КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 січня 2022 р. № 4
Київ

Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити комісію з проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” у складі згідно з додатком.

2. Затвердити умови проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 4

СКЛАД
комісії з проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”


ЛАЗЕБНА
Марина Володимирівна

-

Міністр соціальної політики, голова комісії


МУЗИЧЕНКО
Віталій Володимирович

-

заступник Міністра соціальної політики, заступник голови комісії


КОЛЬЧИК
Олена Миколаївна

-

керівник експертної групи з питань соціального захисту окремих категорій населення директорату адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування Мінсоцполітики, секретар


БОГАЧОВА
Олена Віталіївна

-

державний секретар Мін’юсту


ВЛАСЕНКО
Юрій Миколайович

-

перший заступник Міністра енергетики


ГРЕЧИЛО
Андрій Богданович

-

голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук (за згодою)


ДРАП'ЯТИЙ
Богдан Євгенович

-

заступник Міністра внутрішніх справ


ДУРДИНЕЦЬ
Василь Васильович

-

радник Міністра внутрішніх справ, голова громадської організації “Українська Асоціація “Чорнобиль” органів та військ МВС” (за згодою)


КОВАЛЬЧУК
Василь Михайлович

-

радник Прем’єр-міністра України


КРАМАРЕНКО
Євген Григорович

-

Голова ДАЗВ


КУЧЕРЕНКО
Сергій Анатолійович

-

начальник відділу реалізації соціальних гарантій департаменту соціального та гуманітарного забезпечення Міноборони


МИКИЧАК
Ірина Володимирівна

-

заступник Міністра охорони здоров’я


НЕЧЕПОРЕНКО
Іван Іванович

-

заступник голови громадської спілки “Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля” (за згодою)


ПОЧТАРЬОВ
Андрій Олександрович

-

державний секретар Мінінфраструктури


РОГОВА
Віра Борисівна

-

заступник Міністра освіти і науки


САВЧУК
Юрій Костянтинович

-

генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіального комплексу (за згодою)


ХОРЄВ
Михайло Юрійович

-

заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів


ХОЦЯНІВСЬКА
Наталія Володимирівна

-

заступник Міністра розвитку громад та територій


ЧМИР
Микола Васильович

-

член Українського геральдичного товариства (за згодою)


ШАВРЕЙ
Петро Михайлович

-

член громадської організації “Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту” (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 4

УМОВИ
проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”

1. Цими умовами встановлюються вимоги до проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (далі - конкурс).

Конкурс проводиться з метою візуалізації відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (далі - відзнака) для відзначення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за значний вагомий внесок, мужність і героїзм та високопрофесійне виконання службового обов’язку у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

2. Конкурс проводиться з 14 по 20 січня 2022 року.

3. Прийом малюнків відзнаки проводиться до 18 січня 2022 р. включно.

4. Переможець конкурсу визначається на засіданні комісії з проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (далі - комісія).

Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Формою роботи комісії є засідання. Засідання можуть проводитися у режимі аудіо- чи відеоконференції.

Голова (за його відсутності - заступник голови) комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії у засіданні комісії у такому режимі.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії оформляється у вигляді протоколу, який підписує головуючий на засіданні та секретар.

Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює секретар комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Секретар комісії:

приймає малюнки відзнаки відповідно до визначених вимог;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

веде та оформляє протокол засідання комісії.

5. Матеріали на конкурс подаються в електронній формі у період з 14 по 18 січня 2022 р. включно на адресу електронної пошти: info@mlsp.gov.ua.

Один автор (автори) може подати не більше одного проекту малюнка відзнаки.

Члени комісії не можуть брати участі у конкурсі та консультувати його учасників.

6. Відзнака повинна відповідати таким вимогам:

не повинна відтворювати існуючі державні нагороди України та іноземних держав;

не може містити символіку політичних партій та громадських об’єднань;

повинна передбачати кріплення для носіння на грудях;

не повинна порушувати права інтелектуальної власності третіх осіб.

7. На конкурс подаються в електронній формі такі матеріали:

сканована копія заяви, в якій зазначаються відомості про автора (авторів) малюнка відзнаки, а також інформація про те, що наданий на конкурс малюнок відзнаки не порушує права інтелектуальної власності третіх осіб (у форматі PDF, розширення .doc, .rtf);

графічне кольорове зображення відзнаки в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 міліметрів заввишки) у форматі А4, у верхньому правому куті аркуша якого позначається девіз у вигляді шестизначного числа (у форматі .pdf);

файли з растровим (у форматі .jpeg, роздільна здатність не нижче 400 .dpi) та векторним (у форматах .eps, .ai або .cdr) зображенням відзнаки;

пояснювальна записка (обсягом до однієї сторінки) з описом і поясненням змісту кольорів, зображень та написів на відзнаці (у форматі MS Word, розширення .doc, .rtf);

текстовий файл з такою інформацією, як прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання автора (авторів), контактний номер телефону (у форматі MS Word, розширення .doc, .rtf);

сканована копія заяви щодо згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

8. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

9. Комісія не розглядає малюнки відзнаки, що не відповідають умовам конкурсу та подані після закінчення встановленого строку.

10. Переможець конкурсу визначається на засіданні комісії до 20 січня 2022 року.

Рішення комісії ухвалюється простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

11. Критеріями оцінки малюнків відзнаки є:

високий художній рівень виконання;

символізм;

кольорове рішення.

12. Інформація про результати проведення конкурсу після визначення його переможця розміщується на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

13. Конкурс проводиться на безоплатній основі.


Публікації документа

Скачать ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”"

Завантажити ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!