(Неофіційний переклад)

19 червня 2019 року


Її Високоповажності
Оксані Маркаровій
Міністру
Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2,
м. Київ, 01008
Україна

Стосовно: Другий проект з передачі електроенергії
Позика ФЧТ № TF017661
Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”)

Ваша Високоповажносте!

У цьому листі ми посилаємося на Угоду про позику ФЧТ (далі - “Угода про позику ФЧТ”) для вищезгаданого Проекту від 10 лютого 2015 року, укладену між Україною (далі - “Позичальник”) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє не від свого імені, а виключно як організація-виконавець Фонду чистих технологій (далі - “Світовий банк” або “Банк”). Ми посилаємося також на датований 1 квітня 2019 року лист від Ю.І. Гелетія, заступника Міністра з питань європейської інтеграції (Міністерство фінансів України), із запитом про внесення окремих змін до Угоди про позику ФЧТ.

Ми з радістю повідомляємо Вам. що Банк цим листом дає позитивну відповідь на Ваш запит. Отже, до Угоди про позику ФЧТ і до пов’язаного з нею Супровідного листа № 2 цим листом вносяться такі зміни:

А. Угода про позику ФЧТ

1. Пункт 2 Розділу III.B Додатка 2 цим листом змінюється так, що цей пункт замінено у всій повноті та слід читати в такій редакції:

“2. Інші методи закупівлі товарів, робіт і послуг (окрім послуг консультантів). Окрім методу Міжнародних конкурсних торгів для закупівлі товарів, робіт і послуг (окрім послуг консультантів) на основі тих контрактів, які вказано у Плані закупівлі, можуть використовуватися такі методи: (а) Закупівлі у вільній торгівлі (Шопінг) і (b) Укладання прямих контрактів.”

2. Пункт 2 Розділу III.C Додатка 2 цим листом змінюється так, що цей пункт замінено у всій його повноті та слід читати в такій редакції:

“2. Інші методи закупівлі послуг консультантів. Окрім відбору на підставі співвідношення якості та ціни для закупівлі послуг консультантів на основі тих контрактів, які вказано у Плані закупівлі, можуть використовуватися такі методи: (а) Відбір за найнижчою ціною; (b) Відбір на підставі кваліфікації консультантів; (с) Процедури для відбору індивідуальних консультантів; (d) Процедури закупівлі з одного джерела (позаконкурсного відбору) для відбору індивідуальних консультантів; (е) Відбір з одного джерела (позаконкурсний відбір) консультаційних фірм; (f) Відбір на підставі якості; та (g) Відбір у межах фіксованого бюджету.”

3. Розділ IV.B Додатка 2 цим листом змінюється так, що його замінено у всій повноті та слід читати в такій редакції:

“2. Дата закриття Позики - 29 червня 2022 року.”

В. Супровідний лист № 2: Показники моніторингу результативності виконання

З посиланням на положення Розділу II.A.1 Додатка 2 до Угоди про позику ФЧТ до показників моніторингу результативності виконання для цього Проекту, встановлених у Супровідному листі № 2 від 10 лютого 2015 року, цим супровідним листом вносяться зміни і ці положення слід читати в редакції, викладеній у Доповненні до цього листа.

За винятком умов, спеціально змінених у цьому листі, всі інші умови Угоди про позику ФЧТ зберігають свою повну юридичну силу.

Будь ласка, від імені Позичальника підтвердите свою згоду з вищенаведеними змінами до Угоди про позику ФЧТ і зі зміненими показниками моніторингу результативності виконання, поставивши свій підпис і дату такого підтвердження на долученому примірнику цього листа та повернувши його нам. Після отримання Банком зазначеного належно підписаного оригіналу листа з викладеними змінами, зазначені зміни набирають чинності з дати підписання Позичальником.

З найщирішою повагою,

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

_______________________

Сату Кахконен
директор Світового банку
у справах Білорусі, Молдови та України
регіон Європи та Центральної Азії

ПІДТВЕРДЖЕНО ТА ПОГОДЖЕНО:

ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ


__________________________
Уповноважений представник


Ім’я та прізвище:

____________________________


Посада:

Міністр фінансів


Дата:

____________________________


Додаток

Переглянуті показники моніторингу ефективності


Документи та файли

Сигнальний документ — f486920n28.pdf
Скачать Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”)
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”)

Завантажити Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”) не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!