партнер повинен вжити усіх відповідних заходів для стягнення неналежним чином сплачених коштів.

Суми, неналежним чином сплачені та стягнуті Партнером, суми за фінансовими гарантіями, наданими відповідно до процедур закупівлі та надання гранту, суми фінансових штрафів, стягнутих Партнером з кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації за збитки, присуджені Партнеру, повинні бути повернуті Комісії.

8.2 Без шкоди для зобов’язання Партнера щодо стягнення коштів, сплачених неналежним чином, Партнер погоджується, що відповідно до положень застосованого Фінансового регламенту та цієї Угоди про фінансування Комісія має право визначити ту чи іншу суму як сплачену неналежним чином за контрактами на закупівлю чи грантовими контрактами, які фінансуються згідно з Частиною першою, та розпочати процес стягнення цієї суми від імені Партнера, застосовуючи будь-які засоби, у тому числі шляхом врахування суми, що належить до сплати підрядником чи одержувачем гранту, в їхніх вимогах до ЄС та примусового повернення до судового розгляду.

8.3 З цією метою Партнер повинен надати Комісії усю необхідну документацію та інформацію. Партнер уповноважує Комісію на застосування заходів стягнення, зокрема, вимагаючи виконання зобов’язань за гарантією, наданою підрядником чи одержувачем гранту, для якого Партнер є підрядним органом, або шляхом віднесення коштів, які мають бути стягнені, на рахунок тих чи інших сум, які мають бути сплачені підряднику чи одержувачеві гранту Партнером як підрядним органом, та які фінансуються ЄС у рамках цієї чи іншої Угоди про фінансування чи примусового повернення до судового розгляду.

8.4 Про ініціювання процесу відшкодування коштів (включаючи, якщо буде необхідно, у національному суді) Комісія повинна повідомити Партнера.

8.5 Якщо Партнер отримав грант від організації, з якою Комісія уклала договір про внесок, Комісія може стягнути з Партнера кошти, шо мають бути сплачені цій організації, у разі якщо ця організація не може стягнути їх самостійно.

Стаття 9 - Фінансові претензії за контрактами на закупівлю та грантовими контрактами

У разі висунення підрядником чи одержувачем гранту вимоги про відшкодування, яку Партнер у цілому чи частково вважає обґрунтованою, Партнер перед прийняттям того чи іншого рішення зобов’язується провести з Комісією відповідні консультації. ЄС може взяти на себе відповідальність за фінансові наслідки лише у тому разі, якщо Комісією буде надано попередній дозвіл. Попередній дозвіл також вимагається для використання коштів, асигнованих у рамках даної Угоди про фінансування на покриття витрат, що виникли внаслідок суперечок, пов’язаних з контрактами.

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

10.1 У разі, коли передбачені бюджетними позиціями витрати на заходи, що виконуються Партнером, перевищено, кошти загального бюджету перерозподіляються відповідно до Статті 25 цих Загальних умов.

10.2 Якщо існує ризик перевищення суми, передбаченої для діяльності, яку проводить Партнер, остання повинна негайно повідомити про це Комісію і отримати її попереднє схвалення коригувальних заходів, спрямованих на покриття перевитрат, пропонуючи або зменшити обсяг діяльності, або покрити перевитрати за рахунок залучення своїх власних ресурсів чи інших ресурсів, що не належать ЄС.

10.3 Якщо обсяг діяльності не може бути зменшено або перевитрати не можуть бути покриті за рахунок власних ресурсів Партнера чи інших ресурсів, Комісія може на підставі належним чином обґрунтованого запиту Партнера прийняти рішення щодо надання додаткових коштів ЄС. У разі прийняття Комісією такого рішення додаткові видатки повинні фінансуватись без порушення відповідних правил і процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, установленого Комісією. У цьому випадку до Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

Частина друга: Положення, які застосовуються до бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Партнер та ЄС зобов’язуються проводити на відповідному рівні постійний конструктивний діалог щодо імплементації цієї Угоди про фінансування.

