МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2018  № 1677


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2018 р.
за № 581/32033

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

Відповідно до статті 42 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 24 квітня 2014 року № 1305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 497/25274 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
17.04.2018 № 1677


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2018 р.
за № 581/32033

ЗМІНИ
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

1. Після пункту 44 доповнити новим пунктом 45 такого змісту:

«45. Кйокушінкаі карате унія (додаток 45)».

У зв’язку з цим пункти 45 - 106 вважати відповідно пунктами 46 - 107.

2. Після пункту 75 доповнити новим пунктом 76 такого змісту:

«76. Середньовічний бій (додаток 76)».

У зв’язку з цим пункти 76 - 107 вважати відповідно пунктами 77 - 108.

3. Доповнити Кваліфікаційні норми та вимоги після додатка 44 новим додатком 45 такого змісту:


«Додаток 45
до Кваліфікаційних норм
та вимог Єдиної спортивної
класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 45)

КЙОКУШІНКАІ КАРАТЕ УНІЯ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

молодші юнаки:

перша група: 6 - 7 років;

друга група: 8 - 9 років;

третя група: 10 - 11 років;

четверта група: 12 - 13 років;

юнаки: 14 - 15 років;

юніори: 16 - 17 років;

дорослі: 18 - 45 років.

Посісти місця в одному із зазначених змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 8 - на чемпіонаті світу у відкритій ваговій категорії;

1 - 3 - на чемпіонаті світу у вагових категоріях;

1 - 2 - на чемпіонаті світу в командному виді програми;

1 - 3 - на чемпіонаті Європи у відкритій ваговій категорії;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи у вагових категоріях;

1 - на чемпіонаті Європи в командному виді програми;

1 - у Кубку світу;

1 - на чемпіонаті світу серед юніорів.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу в командному виді програми;

4 - на чемпіонаті Європи у відкритій ваговій категорії;

3 - на чемпіонаті Європи у вагових категоріях;

2 - у Кубку світу;

1 - 2 - у Кубку Європи у відкритій ваговій категорії;

1 - у Кубку Європи у вагових категоріях;

1 - 3 - на чемпіонаті України у відкритій ваговій категорії;

1 - 2 - на чемпіонаті України у вагових категоріях;

1 - на чемпіонаті України в командному виді програми;

1 - у Кубку України;

2 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - на чемпіонаті світу серед юнаків.

Кандидат у майстри спорту України

4 - на чемпіонаті Європи у вагових категоріях;

3 - у Кубку світу;

3 - у Кубку Європи у відкритій ваговій категорії;

2 - у Кубку Європи у вагових категоріях;

4 - на чемпіонаті України у відкритій ваговій категорії;

3 - на чемпіонаті України у вагових категоріях;

2 - на чемпіонаті України в командному виді програми;

2 - у Кубку України;

1 - 2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

3 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

2 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - 2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2 - на чемпіонаті світу серед юнаків;

1 - на чемпіонаті Європи серед юнаків;

1 - на чемпіонаті України серед юнаків.

Перший розряд

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1 - 2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

2 - на чемпіонаті України серед юнаків;

3 - на чемпіонаті світу серед юнаків;

2 - на чемпіонаті Європи серед юнаків.

Другий розряд

4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

1 - на чемпіонатах районів та міст;

4 - на чемпіонаті України серед юніорів;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

3 - на чемпіонаті України серед юнаків;

1 - 2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

3 - на чемпіонаті Європи серед юнаків;

1 - 2 - на чемпіонаті України серед юнаків.

Третій розряд

5 - 8 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

2 - на чемпіонатах районів та міст;

5 - 8 - на чемпіонаті України серед юніорів;

4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1 - 2 - на чемпіонатах районів та міст серед юніорів;

3 - на чемпіонаті України серед юнаків;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1 - на чемпіонатах районів та міст серед юнаків;

1 - 2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків.

Перший юнацький розряд

4 - 8 - на чемпіонаті України серед юнаків;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1 - 3 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків четвертої групи.

Другий юнацький розряд

4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1 - 2 - на чемпіонатах районів та міст серед юнаків;

4 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків четвертої групи;

1 - 3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків четвертої групи;

1 - на чемпіонатах районів та міст серед юнаків четвертої групи;

1 - 3 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків третьої групи;

1 - 2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків третьої групи.

Третій юнацький розряд

5 - 8 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

3 - на чемпіонатах районів та міст серед юнаків;

5 - 8 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків четвертої групи;

4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків четвертої групи;

1 - 2 - на чемпіонатах районів та міст серед юнаків четвертої групи;

4 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків третьої групи;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків третьої групи;

1 - на чемпіонатах районів та міст серед юнаків третьої групи;

1 - 3 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків другої групи;

1 - 2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків другої групи;

1 - на чемпіонатах районів та міст серед юнаків першої групи.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн.

2. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за умови участі в:

офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн;

чемпіонаті України та Кубку України серед чоловіків у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів;

чемпіонаті України та Кубку України серед жінок спортсменів (команд) не менше ніж з 8 регіонів.

3. У командних змаганнях для присвоєння спортивних звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України» необхідно отримати не менше двох перемог у розділі «Куміте», або пройти не менше двох кіл у розділі «Ката», або пройти не менше трьох кіл у розділі «Тамешіварі».

4. Для присвоєння спортивного розряду «Кандидат у майстри спорту України», першого та другого розрядів необхідно отримати не менше двох перемог у розділі «Куміте», або пройти не менше двох кіл у розділі «Ката», або пройти не менше трьох кіл у розділі «Тамешіварі».».

У зв’язку з цим додатки 45 - 106 вважати відповідно додатками 46 - 107.

4. Доповнити Кваліфікаційні норми та вимоги після додатка 75 новим додатком 76 такого змісту:


«Додаток 76
до Кваліфікаційних норм
та вимог Єдиної спортивної
класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 76)

СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ БІЙ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

діти II групи: 6-7 років;

діти III групи: 8-9 років;

юнаки I підліткового віку: 10-11 років;

юнаки II підліткового віку: 12-13 років;

юнаки середнього віку: 14-15 років;

юнаки старшого віку: 16-17 років;

дорослі: 18-35 років.

Посісти місця на одному із зазначених змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 2 - на чемпіонаті світу;

1 - у Кубку світу;

1 - на чемпіонаті Європи.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

2 - 3 - у Кубку світу;

2 - 3 - на чемпіонаті Європи;

1 - 2 - на чемпіонаті світу серед юнаків старшого віку;

1 - на чемпіонаті Європи серед юнаків старшого віку;

1 - 2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України.

Кандидат у майстри спорту України

3 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку;

2 - 3 - у Кубку України;

1 - на всеукраїнських змаганнях.

Перший розряд

2 - 3 - на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку;

1 - на чемпіонаті України серед юнаків середнього віку;

2 - 3 - на всеукраїнських змаганнях;

1 - 2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

1 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків старшого віку;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку.

Другий розряд

2 - 3 - на чемпіонаті України серед юнаків середнього віку;

2 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків старшого віку;

1 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків середнього віку;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків середнього віку.

Третій розряд

3 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків старшого віку;

2 - 3 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків середнього віку;

1 - на чемпіонаті України серед юнаків I та ІІ підліткового віку;

2 - 3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків середнього віку;

1 - на чемпіонатах міст.

Перший юнацький розряд

2 - 3 - на чемпіонаті України серед юнаків I та ІІ підліткового віку;

1 - 2 - на чемпіонаті України серед дітей IIІ групи;

1 - 2 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків I та ІІ підліткового віку;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків I та ІІ підліткового віку.

Другий юнацький розряд

3 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків I та ІІ підліткового віку;

3 - на чемпіонаті України серед дітей IIІ групи;

1 - на всеукраїнських змаганнях серед дітей IIІ групи;

2 - 3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків I та ІІ підліткового віку;

1 - на чемпіонаті України серед дітей II групи;

1 - на чемпіонатах районів міст, міст серед дітей IIІ групи.

Третій юнацький розряд

2 - 3 - на всеукраїнських змаганнях серед дітей IIІ групи;

2 - 3 - на чемпіонаті України серед дітей II групи;

1 - 2 - на всеукраїнських змаганнях серед дітей II групи;

2 - 3 - на чемпіонатах районів міст, міст серед дітей IIІ групи;

1 - на чемпіонатах районів міст, міст серед дітей IІ групи.

Умови присвоєння спортивних звань:

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях:

у виді програми (дисципліні) серед чоловіків спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн;

у виді програми (дисципліні) серед жінок спортсменів (команд) не менше ніж з 8 країн.

2. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми (дисципліні) серед чоловіків спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн, серед жінок спортсменів (команд) не менше ніж з 8 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед чоловіків у виді програми (дисципліні) спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів;

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед жінок у виді програми (дисципліні) спортсменів (команд) не менше ніж з 8 регіонів.».

У зв’язку з цим додатки 76 - 107 вважати відповідно додатками 78-108.

5. У тексті Кваліфікаційних норм та вимог посилання на додатки 45-106 вважати відповідно посиланнями на додатки 46-107, посилання на додатки 77-107 вважати відповідно посиланнями на додатки 78-108.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 17.04.2018 № 1677 Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 17.04.2018 № 1677 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту"

Завантажити НАКАЗ від 17.04.2018 № 1677 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!