МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2019  № 493


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2019 р.
за № 668/33639

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Житомирській області»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Житомирській області», що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 червня 2019 року № 493


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2019 р.
за № 668/33639

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Житомирській області»

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

60,93

2

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

65,49

3

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

48,59

4

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

52,60

5

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

57,67

6

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

67,60

7

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

76,04

8

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

38,62

9

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для жінок)

40,03

10

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для чоловіків)

37,17

11

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-психіатром

95,60

12

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) та оформлення результатів

9,73

13

Загальний аналіз крові на аналізаторі «MicroCC-20Plus» (20 показників) та оформлення результатів

68,29

14

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом та оформлення результатів

20,84

15

Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові та оформлення результатів

42,04

16

Визначення ШОЕ та оформлення результатів

26,50

17

Визначення глюкози в капілярній крові та оформлення результатів

24,01

18

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації та оформлення результатів

26,61

19

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові та оформлення результатів

28,19

20

Загальний аналіз сечі з оформленням результатів

52,78

21

Виявлення яєць гельмінтів методом збагачення (метод Като) та оформлення результатів

42,43

22

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції та оформлення результатів

18,96

23

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті та оформлення результатів

70,54

24

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

172,57

25

Розширене медичне психологічне обстеження практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики та оформлення результатів

235,20

26

Патопсихологічне медичне обстеження практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики та оформлення результатів

307,63

27

Скринінг-діагностичне медичне обстеження практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики та оформлення результатів

90,32

28

Перебування в двомісній палаті стаціонару (1 доба) (терапевтичне, неврологічне відділення)

261,95

29

Перебування в двомісний палаті стаціонару (1 доба) (відділення відновного лікування)

250,17

30

Перебування в палаті денного стаціонару (1 ліжко-день) (терапевтичне, неврологічне відділення)

208,29

31

Перебування в палаті денного стаціонару (1 ліжко-день) (відділення відновного лікування)

202,06

32

Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули та з оформленням результатів

64,38

33

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (форма № 086/о) (для жінок)

561,83

34

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (форма № 086/о) (для чоловіків)

531,19

35

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для жінок)

561,83

36

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для чоловіків)

531,19

37

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (форма № 127/о)

348,45

38

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для чоловіків)

348,47

39

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для жінок)

348,47

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації МВС УкраїниВ.І. Коробка


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 12.06.2019 № 493 Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Житомирській області»

Завантажити Наказ МВС України від 12.06.2019 № 493 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Житомирській області»"


Завантажити Наказ МВС України від 12.06.2019 № 493 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Житомирській області»" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!