Якщо Партнер є країною АКТ і фінансування проекту здійснюється Європейським фондом розвитку у відповідності до Статті 1.1 Особливих Умов даний діалог може складати частину ширшого політичного діалогу, передбаченого Статтею 8 Угоди про партнерство між країнами АКТ і ЄС.

Стаття 12 - Перевірка виконання умов та порядок виплат

12.1. Комісія повинна контролювати виконання умов, що стосуються виплати траншів, передбачених компонентом бюджетної підтримки, відповідно до положень Додатку 1 (Технічні та адміністративні положення).

Якщо Комісія дійде висновку, що умови виплати коштів не виконано, вона повинна невідкладно повідомити про це Партнера.

12.2. Подані Партнером заявки на виплату коштів підлягають задоволенню з боку ЄС, якщо вони відповідають положенням, наведеним у Додатку 1 (Технічні та адміністративні положення), і якщо ці заявки подаються протягом етапу практичної реалізації.

12.3. До усіх виплат, що здійснюються за компонентом бюджетної підтримки, Партнер повинен у недискримінаційний спосіб застосовувати свої національні положення щодо регулювання валютних операцій.

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Партнер погоджується на публікацію Комісією цієї Угоди про фінансування та будь-яких змін до неї, у тому числі за допомогою електронних засобів, а також основної інформації щодо бюджетної підтримки, яку на розсуд Комісії буде доцільно опублікувати. Опублікована інформація не повинна містити жодних даних, публікація яких порушує законодавство ЄС, що застосовується для захисту персональних даних.

Стаття 14 - Стягнення коштів бюджетної підтримки

Комісією може бути стягнуто повністю чи частково, за принципом пропорційності, суми, виплачені у рамках бюджетної підтримки, якщо Комісією буде з’ясовано, що виплата коштів відбулась з серйозними порушеннями з боку Партнера, зокрема, якщо Партнером була надана недостовірна чи невірна інформація або мали місце прояви корупції чи шахрайства.

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього заходу у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання та строки укладання договорів

15.1 Період виконання цієї Угоди про фінансування складається з двох етапів:

- етапу практичної реалізації, протягом якого реалізуються практичні заходи за проектом. Цей етап розпочинається із набранням чинності Угодою про фінансування чи з дати зазначеної в Особливих Умовах і закінчується з початком завершального етапу;

- завершального етапу, протягом якого проводяться остаточна аудиторська перевірка та оцінка, припиняють свою дію як з технічної, так і з фінансової точки зору контракти та кошторис програми, пов’язані з виконанням цієї Угоди про фінансування. Тривалість цього етапу визначено у Статті 2.3. Особливих умов. Даний етап розпочинається після закінчення етапу практичної реалізації.

Зазначені етапи повинні бути відображені в угодах, що мають бути укладені Партнером та Комісією з метою виконання цієї Угоди про фінансування, зокрема, в договорах про внесок, контрактах на закупівлю та грантових контрактах.

15.2 Витрати, пов’язані з практичними заходами, підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС лише у тому випадку, якщо вони були понесені протягом етапу практичної реалізації; витрати, понесені Партнером до вступу в силу цієї Угоди про фінансування, не підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС, якщо інше не передбачено Статтею 6 Особливих умов. Витрати, пов’язані з проведенням остаточних аудиторських перевірок та оцінок, завершальними заходами, а також поточними витратами зазначеними у Статті 5.1, підлягають фінансуванню до кінця завершального етапу.

15.3 Будь-який залишок коштів ЄС анулюється автоматично не пізніше ніж через шість місяців після закінчення періоду виконання.

15.4 У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках може подаватись запит на продовження етапу практичної реалізації чи завершального етапу, і, відповідно, періоду виконання. За погодженням сторін до Угоди про фінансування вносяться відповідні зміни.

15.5 Положення Статті 2 цих Загальних умов застосовуються до контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які укладаються Комісією як підрядним органом (пряме управління), за винятком останнього абзацу Статті 2.1.

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), та Європейським судом аудиторів

16.1 Партнер повинен надавати сприяння та підтримку заходам контролю та перевірки, що проводяться Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів за запитом.

