РІШЕННЯ № 1/2018
Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

ПІДКОМІТЕТ Україна - ЄC З ПИТАНЬ МИТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА,

ураховуючи Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема пункт 2 статті 26,

ураховуючи Протокол I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,

зважаючи на те, що:

(1) пункт 2 статті 26 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), посилається на Протокол I до Угоди (далі - Протокол I), який встановлює правила походження;

(2) Угода набрала чинності 01 вересня 2017 року;

(3) стаття 39 Протоколу I передбачає, що Підкомітет з питань митного співробітництва, заснований відповідно до статті 83 Глави 5 Розділу IV Угоди, може прийняти рішення про внесення змін до положень Протоколу I та заміну правил походження, встановлених цим Протоколом;

(4) Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі - Конвенція) має на меті замінити протоколи про правила походження, що діють на цей час у країнах пан-євро-середземноморського регіону, єдиним законодавчим актом;

(5) Європейський Союз підписав Конвенцію 15 червня 2011 року. 16 травня 2017 року Спільний Комітет, заснований відповідно до пункту 1 статті 3 Конвенції, запросив Україну приєднатися до Конвенції;

(6) Європейський Союз та Україна передали свої документи про приєднання до депозитарію Конвенції 26 березня 2012 року та 19 грудня 2017 року відповідно. Отже, відповідно до пунктів 2, 3 статті 10 Конвенції Конвенція набрала чинності для Європейського Союзу 01 травня 2012 року, для України - 01 лютого 2018 року;

(7) Протокол I відповідно має бути замінений новим протоколом із посиланням на Конвенцію,

СХВАЛИВ ТАКЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Протокол I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, замінюється текстом, викладеним у Додатку до цього Рішення.

Стаття 2

Це Рішення публікується в Офіційному журналі Європейського Союзу, Офіційному віснику України.

Стаття 3

Це Рішення набирає чинності з дня його схвалення.

Воно застосовується з 1 січня 2019 року.

Вчинено в м. Брюсселі

Від Підкомітету Україна - ЄС
з питань митного співробітництва

Голова

Секретарі

Ф. ПЕРРЕАУ ДЕ ПІННІНК

__________________________
(підпис)

Д. ВЕНЦЕЛЬ ____________________________
                                      (підпис)


Н. БІЛОУС ______________________________
                                     (підпис)


Додаток

«ПРОТОКОЛ I
щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва

Стаття 1
Правила походження, що застосовуються

1. З метою імплементації цієї Угоди застосовуються Доповнення I і відповідні положення Доповнення II до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі - Конвенція).

2. Усі посилання на «відповідну угоду» в Доповненні I й у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції тлумачаться у значенні цієї Угоди.

Стаття 2
Врегулювання суперечок

1. Якщо стосовно процедур перевірки відповідно до Статті 32 Доповнення I до Конвенції виникають суперечки й не можуть бути врегульовані між митними органами, що запитують, і митними органами, що відповідають за проведення такої перевірки, вони передаються до Підкомітету з митного співробітництва. Положення механізму врегулювання суперечок Глави 14 «Вирішення спорів» Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди не застосовуються.

2. В усіх випадках врегулювання суперечок між імпортером і митними органами країни - ввезення відбувається згідно з законодавством цієї країни.

Стаття 3
Зміни до Протоколу

Підкомітет з питань митного співробітництва може прийняти рішення про внесення змін та доповнень до положень цього Протоколу.

Стаття 4
Вихід з Конвенції

1. У разі надання письмового повідомлення Європейським Союзом або Україною до депозитарію Конвенції щодо їх наміру виходу з Конвенції відповідно до Статті 9 Європейський Союз й Україна невідкладно розпочинають переговори з правил походження з метою імплементації цієї Угоди.

2. До набрання чинності такими новими узгодженими правилами походження правила походження, які містяться в Доповненні I і, де можливо, у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції, і які застосовуються на момент виходу, продовжують застосовуватись до цієї Угоди. Проте, починаючи з моменту виходу, правила походження, які містяться в Доповненні I і, де можливо, у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції, тлумачаться таким чином, який дозволяє виключно двосторонню кумуляцію між Європейським Союзом і Україною.

Стаття 5
Прикінцеві положення - кумуляція

Незважаючи на пункт 5 Статті 16 і пункт 3 Статті 21 Доповнення I до Конвенції, де кумуляція включає тільки держави ЄАВТ, Фарерські острови, держави - члени Європейського Союзу, Турецьку Республіку, учасників процесу Стабілізації й Асоціації, Республіку Молдова, Грузію й Україну, доказом походження може бути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація походження.».Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Завантажити РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Завантажити РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!