МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2013  № 255


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 567/23099

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 918 від 12.09.2016}

Про затвердження Інструкції про організацію виконання працівниками міліції функції споттера під час заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням футбольних матчів

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів, 1985 року, а також з метою вдосконалення організації охорони громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою і проведенням футбольних матчів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію виконання працівниками міліції функції споттера під час заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням футбольних матчів, що додається.

2. Департаменту громадської безпеки МВС України (далі - ДГБ) (Крикун О.О.), начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати вивчення та неухильне виконання цього наказу працівниками підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ.

3. ДГБ (Крикун О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
18.03.2013  № 255


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 567/23099

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію виконання працівниками міліції функції споттера під час заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням футбольних матчів

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає організаційно-правові основи та порядок виконання працівниками міліції функції споттера під час заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням футбольних матчів.

1.2. У цій Інструкції термін уживається у такому значенні:

споттер - працівник міліції, який на постійній основі виконує завдання щодо роботи з глядачами під час заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням футбольних матчів за участю національної збірної команди України з футболу (далі - збірна України) та команд Об'єднання професійних футбольних клубів України "Прем'єр-ліга" (далі - команда Прем'єр-ліги).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про міліцію", "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 341, Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів, 1985 року.

ІІ. Організація виконання працівниками міліції функції споттера

2.1. Виконання працівниками міліції функції споттера організовується у складі груп споттерів (далі - група споттерів), які утворюються на постійній основі в Департаменті громадської безпеки МВС України (далі - ДГБ), головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС).

Група споттерів утворюється:

у ДГБ (далі - група споттерів МВС) - для виконання завдань при підготовці та проведенні виїзних матчів збірної України за кордоном;

у ГУМВС, УМВС (далі - група споттерів ГУМВС, УМВС) - для виконання завдань при підготовці та проведенні домашніх і виїзних матчів команд Прем'єр-ліги, у дні між ними, а також під час домашніх матчів збірної України на території обслуговування відповідного підрозділу.

2.2. До структури групи споттерів входять постійний та змінний склад.

Чисельність групи споттерів визначається з урахуванням характеристики глядачів-уболівальників збірної України або відповідних команд Прем'єр-ліги.

Керівник групи споттерів призначається з числа її постійного складу та безпосередньо організовує її діяльність.

2.3. До складу групи споттерів входять особи середнього та старшого начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки, які мають досвід забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при проведенні футбольних матчів.

До складу групи споттерів МВС, а також груп споттерів ГУМВС, УМВС, якщо відповідна команда Прем'єр-ліги бере участь у міжнародному турнірі, входять працівники міліції, які володіють англійською мовою.

2.4. Департамент громадської безпеки, управління (відділи) громадської безпеки ГУМВС, УМВС (далі - У(В)ГБ) координують і контролюють діяльність груп споттерів.

ІІІ. Порядок виконання працівниками міліції функції споттера

3.1. При підготовці до футбольних матчів група споттерів збирає передматчеву інформацію, у дні проведення матчів - контролює поведінку глядачів, а в дні між матчами - здійснює профілактичну роботу з ними.

У дні проведення матчів залучається постійний та змінний склад групи споттерів, а при підготовці до них та в дні між ними - її постійний склад.

3.2. Передматчева інформація включає відомості про кількість проданих квитків та очікувану чисельність глядачів-уболівальників команди-гостя, організовані виїзди глядачів (їх кількість, вид транспортних засобів, дати і години виїзду та прибуття, контактні особи), загрози громадському порядку та громадській безпеці.

Передматчеву інформацію збирають у взаємодії з організатором матчу, службою безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), глядачами, зацікавленими підрозділами органів внутрішніх справ (далі - ОВС), іншими правоохоронними органами України та іноземних держав.

Мета збирання відомостей - визначення ступеня ризику матчу відповідно до пункту 3 Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 341.

3.3. Контроль за поведінкою глядачів здійснюється при їх прибутті до спортивної споруди та відбутті з неї, перебуванні в громадських місцях населеного пункту проведення матчу та на прилеглій до спортивної споруди території, а за погодженням з організатором матчу - під час перебування глядачів у самій споруді. При цьому споттери працюють у цивільному одязі чи форменому одязі працівника міліції за сезоном.

За наявності організованих виїздів контроль за поведінкою глядачів-уболівальників команди-гостя здійснюється також при їх пересуванні до населеного пункту проведення матчу та у зворотному напрямку, зокрема шляхом включення споттерів до складу груп супроводження цих осіб.

Контроль здійснюється у взаємодії із зацікавленими підрозділами ОВС, іншими правоохоронними органами України та іноземних держав, а в спортивній споруді та прилеглій до неї території - у взаємодії зі службою безпеки спортивної споруди (футбольного клубу).

3.4. Взаємодія споттерів з правоохоронними органами іноземних держав здійснюється в установленому законодавством порядку.

3.5. Профілактична робота з глядачами, яка включає загальну та індивідуальну профілактику, здійснюється у взаємодії з дільничними інспекторами міліції та працівниками кримінальної міліції у справах дітей.

3.6. Загальна профілактична робота з глядачами передбачає виявлення причин і умов, які призводять до вчинення ними правопорушень, та проведення профілактично-роз’яснювальної роботи серед громадян, зокрема у формі зустрічей у навчальних закладах, футбольних клубах, а також через засоби масової інформації.

3.7. Індивідуальна профілактична робота з глядачами передбачає проведення профілактично-роз’яснювальних бесід з особами, які притягнуті до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у місцях проведення футбольних матчів або у зв'язку з ними, якщо такі дії становили загрозу громадському порядку та громадській безпеці, життю та здоров'ю громадян.

Зазначених осіб ставлять на профілактичний облік в ОВС та знімають з нього за рішенням начальника У(В)ГБ на підставі мотивованого рапорту споттера.

Відомості щодо цих осіб вносять до обліку, який ведеться в У(В)ГБ в електронному вигляді, за формою, що додається, а також до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС у встановленому порядку.

Особу знімають з профілактичного обліку, якщо впродовж одного року з часу постановлення вона не вчинила інших адміністративних правопорушень, передбачених абзацом першим цього пункту.

Начальник Департаменту
громадської безпеки
МВС України
генерал-лейтенант міліції
О.О. Крикун
Додаток
до Інструкції про організацію виконання
працівниками міліції функції споттера
під час заходів, пов’язаних із підготовкою
та проведенням футбольних матчів

ФОРМА ОБЛІКУ
осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у місцях проведення футбольних матчів або у зв'язку з ними

№ з/п

П.І.Б., дата народження, місце проживання

Вчинене адміністративне правопорушення, складений матеріал

Прийняте рішення, накладене адміністративне стягнення

Дата, підстава постановлення на облік

Орган внутрішніх справ, який проводить профілактичну роботу

Проведена профілактична робота

Дата, підстава зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 18.03.2013  № 255 Про затвердження Інструкції про організацію виконання працівниками міліції функції споттера під час заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням футбольних матчів

Завантажити Наказ МВС України від 18.03.2013  № 255 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання працівниками міліції функції споттера під час заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням футбольних матчів"

Завантажити Наказ МВС України від 18.03.2013  № 255 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання працівниками міліції функції споттера під час заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням футбольних матчів" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!