Партнер дає свою згоду на проведення Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів перевірок документів і перевірок на місцях щодо використання коштів ЄС на заходи, передбачені цією Угодою про фінансування, проведення повної аудиторської перевірки, якщо необхідно, за допомогою підтверджуючих документів і бухгалтерської звітності, будь-яких інших документів, пов’язаних з фінансуванням заходів протягом усього строку дії Угоди про фінансування та впродовж п’яти років після завершення терміну виконання.

16.2 Партнер також дає свою згоду на те, щоб (OLAF) проводив перевірки на місцях і заходи контролю у відповідності до процедур, встановлених Європейським Союзом з мстою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших правопорушень.

З цією метою, відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) № 2185/96 та Регламенту (ЄС, Євратом) № 883/2013, Партнер зобов’язана надавати доступ співробітникам Комісії, (OLAF) та Європейський суду аудиторів, а також їхнім уповноваженим агентам до об’єктів і приміщень, які є місцем реалізації заходів, що фінансуються у рамках цієї Угоди про фінансування, у тому числі до своїх комп’ютерних систем, до будь-яких документів і автоматизованих даних стосовно технічного та фінансового управління цими операціями, а також вживати усіх відповідних заходів для сприяння їхній роботі. Доступ уповноваженим агентам Комісії, (OLAF) та Європейським судом аудиторів надається на умовах дотримання суворої конфіденційності стосовно третіх осіб, без порушення зобов’язань, передбачених нормами публічного права, яких вони повинні дотримуватись. Доступність до документів та їхнє розташування повинні дозволяти швидке ознайомлення з ними, причому Партнер зобо-в’язана повідомити Комісію, (OLAF) та Європейський суду аудиторів про точне місце зберігання зазначених документів.

16.3 Вищенаведені заходи перевірки та аудиту також повинні застосовуватись до підрядників, одержувачів грантів, організацій, які підписали договори про внески і субпідрядників, які отримують фінансування ЄС.

16.4 Про перевірки з виїздом на місця Партнера повідомляють агенти, призначені Комісією, (OLAF) чи Європейським судом аудиторів.

Стаття 17 - Завдання Партнера щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

17.1 Партнер повинен негайно інформувати Комісію про будь-які факти, які стали йому відомі, що створюють підстави для підозри у порушенні, шахрайстві чи корупції, та про заходи протидії, які було вжито чи планується вжити.

17.2 Партнер повинен забезпечити та регулярно перевіряти ефективність і правильність реалізації заходів, що фінансуються з бюджету. Партнер повинен вживати відповідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та усунення порушень і проявів шахрайства, а за необхідності розпочати судове переслідування та забезпечити стягнення помилково сплачених сум.

«Порушення» означає будь-яке порушення цієї Угоди про фінансування, договорів, що забезпечують її виконання, кошторисів програми чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності будь-якого суб’єкта, які завдали чи можуть завдати шкоди фондам ЄС шляхом зменшення або втрати надходжень, що належать ЄС, чи необґрунтованого спрямування видатків.

«Шахрайство» означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи надання неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призводить до розтрати або незаконного утримання коштів загального бюджету ЄС чи ЄФР;

- нерозкриття інформації у порушення конкретних зобов’язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

17.3 Партнер зобов’язується вживати усіх необхідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та покарання будь-яких проявів активної чи пасивної корупції під час реалізації Угоди про фінансування.

Термін «пасивна корупція» означає навмисну дію посадової особи, яка прямо або через посередника вимагає чи отримує вигоди у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку, що отримає ці вигоди, з тим, щоб діяти або утримуватися від дій, передбачених службовим обов’язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов’язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Термін «активна корупція» означає навмисну дію будь-якої особи, яка прямо або через посередника обіцяє надати чи надає вигоди у будь-якій формі посадовій особі, для неї особисто чи для третьої сторони, з тим, щоб ця посадова особа діяла або утримувалася від дій, передбачених службовим обов’язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обо-в’язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.4 Якщо Партнер не вживає відповідних заходів, спрямованих на недопущення шахрайства, порушень, корупції, Комісією можуть бути застосовані запобіжні заходи, у тому числі призупинення дії цієї Угоди про фінансування.

