ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

27.09.2021  № 993


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2021 р.
за № 1436/37058

Про затвердження Положення про порядок розрахунку суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на яку зменшується сума до перерахування заставодержателю майна (активів), проданого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

З метою реалізації положень частин другої, третьої статті 52 та відповідно до статті 6, пункту 10 частини першої, частини шостої статті 12, частини третьої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», на виконання пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 30 червня 2021 року № 1588-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок розрахунку суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на яку зменшується сума до перерахування заставодержателю майна (активів), проданого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Внести зміну до пункту 3 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2 «Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, шляхом заміни слова та цифри «главою 2» словами та цифрами «главами 1 і 2».

3. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, та Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21 серпня 2017 року № 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 року за № 1104/30972, що додаються.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 лютого 2016 року № 138 «Про затвердження Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 березня 2016 року за № 353/28483 (із змінами).

5. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С. Рекрут


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
27 вересня 2021 року № 993


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2021 р.
за № 1436/37058

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розрахунку суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на яку зменшується сума до перерахування заставодержателю майна (активів), проданого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

1. Це Положення визначає порядок здійснення розрахунку суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), на яку зменшується сума до перерахування заставодержателю майна (активів), проданого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - витрати Фонду).

2. Витрати Фонду розраховуються за такою формулою:

ВФ = Р × РВ - Д,

де

ВФ

-

витрати Фонду;


Р

-

сума, отримана від продажу заставленого майна (активів) за вирахуванням податку на додану вартість. Якщо Р перевищує розмір незадоволених (непогашених) акцептованих кредиторських вимог заставодержателя за зобов’язаннями, забезпеченими проданим майном (активами), Р дорівнює такому розміру;


РВ

-

рівень витрат у відсотках, наведений у пунктах 3 і 4 цього Положення;


Д

-

доходи, отримані банком від застави у вигляді нерухомого майна за період з дати запровадження тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», до дати продажу такого майна (активів), за вирахуванням податку на додану вартість. Якщо Д більше за добуток Р і РВ, ВФ дорівнює нулю.

Додатково до розрахованої суми витрат додається сума фактично сплаченого судового збору щодо заставленого майна, у тому числі для отримання такого майна (звернення стягнення на предмет застави тощо), а також сума сплаченого авансового внеску при пред’явленні виконавчого документа щодо відповідного майна (активу) за вирахуванням поверненої невикористаної суми такого авансового внеску.

3. Якщо процедура тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або процедура ліквідації банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», почалася до 01 січня 2019 року, рівень витрат становить:

1) при продажу облігацій внутрішньої державної позики та банківських металів - 0,05 відсотка від суми продажу;

2) при продажу іншого майна (активів) - 12,0 відсотків від суми продажу.

4. Якщо процедура тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або процедура ліквідації банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», почалася після 01 січня 2019 року, рівень витрат становить:

1) при відступленні прав вимоги за кредитними договорами, укладеними між позичальниками і банком, щодо якого було прийнято рішення про його неплатоспроможність, або банком, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

у разі відступлення протягом першого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 1,5 відсотка від суми продажу;

у разі відступлення протягом другого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 2,5 відсотка від суми продажу;

у разі відступлення протягом третього року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 3,5 відсотка від суми продажу;

у разі відступлення протягом четвертого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 4,4 відсотка від суми продажу;

у разі відступлення протягом п’ятого і наступних років з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 6,0 відсотків від суми продажу;

2) при продажу облігацій внутрішньої державної позики та банківських металів:

у разі продажу протягом першого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,05 відсотка від суми продажу;

у разі продажу протягом другого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,08 відсотка від суми продажу;

у разі продажу протягом третього року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,11 відсотка від суми продажу;

у разі продажу протягом четвертого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,14 відсотка від суми продажу;

у разі продажу протягом п’ятого і наступних років з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,19 відсотка від суми продажу;

3) при продажу інших цінних паперів, ніж облігації внутрішньої державної позики:

у разі продажу протягом першого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,07 відсотка від суми продажу;

у разі продажу протягом другого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,12 відсотка від суми продажу;

у разі продажу протягом третього року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,17 відсотка від суми продажу;

у разі продажу протягом четвертого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,21 відсотка від суми продажу;

у разі продажу протягом п’ятого і наступних років з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 0,29 відсотка від суми продажу;

4) при продажу іншого майна (активів):

у разі продажу протягом першого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 3,0 відсотки від суми продажу;

у разі продажу протягом другого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 5,0 відсотків від суми продажу;

у разі продажу протягом третього року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 7,0 відсотків від суми продажу;

у разі продажу протягом четвертого року з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати початку процедури ліквідації для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 9,0 відсотків від суми продажу;

у разі продажу протягом п’ятого і наступних років з дати запровадження процедури тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку або з дати ліквідації початку процедури для банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- 12,0 відсотків від суми продажу.

Начальник відділу
методології та стратегічного
плануванняТ. Овчаренко


Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ від 27.09.2021 № 993 Про затвердження Положення про порядок розрахунку суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на яку зменшується сума до перерахування заставодержателю майна (активів), проданого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ від 27.09.2021 № 993 "Про затвердження Положення про порядок розрахунку суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на яку зменшується сума до перерахування заставодержателю майна (активів), проданого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"

Завантажити РІШЕННЯ від 27.09.2021 № 993 "Про затвердження Положення про порядок розрахунку суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на яку зменшується сума до перерахування заставодержателю майна (активів), проданого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!