МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Офісом державного міністра Грузії з питань примирення і громадянської рівності


Дата підписання:

17.05.2018


Дата набрання чинності для України:

17.05.2018

Офіс державного міністра Грузії з питань примирення і громадянської рівності та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - Сторони),

прагнучи зміцнити та надалі розвивати співробітництво у сфері поширення досвіду та кращих практик у контексті врегулювання конфліктів та розбудови миру,

будучи переконаними, що таке співробітництво слугуватиме спільним інтересам і сприятиме ефективному поліпшенню ситуації в сфері розбудови миру та примирення,

керуючись Договором про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Україною та Республікою Грузія від 13 квітня 1993 року, а також Декларацією про спільний підхід до питань міжнародних відносин і про перспективи розвитку співробітництва, підписаною Президентом України та Главою держави Республіки Грузія 9 січня 1995 року,

домовились про наступне:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є встановлення стратегічного регіонального співробітництва між Сторонами та визначення шляхів взаємної підтримки.

Сторони висловлюють готовність здійснювати заходи, спрямовані на реалізацію оптимальних рішень щодо врегулювання конфліктів, розбудови миру та реінтеграції тимчасово окупованих територій та їх населення на основі практичного досвіду Грузії та України у відповідних контекстах.

Стаття 2

Сторони згодні з тим, що вони будуть прагнути до співпраці щодо обміну інформацією відповідно до законодавства держав обох Сторін про найкращі практики розбудови миру, реінтеграції та врегулювання конфліктів і сприятимуть передачі відповідних знань і навичок від Грузинської Сторони до Української Сторони шляхом участі у спільних проектах, семінарах, лекціях, ознайомчих поїздках, двосторонніх або багатосторонніх зустрічах, тощо.

Стаття 3

Сторони підтримують і повністю віддані співпраці в рамках положень цього Меморандуму.

Сторони не несуть жодних фінансових зобов’язань у рамках положень цього Меморандуму.

Сторони сприятимуть розвитку співробітництва шляхом забезпечення участі вмотивованих професійних кадрів, які залучатимуться до спільних заходів та проектної діяльності і братимуть участь у семінарах, лекціях та ознайомчих поїздках.

Українська Сторона відповідно до своїх поточних потреб буде висловлювати інтерес до вивчення досвіду, а також сприятиме впровадженню в Україні кращих практик Грузинської Сторони.

Стаття 4

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання. Цей Меморандум може бути змінений за згодою Сторін у письмовому вигляді.

Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму, надіславши дипломатичними каналами відповідне письмове повідомлення іншій Стороні. Цей Меморандум припинить дію через три місяці з дати такого повідомлення.

Якщо інше не погоджено Сторонами в письмовій формі, припинення дії цього Меморандуму не впливатиме на впровадження будь-якої спільної діяльності в рамках цього Меморандуму, а також не впливатиме на незавершену роботу.

Підписано у м. Тбілісі 17 травня 2018 року в двох примірниках, кожний українською, грузинською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство з питань
тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України

За Офіс державного міністра Грузії
з питань примирення
і громадянської рівності


(підпис)

(підпис)


Вадим ЧЕРНИШ,

Кетеван ЦІХЕЛАШВІЛІ,


Міністр

Державний МіністрПублікації документа

Скачать МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Офісом державного міністра Грузії з питань примирення і громадянської рівності 17.05.2018

Завантажити МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Офісом державного міністра Грузії з питань примирення і громадянської рівності 17.05.2018

Завантажити МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Офісом державного міністра Грузії з питань примирення і громадянської рівності 17.05.2018 не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!