Стаття 18 - Призупинення платежів

18.1 Зберігаючи за собою право на призупинення чи припинення дії Угоди про фінансування згідно зі Статтями 26 та 27 відповідно Комісія може частково чи повністю призупинити платежі, якщо:

a) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що під час проведення процедури закупівлі чи надання грантів чи під час виконання проекту Партнером припущені суттєві помилки, порушення чи випадки шахрайства, або що Партнер не дотрималась своїх зобов’язань за Угодою про фінансування, у тому числі зобов’язань щодо реалізації плану забезпечення інформаційної взаємодії та публічності;

b) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що Партнером припускаються системні чи періодичні помилки, порушення, випадки шахрайства, невиконання зобов’язань за цією чи іншою Угодою про фінансування, за умови, що ці помилки, порушення, шахрайства чи невиконання зобов’язань мають значний вплив на імплементацію цієї Угоди про фінансування чи ставлять під сумнів надійність внутрішньої системи контролю Партнера або законність і правильність відповідних витрат;

c) Комісія має підозру, що під час проведення процедур закупівлі чи надання грантів або протягом виконання заходу Партнером припущені суттєві помилки, порушення, випадки шахрайства чи невиконання зобов’язань, і тому повинна перевірити, чи дійсно мали місце вищезазначені явища;

d) необхідно запобігти завданню значної шкоди фінансовим інтересам ЄЄ.

18.2 Про призупинення платежів Комісія повинна негайно інформувати Партнера із зазначенням підстав для призупинення.

18.3 У разі призупинення платежів відлік строку сплати за платіжними вимогами, що перебувають на розгляді, призупиняється.

18.4 Для відновлення платежів Партнер повинен у найкоротші строки вжити заходів для виправлення ситуації, що призвела до призупинення платежів, і повинен поінформувати Комісію про результати цих заходів. Як тільки, на думку Комісії, будуть виконані умови для відновлення платежів, вона у найкоротші строки повинна повідомити про це Партнера.

Стаття 19 - Розподіл коштів, стягнутих Комісією, для заходу

Якщо проект фінансується ЄФР, суми, помилково сплачені та повернуті Комісії, суми, внесені за фінансовими гарантіями відповідно до процедур закупівлі та надання грантів, суми, отримані від фінансових санкцій, а також компенсації, призначені Комісії, мають бути направлені для цього заходу.

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

20.1 Якщо це обґрунтовано характером контракту на закупівлю, грантового контракту чи договору про внесок, Партнер повинен надати фізичним і юридичним особам, що беруть участь у конкурсах на виконання робіт, постачання чи надання послуг або заявах отримання грантів, та організаціям, з якими передбачається підписання договорів про внесок, право на тимчасове заснування та перебування на території (територіях) Партнера. Це право повинно силі бути чинним протягом одного місяця.

20.2 Партнер також повинна надати підрядникам, з якими укладено контракт на закупівлю, та одержувачам грантів, організаціям, з якими підписані договори про внесок, фізичним особам, послуги яких потрібні для виконання цього заходу, та членам їх родин, подібні права на період виконання заходу.

Стаття 21 - Податкові та митні положення; обмін валюти

21.1 Партнер повинен застосовувати до контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок, що фінансуються Європейським Союзом, найбільш сприятливий податковий та митний режим, який застосовується до держав чи міжнародних організацій розвитку, з якими він підтримує відносини.

Якщо Партнер є країною АКТ, то для визначення режиму найбільшого сприяння не слід брати до уваги режими, які застосовуються Партнером до інших країн АКТ чи до інших країн, що розвиваються.

21.2 Якщо застосовується Рамкова угода, яка включає більш детальні положення з цього питання, ці положення також застосовуються.

Стаття 22 - Конфіденційність

22.1 Партнер погоджується, що її документи і дані, які знаходяться у суб’єкта, з яким Партнер мас контракті відносини, можуть передаватись Комісії даним суб’єктом лише з метою виконання цієї чи іншої Угоди про фінансування. Комісія повинна дотримуватись усіх домовленостей щодо збереження конфіденційності, укладених між Партнером та зазначеним суб’єктом.

