НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

13.07.2020  № 115-20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2020 р.
за № 691/34974

Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Відповідно до підпункту 4 пункту 4, пунктів 7 і 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 21 травня 2015 року № 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за № 600/27045, такі зміни:

1) у пункті 4:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) здійснюють розгляд звернень, запитів на інформацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що стосуються застосування Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, надають на них узагальнені відповіді, крім тих, вимоги до порядку розгляду та надання відповіді на які визначено законом;";

підпункт 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 - 16 вважати відповідно підпунктами 5 - 15;

підпункти 6 - 8 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 9 - 15 вважати відповідно підпунктами 6 - 12;

у підпункті 9 слова ", виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг" виключити;

підпункти 11, 12 виключити.

2) пункт 5 доповнити новими підпунктами 9 і 10 такого змісту:

"9) забезпечують в установленому порядку самопредставництво інтересів НАДС та Управління в судах та інших державних органах через осіб, уповноважених діяти від їх імені, а також забезпечують представництво інтересів Управління у судах та інших державних органах через представників;

10) забезпечують в установленому порядку представництво Комісії з питань вищого корпусу державної служби в судах та інших державних органах через осіб, уповноважених діяти від її імені.";

3) підпункт 5 пункту 6 виключити;

4) абзац третій пункту 8 виключити;

5) у пункті 10:

в абзаці третьому слова "та заступника" замінити словами "та заступників";

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону України "Про державну службу" у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

"вирішує питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Управління у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;";

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим.

2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н. Алюшина


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі"

Завантажити НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!