22.2 Не обмежуючи дію Статті 16 Загальних умов, Партнер і Комісія повинні зберігати конфіденційність стосовно всіх документів, інформації чи інших матеріалів, безпосередньо пов’язаних з реалізацією цієї Угоди про фінансування, визначених як конфіденційні.

22.3 Публічне розкриття вищенаведеної інформації здійснюється Стороною за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

22.4 Зобов’язання Сторін щодо збереження конфіденційності діє до п’яти років після закінчення періоду виконання.

22.5 Партнер зобов’язується дотримуватись вимог, зазначених у Статті 1.7 у випадках, коли Комісія передає персональні дані Партнеру, наприклад для процедур і контрактів, які керуються Комісією.

Стаття 23 - Використання результатів досліджень

Договір, що стосується проведення того чи іншого дослідження, фінансованого у рамках цієї Угоди про фінансування, повинен передбачати право Партнера та Комісії на використання результатів цього дослідження, їхню публікацію та доведення до відома третіх сторін.

Стаття 24 - Консультації між Комісією та Партнером

24.1 До передачі тих чи інших спірних питань щодо реалізації чи тлумачення цієї Угоди про фінансування на розгляд наступної інстанції відповідно до Статті 29 Загальних умов Партнер і Комісія проводять спільні консультації.

24.2 Якщо Комісії стане відомо про проблеми, що виникли під час проведення процедур, пов’язаних з управлінням цією Угодою про фінансування, вона повинна встановити усі необхідні контакти з Партнером для врегулювання цієї ситуації та вжиття необхідних заходів.

24.3 Результатом проведених консультацій може стати внесення змін до Угоди про фінансування, призупинення чи скасування її дії.

24.4 Комісія повинна регулярно інформувати Партнера про хід виконання заходів, описаних у Додатку I, які не належать до Частини першої цих Загальних умов.

Стаття 25 - Внесення змін до Угоди про фінансування

25.1 Будь-які зміни до цієї Угоди про фінансування оформлюються письмово, у тому числі шляхом обміну листами.

25.2 Якщо запит про внесення змін надходить від Партнера, він повинен подати цей запит на розгляд Комісії принаймні за три місяці до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами, крім випадків, належним чином обґрунтованих Партнером та погоджених з Комісією. У виняткових випадках, пов’язаних з коригуванням цілей заходу чи збільшенням внеску ЄС, запит повинен подаватись принаймні за шість місяців до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами.

25.3 Якщо поправки не мають суттєвого впливу на цілі проекту, який виконується відповідно до Частини першої Загальних умов, а також якщо вони стосуються дрібних питань, що не впливають на прийняте технічне рішення, і якщо вони не передбачають перерозподілу коштів, або коли вони передбачають перерозподіл коштів на суму резерву на покриття надзвичайних потреб, Партнер повинен у найкоротший строк повідомити Комісію про ці поправки у письмовій формі, надавши відповідне обґрунтування, після чого він може їх застосовувати.

25.4 Використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб проекту підлягає попередньому схваленню Комісією, оформленому письмово.

25.5 Якщо Комісія вважає, що Партнер більше не в може задовільно виконувати завдання, покладені на неї відповідно до Статті 1.1 Загальних умов, і без порушення положень Статей 26 та 27 Загальних умов Комісією може бути прийняте рішення про звільнення Партнера від виконання цих завдань та їх перехід до Комісії з метою продовження реалізації заходів від імені Партнера після повідомлення останнього у письмовій формі.

Стаття 26 - Призупинення дії Угоди про фінансування

26.1 Дія Угоди про фінансування призупиняється у таких випадках:

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов’язань за цією Угодою.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером будь-яко-го зобов’язання, встановленого процедурами чи стандартними документами, на які посилаються Статті 1, 4, 5 та 6 цих Загальних умов.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов’язань, що стосуються дотримання прав людини, демократичних принципів і верховенства права, у серйозних випадках, пов’язаних з корупцією, чи у випадку визнання Партнера винним у серйозному професійному порушенні, яке доведено будь-яким належним чином. Серйозне професійне порушення слід розуміти у наступному значенні:

- порушення відповідного законодавства, правил чи етичних стандартів, які існують в професії, до якої належить особа чи установа;

- будь-яке неправомірне поводження особи чи установи, яке впливає на професійний авторитет, у випадку якщо така дія вказує на неправомірний намір чи серйозне недбальство.

Дію Угоди про фінансування може бути призупинено за обставин форс-мажору, відповідно до наведеного нижче визначення. «Форс-мажор означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію, або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов’язання, але не пов’язана з помилкою або недбалістю з їхнього боку (чи з боку їхніх підрядників, агентів та співробітників) і, незважаючи на всі вжиті заходи, створює непереборні перешкоди. Дефекти обладнання чи матеріалів, затримки їхнього постачання, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися обставинами форс-мажору. Сторона не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов’язань, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору, про які іншу сторону поінформовано належним чином. Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначивши у повідомленні характер, ймовірну тривалість та очікувані наслідки ситуації, що склалась, а також вжити всіх необхідних заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

- Жодна із Сторін не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою про фінансування, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору за умови, що Сторона, яка підпадає під дію таких обставин, вживає заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

26.2 Комісія має право призупинити дію цієї Угоди про фінансування без попереднього повідомлення.

26.3 До моменту призупинення дії Угоди про фінансування Комісія має право вжити запобіжних заходів.

26.4 У разі надання повідомлення про призупинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю та грантових контрактів, договорів про внесок та кошторисів програм.

26.5 Призупинення дії Угоди про фінансування не обмежує право Комісії на призупинення платежів і припинення дії Угоди про фінансування відповідно до Статей 18 і 27 Загальних умов.

26.6 Як тільки це дозволять обставини, Сторони повинні відновити виконання Угоди про фінансування, за умови попереднього схвалення Комісії у письмовій формі. Це не обмежує внесення до Угоди про фінансування змін, які можуть бути необхідними для адаптації проекту до нових умов його виконання, у тому числі, якщо можливо, продовження етапу практичної реалізації чи припинення дії цієї Угоди про фінансування відповідно до Статті 27.

Стаття 27 - Припинення дії Угоди про фінансування

27.1. Якщо питання, які призвели до призупинення дії цієї Угоди про фінансування не було врегульовано впродовж періоду максимальною тривалістю 180 днів, будь-яка із сторін має право припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу сторону за 30 днів.

27.2. Ця Угода про фінансування автоматично припиняє дію, якщо не було підписано жодних контрактів на виконання Угоди протягом терміну передбаченого Статтею 2.

27.3. У разі надання повідомлення про припинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю, грантових контрактів, угод про внесок та кошторисів програм.

Стаття 28 - Порядок вирішення спірних питань

28.1 Будь-яке спірне питання стосовно цієї Угоди про фінансування, яке не вдається вирішити впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 25 цих Загальних умов, може бути розглянуто на вимогу однієї із сторін в арбітражному порядку.

Якщо Партнер є країною АКТ, а проект фінансується Європейським фондом розвитку, то до передачі на розгляд в арбітражному порядку і після проведення консультацій згідно зі Статтею 24 цих Загальних умов спірне питання має бути передане на розгляд Ради міністрів АКТ-ЄС або, у період між засіданнями Ради, до Комітету послів АКТ-ЄС згідно зі Статтею 98 Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством. Якщо Рада чи Комітет не зможе вирішити спірне питання, то будь-яка із сторін може вимагати його вирішення в третейському суді згідно з положеннями Статей 28.2, 28.3 та 28.4.

28.2 У цьому випадку кожна зі сторін впродовж 30 днів після подання клопотання про розгляд суперечки в третейському суді повинна призначити третейського суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка із сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду (м. Гаага) з клопотанням про призначення другого третейського судді. Два призначені судді, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду з клопотанням про призначення третього третейського судді.

28.3 Для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, визначена в Диспозитивних нормах Постійної палати Третейського суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися третейськими суддями більшістю голосів протягом тримісячного строку.

28.4 Кожна зі сторін зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення, прийнятого третейськими суддями.


Публікації документа

Скачать УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435)

Завантажити УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435)

Завантажити УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435) не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!